Публикации за 2018


Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018 София

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Turning the Middle East Inside Out Великотърновски университет

Цонева, Петя (2018) Locating the Caucasus as Cross-Border Space in English Romantic Writing Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/