Публикации за 2019


Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, VIII Мартенски студентски четения, Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 март 2018 г., Велико Търново.

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Павлов, Пламен (2019) 25 истории от българското Средновековие. София, "Българска история", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/