Публикации за 2008


Авгинова-Николова, Емилия (2008) "Για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και για την αντίληψή της από τους ξένους φοιτητές (εν βάσει μερικών ποιημάτων του Ο. Ελύτη)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2008) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, В. Търново

Аврамов, Владимир (2008) Аврамов, В. Стенописи в църквата ,,Успение Богородично", гр. Ботевград, 2008 г. гр. Ботевград

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 284-296. ISBN 978-954-524-663-0; COBISS.BG-ID – 1230313956

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. В: Попово в миналото (V). Разград: ИК Полиграф, 2008, с. 67-76. ISBN 978-954-773-124-0; COBISS.BG-ID – 1228039652

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-, COBISS.BG-ID 1228475620.

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. В: сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1181768932 2008, сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 86-100 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти. 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID1181772260 2008, сп. Спорт и наука, бр. 6, София, с. 41-46 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол. 2008 сп. Спорт и наука, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1182519524 сп. Спорт и наука, 2008, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393

Ангелова, Маргарита (2008) Professor Stefan Lazarov, ‘The challenges facing the diamond edge in its contact with the precious stone when engraving gems and intaglios’, p.98, Proceedings of the International conference on Archa София, България

Ангелова, Маргарита (2008) Монографичен албум на професор Стефан Лазаров, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’ 2008 г, 64 страници. Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2008) "Другият" път. Предговор в: Илия Троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. София: Балкани, 2008, с. 9-13. ISBN - 978-954-9446-53-1. COBISS.BG-ID - 1239643620. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2008) Die mobile Gesellschaft. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, № 17. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2008) Initiative Europäische Erinnerungskultur: Projektvorschlag. Kultur. Übersetzung. In: Österreich in einem Europa der Kultur - Auslandskulturtagung 2003 Chancen kultureller Netzwerke. Konferenz zur Standortbestimmung der Österreich-Bibliotheken im Ausland und ihrer Perspektiven. Österreich in einem Europa der Kultur. Auslandskulturtagung 2003. Redaktion: Andreas Pawlitschek (Hg.), Christine Dollinger, Mag. Sandra Kowald, Dr. Elmar Schübl. Wien: BMeiA. S. 92-94. . Wien: BMeiA.

Ангелова, Пенка (2008) Musil, Broch, Canetti: Präliminarien der Kulturwissenschaften. In: Jean-Marie Valentin (Hg.): "Germanistik im Konflikt der Kulturen". Teil: Bd. 5., Kulturwissenschaft vs. Philologie? [u.a.] / unter Mitarb. von Laure Gauthier. Wien u.a.: Peter Lang, 2008, S. 199-206. ISBN: 978-3-03910-794-0. Wien u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2008) Übersetzungswissenschaftliches Seminar: Das Österreichische Übersetzen: Projektvorschlag. Kultur. In: Wissens- und Kulturtransfer im Netzwerk der Österreich-Bibliotheken im Ausland. Hg. v. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, bis 28.2.2007 Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Kulturpolitische Sektion. Redaktion, Lektorat, Layout: Mag. Lukas Marcel Vosicky. Redaktionsschluss: September 2006. Wien: Feldmann Verlag 2007, S. 95-96. ISBN 978-3-9500702-2-4. Wien: Feldmann Verlag.

Ангелова, Пенка (2008) Vorläufer der Kulturwissenschaften: Musil, Canetti, Broch. In: Österreichische Literatur zwischen den Kulturen: Internationale Konferenz Veliko Tarnovo, Okt. 2006. Hrsg. Iris Hipfl, Raliza Ivanova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag. 2008, Bd. 4. S. 155-171. ISBN: 978-3-86110-437-7. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2008) Елиас Канети: Образът на света и на човека при Канети. В: Бележити русенци. Състав. Атанас Колев, Живодар Душков, Руси Русев. Русе: Ахат, 2008, с. 59-69. ISBN - 978-954-9664-11-9. COBISS.BG-ID - 1230032356. Русе: Ахат.

Ангелова, Пенка (2008) Илия Троянов: Кучешки времена : революцията менте - 1989. София: Балкани, 2008. ISBN - 978-954-9446-53-1. COBISS.BG-ID - 1239643620. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2008) Михаел Крюгер: Торинска комедия: записки на един управител на наследство. София: Балкани, 2008. 192 с. ISBN - 978-954-9446-55-5. COBISS.BG-ID - 1239643364. София: Балкани.

Ангелова, Светлана (2008) Модел за управление формирането на система когнитивни и афективни умения в обучението по биология Сб: Между традицията и новите реалности, 120 години Университетска педагогика. Ред. И. Тепавичаров, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 534-542. ISBN - 978-954-07-2776-9, COBISS.BG-ID - 1230063844

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – "инструмент" за управление на качеството, Първа част – Мотивацията на студентите – индикатор за качество на обучението „Биология, екология и биотехнология“, 2008, 1, 31-42. ISSN 1310-2699, COBISS.BG-ID - 1120275684

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, Втора част – Мотивацията на студентите – ориентир за корекционни въздействия Биология, екология и биотехнология, 2008, 2, 8-23. ISSN 1310-2699, COBISS.BG-ID - 1120275684

Андреев, Андрей (2008) Възстановяване на единството в Руската православна църква 1927 – 1945 г. Сб. Мир Православия, вып. 7, Волгоград, 2008. Волгоград, РФ

Андреев, Андрей (2008) Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. – България, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна. 2008. Варна

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. София: Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2008, с.308 – 312. ISSN 1311 –1337; COBISS.BG-ID:1247285220

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. Съст. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Теодор Иванов и др., В. Търново, 2008, с. 251 – 271. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Съст. Елена Георгиева, Десислава Андреева, Малина Димитрова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с.142 -153. ISBN 978-954-524-642-5; COBISS.BG-ID: 1228182756.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Съст. и ред. Михаил Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей – Плевен, 2008, с. 31 – 48. ISBN 978-954-91579-6-3; COBISS.BG-ID: 1228476644.

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Посланието на архиепископ Георги до знатен духовен син. В: Християнската култура в средновековна България. Студии по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис Първи, с.120-124, Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Сборникът на българския патриарх Герман. В: Проглас, кн.1, с.47-63, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1944 - 1955 г. Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Русия, западните „миротворци” и агресията срещу Югославия. България и Русия между признателността и прагматизма. София, март 2008., с. 743-751. ISBN 978-954-92392-1-8

Анчева, Антоанета (2008) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Встъпителна студия към монографичен албум. УИ „Св.св Кирил и Методий”, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2008 (В. Търново : Сира) COBISS.BG-ID 1240023524

Аркадиев, Димитър (2008) Демографска политика и възпроизводство на основните етноси в България Сб. България в ЕС: първи резултати. С., Горекс Прес, 2008, с. 149-157. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2008) Иконометрия.Финансова иконометрия РИК"Искра М-И", Стара Загора, 2008, 270 с., ISBN:978-954-9383-37-9.

Астарджиева, Татяна (2008) Руската политика и създаването на Балканския съюз. сп. "Епохи", 2006, Година ХIV, Бр.2, Книжка 3-4. В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", с. 93 -110. Online. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204.

Атанасов, Асен (2008) Класификация на упражненията и тренировъчните програми в бодибилдинга. Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово, Унив. изд. Васил Априлов, Сб. докл., 21-22 ноем. 2008, III-621-III-624, ISSN 1313-230X

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004. ISSN: 0166-218X; DOI: 10.1016/j.dam.2008.01.003, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X08000255

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144. ISSN (online): 1314-7897; ISSN (print): 1312-6555. http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/45/0

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21. ISSN: 1313-423X; http://www.moi.math.bas.bg/acct2008/b2.pdf

Баланов, Йордан (2008) По някои въпроси на новоизбрания орган или представител на на търговските дружества Европейските измерения на правото, контрола и екологията. Статии /Ред. съвет проф. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Емелиян Тананеев, доц. д-р Тихомир Личев.-Свищов: Академично издателство "Ценов", 2008, с.56-67 ISBN 978-954-23-0403-6

Баланов, Йордан (2008) Промени в нормативната уредба на представителството на събирателното дружество според изискванията на българското и европейското законодателство. България в ЕС: Първи резултати. Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г. /Ред. съвет проф. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Митко Димитров.-София ГорексПрес, 2008, с. 255-261, ISBN 954-616-139-х

Белчева, Весела (2008) Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище". В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 261-266, ISBN 978-954-524-628-9

Белчева, Весела (2008) Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 245-257, ISBN 978-954-07-2794-3, COBISS.BG-ID 1230065636

Благоев, Благовест (2008) Философия “отчаяния” в элегиях “И скучно, и грустно” М. Лермонтова и “Уныние” П. Матева //“Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре : ІV международная конференция памяти А. М. Буланова“. – Волгоград: Изд-во ВГИПКО РО, 2008, Ч. І, с. 34-44, ISBN 978-5-98926-043-0.

Бонджолов, Христо (2008) Играта на руски консул в Косово – Югославия (Вук Драшкович – “Руският консул”) Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 128-134. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолова, Валентина (2008) Вербалните игри в рекламните текстове Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Ред.: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова и Валентина Седефчева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолова, Валентина (2008) Фразеологията в рекламния текст Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). Съст. Стефана Калдиева-Захариева, Лилия Крумова-Цветкова. 426 стр. с. 142-148. София: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов". ISBN 978-954-322-166-0. COBISS.BG-ID - 1228120548.

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Процеси на стратификация в образованието Сборник "120 години специалност "Педагогика" - СУ "Климент Охридски"

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Роля на началния учител за стимулиране на самостоятелната дейност на учениците Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий",№1, XVI, с.47-55, ISSN-1310-358 X, COBISS.BG-ID 1183320804

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Ученическата култура в контекста на училищната култура Сб. Научни трудове на Съюз на учените - 2008, В. Търново

Бонова, Станка (2008) Български и полски фразеологични единици с компонент дявол Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, ISBN 9789543221660, COBISS.BG-ID - 1228120548, с. 421.

Бораджиева, Елена (2008) Измеренията на социално-психологичния профил на взвода. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2008, с. 75-78. ISSN 1312-0166 . COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Конструктивисткият подход в обучението по "Лидерство".Във: Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2008) Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39-45. ISSN 1312-0166.COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Психологически аспекти на предпоставките за професионална деформация при спортни педагози. –Във: Военно-научен форум с международно участие „130 години военно образование в България”, 2008, с. 76. ISNN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бочева, Стефка (2008) Ладовата структура на системата на 12-те лю, сп. Музика и математика

Бочева, Стефка (2008) Традиция и совремвнность в альбоме Николая Кауфмана "Болгарские метроритмы для фортепьяно" "Музикальное образование в современном мире"сб.Российский Государственный Педагогичесский Университет им.А.И.Герцена, Санкт Петербург

Будева, Соня (2008) Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, стр.27-34, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388 Изд.”Фабер”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2008) "За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура" "Европейските институции на знанието в началото на Новото време", Сборник от научна конференция, съст. В. Бузов, Издателска къща "Одри", с.126-144;

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2008) Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;

Бузов, Вихрен (2008) Кратки бележки по философия Враца :"Одри", 104 стр., ISBN 978-954-990-4536

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2008) На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;

Бузов, Емил (2008) Интеркултурното образование в мултикултурна училищна среда Многообразие без граници. Ред. кол.: Пл. Макариев и др., В. Търново: Фабер, с. 85-96, ISBN 978-954-775-896-4, COBISS.BG-ID 1228541924

Бузов, Емил (2008) Качество в образованието на децата: Разговор с експерта Отвътре (двумесечно списание за култура и публицистика), 2008, с. 52-54, ISSN: 1311-266X.- 51-52 COBISS.BG-ID 1181642468

Бузов, Емил (2008) Методически насоки за ръководство на педагогическа практика по домашен бит и техника (начален етап на обучение в общообразователното училище): за директори и учители, преподаватели и студенти София: Фонд. Програма Стъпка по Стъпка, 2008, 78 страници, ISBN 978-954-9876-16-1, COBISS.BG-ID 1288547812

Бузов, Емил (2008) Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника София: Екип плюс ООД, 2008, 106 страници, ISBN 978- 954-9876-18-15, COBISS.BG-ID 1288570084

Бузов, Емил (2008) Учебно-възпитателният процес, класната стая, урокът и интеркултурното образование в мултикултурна учебна среда Педагогика, 2008, HVIII, № 2, с. 23-32, ISSN: 0861-3982, COBISS.BG-ID 1180276196

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 24-41. ISSN: 0204–823X

Бургов, Пресиян (2008) Психичният феномен – когнитивен дисонанс. Варна: ”Псидо” ЕООД, с. 28-36, 2008. ISBN 954-9996-40-9

Бургов, Пресиян (2008) Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията. В. Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 137-148, 2008. ISBN 978-954-524-655-5, COBISS.BG-ID – 1230185700.

Бурнева, Николина (2008) Burneva, Nikolina. „Alle verlornen Vergangenheiten“. 'Über Stefan Zweigs Geschichtsschreibung in „Sternstunden der Menschheit“. // M. Birk, Th. Eicher (Hrsg.): Stefan Zweig und das Dämonische. Würzburg: Könighausen & Neumann, 2008, 90-107. ISBN: 9783826036224

Бурнева, Николина (2008) Burneva, Nikolina. Österreichische Literatur in Bulgarien. Neuere Tendenzen. // I. Hipfl; R. Ivanova (Hrsg.): Oesterreichische Literatur zwischen den Kulturen. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2008, 49-106. ISBN: 978-3861104377

Бурнева, Николина (2008) Burneva, Nikolina: Gender und Kunstfolklore - über ein Festival maskuliner Emanzen in Bulgarien // Humor. Grenzüberschreitende Spielarten eines kulturellen Phänomens. Göttingen: Universitätsverlag, 2008, 35-48. ISBN: 978-3-940344-66-3

Бурнева, Николина (2008) Хайнрих Хайне - нега, ирония и жлъч. Съст. Николина Бурнева. В. Търново: Пик, 2008. ISBN - 978-954-736-182-9 ; COBISS.BG-ID - 1229121764

Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372. COBISS.BG-ID 1182058212

Буров, Стоян (2008) Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

Буров, Стоян (2008) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр. (15. изд.)

Бурова, Пенка (2008) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 77–90. (в съавт.)

Буюклиева, Стефка (2008) Determination of weight enumerators of binary extremal self-dual [42,21,8] codes Finite Fields and Their Applications, vol. 14, pp. 177-187

Буюклиева, Стефка (2008) Notes on automorphisms of extremal codes (with Wolfgang Willems) Proceedings of the International Workshop ACCT'2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.40-45

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете Научни трудове, том 47от Научна конференция „РУ&СУ`08”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Русе, 2008, стр. 43-47, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм Годишник, том ІІ от Втора Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”, Съюз на учените в България, Благоевград, 2008, стр. 446-456, ISSN 1313-5236

Василев, Сава (2008) Цената на златото и на историята. Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата”. В. Търново: Слово, 2008, с. 287 ISBN 978 954 439-902-3 COBISS.BG-ID 1229551332 В. Търново : Слово, 2008. – 288 с.

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), c.418-423, ISBN 978-954-577-492-8

Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2008) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Зимни вечери" - съкровена изповед пред смъртта. ("Зимни вечери" от Христо Смирненски) - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Велико Търново, 2008, с. 167-175. ISBN 978-954-524-652-4; COBISS.BG-ID 1229239268

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2008) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Диалогът между два дневника („Иван Кондарев“ от Емилиян Станев и „Ляво поколение“ от Иван Мешеков). // Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени.- В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, (с. 289-313) . ISBN 978-954-524-625-8; COBISS.BG-ID 1228434660 Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени.- В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, (с. 289-313) . ISBN 978-954-524-625-8.

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Видолов, Иван (2008) Тактика на назначаване на експертизи при дела свързани с данъчни престъпления. Бюлетин „Полиция“, бр. 24/2008, ISSN 1312-6679, с. 133 – 150.

Владов, Владимир (2008) Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век) // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 115-142. ISBN 978-954-524-636-4

Владов, Владимир (2008) Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ-2 / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231. ISBN 978-954-524-666-1

Врачовска, Мария (2008) Финансови пазари Русе: Авангард принт, 2008, 281 с. ISBN 978-954-337-004-3

Вълкова, Владимира (2008) "Der Mann ohne Eigenschaften": Ein österreichischer Roman? - In: Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz. Veliko Tarnovo, Oktober 2006. Redaktion und Hrsg.: Iris Hipfl und Raliza Ivanova. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2008, Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft, Bd. 4, S. 173-184. ISBN 978-3-86110-437-7.

Вълчева, Доника (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.157-172). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Investigation of the focus group in Romania. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.224-227). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Разработване и управление на проекти, ISBN 978-954-400-192-6. Издателство Фабер, 2009г.

Вълчева, Доника (2008) Digital preservation. Tell me a (digital) story: Memory line project.ISBN 978-954-775-974-9, (pp.140-156) Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Студентски старт в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-775-981-7. Фабер, В. Търново

Върбанов, Златко (2008) "S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15” Proc. 8th International Workshop UNITECH'08 (Vol.3), Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, 2008, pp.405-407, ISSN 1313-230X

Върбанов, Златко (2008) “Additive circulant graph codes over GF(4)” Mathematica Macedonica 6, pp.73-79 (2008), ISSN: 1409-9721

Върбанов, Златко (2008) “On identification for sources extended to model with lies” Albanian Journal of Mathematics, Vol.2, No 3, 2008, pp.179-184, ISSN 1930-1235

Върбанов, Златко (2008) New results on s-extremal codes over F4 Proc. 11th International Workshop Algebraic and Combinatorial Coding Theory, June 16-22, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.286-291, ISSN: 1313-423X

Върбанов, Златко (2008) Some constructive algorithms for additive self-dual codes In Book of Abstracts on Mathematical Conference "85 years of Prof.Blagoj Popov life", September 4-7, Ohrid, p.24

Върлинкова, Галина (2008) Las dudas más frecuentes a la hora de hablar y escribir en español Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 55–62

Вътова, Мирослава (2008) Представите за движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Филологически сборник ІІІ, Тверь – Велико Тырново, с. 155–162 Тверь

Гавазова, Невена (2008) Житието на св. Петър Атонски и исихастката традиция на Света гора през ХІV век. Бонева, Невена Маринова /Гавазова/. - В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Ред. колегия: А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. София: Изд. "Изток-Запад", 2008, 186-199, ISBN 978-954-321-438-9 COBISS.BG-ID 1246559460

Гайдова, Радка (2008) Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии.В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2008) Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика).В. Търново, изд. Слово, 2008, [с 389-437], ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-890-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2008, [с 389-437], ISBN 978-954-439-890-3

Гайдова, Радка (2008) КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности Моливко, Слово, В. Търново, 2008

Гайдова, Радка (2008) Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова Предучилищно възпитание, 2008, COBISS.BG-ID - 1182210020

Гайдова, Радка (2008) Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2008

Гайдова, Радка (2008) Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции. Ловеч. Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка. сб. "Водим бъдещето за ръка", Ловеч, 2008 Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка "Водим бъдещето за ръка", Ловеч

Гайдова, Радка (2008) Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст Предучилищно възпитание,2 2008

Галунов, Тодор (2008) Галунов, Т. Парламентарни избори и нарушения в България през 1923 г. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2008) Задължителното гласуване – насилие над личността? Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98. Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98.

Галунов, Тодор (2008) Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2008) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1919 - 1939 г.). Велико Търново: Фабер.ISBN 978 - 954 - 775 - 959 -6, 2008, Фабер, В. Търново, с. 240 Фабер, В. Търново.

Ганчева, Магдалена (2008) Некоторые наблюдения над процессами в лексике русского языка последних лет. – Ежегодные лингвистические чтения 20 декабря 2006 года. В.-Тырново, 2008, с. 31-40 ISSN 1313-3659. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2008) Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4.

Гаранчовска, Ленка (2008) Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej toponymie? [Šindelářová, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Priestor v jazyku a v literatúre. [Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3, s. 180 – 185. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.

Генчева, Грета (2008) Италианска граматика Издателство "Колибри", София, 2008, 330 с., ISBN 978-954-529-633-8

Георгиев, Георги (2008) A Property of the L(c,p,n) Numbers and Its Application to Waveguide Propagation Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) A Theorem for the Properties of Some Classes of Real Numbers Connected with the Zeros of Complex Kummer Function and Its Application in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) L Numbers Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. 30th ESA Antenna Worksh. Antennas Eearth Observ., Sci., Telecomm. Navig. Space Missions, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 27-30, 2008, pp. 156-159, also in CD.

Георгиев, Георги (2008) Some Hypotheses in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Radioelectron. & Informat., Vol. 5, No. 4, pp. 16–25, Dec. 2008.

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. Int. Conf. Days Diffr. 2008 DD’08, St. Petersburg, Russia, June 3-6, 2008, art. no. 5072312, pp. 44-56. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349671500&partnerID=40&md5=04fd59edefb21af95be8e40c362c600a

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application to the Analysis of the Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter J. Appl. Electromagn., Vol. 10, No. 1, pp. 78-105, June 2008, http://jae.ece.ntua.gr.

Георгиев, Георги (2008) Полиция и общество – през призмата на новото време. Сборник от Четвърта научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, (5стр.), 30.05.2008г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Современные тенденции в болгарском академическом книгоиздательстве. // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности : К 280-летию академического книгоиздательства в России. (Материалы Междунар. науч. конференции Москва, 18–19 декабря 2008 г.). – Москва : Наука, 2008, с. 120–123. (съавт. със Ст. Денчев)[Публикацията е в научния сборник от международната конференция]. ISBN 978-5-02-036894-1 Москва

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Славейковият модел на издателско-полиграфически комплекс. - В: Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Шеста нац.ион. научна конференция: Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с.18-34: с 4 сх. ISBN 978-954-524-669-2

Георгиев, Лъчезар (2008) Книга и книгоиздателски процес : Монография / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил.: рез. на англ. ез. ISBN 978-954-524-670-8 COBISS.BG-ID - 1292155620

Георгиев, Лъчезар (2008) Книга, книгоиздаване и печат / Георгиев, Лъчезар Георгиев. – София : Star Way, 2008. – 128 с. : със сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978–954–8685–15–3 COBISS.BG-ID - 1228777956

Георгиев, Лъчезар (2008) Основаване и първи стъпки на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" : с ил. и сх. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията : Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново 24-25 април 2007 / Състав. Е. Георгиева и др. / Ред. Цв. Рашкова. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 11 - 40. ISBN - 978-954-524-642-5 COBISS.BG-ID - 1228182756

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд. София, Специализиран научен съвет по педагогика, 2008, COBISS.BG-ID 1249893604

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Модел на методически кабинет за използване на електронни образователни продукти. – В: Съвременни образователни технологии в основното училище: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 11 май 2006 г. Състав. Пенка Костова Тодорова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 408-413. ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases Data and Knowledge Engineering, Elsevier, 2008, 66(2), pp. 311-325, ISSN: 0169-023X, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-45249096021&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, 2008, 16(2), pp. 183-208, ISSN 1561-4042

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering Data and Knowledge Engineering, Elsevier, 2008, 66(3), pp. 402-413, ISSN: 0169-023X, Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-47849096182&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=6&citeCnt=11&searchTerm=; Web of science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=Z1ssdCN7GhsbVYX9Mk7&page=1&doc=4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 325

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.

Георгиева, Виолета (2008) „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste. Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 12-14 iulie 2007. /eds. Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu/, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453–460 (472 p.). ISBN – 10: 973-4610880, ISBN – 13: 978-973-461088-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Издателство „Регалия 6“, 208 с. ISBN 978-954-745-136-0. COBISS.BG-ID - 1229173476. София

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. В: Балканите – език, история, култура: Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 152-161. ISBN 978-954-524-636-4; COBISS.BG-ID 1229435620

Гецов, Антон (2008) Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса В: Сб. в чест на ХІV международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Редакционна колегия: проф. дфн Николай Даскалов, доц. д-р Валентина Бонджолова, доц. д-р Венелин Грудков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 37–57. ISBN 978-954-524-652-4, COBISS.BG-ID – 1229239268.

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гочев, Гочо (2008) Болгарские реалии в русскоязычном интернете. В сб.: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Материалы международной научно-практической конференции 10 августа 2007 года. Славянск-на-Кубани, 2008, ISBN 978-5-902524-52-6, стр. 79-85.

Гочев, Гочо (2008) Специфика болгарских жестов, обозначающих утверждение и отрицание. В сб.: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Материалы V Международной научно-практической конференции 8 - 9 августа 2008 года, часть 1. Славянск-на-Кубани, 2008, ISBN 978-5-902524-71-7, стр. 23-28.

Гочева, Сийка (2008) Дефисное написание новых сложных существительных в русском языке и их болгарские соответствия. Ежегодные лингвистические чтения, Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико Търново, 2008, ISSN 1313-3659,стр. 50-60.

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Законът за адвокатите от 1947 г. и промените в българската адвокатура. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІ, В. Търново, 2008, с. 252–263. В. Търново

Григорова, Маргрета (2008) Rozmowy w podróży - W: Dialogi romantyczne. Filozofia. Teoria i historia. Komparatystyka. Red. E.Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk- Warszawa:Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2008, s. 115-145 ISBN 978-83-7549-049-7, ISBN 978-83-7545-086-6

Григорова, Маргрета (2008) Полските романтици в културния салон на Европа, Юбилеен сборник на Филологическия факултет послучай 45-годишнината от създаването на ВТУ. Ред. Б. Борисова и др., Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил Методий, 2008, ISBN 978-954-524-673-9 COBISS.BG-ID 1230260196

Григорова, Маргрета (2008) Светлината на абаноса. Африканската приказка на Ришард Капушчински -В: Научни трудове на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Т. 46, кн. 1, сб. Б, Паисиеви четения. Международна славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, 27-28 ноември 2008. Литературознание. Ред. Ж. Чолакова и др. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2008, 456-466 ISSN 0861-0029

Грудков, Венелин (2008) Безсилието на словото. Сп. Проглас. Гл. ред. Пенка Радева, Велико Търново, кн.2. год. XVII, 2008, (с.134-140). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Грудков, Венелин (2008) Един малко познат книжовник от Търновска България. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит Московски. Отг. ред Невяна Дончева- Панайотова (с. 407-412). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2008, ISBN 978-954-524-641-8 COBISS.BG-ID 1229190628

Грудков, Венелин (2008) Емилиян Станев или силата на духа. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес "Славистични проучвания" , Ред. Николай Даскалов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" ,2008,(c. 115-126). ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID 1229239268

Грудков, Венелин (2008) Следите на старобългарската култура в романа Антихрист на Емилиян Станев. Сб. "Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата" Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя Отг. ред. Сава Василев. /Изследвания. Архив. Спомени/. (с.115-120). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-625-8. COBISS-ID 1228434660

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo,2008,pp.I-401-407, ISSN 1313-230Х

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике. Сб. научных статей из научной конференции "Актуальные проблемы дошкольное образование". Ред. Л.Н.Воронецкой, Ш.В.Поздеевой. Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", 2008, с. 61 - 63. ISBN 978-985-501-653-4 Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование. - Стратегии на образователната и научната политика, 2008, 4, с.353- 364. ISBN 1310-0270 (print) 1314-8575 (online) - COBISS.BG-ID - 1181941732 София: МОН, сп. Стратегии на образователната и научната политика

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш (от теорията към практиката). – Предучилищно възпитание, 2008, 3, с. 5 - 8. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2008, 291 с. ISBN 978-954-524-648-7 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание. – Предучилищно възпитание, 2008, 8, с.21 – 27. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2007. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърдев, Стефан (2008) Езикови структури. Пътища и граници на смисъла УИ "Св. св. Кирил и Методий", библиотека "Филология", свитък "Езикознание"

Гърмидолова, Мариана (2008) Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) М. ГЪРМИДОЛОВА. Ролята на изобразителната дейност за развитието на речта при децата роми. - Предучилищно възпитание, 2008, №10, с. 21-24. Print ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1182219492 СПРАВКА: СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237 ISSN 0861-3982 (print), 1314-8540 (online). СВЕТОВНА БАЗА ДАННИ: Web of Science Print ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1182219492

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, Г. ДАНЧЕВА. Пеят, скачат палците... Велико Търново: Слово, 2008 г., 48 с. ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636 ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, М. Савчева. Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета", 2008 г., 55 с. ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804 София, Азбуки-Просвета ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804

Гърмидолова, Мариана (2008) Учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гюлчев, Николай (2008) За изобразяване по натура в предучилищния възрастов период сп. Предучилищно възпитание 8/2008

Гюлчев, Николай (2008) Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Давидов, Димитър (2008) Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти / Т. Давидова - Издателство «Фабер» 2008. с.117-124. ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384 Издателство «Фабер» Издателство «Фабер» 2008. ISBN 978-954-400-003-5 ;COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Децата и сложните ситуации V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” 4-6 април 2007 г., сборник трудове, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2008, с. 92-96; ISBN 978-954-9689-47-1

Давидова, Теодора (2008) Давидова, Т. Ситуацията като метод за въздействие в психофизическата подготовка - Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, 06.12.2008 г., Разград. В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с. 110-117, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1859055812580841 Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, 06.12.2008 г., Разград. В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с. 110-117, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1859055812580841

Давидова, Теодора (2008) Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград, 06.12.2008, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2008, с.117-124, ISBN 978-954-400-003-5 ; COBISS.BG-ID 1229828836 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384

Даскалов, Никола (2008) Руската литература - културни диалози : Материали от Международната научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев / Ред. кол. Гено Генов - отг. ред. и др В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008; COBISS.BG-ID 1228272868

Даскалова, Ярмила (2008) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540

Демиркова, Ралица (2008) Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices Сб. от петата международна конференция: “Езикът – феномен без граници”, Медицински университет, Варна, 12-14 юни, 2008 г. Съставител: Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, 2008, с. 326-328. ISBN: 978-954-9685-43-5

Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2007 г. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова и М. Христова. Велико Търново: АСТАРТА, 2008, с. 63-72. ISSN 1313-4086

Денев, Стоян (2008) Денев, Ст., М. Алексиева. Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта. сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008, Ред. Станка Виденова и кол., с. 86-100 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 5, София, 2008 с. 86-100 ISSN 1310-3393

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. Дриновский збIрник. Дриновски сборник. ХаркIв- СофIa. Харков-София. Ред. М. Г. Станчев. Харков-София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120) -Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5 COBISS.BG-ID 1233603300

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 280 с. [ред., съст. ] ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. Трето допълнено издание София: Сиела, 2008, 299 с. ISBN 978-954-28-0218-1 COBISS.BG-ID 1229011684

Дерменджиева, София (2008) Kuadri t’eknologjik për formimin e kompetencës sociale tek të rinjtë që nuk frekuentojnëinstitucionet sociale В: «Buletin Shkencor /seria e shkencave shoqerore/» – Viti XIII I botimit, №9, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2008.

Дерменджиева, София (2008) La bonne volente ducation bulgare pour les challenges de la migration. В: De la manipulation des images dans les classes. Editions Le Manuscrit. ISBN: 978-2-304-01948-3, Paris, France, 2008 : 381-389.

Дерменджиева, София (2008) Етноидентичността като алтернатива на „Кризата на личността” през училищната възраст В: „Интеркултурен диалог и интеграция”, Годишник на Факултет по изкуствата, том 6, УИ "НеофитРилиски", Блгд, 2008 г.

Дерменджиева, София (2008) Изграждане на подкрепяща педагогическа среда за интеграция на деца от малцинствени групи В: “Поликультурность, диалог и согласие: украинские реалии”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2008

Дерменджиева, София (2008) Образователен модел за преодоляване на мултиетнически конфликти в училищна среда В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница, 2008.

Дерменджиева, София (2008) Часът на класа – пространство за оптимизиране на интеркултурната интеграция в начална училищна възраст В: „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008

Дерменджиева, Стела (2008) “The Danube – Our Northern Border”. Regional Process of the 5th World Water Forum, Roundtable: Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization November 08-09, Istanbul, Turkey .

Дерменджиева, Стела (2008) „Глобалните промени и проблеми” в образователния процес по география и икономика. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 410-429. ISBN 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2008) Балканите - географски ценности на учебното познание. Балканите - език, история, култура, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. 1, бр. 1, 2007, с. 340 - 351. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиева, Стела (2008) Визуализацията в обучението по география – опит и възможности Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. , В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 358 - 371. ISBN 978-524-628-9 COBISS.BG-ID - 1228373988

Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 344 - 357.ISBN - 978-954-524-628-9 COBISS.BG-ID - 1228373988

Дерменджиева, Стела (2008) Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции). Науковий вiсник Бердянского державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, Украйна, с. 49 - 53. ISBN 978-966-7828-49-3

Дерменджиева, Стела (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. Трето допълнено издание София: Сиела, 2008, 299 с. ISBN 978-954-28-0218-1 COBISS.BG-ID 1229011684

Дерменджиева, Стела (2008) Традиционни и иновационни методи в обучението по география. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 389-409. 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Джанфезова, Таня (2008) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric ’pintaderas’: fragmented knowledge of a whole category. // European Association of Archaeologists, 14th annual meeting, 16th-21st September 2008 / N. Vella (editor-in-chief) - University of Malta, 2008, 217 Valetta, Malta

Дживтерева, Светла (2008) Змията и славеят в народните гатанки Арнаудов сборник, том 5, Русе, ЛЕНИ-АН-Русе, 2008 г., с. 116-126, ISBN: 978-954-8190-57-2

Дживтерева, Светла (2008) Историята на житното зърно (по материали от българските народни гатанки) Проглас (ВТУ), 2008, г. ХVІІ, кн. 2, стр. 58-72, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol17/iss2/

Дживтерева, Светла (2008) Космологичната образност в народните гатанки (Гатанки с отговор река, път и дим) Годишник на Асоциация "Онгъл", 2007, том 6, год. V, Етнология на пространството, част 2. София, ИИК "РОД", 2008, с. 127-139, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2008) Миторитуална основа на обичая „Газене чирепни" Годишник на Асоциация "Онгъл", 2007, том 6, год. V, Етнология на пространството, част 2. София, ИИК "РОД", 2008 г., с. 292-299, ISSN 1311-493Х;

Дживтерева, Светла (2008) Раждането на огъня в българските народни гатанки Филологический сборник. ІІІ., Тверь, Тверский государственны университет, 2008 г., стр. 193-196, ISBN 978-5-88997-341-7; също и В: "Владетелят и светецът", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 7, ч. І., г. VІ, 2009, ИК “Род”, с. 182-194, ISSN1311-493X;

Дживтерева, Светла (2008) Човекът във фолклорния модел на света (по материали от българските народни гатанки) 45 години Филологически факултет: Юбилеен сборник. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 329-335, ISBN 978-954-524-673-9

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2008, 139 с. ISBN 978-954-9689-52-5; COBISS.BG-ID 1232645604 I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Развитие на издръжливостта при 14-16-годишни плувци. Сб. от Международна научна конференция "130 години военно образование в България", Велико Търново, 27-29 ноември 2008 г. Ред. Хр. Атанасов. Велико Търново: ПБ ВВОВУ "В. Левски”, 2009, т. 2, с. 195-198. ISNN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1237733348 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 14-16-годишни плувци. Сб. от Международна научна конференция "130 години военно образование в България", Велико Търново, 27-29 ноември 2008 г. Ред. Хр. Атанасов. Велико Търново: ПБ ВВОВУ "В. Левски”, 2009, т. 2, с. 191-194. ISNN: 1313-0390; COBISS.BG-ID 1237733348 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Структурни промени на някои психофизически показатели при обучението по плуване. Сб. от Научна конференция “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Разград, 06 декември 2008 г. Ред. Д. Кайков, М. Малчев. Велико Търново: Фабер, 2008, с. 87-94. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS.BG-ID 1229828836 "Фабер", В. Търново

Димитров, Георги (2008) I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation 31 (2008) 147–152

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill) ISSN 1874-48-34; ISBN 978-90-04-16545-8. (ref.)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново) ISBN 978-954-524-660-9; COBISS.BG-ID 1228475620.

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava ISBN 978-80-89236-42-8; EAN 9788089236428.

Димитров, Иван (2008) Jewish Identities Within the American selves:Ethnocentric Anxieties in Three Jewish –American Authors. Сборник University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies. Volume 10, no.1, 2008. Paper presented at the conference Writing the Self: Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, Bucharest, May 2008. ред. Prof. Radu Surdulescu, Prof. Irina Pana, Dr. Roxana Oltean.Букурещ: изд. Editura Universitatii din Bucuresti, 2009,стр. 121-128. ISSN 1454-9328

Димитров, Николай (2008) Огледалото на (себе)познанието в късното творчество на Емилиян Станев В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания. Архив.Спомени. Ред. С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 267-279, ISBN 978-954-524-625-8, COBISS.BG-ID 1228434660

Димитров, Николай (2008) Поезията като метатекст. Утопии и антиутопии в „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов. В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231, ISBN 978-954-524-652-4, COBISS.BG-ID 1229239268

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Chech and Slovak Languege Studies in East Asia. Seul, Korean Sud, 2008, p. 197-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Икономика, 2008, година XII, c. 78-82, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с. ISBN 978-954-524-665-4

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 158-164. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Димитров, Слави (2008) Македония Силистра: Ковачев, 2008, 99 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Икономика, 2008, година LXII, №2, c. 40-44, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. от Научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, В. Търново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, т. II, с. 374-389, ISBN 978-954-524-660-9

Димитрова, Боянка (2008) «Глобалните промени и проблеми» в образователния процес по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІ, УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-660-9

Димитрова, Боянка (2008) сборник "Училището – единство на различия" РИК "БИ", В. Търново ISBN 978-954-8771-07-8

Димитрова, Боянка (2008) Тестове по география на България [17 варианта] Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Димитрова, Дияна (2008) Използването на интерактивни техники в обучението по ромски приказен фолклор за повишаване ефективността в езиковото обучение на деца-билингви Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново ISBN 978-954-524-628-9 стр.217-221

Димитрова, Елена (2008) Хайнрих Хайне, Рахел Варнхаген фон Ензе (писма) В: Хайнрих Хайне – тъга, ирония и жлъч. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. „ПИК“, 2008, с. (169 - 176). ISBN: 978-954-736-182-9.

Димитрова, Елена (2008) Хана Аренд: От еврейството изход няма. [Откъс от „Рахел Варнхаген. Житейската история на една немска еврейка от епохата на романтизма“] // Hannah Arendt: Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. Auszug aus: „Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“ В: Хайнрих Хайне – тъга, ирония и жлъч. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. „ПИК“, 2008, с. (177 - 189). ISBN: 978-954-736-182-9.

Димитрова, Илияна (2008) Димитрова, И. Авторският спектакъл на Любомир Бъчваров „Греховната любов на Зографа Захарий“ В: Света гора: Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Фабер, 2008, 500. ISSN 1311-0209, COBISS.BG-ID 1121150692

Димитрова, Илияна (2008) Димитрова, И. Владимир Янев. Живият разказвач Николай Хайтов Света гора: Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Фабер, 2008, 558-559. ISSN 1311-0209, COBISS.BG-ID 1121150692

Димитрова, Илияна (2008) Димитрова, И. Красимира Алексиева. Свръхскоростно (стихотворения) В: Света гора: Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Фабер, 2008, 550-551. ISSN 1311-0209, COBISS.BG-ID 1121150692

Димитрова, Илияна (2008) Димитрова, И. Списание за детско творчество „Детски глас“, бр. 1 (год. I), читалище „Искра“ – Ягодово, Пловдивска област, 2008 г. Света гора: Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Фабер, 2008, 611-612. ISSN 1311-0209, COBISS.BG-ID 1121150692

Димитрова, Илияна (2008) Дневникът в хронотопната структура на два романа („Иван Кондарев” от Емилиян Станев и „Хайка за вълци” от Ивайло Петров). В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания. Архив. Спомени. Съст. И. Радев, С. Василев. Ред. С. Василев, И. Павлова, П. Стефанов. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 313-321. ISBN 978-954-524-625-8, COBISS.BG-ID 1228434660

Димитрова, Илияна (2008) И. Димитрова, И. Иглика Пеева. Цветът на цветовете / Iglika Peeva • The Colour of Colours Света гора: Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Фабер, 2008, 598-599. ISSN 1311-0209, COBISS.BG-ID 1121150692

Димитрова, Илияна (2008) Моделиращата функция на времето и пространството в романите на Ивайло Петров: дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен "доктор", научна специалност 05.04.02. - Българска литература (втората половина на XX-ти век) Велико Търново, 2008. COBISS.BG-ID 1247868900

Димитрова, Мариела (2008) Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004 - 2008 г. България в ЕС: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г., Велико Търново, 2008, ГорексПрес, с. 267-276, ISBN: 954-616-139-X

Димкова, Росица (2008) Модел за специализирана подготовка в обучението по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, бр. 4, 2008 с.156-160, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Някои насоки в предварителната подготовка на хандбалисти до 10 – годишна възраст. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2008, бр. 4, с.153-155, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Особености в тренировъчната дейност по минихандбал във възрастта на подрастващите. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр.1, 2008, с. 66-71, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравje и високи спортски резултати. Скопие: Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр. 2, 2008, с. 66-70, ISSN: 0350-6711. COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services.

Димкова, Росица (2008) Спортот во функциja на хуманизациjaта во општеството. Скопие: Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, 2008, бр.1,с. 91-96, ISSN: 0350-6711. COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services.

Димкова, Росица (2008) Установяване ефективността от обучението на два технически похвата при деца занимаващи се с минихандбал. В.Търново: Министерство на образованието и науката. V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, 2008, с. 85-88, ISBN 978-954-9689-47-1, COBISS.BG-ID 1231538404.

Димкова, Росица (2008) Установяване на моментната физическа дееспособност на 9-10 годишни деца. В.Търново: Министерство на образованието и науката. V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, 2008, с. 89-91, ISBN 978-954-9689-47-1, COBISS.BG-ID 1231538404.

Димкова, Росица (2008) Факторна структура на показателите, информиращи за ефективността от обучението по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, бр.3, 2008, с. 101-108, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1180416228.

Димкова, Росица (2008) Хандбално букварче. Пловдив: ПК "Стови", ДАМС, 2008, с. 66-78, с. 208-213, с. 250-253, с. 412-421, с. 434-441. ISBN: 978-954-90886-4-9, COBISS.BG-ID 1228790756.

Добрев, Добрин (2008) Родителски комплекси и личностни диспозиции в контекста на психологията на К. Г. Юнг. – В: Списание „Психологични изследвания“ / БАН. Институт по психология. София: Институт по психология, 2008, с. 35-40. ISSN 1311-4700; COBISS.BG-ID 1121294820

Добрев, Марин (2008) Валентин Дончевски “Валентин Дончевски”, 2008, Стара Загора, Издателствово „Дъга плюс“, ст.146, ISBN 978-954-9387-36-0

Дойков, Йордан (2008) Studying and Preventing of the Radicalization of Islam: What school communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Rumania, Spain, Morocco. The Bulgarian case Experiences, Editorial Universidad de Granada, /CD format/

Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 251-261 ISBN 978-954-524-631-9; COBISS.BG-ID 1228272868

Донев, Владимир (2008) Многоликият Емилиян Станев Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XVII, 2 (23 - 29 jan. 2008), с. 5; COBISS.BG-ID 1222406884

Донев, Владимир (2008) Неугасима памет Еврейски вести, № 22, 21 ноем. 2008, с. 5

Донев, Владимир (2008) Това, което сами направим, това е нашата съдба Литературен вестник, № 33, 29.10.-04.11.2008, с. 4; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1181050596

Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София: Издателска къща "Лик", 2007, с. 124-146 ISBN 978-954-607-760-8; COBISS.BG-ID 1234179556; Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79; ISSN 1310-9081; COBISS.BG-ID 1180736228

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets, June 2008, pp. 82-88, ISBN-10: 954-535-430-5; ISBN-13: 987-954-535-430-4 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455189]

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, ISSN 1648-5831 [Scopus] https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-60249087790&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4e30c77a6b3b804c5f3abd795218998f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826029039900%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341, ISSN 1313-3330; COBISS.BG-ID - 1124763620

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Механизмът на наследяване в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране сп. Педагогически алманах на ВТУ, кн.2/2008 г., стр. 91-107, ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1183325668

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-664-7

Дончева, Иванка (2008) Некропол в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2008) Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180; ISBN 978-954-524-663-0. Велико Търново

Дочков, Иво (2008) Демонологичните акценти в коментарите на Ориген сп. Философия 1-2/2008, 60-72

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Стандарти и валидиране на данни с XML Научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”, 30-31.05.2008 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Теория на езиците за програмиране изд. Фабер, II допълнено издание ISBN 978-954-775-946-6. COBISS.BG-ID - 1228566500

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища”. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9

Дундов, Тенчо (2008) Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научна конфер. в ЮФ на СУ, 10 май 2007 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Емилиянова, Боряна (2008) Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la région de Silistra CCDJ, XXIV, 2008, p. 361-368.

Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.

Жеков, Живко (2008) Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Пелтасти и педзетайри. Сб. от Първата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 13–15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 31-39. ISBN 978-954-524-636-4

Жеков, Живко (2008) Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. Минало, 2008, 15(3), c. 9–14. Print ISSN 1310-3415

Замфиров, Милен (2008) Erste Schritte in die Physik für Gehör- lose“ – neues computerisiertes Lernpro- gramm in Bulgarien Heilpädagogik online. Issue 04/ 08

Захариева, Юлия (2008) Лисабонският договор – договор за реформа Списание "Международни отношения", 2008, № 3, 81-84.

Звалена, Елеонора (2008) Dve strany horizontu Karola Bendžalu. In Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 28. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Ed. A. Valcerová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Звалена, Елеонора (2008) Žánrová charakteristika podobenstva In Studia Philologica.Annus XIII. Ed. J. Kesselová. (online)Prešov FHPV PU, Prešov,. Dostupné na http.// www.pulib. Sk/elpub2úFHPV/Kesselova/pdf_docú8.pdf.

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Здравкова, Боряна (2008) Социална подкрепа на деца и семейства в риск Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, кн. 2, с. 62-69. ISSN 1310-358X

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред.: В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2008) Чуждестранният опит в алтернативната грижа за деца в риск – история и настояще Сборник от научна конференция „120 години СУ и развитие на педагогическата наука”. Рец.: Ст. Здравкова, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 493-498. ISBN 978-954-8846-04-02, COBISS.BG-ID 1239780580

Златев, Иван (2008) Междометия с семантическим компонентом “удивление” в болгарском и в русском языках. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 2006 года. Велико Търново, 2008. с. 41-44. ISSN 1313-3659 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, – 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4 Велико Търново

Иванова, Людмила (2008) Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8 COBISS.BG-ID 1229239012 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8.

Иванова, Людмила (2008) Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 2, стр. 157-161.

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620 В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг.ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID: 1229435620

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, c. XLV-XL. ISBN 978-954-07-2715-8, COBISS.BG-ID: 1231333092

Иванова, Милена (2008) „Tabus - ein unentbehrlicher Teil einer jeden Kulturgemeinschaft“. Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2007, Велико Търново, Астарта, 2008. стр.156-163. ISSN:1313-4086 COBISS.BG-ID: 1124835812 Велико Търново, Астарта

Иванова, Милена (2008) „Zu einigen kulturologischen Aspekten in bulgarischen und deutschen Volksmärchen“. In:Филологический сборник III. Тверь - Велико Тырново. Тверь 2008. стр.149-154, ISBN 978588997341-7 Тверь

Иванова, Ралица (2008) Das ästhetisch Böse und seine literarischen Tangenten. In: Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. (Gleichnamige internationalen Konferenz in Veliko Tarnovo, Otober 2006). Hrsg von Iris Hipfl und Raliza Ivanova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2008, S. 121-145. ISBN 978-3-86110-437-7. COBISS.BG-ID 1116700388 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Иванова, Ралица (2008) Ferne Orte – Bodo Kirchhoffs Poetik der Peripherie. In: Figurationen des Raums. Beiträge zum spatial turn aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht. (DAAD-Konferenz für Nachwuchswissenschaftler, Varna, Juni 2007). Hrsg. von Bettina Wenzel, Gabriele Tiemann und Roger Fornoff. Veliko Tarnovo: Ivis Verlag, 2008, S. 73-85. ISBN 978-954-8387-06-4. COBISS.BG-ID 1228627940 Veliko Tarnovo: Ivis Verlag

Иванова, Ралица (2008) Хайневата самоирония в контекста на еврейското остроумие. Сб. от Международна научна конференция „Хайнрих Хайне – нега, ирония и жлъч”, София, декември 2006 г. Ред. Николина Бурнева. Велико Търново: ПИК, 2008, с. 149-167. ISBN 978-954-736-182-9. COBISS.BG-ID 1229121764 Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ценка (2008) Емил Кудличка. Писмо от България. Културата на преден план. Източник: Literarny dvojtyzdennik, 5.11.2008., с. 11 // превод от словашки език www.liternet.bg

Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6

Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0

Игнатов, Георги (2008) Вреди ли телевизията на книгата? Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 93-97. ISBN 978-954-524-642-5

Игнатова, Анка (2008) Documents about the goriani movement in Bulgaria from the founds of the Central military archive of Bulgaria, Veliko Tarnovo. In: Forme de represiune in regimurile comuniste. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, рр. 429–439. ISBN 978-973-46-1088-4.

Игнатова, Анка (2008) Достъпът до документите от състава на Националния архивен фонд (история и съвременно състояние на проблема). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. научна конференция, 31 октомври 2007 г. Т. ІІ. Ред. колегия: Димитър Димитров, Красимира Мутафова и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 219–236. ISSN: 2603-3860 (Online); ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Игнатова, Анка (2008) Доц. Невена Попова – дарителката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Епохи – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 16, бр. 1–2, с. 155–163. ISSN: 2534-8418 (Online), ISSN: 1310-2141 (Print)

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. ISBN 978-3-86688-031-3

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (304 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.

Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.

Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4

Йонкова, Красимира (2008) Дебатът между моделите на човешко поведение (2008). Велико Търново: АСТАРТА. Т.1,3 изд., 2008, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. Годишник на Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6. Доклади от Международна научна конференция "Интеркултурен диалог и интеграция", Благоевград, 12-13 май, 2008г. Ред. Р. Потеров, С. Христова. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008, с. 135-137. ISBN 978-954-680-568-3

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Стефан (2008) Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93–104

Йорданов, Стефан (2008) Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.

Йорданова, Даниела (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност София, сп. "Предучилищно възпитание"

Йорданова, Даниела (2008) За съвременния урок по български език в I-IV клас сп. "Педагогически алманах", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Шумен

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас). Шумен

Йорданова, Даниела (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване София, сп. "Начално образование"

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Калейнска, Теодора (2008) Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност В: Да преподаваме антидискриминация и толерантност, София: Издателство Информационен офис на Съвета на Европа и ЕИЦ, 2008, стр. 5-54, ISBN 978-954-9469-04-2; COBISS.BG-ID: 1231110628

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Карабаджаков, Красимир (2008) ,,Хабилитационен труд на тема ,, Експесионизъм и балкански пейзаж,,.

Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков Педагогически алманах, 2008, 2, с. 135-164. Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID - 1183341540

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Педагогически функции на макетирането за овладяване на ключови компетенции при ориентиране на пет-седемгодишните деца в природния свят (с. 44 – 46). Предучилищно възпитание, 8, 2008. Предучилищно възпитание, №8

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Психолого-педагогически предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет-седемгодишните деца при ориентиране в света (с. 50 – 62). Педагогически алманах, 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий. 2008. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново, 2008, № 2

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група на детската градина (6-7 г.). Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3 Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092 София

Кацарски, Александър (2008) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, Сиела, 814 с., ISBN 978-954-28-0264-8

Кильовска, Ваня (2008) Езиковата система по френски език Colibri mon ami 2 и Общата европейска рамка за чужди езици – съпоставка на стандартите за учебно съдържание сборник „Съвременни образователни технологии в основното училище”; Университетско издателство „Св.Св. кирил и Методий”; Велико Търново, 2008 ISBN 978 - 954 - 524 - 628 - 9

Кильовски, Вакрилен (2008) “Jewish identities within the American selves: ethnocentric anxieties in three Jewish American authors”(with Ivan Angelov), Writing the Self Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, ed. Radu Surdulescu, University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies Vol. X, no. 1, 2008, ISSN: 1454 – 9328

Кирилова, Веска (2008) Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език", май 2007. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова, М. Христова. В. Търново: “ Астарта”, 2008, с. 171–180, ISBN: 1313 – 4086. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2008) Lexique nominal. I partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978 – 954 – 524 – 657 – 9. COBISS.BG-ID 1229386468

Ковачева, Гергана (2008) Problemen die Bulgaarse studenten bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben Nedrlandica IV - De beste vriend van de zomercursus

Ковачева, Райна (2008) Lexique nominal, Première partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. - Проглас, 2008 (2). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 111-126, Print ISSN 0861 7902, COBISS.BG-ID 1182045156, [ERIH PLUS; CEEOL] https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1866

Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. - Чуждоезиково обучение, 2008 (6), 3 - 17. София: MOН, 3 - 17, Print ISSN 0205 – 1834 (print), COBISS.BG-ID 1182045156, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке. - Slavica, 2008, 37, pp. 33–53. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. K. Agyagási (Ed.). Debrecen: Debreceni egyetem, 2008. 355 с. HU ISSN 2060-0941, ISBN 978-963-473-123-8. COBISS 1255589348

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения: проблемы этимологизации. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2008, 53 (2), pp. 381–395. Print ISSN 0039-3363, Online ISSN 1588-290X.

Константинов, Казимир (2008) За два оловни амулета от X век от Варненския музей. В: Acta musei Varnensis, VII–2. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси в историята на Черноморското крайбрежие. Материали от Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септeмври, 2005. Варна : Зограф, 2008, с. 301-313. ISBN 954-15-0128-1 COBISS.BG-ID 1041656292

Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. Ред. и съст.: С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2008, с. 113–117 ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2008) "За някои фразеологични неологизми в българския език" Славистични проучвания. Etudes Slaves. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Ред. Н. Даскалов, В. Бонджолова, В. Грудков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 57–66 ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID1229239268

Константинова, Даниела (2008) "Фразеологични неологизми в българския език, мотивирани от обществено-политическия живот след промените през 1989 г." Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 3. Frazeologia. Red. W. Mokijenko, H. Walter Harry. Universitӓt Greifswald – Institut für Slawistik, Universytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, 2008, стр. 297–304 530 s. ISBN: 978-83-86881-50-5

Константинова, Даниела (2008) Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku. A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában. (Slovak language learning in Bulgaria.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Eds. A. Uhrinová, A. J. Tóth. Békéšská Csaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, pp. 560–566 ISBN 978-963-87342-5-9

Костов, Станислав (2008) Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс В: Стойчева, М. (съст.), Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, С., 2008 г., ISBN 978-954-07-2762-2, с. 84-100. Препечатана в сп. Търговско право, № 5/2008, ISBN 0861-6892, 25-43

Костова, Людмила (2008) Claiming a “Great Briton” for Bulgaria: Reflections on Byron’s Bulgarian Reception (1880s-1920s). - In: Byron: Heritage and Legacy. Ed. by Cheryl A. Wilson. New York: Palgrave, 2008, pp. 45-60. ISBN 978-0-230-60029-4. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do? product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=2&doc=12 Accession number: WOS:000283141600007 New York: Palgrave Macmillan

Костова, Людмила (2008) Veliko Tarnovo University Admission Tests in English. 10 New Tests. Ed. by Ludmilla Kostova. V. Tarnovo: Faber, 2008. ISBN 978-954-775-871-1. COBISS.BG-ID: 1227975908 Authors: Snejana Boyanova, Lena Ilieva, Ludmilla Kostova, Elka Simeonova Ludmilla Kostova: Introduction: pp. 5-12; Test 5: pp. 56-64 Велико Търново: изд. "Фабер"

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 13 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Mesembria (Middle Ages), Monuments // Encyclopaedia of the Hellenic world, Black Sea URL: , 9 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used? // Byzantine Trade 4th –12th c : The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange : Papers of the Thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies,St John's College, University of Oxford, March 2004 : Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 14 / Marlia Mundell Mango. Farnham - Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 97-117. ISBN 978-0-7546-6310-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c. : The sigillographic evidence // Юбилеен сборник “Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”/ Иван Йорданов и др. Шумен : Регионален исторически музей-Шумен, 2008, с. 207-225. ISBN 978-954-92081-2-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. // Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Cǎlǎraşi : Muzeului Dunării de Jos, 2008, XXIV, p. 269-281. ISBN 978-973-1787-00-8

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina: Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. // Temporis Signa : Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto)

Костова, Росина (2008) Kostova,Rossina. Medieval monasteries on the West Black Sea coast // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 16 p.

Костова, Росина (2008) Костова, Росина. Манастирите на Покръстителя // Християнската култура в средновековна България : Студии по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис Първи 907-2007 г. / Павел Георгиев В. Търново : Фабер, 2008., с. 173-185. ISBN 978-954-775-978-7

Крумова-Цончева, Калояна (2008) АЕРОБНА ГИМНАСТИКА-методика и практика В Търново, I&B, 2008

Кръстева, Антония (2008) The Educational reforms in direction to development of a critical thinking. International conference Pedagogicкa evaluace `08. 2008, Ostrava, V: International conference Pedagogicкa evaluace `08. Ostrava,

Кръстева, Антония (2008) Критическото мислене като образователна стратегия. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”,2008, № 1, с. 56-81, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1183321060 Педагогически алманах, № 1, с. 56

Кръстева, Антония (2008) Кръгла маса “Съвременните образователни технологии и ограмотяването”. – Начално образование, 2008, № 6, с. 31-35, ISSN 0204-4951 сп. Начално образование, № 6, с. 31.

Кръстева, Антония (2008) Не сбогом, професоре, а с усмивка. В сб.: Проф. Д. Павлов. Въздигане на духа. С., 2008, 37-39, ISBN 987-954-326-070-6 В сб.: Проф. Д. Павлов. Въздигане на духа. С., 37-39.

Кръстева, Антония (2008) Образованието – средство за интегриране на ромската общност. – Педагогика, 2008, № 3, с. 100-108. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1181937636 сп. Педагогика, с. 100-108.

Кръстева, Антония (2008) Портфолиото на студента. Център за образователни технологии при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Разбирането – иманентен компонент на критическото мислене. – Психология журнал, 2008, №. 45 с. 11-16, ISSN 1312-3777, http://psychologyjornalbg.com сп. Психология журнал, бр. 45 с. 11.

Кръстева, Антония (2008) Реалности в образователния процес в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 238 с. ISBN 978-954-524-647-0 Cobiss.BG-ID 1229355748 УИ "Св. св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID 1229355748

Кръстева, Антония (2008) Самооценка на някои важни умения на преподавателя. Център за образователни технологии при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Синергетичният подход - за познавателното развитие на учениците. В сб.: Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, 2008, с. 226-228, ISBN 978-954-490-044-1 В сб.: Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, с. 226.

Кръстева, Антония (2008) Хуманистични стратегии в процеса на педагогическото общуване. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, В. Търново, 2008, с. 277-283, ISBN 978-954-524-628-9 COBISS.BG-ID 1228373988 В: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, с. 277.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 2006, 14(1-2), с. 32 - 48. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред. В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, (1), с. 40 – 44. ISBN 978-966-7828-49-3

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда Сб. от Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България", Китен, 05-08 септември 2007. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2008, с.759-766, ISBN 978-954-8846-02-8 COBISS.BG-ID 1228088036

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 130 – 139. ISBN 978-954-524-628-9

Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 с. ISBN 978-954-524-639-5

Кутева-Цветкова, Венка (2008) Относно научния статут на социалната педагогика Педагогически алманах,2008, кн. 2, с. 7-33. ISSN 1310-358X

Кушева, Гергана (2008) Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.

Кушева, Гергана (2008) Motivating Students in Developing Writing Skills, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISSN: 1313 – 4086, стр. 73 – 79.

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163. ISBN 978-5-7525-1856-3

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277224676

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167. ISBN: 978-954-15-0204-4 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1230016228

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161. ISBN: 978-954-92081-2-2 COBISS.BG-ID: 1248726500

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67. ISBN: 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID: 1228475620

Кънева, Виктория (2008) Классификация безэквивалентной лексики с точки зрения обуславливающих её факторов (на материале русской и болгарской тематических групп “Жилище”) Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве, материалы международной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 10 августа 2007 года, Славянск-на-Кубани, 2008, с. 97 - 103. ISBN 978-5-902524-52-6.

Кънева, Виктория (2008) Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-524-663-0.

Кънева, Пенка (2008) Теориите за четене и методите за овладяване на умението за четене на английски език. Сб. доклади от Научно-практическа конференция, Велико Търново, 11 май 2006. Съвременни образователни технологии в основното училище/ Състав. Пенка Костова Тодорова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2008, (с. 249-253). COBISS.BG-ID 1228373988.

Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов и др. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3. COBISS.BG-ID1230065636 ISSN 978-954-07-2794-3

Кънчева, Елена (2008) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988

Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604 София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108 изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 София

Лечев, Велико (2008) Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169 ISSN 978-619-208-125-6 (Print). ISBN 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID 1228475620

Лунгарова, Пепа (2008) История на култа към Fortuna и неговите прояви в провинция Долна Мизия. В: Societas classica ІII - 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 266-283. ISBN 978-954-524-663-0.

Лютаков, Стефан (2008) Лютаков, Стефан. Първи академичен скулптурен симпозиум В. Търново - 2008, Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", 2008, бр. 9 ("И"), В. Търново, издателство "Фабер", 2008, ISSN 1311-0209, с. 171-176 Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", 2008, бр. 9 ("И"), В. Търново, издателство "Фабер", 2008, ISSN 1311-0209

Маджаров, Георги (2008) MachiavellianisM and Psychopathy: an east-West note. Socal behavior and personality, 2008, 36 (2), 255–256. ISSN 0301 2212 DOI: https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.2.255 https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/1690

Маджаров, Георги (2008) Изменения традиционной субкультуры болгарских подростков в современном социокультурном пространстве. Сб. от V международна научно-практическа конференция "Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве", Славянск-на-Кубан, 8–9 август 2008. Ред. А. Садило. Славянск-на-Кубани: СГПИ, 2008, с. 56–64. ISBN: 978-5-902524-71-7 https://elibrary.ru/item.asp?id=19720941 пълен текст https://yadi.sk/i/zHEFgRdJirkYLw Славянск-на-Кубан, Русия

Малев, Людмил (2008) Началната кондика на църквата "Св. прор. Илия" в гр. Плачковци, Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, Т I, Трявна и тревненци в националната ни история и култура, Варна, Славена, 2008, стр. 140-153 ISSN 1313-6356. COBISS.BG-ID 1291621092 Варна

Малев, Людмил (2008) Условия и преговори за отмяна на схизмата над Българската църква ( Документи), Казанлък, изд. Възродена Искра, 2008, с. 60 ISBN 978-954-9727-05-0 Казанлък

Мандева, Марианна (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност (подготвителна група за училище) Предучилищно възпитание

Мандева, Марианна (2008) За съвременния урок по български език в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Конференция на ШУ "К. Преславски"

Мандева, Марианна (2008) Интерактивни методи в началното родноезиково обучение - реалност и предизвикателства Научна конференция на СУ "Климент Охридски" "120 години специалност педагогика - традиции и нови реалности"

Мандева, Марианна (2008) Особености на детската лексика в началото на подготвителна за училище група (лингво-методически аспекти) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване сп. "Начално образование"

Мандева, Марианна (2008) Формиране на еткетното поведение и вежливата реч в мултикултурна образователна среда ( 4 клас ) Многообразие без граници. Институт Отворено общество

Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим [Women during the Tang Dynasty - Social Status, Garments and Make-up] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. III-2, с. 164-172. ISBN 978-954-524-666-1 COBISS.BG-ID 1230313956

Манолакев, Христо (2008) „После Онегина: проект „Дубровский”. Studia Slavica Savariensia, 2008, Т. 1-2, Szombathely, (Унгария), с. 205-221. HU ISSN 1216-0016.

Манолакев, Христо (2008) Начало русской эмигрантской печати в Болгарии. Русское зарубежье - духовный и культурный феномен: Международный сборник статей: [Материалы II Международной науч. конференции „Русское Зарубежье- духовный и культурный феномен” Москва, 25-26 мая 2006г] / Коллект. автор, Общ. ред. Щедриной, Н.М., Редкол.: Тоне, А.Г., Редкол.: Галкина, М.Ю., Редкол.: Рыбакова, И.В., - М. : Московская академия образования Натальи Нестеровой, 2008. с. 41-45. ISBN 5-901617-43-6.

Манолакев, Христо (2008) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов “открытого финала”. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського (до 120-річчя з дня народження)”. Випуск 8. Киев., 2008. с. 339-345. ISSN 2075-437VIII.

Маринов, Владислав (2008) Билингвална интерференция в крайния български Северозапад В. Търново: Астарта, 2008, 343 с. ISBN 978-954-350-070-4, COBISS.BG-ID - 1229240548

Маринов, Едуард (2008) Маринов, Е. 2008. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Сп. Наука, 3/2008, София, с. 19-26. ISSN 0861-3362.

Маринов, Милен (2008) Някои идейни аспекти на Адити в Ригведа В сб. Философски и психологически идеи, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008. ISBN: 978-954-524-655-5

Маринова, Виолетка (2008) О необходимости дополнительной профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в области математической терминологии, Актуальные вопросы совершенствования дополнительного профессионального образования: сборник научных статей. Москва, Выпуск 1. Ред. коллегия: Б. А. Ручкин, О. В. Слесарева. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, Русия, 2008, стр. 61-67. ISBN 978-5-98079-412-5 Москва, Русия

Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 20-21.04.2007) / Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 107-119. ISBN: 978-954-524-666-1.COBISS.BG-ID - 1230313956

Маринова, Марина (2008) Комуникация в предизборен контекст: демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра Сб. от Шеста национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 291-305. ISBN 978-954-524-669-2

Маринова, Марина (2008) Текстът - идея и интерпретация Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 127-142. ISBN 978-954-524-642-5

Марков, Иван (2008) Program “LIDER” – opportunities and practices. . Научна конференция, 31 октомври 2007 „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, том II, В. Търново, ред. дод-р Димитров УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 339-347. ISBN 978-954-524-660-9

Марков, Иван (2008) Манастирите и съвременният българин. В сб.”РЕЛИГИОЗНИЯТ туризъм: манастирите ‐ носители на българската духовност“: Черноморски туристически форум, Варна 2008. ‐ Варна: Славена, 2008.с.56-66. 978954‐579‐COBISS.BG-ID 1228893924748‐4

Марков, Иван (2008) Туристически ресурси В.Търново, АСТАРТА, 2008, 476 с., ISBN 978-954-350-071-1.COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Сашо (2008) Логика и наука - статия в книга Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008 ISBN - 978-954-524-632-6 COBISS.BG-ID - 1228193764

Маркова, Гергана (2008) Classification and Technologies for 3D Video Displays UNITECH - International scientific conference, 21 – 22 November 2008, Gabrovo

Марчева, Пенка (2008) Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност, София,Авангард Прима,2008, 110 с.,ISBN 978-954-323-440-0. COBISS.BG-ID 1229661668

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми Сборник: „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/ Икономически институт на БАН, Велико Търново, 30-31 май 2008 г. Ред. съвет: проф.д-р Г.Стефанов, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р Л.Чанкова, доц.д-р Л.Георгиев, доц.д-р М. Павлова, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Р.Илева, доц.д-р Р.Петкова. София: изд. „ГорексПрес”, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България Сборник: „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", 2008 г., бр. 5-6, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182389220)

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", 2008 г., книга 2, стр. 78-88, ISSN: 1313-6909, (COBISS.BG-ID 1234485220)

Матеева, Катя (2008) L’INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE – ORIGINE DU MÉTIER ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие. Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 60-87. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1182495716

Минчев, Недко (2008) Идентифициране на микрокластери. Социално-икономически анализи, 2008, 2, с. 3-28. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2008) Кластерни ефекти и конкурентноспособност. Сб. от научна конференция "България в Европейския съюз - 2008 г.", ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 176-184, ISBN: 978-954-715-392-9, COBISS.BG-ID:1228197860

Минчева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас. Сборник от доклади на шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука", София, 21 - 22 ноември 2008 г. Ред. С. Здравкова. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 155 - 165. ISBN 978-954-8846-04-02 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Мирославска, Виргиния (2008) O semantyce słowackich i polskich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 ВТУ, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 504 - 513

Мирославска, Виргиния (2008) Z problematyki kształtowania się nazwisk polskich (na materiale historycznym z cntralnej Polski) Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29 - 36

Митев, Йордан (2008) Политическите партии при управлението на Салазар (1928-1968 г.) сп. "История", № 2-3, с.62-86

Митов, Георги (2008) Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред Съвременно право, 2008, № 4, с. 7-16. ISSN 0861-18-15

Михайлеску, Силвия (2008) Сложни румънски предлози с компонент,, până'' и техни съответствия в българския език Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2007, Ред. Г. Върлинкова, Велико Търново: Астарта, 2008, с. 106-113, ISSN 1313-4086.

Михайлов, Димитър (2008) Българският свят в поезията на Димитър Пейчев. - В: Българският език в Молдова. Материали от Осмата международна научна конференция на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2008, с. 78-88. В чужбина

Михайлов, Димитър (2008) Внушителен сборник за Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2008, с. 148-153. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1181309156. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Старият Славейков - младият Вазов, или "кой е бащата на българската литература"? - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2008, с. 155-165. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Фототипно издание на първата Яворова книга. - В: Известия на Националния литературен музей. Т. V. С., 2008, с. 229-231. ISSN 1312-4072. COBISS.BG-ID 1248961764. У нас

Михов, Милен (2008) Екзархията и Независимостта на България (1908-1912) – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008 г. С., 2010, 271-289. София

Михов, Милен (2008) Историята в политиката на „македонските” комунисти 1944-1969 г. – В: Сб. Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2008, 203-215.. Велико Търново

Михова, Маринела (2008) Comparative Education Course and Students’ Expectation Paper presented at 6 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining ",Sofia, July,2008. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2008, р. 11-18. ISBN 978-954-9842-12-8.

Михова, Маринела (2008) Дигиталната грамотност - европейски образователен приоритет Сб.Юбилейна научна конференция"120 години специалност Педагогика. Между традицията и новите реалности. Китен, септември, 2008 г. Ред. доц. д-р Ивайло Тепавичаров. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2008, с. 298-305, ISBN 978-954-07-2776-9

Михова, Маринела (2008) Европейското училищно образование през призмата на глобализационните процеси - Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X Педагогичски алманах, 2008, 1, с. 7-20. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2008) Учителската професия като приключение или Рон Кларк и неговите педагогически идеи Сб. от Шеста Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика "120 години Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука, 21-22 Ноември, София. Ред. Здр. Лалчев и др. София: «Веда Словена-ЖГ», 2008, с.374-381. ISBN 978-954-8846-04-02.

Мишев, Радослав (2008) Дипломатическото дело на Австро-Унгария 1867–1918 г. : Институционални аспекти. // Историкии : Юбил. сб. в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина : Т. 3. – Шумен : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2008, ,ред.колегия: И. Карайотов, И.Йорданов, Р. Рашев, Н.Неделчев, 405 с., с. 202-212. ISBN 978-954-577-493-5

Мишев, Радослав (2008) От новото време към глобализацията. Вълните на промените. // Съвременната история : Времена, реалности, промени : Т. 5. – В. Търново, Фабер, 2008,съст. и отг. ред. В. Великов, научен редактор Р. Мишев, 287 с., с. 7-19. ISBN 978-954-400-034-9

Мишев, Радослав (2008) Хабсбургите и идеята за европейска интеграция XIX - XX век Съвременната история: Времена, реалности, промени, том.5, Варна, 2008, Изд. "Фабер" ,съст. и отг. ред. В. Великов, научен ред. Р. Мишев, 287 с., с. 89-97, ISBN 978-954-400-034-9

Младенов, Младен (2008) Младенов Младен. Самостоятелна изложба в център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. София център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. 29.10.2008-17.11.2008 бюлетин на СБХ бр.10/2008 с.8 ISSN 1310-9448

Младенов, Момчил (2008) Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България. Епохи, ХVІ, 2008 (2011), ХVІ (1-2), с. 65-73. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1236900068

Моллов, Тодор (2008) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).

Моллов, Тодор (2008) ⁂Владика се потурчва; ⁂Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г.; ⁂Найден граматик; ⁂Шибил-Мустафа и Дженда. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Измъчват снаха да изкаже имане; ⁂Кое венчило е най-добро; ⁂Мома-сираче и глухоням жених; ⁂Момък кълне Белиград да изгори; ⁂Облог да излъгване на мома; ⁂Облог за излъгване на булче; ⁂Притури се Шар планина; ⁂Разпознаване на либе (годеник, съпруг) след дълга раздяла; ⁂Сестра укрива преследван брат; ⁂Сирак се моли на Бога за болна сестра; ⁂Урочасан момък умира. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Керемиди за нова черква.