Публикации за 2007


Авгинова-Николова, Емилия (2007) "Символика на животните по данни на езика (върху материал от гръцки фразеологизми)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Аврамов, Владимир (2007) Аврамов,В. Стенописи във Врачешкия манастир „Св. Четиридесет мъченици”, с. Врачеш, 2007 г с. Врачеш

Агаларева, Маринела (2007) Отсядане на склоновете като реликтен и съвременен морфогенетичен процес Год. СУ, Геол.-геогр. фак., т. 98, кн. 2, с. 21-29,ISSN - 0324-0525, COBISS.BG-ID - 1248680420

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 226-236. ISBN 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID – 1227064036

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-351, ISBN 978-954-524-586-2, COBISS.BG-ID 1228475620

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0, , COBISS.BG-ID 1228200420

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Давидов, Росица Димкова. Анализиране на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1; COBISS.BG-ID 1228218596 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Николов, Росица Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” В: сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. 2007, Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4; COBISS.BG-ID 1226795236 Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето. 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Пертов с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” - В: сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова. Констатиране на проявените психически качества на 9-10-годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Петров с. 102-105 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1; COBISS.BG-ID 1228218596 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Ефективността от начално обучение по минибаскетбол по отношение на технически показатели, сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1175784164 сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол. сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Стрелбата – показател за активността по време на игра. 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Усвояване на стрелбата от място в процеса на обучение по минибаскетбол. списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Ангелов, Мариан (2007) За инструменталния съпровод и изразните средства при изучаването на български народни хора и танци в началното училище Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 15-16 март 2007 г. Ред. М. Малчев и др. Велико Търново: Изд. "Фабер", 2007, с. 109-116. ISBN 978-954-775-799-8

Ангелова, Маргарита (2007) Професор Иван Бочев на 60 години, Монографичен албум, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’, печатница ‘СИРА’ В. Търново, 2007, ISBN 978-954-524-55 Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2007) Die Österreich-Bibliotheken als Kultur- und Bildungsforen: Das Beispiel Österreich Bibliotheken in Veliko Tirnovo und Rousse. Kultur. In: Wissens- und Kulturtransfer im Netzwerk der Österreich-Bibliotheken im Ausland. Hg. v. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, bis 28.2.2007. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Kulturpolitische Sektion. Redaktion, Lektorat, Layout: Mag. Lukas Marcel Vosicky. Redaktionsschluss: September 2006. Wien: Feldmann Verlag 2007, S. 127-130. ISBN 978-3-9500702-2-4. Wien: BMeiA.

Ангелова, Светлана (2007) Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”) Биология, екология и биотехнология, 2007, 4, с. 35-43. ISSN 1310 - 2699, COBISS.BG-ID - 1120275684

Ангелова, Светлана (2007) Типове задачи за формиране на умения, в контекста на разбирането като мисловна дейност Биология, екология и биотехнология, 2007, 6, с. 24-38. ISSN 1310 - 2699, COBISS.BG-ID - 1120275684

Андреев, Андрей (2007) Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620. В. Търново

Андреев, Андрей (2007) 2. История на България. (помагало за кандидат-студенти и зрелостници). Варна, 2005. (в съавторство с Кр. Мутафова). Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2007 Варна

Андреев, Андрей (2007) Българска подкрепа на руските славянски комитети и на идеята за общ “руско-славянски език. – В: Проблеми на българската езикова политика. Шумен, 2007. Шумен

Андреев, Андрей (2007) Към читателите. Предговор на редактора към Моряков, В. И. История на Русия IX – XVIII век. С., 2007. София

Андреев, Андрей (2007) Славянофилите в руската политика към България преди и след 1878 г. – В: Дриновски сборник, т. І, Харков – София, 2007. Харков, Украйна

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492. ISBN 978-954-616-185-7;COBISS.BG-ID:1227591140.

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г., В. Търново. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 254 – 266. ISВN 978-954-524-610-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №11, с.5-8, ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №10, с.5-9 ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) "Сказание за железния кръст" и епохата на цар Симеон Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) От същия автор... Русе, RuseNews.eu, 12.04.2007; Електронно списание LiterNet, 10.07.2011, № 7 (140)

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) Славянската православна цивилизация, 1. Славянската православна цивилизация. Дата и място на раждане: 894 г. в Плиска. В.Търново: изд. „Фабер“, 336 с.

Анчев, Стефан (2007) Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора). Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2007 г., 320 с. ISBN 978- 954-524-604-3

Анчев, Стефан (2007) Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани. Монитор, 31.01.2007.

Анчев, Стефан (2007) Употребата на Балканите между мира и войната (1919-1938 г.). Епохи, бр. 1-2, г. ХV, 2007., с. 123-140. ISBN 1310-2141.

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 230 с. ISBN 978-954-524-595-4 COBISS.BG-ID 1226993636

Аркадиев, Димитър (2007) "Българско присъствие" при преброяванията на населението в света Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, година LIX, 2007, кн.1, с.19-44. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2007) Средна продължителност на предстоящия живот на лицата от основните етноси в България - опит за оценка Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, Година LIX, кн.4, 2007, с. 19-31. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2007) Статистика Стара Загора, РИК"Искра-М-И", 2007, 396 с., ISBN: 978-954-9383-22-5.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Астарджиева, Татяна (2007) Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.). Доклади от научна конференция "Толерантност и нетърпимост в международните отношения", гр. Варна, 2007 г. Ред. Н. Дюлгерова. Варна: УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, с. 472-484. ISBN 978-954-715-346-2. COBISS.BG-ID - 1244025316.

Баланов, Йордан (2007) Новите положения в нормативната уредба на представителството на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество България в Европейския съюз: Първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г./ Ред. съвет доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров. -София: ГорексПрес, 2007, с.432-441. ISBN 978-954-616-185-7

Бело, Раки (2007) Бело, Раки. Селищни имена в Мала Преспа – Албания. – В: Македонски преглед. Кн. 3. София, 2007, 133-139. -София. София

Белчева, Весела (2007) Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Чуждоезиково обучение, кн. 1,50-63, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1174650084

Благоев, Благовест (2007) Време и съзнание в елегиите “И скучно, и тъжно” от М. Лермонтов и “Униние” от П. Матев. // “Руская словесность в поисках национальной идеи”. Волгоград, Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2007, с. 45-49, ISBN 978-5-7786-0278-6. // “Руская словесность в поисках национальной идеи”. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2007, с. 45-49, ISBN 978-5-7786-0278-6.

Благоев, Благовест (2007) Миф о Пигмалионе как отражение концепта Любовь в сказке и поэзии (к проблеме гипертекста). “Динамика и функционирование русского языка: факторы и векторы. : Сборник научных статей по материалам Международной конференции 10-12. 10. 2007 г.” – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007, с. 100-107, ISBN 978-5-98926-033-1.

Бонджолов, Христо (2007) Меракът умира последен Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш : Филоз. фак., 2007. 20-28 стр. ISBN - 978-86-7379-132-6. COBISS.BG-ID – 1267164132.

Бонджолов, Христо (2007) Сънища за щастие В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 78 с. ISBN - 978-954-524-568-8. COBISS.BG-ID - 1243792868.

Бонджолов, Христо (2007) Южнославянските литератури до началото на XX век (в съавторство с Ганчо Савов). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2007. 123 с. ISBN - 978-954-524-574-9. COBISS.BG-ID - 1243675364.

Бонджолова, Валентина (2007) (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN 978-954-524-597-8. COBISS.BG-ID - 1227004388.

Бонджолова, Валентина (2007) В света на българските предлози Велико Търново: Издателство “Фабер”, 140 с. ISBN 978-954-775-805-6. COBISS.BG-ID - 1227979236.

Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179662052

Бонджолова, Валентина (2007) Езиковата игра в рекламата TEME, 2/2007 (Časopis za drušstvene nauke/ Часопис за друштвене науке). TM G. XXXI, Br. 2, Niš, april - jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804; COBISS.SR-ID 559631. Електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/teme/teme2-2007/teme2-

Бонджолова, Валентина (2007) Еротичният подтекст в езика на рекламата Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш. Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Стр. 29-43. ISBN 978-86-7379-132-6.

Бонджолова, Валентина (2007) Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Съст. Александра Багашева. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 660 стр. с. 371-379. ISBN 978-954-07-2534-5. COBISS.BG-ID - 1244115172.

Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179666916.

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Наблюдение и анализ на урок по време на практиките сп. Педагогически алманах, 2007 г. Университетско издателство при ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. - XV, 1-2 (2007), с. 327-352,COBISS.BG-ID - 1181132516

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Оценяване, формиращо рефлексивното поведение на учениците Сб. Научни трудове на съюз на учените - гр. В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване Сборник на Център за образователни технологии към ВТУ и на РО "Просвета" - В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Трансформиране на социалната роля на детето при прехода от детска градина към началното училище Сборник 125 години Предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Бонова, Станка (2007) Костеливият орех на превода. (Превод на устойчиви сравнения в обучението на студентите по полски език), Славяните и Европа : Доклади [от] VIII национални славистични четения, София 2007, ISBN - 978-954-580-236-2, COBISS.BG-ID - 1229548772, с. 194-197

Бораджиева, Елена (2007) Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0, COBISS.BG-ID 1229485540 София

Бораджиева, Елена (2007) Визия за лидерската подготовка на курсантите в НВУ "Васил Левски" .Във: Военно лидерство и етика : Трета международна изследователска работна среща, 12-13 октомври 2006 / Състав., обща ред. на Георги Карастоянов, ВИ "Св.Георги Победоносец", София, 2007, с. 21-28, ISBN 978-954-509-375-3, COBISS.BG-ID 1244056548 София

Бораджиева, Елена (2007) Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8, COBISS.BG-ID 1228754148 Троян

Бораджиева, Елена (2007) Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, Сборник доклади от Международна научна конференция II, посветена на 15 години специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' проведена във ВТУ Св. св. Кирил и Методий на 18-19 октомври 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X.COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Туризмът като форма за изграждане на готовност за оцеляване.В: Сборник „Туристически и спортни практики в училище“, Велико Търново, изд.Фабер, 2007, с. 86-90, ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236 Велико Търново

Братанова, Боряна (2007) (Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5

Братанова, Боряна (2007) Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL] COBISS.BG-ID - 1124241892

Братанова, Боряна (2007) Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5 COBISS.BG-ID - 1244115172

Будева, Соня (2007) Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, с.204-230, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007, 252 с., ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Изд. ”Фабер”, В. Търново

Бузов, Вихрен (2007) "Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки" Враца:Издателство "Одри", 2007, 120 стр, ISBN, 978-954-9904505

Бузов, Вихрен (2007) "Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 116 стр., 2007, ISBN 978-954-524-575-6,

Бузов, Вихрен (2007) Сблъсъкът на културите в спорта Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;

Бузов, Вихрен (2007) Толерантността като доминация Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;

Бузов, Емил (2007) Организация и функции на примерен образователен модел Годишник на Бургаски свободен университет, 2007, с. 277-285, ISSN: 1311-221X.- 17, COBISS.BG-ID 1175186660

Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището София: Екип плюс ООД, 2007, 224 страници, 978-954-9876-13-0, COBISS.BG-ID 1288569572

Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София

Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45

Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Бурнева, Николина (2007) Бурнева, Николина. Български творци в „Ел Дорадото на младостта”. // сп. Проглас, ХVІ, 2/2007, 181-185.

Бурнева, Николина (2007) Фридрих Шилер – за бъдните столетия. Съст. Н. Бурнева. Велико Търново: ПИК, 2007. ISBN - 978-954-736-173-7 ; COBISS.BG-ID - 1229253604

Буров, Стоян (2007) Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

Буров, Стоян (2007) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр. (14. изд.)

Буюклиева, Стефка (2007) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs Problems of Information Transmition, vol. 43, pp. 89-96

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2007) Restrictions on the weight enumerators of binary self-dual codes of length 4m (with Masaaki Harada and Akihiro Munemasa) Proceedings of the International Workshop OCRT, White Lagoon, Bulgaria, pp. 40-44

Буюклиева, Стефка (2007) Some MDS codes over GF(64) connected with the binary doubly-even [72,36,16] code Serdica Journal of Computing, vol. 1, pp. 185-192

Буюклиева, Стефка (2007) САМОДУАЛНИ КОДОВЕ И ГРУПИ ОТ АВТОМОРФИЗМИ Великотърновски университет

Василев, Сава (2007) Евангелие от Лазар. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев - В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбил. сб. по повод 100 г. от рождението на писателя : Изследвания. Архив. Спомени. – В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2008, с. 223-258. ISSN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 122843660; ред.колегия Ив. Радев, С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. България, В. Търново

Василев, Сава (2007) За смъртта на една птица и на едно стихотворение. - В: Петър Алипиев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий",2007 ISBN 978-954-524-561-9 , с. 77-87. Съставители и редакционна колегия В. Русева, А. Велкова, Г. Върбанова Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 175-189. Лит. вестник, № 1, 10-16 ян. 2007, с. 10-11. КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9-10. България, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2007) Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. В. Търново: Слово, 2007, с. 189 ISBN 978 954 439 871-2 COBISS.BG-ID 1226851044 В. Търново : Слово, 2007. – 190 с.

Василева, Ели (2007) Сярова, Ели. Religiology. Образователен сайт за религии и философия на религията www.religiology.org, 2007-2019 Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 http://religiology.org/ http://religiology.org/ Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5

Василева, Калина (2007) За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в “Бай Ганьо” Литературна мисъл, г. L, 2007, кн. 1, с. 133-149.

Василева, Радка (2007) Vermittlung von Funktionsverbgefügen im DaF-Unterricht: Съвременно образование и чужд език: Научна конференция (В. Търново, май 2006). А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: АСТАРТА, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-350-36-9. COBISS.BG-ID 1244115684 В. Търново: АСТАРТА

Василева, Радка (2007) Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.7 „Ж“). - В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 8 („З“). В.Търново: „Фабер“, 2007, с. 450-469. ISSN 1311-0209. В.Търново: Фабер

Велев, Георги (2007) За образа на насилието у учениците от горен курс сп. Педагогика, кн. 1

Велев, Георги (2007) Наслоявания /сборник с педагогически статии/ изд. FABER

Велев, Георги (2007) Още една възможност В. Търново, изд. FABER

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, А. Образи на българската памет или за изкуството да се разказват националните истории. (Цветан Ракьовски. Образи на българската памет. Историята, поборниците, записките. Велико Търново: Фабер, 2004). // Език и литература, 2007, кн.1-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Прощално" или новият завет на обичта. - В: Филологически сборник. Ч. II. Велико Търново: Твер, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 106-111. ISBN 978-954-524-609-8; Също: LiterNet, 03.07.2010, № 7 (128) (03.07.2010). ISSN 1312-2282

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6; COBISS.BG-ID 1226844388 Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1. Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Стойна Нунева в светлината на приказното (Из "Железният светилник" на Димитър Талев.) -В: Еротско у култури срба и бугара. Еротичното в културата на сърби и българи. Издава Филозофски факултет у Нишу, 2007, с. 44-63. ISBN 978-86-7379-132-6; COBISS.BG-ID 1267164132 Ниш, Република Сърбия

Видин, Благой (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? Сб. Конституцията за Европа и националните конституции., София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 2007, 331-350. ISBN 9789540726274

Видиновски, Милен (2007) Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето Научна конференция „Кинезиология – 2007”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново

Видолов, Иван (2007) Образуване на наказателното производство при дела за данъчни престъпления. Криминалистически и процесуални аспекти. Бюлетин „Полиция“, бр. 23/2007, ISSN 1312-6679, с. 133 – 156.

Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7

Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9

Влайков, Светлозар (2007) Предговор. Сб. „Българистични проучвания”, В. Търново, 2007, т. 11, ISSN 1311-0209 У нас

Вълкова, Владимира (2007) Von der Idealität zur Modalität. Die literarische Anstalt bei Schiller und Musil. – In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen. (Konferenz der Gesellschaft „Goethe in Bulgarien”, Sofia, Dezember 2005). Hrsg. von Nikolina Burneva. Veliko Tarnovo: PIK Verlag, 2007, S. 153-163. ISBN 978-954-736-173-7, COBISS.BG-ID 1229253604.

Вълчева, Доника (2007) Мутимедиен хардуер Издателство Фабер, В. Търново, 2007. ISBN 978-954-775-786-8.

Върбанов, Златко (2007) Designs in additive self-dual codes over GF(4) In Proceeding of the Fifth Optimal Codes and Related Topics Workshop, Balchik, Bulgaria, June 2007, pp.243-248, ISSN 1313-1117

Върбанов, Златко (2007) Some new results for additive self-dual codes over GF(4) Serdica Journal of Computing, Vol.1, Number 2, 2007, pp.213-227, ISSN 1312-6555

Върбанова, Маргарита (2007) About the aritmetical operation and the posional numbering systems in primary school mathematics. In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2 In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2

Върлинкова, Галина (2007) Предизвикателствата пред съвременния преводач В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 142–148

Вътов, Върбан (2007) Фразеологизми с опорна дума «Бог» в българския език. – Проглас, кн. 1, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 145 – 155; ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID: 1119668196. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Гайдова, Радка (2007) Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище. В. Търново, ВТУ, унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",сп. Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 194-203. ISSN - 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1181117924

Гайдова, Радка (2007) Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..." НПК, 125 години предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Галунов, Тодор (2007) Wahlsysteme und Parlamehtswahlen wahrend der Regierung Stefan Stambolovs (1886-1890). - (Парламентарни избори и реформи при управлението на Стефан Стамболов 1886-1890 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906. Skopus - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г. Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, с. 49-84. ISSN – 0323 - 9748.

Ганчева, Магдалена (2007) Лексические минимумы русского языка. В.Търново, 2007, 172 с. ISBN 978-954-524-582-4. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2007) Проблема лексической сочетаемости на занятиях практического русского языка. – Ежегодные лингвистические чтения 20 декабря 2005 года. В.-Тырново, 2007, с. 67-74. ISBN 978-954-524-571-8. В.Търново

Гевренова, Нина (2007) Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0 С: Сиби, 2007, с. 280, ISBN 9789547304550

Георгиев, Георги (2007) An Iterative Method for Analysis of Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter with Azimuthal Magnetization Proc. 29th ESA Antenna Worksh. Multiple Beams Reconfigurable Antennas, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Apr. 18-20, 2007, pp. 252-255, also in CD.

Георгиев, Георги (2007) Различните деца – едни от нас. Обществено възпитание, 2007, 47(2), с.13-18. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID 1174413028

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Българското книгоиздаване – пориви на духа и висота на нравствените ценности. (Ретроспективни наблюдения и оценки за духовния облик на българския книгоиздател). - В: Държавата на духа : Четвърта нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2006 г. – София : За буквите – О писменехь, 2007, с. 495–512. ISBN 978-954-8887-29-8 [Изданието е подкрепено от Дирекция "Книга и библиотечно дело" при Министерство на културата].

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Велико Търново – съвременен център за издателски бизнес. // Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 82–92. ISBN 978-954-07-2487-4

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Лични и фамилни издатели между двете световни войни /Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации. Пета национ. науч. конфер. 22-23 ноем. 2006 г. Състав. Лъчезар Г. Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 92-132. ISBN - 978-954-524-610-4 COBISS.BG-ID - 1228183780

Георгиев, Лъчезар (2007) Седем етюда по българско книгоиздаване / Георгиев, Лъчезар Георгиев. . – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. ISBN 978–954–350 –31–4 COBISS.BG-ID - 1243998692

Георгиев, Лъчезар (2007) Структури и модели в българското книгоиздаване : От Възраждането до национализацията 1947 г. : С наблюдения върху непубликувани архивни документи / Георгиев, Лъчезар Георгиев [Монография]. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. - 292 с.: с ил.: Приложение факсимил. на документ. материал [Език - български]. - Библиотека Книга и полиграфия. ISBN - 978-954-524-579-4 COBISS.BG-ID - 1243716836

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник. – В: Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция „20 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Част I. Ред. Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 312-316. ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1); COBISS.BG-ID 1228218596

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил. – Педагогика, 2007, № 12, с. 68- 87. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др ISBN 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID 1228218596

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България. – В: Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция „20 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Част I. Ред. Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 308-311. ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1); COBISS.BG-ID 1228218596

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Journal "Mathematica Balkanica", 2007, 21(3-4), pp. 225-232, ISSN 0205-3217-print, https://zbmath.org/?q=an%3A1147.94013

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases In Proceedings of the Thirty Six Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, pages 215-222

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград

Георгиева, Виолета (2007) Урокът по история В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 292 с. ISBN 978-954-524-565-7. COBISS.BG-ID – 1243838436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: Издателство „Регалия 6“, 152 с. ISBN 978-954-745-123-0. COBISS.BG-ID – 1227220196. София

Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2007) Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический и методический журнал. № 5, Москва: Школьная Пресса, Россия, с. 68–70. ISSN (print) 2074 4935, eISSN (online) 2409-8949. Mосква

Георгиева, Виолета (2007) Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Сб. Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, pp. 3-20. ISBN 978-960-88394-4-1

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174. ISSN 0324-1645 COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Гецов, Антон (2007) Дискурсът на популярната преса В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 34, Езикознание, кн. 2, главен редактор: проф. дфн Паисий Христов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 85–92. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1179666916.

Гецов, Антон (2007) Интервюто – между информацията и манипулацията Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“., 2007, с. 43–50, ISBN 978-954-524-609-8, COBISS.BG-ID – 1228273380.

Гецов, Антон (2007) Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2007, с. 212–215. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1175954916.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss1/23

Гецов, Антон (2007) Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 2, 2007, с. 18–34. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1176433892. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss2/3 >

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гочев, Гочо (2007) О болгарских и русских конструкциях предлог + предложно-именное сочетание // Русский язык: исторические судьбы и современность: труды и материалы III Междунар. конгресса исслед-лей рус. яз., Москва, 20 23 марта 2007 г. /Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. М.Л. Ремневой [идр.] – М., 2007. – С. 274 – 275.

Гочев, Гочо (2007) К вопросу о неологических процессах в современной русской лексике. мир русского слова и русское слово в мире (Материалы XI конгресса международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – Варна, 17-23 сентября 2007), т. 3. София, 2007, стр.59-64.

Гочев, Гочо (2007) Категория одушевленности / неодушевленности собственных наименований. Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ-06, Велико-Тырново, Болгария, 5-8 апреля 2006 г. Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико-Тырново, 2007, ISBN 978-954-350-026-1, с. 148-156

Гочев, Гочо (2007) Некоторые наблюдения над предложными сочетаемостными фраземами в болгарском и русском языках. В сб.: Славянските предлози. Издателство “ИВИС”, Велико Търново, 2007, ISBN 978-954-8387-04-0, стр.76-85.

Гочев, Гочо (2007) Учебная аудиокнига: Анатолий Алексин. Домашний совет. Текст. Русско-болгарский словарь. Словарь глагольного управления. Велико Търново, 2007, ISBN 978-924-569-5, 128 стр.

Гочева, Сийка (2007) О болгарских и русских конструкциях предлог+предложно-именное сочетание // III Международный конгрес исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. МГУ им. М.В.Ломоносова, 20-23 марта 2007 г.

Гочева, Сийка (2007) Русско-болгарский бизнес-словарь (лексикографическая концепция) // Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностран¬но¬го. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Издательство Астарта, Велико-Тырново, 2007, с. 90-98, ISBN 978 – 954- 350-026 – 1.

Гочева, Сийка (2007) Транскрипция и транслитерация заимствуемых собственных имен (на материале английского, русского и болгарского языков). XI Конгресс МАПРЯЛ. Мир русского слова и русское слово в мире. Русский язык в сопоставлении с другими языками, т.5, Издательство Heron press, София, 2007, стр.65-71.

Гочева, Сийка (2007) Учебная аудиокнига: Анатолий Алескин. Домашний совет. Текст. Русско-болгарский словарь. Словарь глагольного управления. Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико Търново, 2007 .

Григорова, Лора (2007) Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (съавт. А. Игнатова). – Съвременно право, 2007, кн. 6, с. 73–80. София

Григорова, Лора (2007) Народният съюз «Звено» и участието му в осъществяването на българската външна политика през периода 1944 – 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, 2007, с. 39–54. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Организациите на Народния съюз «Звено» в Габровския регион през периода 1944 – 1949 г. – Национална научна конференция «Модернизацията на България и Габрово» 1878–2006. В. Търново, 2007, с. 361–370. Габрово

Григорова, Маргрета (2007) Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu”, [W:] III kongres polonistyki zagranicznej. Red.M. Czermińska i inni Poznań:Wyd.uniw. UAM, 8-10 czerwca, 2007, 483-501.ISBN 83-232-1725-4, ISSN 0554-8179

Григорова, Маргрета (2007) Topika włoska w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [W:] Prowincja – Świat – Europa – Polska - I lubelskie sympozjum polonistów Europy Środkowo-wschodnej. Red. M. Ryszkiewicz Lublin: Wyd. uniw. UMCS, 2007, 249-265. ISBN 978-83-227-2664-8

Григорова, Маргрета (2007) Wizje I sny apokaliptyczne – kronika Objawienia. Parafrazy polskie I bułgarskie, [W:] : Apokalipsa. Symbolika. Tradycja. Egzegeza, t.II. Red. K. Korotkich, J. Ławski i inni Białystok:Uniwersytet w Białymstoku, 2007, 483-501. ISBN 978-83-7431-122-9

Григорова, Маргрета (2007) Григорова М. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”. Проглас, 2007, кн.1, 58-82, Print ISSN 0861 7902

Григорова, Маргрета (2007) Григорова М. Ришард Капушчински – пътешествия, мисии и книги -В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света Гора”, Ред.С.Василев Велико Търново:Слово, 2007, с. 195-202, Print ISSN 1311-0209.

Григорова, Маргрета (2007) Морето на Конрад и морето на Мицкевич - W: VIIІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie”, Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.5, Red. A.Gadomski, Symferopol: Krymski Ośrodek Związku Polskich Naukowców na Ukrainie, t.5, 2007, 47- 55, ISBN 978-966-8048-35-7

Грудков, Венелин (2007) Детерминация на пространството в аскетичната агиология. Сб. Търновска книжовна школа 8 "Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа". отг. редактор Георги Данчев.- Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2007, (с. 95 - 99). ISBN 954-524-339-2(T8) COBISS.BG-ID 1230459876

Грудков, Венелин (2007) Св. Иван Рилски и българската историческа съдба. Сборник Слово и вяра.: Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф Боню Ст. Ангелов. Отг. ред. Димитър Кенанов, Велико Търново: ПИК, 2007, (c. 197-206). ISBN 978-954-736-172-0 COBISS.BG-ID 1229257444

Грудкова, Силвия (2007) Critical reading in academic context. Активно учене и критическо мислене (CD-ROM). Доклади от конференция проведена в София, април, 2005. София: Бълг.асоц. по четене. ISBN 978-954-91310-3-1 COBISS.BG-ID 1227892196

Гълъбова, Даринка (2007) Дидактични табла "Моливко. Математически въртележки" (5-7 г.) с книга на учителя. В.Търново: Слово, 2007, 54 с. ISBN 955646 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.107 - 110. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.13- 23 (пленарен доклад. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, В.Търново, 15-17 октомври 2004, Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007. ISBN 978-954-524-608-1 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2007, 64 с. ISBN: 978-954-439-870-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични аспекти на математическата подготовка и възпитание. – Педагогически Алманах, 2007, Том 15 (1) с. 168 - 178. В.Търново:Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий". ISSN Рrint 1310-358X . Оnline 2367-9360 В.Търново: Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий".

Гърбачева, Анелия (2007) Destination: Intégration scolaire. Mons (В): Presse Universitaire UMH, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Mons (В): Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Le paradigme de l’éducation integrée des enfants a besoins spécifiques Mons: Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение. В: Посока: училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи. Монс: Университетско издателство UMH. 2007. с. 31-45. D/2007/9708/1 Монс: Университетско издателство UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция. Монс (В): Университетско издателство, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Монс (В): Университетско издателство UMH

Гърмидолова, Мариана (2007) Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Книга за учителя по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Учебник по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, издателство Азбуки-Просвета

Гюлчев, Николай (2007) Образователно направление "Изобразително изкуство". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка в първа, втора и трета група на детската градина. Издателство "Слово". Велико Търново

Давидов, Димитър (2007) Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х

Давидов, Димитър (2007) Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2007) Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция ; ISBN 978-954-775-812-4 ; COBISS.BG-ID 1276211428 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=16 Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007. с. 109-116. ISBN 978-954-775-812-4 ; COBISS.BG-ID 1276211428 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=16

Давидова, Теодора (2007) Давидова, Т. и др. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание - Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“, 18-19 октомври 2007 г. - В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2007, с. 116-119, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1226309139255952 Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“, 18-19 октомври 2007 г. - В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2007, с. 116-119, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1226309139255952

Давидова, Теодора (2007) Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой В: Сборник материали от научна конференция "Национална сигурност, физическо възпитание и спорт",12.10.2006 г., гр. София, Ред. М. Малчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2007, с. 101-109. ISBN 978-954-775-812-4 ; COBISS.BG-ID 1276211428 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1639354595691372&rec=13&sid=2

Даскалова, Ярмила (2007) „Странствания с/без муза: интертекстуалност и романтически маски” (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс) (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс), Алманах „Света Гора”.Великотърновски университет, Велико Търново,2007. Стр. 431-4. COBISS.BG-ID1121150692.

Даскалова, Ярмила (2007) “Politics of Doubt and Aesthetics of Representation in W.B.Yeats’ ‘The Municipal Gallery Revisited’” Proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Politics and/in Aesthetics", Selected Papers, Litsa Trayiannoudi (ed), Thessaloniki, Greece, pp. 59-70. ISBN 978-960-243-632-5.

Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова и С. Грудкова. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, с. 224-234. ISBN 978-954-350-36-9

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007, Ред. Людмил Петров Иванов с. 246-249 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Е. Иванов, Хр. Христозов. РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА”. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007, Ред. Людмил Петров Иванов с. 250-253 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. Ред. Людмил Петров Иванов, с. 102-105 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. -В. Търново: Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. . Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиева, София (2007) Cоциална работа с юноши в прехода към зрелостта (теоретико-практически аспекти) Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2007 г; (158 стр.)

Дерменджиева, София (2007) Функции на информатизацията като практическa социална реалност В: „Нові виміри сучасного світу”, Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, Форум конференций, http://www.conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=391, МГПУ, 2007

Дерменджиева, Стела (2007) Акценти върху контрола при обучението по география и икономика. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 228-242. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. София: УИ “Стопанство”, 135 с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Джанфезова, Таня (2007) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age burial practices in Bulgarian lands: general traces and regional specifics. // European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia, 18th-23th September 2007 / A. Uglesic et all. (eds.) - University of Zadar, 2007, 299-300 Zadar,Croatia

Дживтерева, Светла (2007) Баладата “Гьорги Грозния” – произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция Електронно списание LiterNet, 12. 08. 2007, № 8 (93), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/baladata.htm)

Дикова, Венцислава (2007) "Петте стълба на Исляма" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци. Сб. от Трети международен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 19-21 ноември 2004 г. Ред. Ст. Виденова. София: ИК Тип-топ-прес, 2007, с. 586-596. ISBN 954-8964-61-9; COBISS.BG-ID 1243370212 Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Възможности за спортна дейност със студенти освободени от физически натоварвания. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2007", Велико Търново, 18-19 октомври 2007 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2008, с. 116-118. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 I&B LTD. В. Търново. 2007

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Учебно ръководство. Велико Търново: Бойка, 2007, с. 126. ISBN 978-954-9689-41-9; COBISS.BG-ID 1227490020 “Бойка”, В. Търново

Димитров, Иван (2007) “Irony and Scepticism in The Red Badge of Courage” Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. - В: Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 305–321. ISBN 954-524-339-2 (Т8). COBISS.BG-ID 1230459876. Велико Търново

Димитров, Николай (2007) Вазов: между всекидневното и трансцендентното: Студии и етюди В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 188 с., ISBN 978-954-524-596-1, COBISS.BG-ID 1227016932

Димитров, Николай (2007) Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета. В. Търново, Faber, 188 с., ISBN 978-954-775-834-6, COBISS.BG-ID 1228001252

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign-economic relation GEO Working Papers, Série de Investigação 2007/11, Universidade do Minho, Guimarães, pp. 5-15, Print ISSN 1645-9369

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2

Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1

Димитров, Слави (2007) Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.

Димитрова, Боянка (2007) Знанията за политическата география на света в учебното съдържание и учебниците по география и икономика – V клас Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-586-2

Димитрова, Боянка (2007) Интердисциплинарният прочит на пейзажа изд. Фабер, Велико Търново ISBN 978-954-775-800-1

Димитрова, Димка (2007) Език мой (Лингвистиката в света на ученика) В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193. ISBN 978-954-524-609-8. COBISS-ID 1228273380

Димитрова, Димка (2007) Текст и реципиент Проглас 2007, №2, с. 153-160. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Дияна (2007) Интегриране на ромските ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", том II, FABER В.Търново, стр.34-40

Димитрова, Дияна (2007) Ромските приказки - възможност за формиране на устната българска реч при децата билингви (роми) Сборник с доклади от общински кръг на конференция "Училището-желана територия на ученика". В. Търново, стр.36-44

Димитрова, Дияна (2007) Ромският фолклор в началното училище - призвание и признание Астарта, В. Търново ISBN 978-954-350-039-0

Димитрова, Елена (2007) Голяма енциклопедия на страните. // Große Enzyklopädie der Länder. [превод в колектив]. Белград: Media East Europe, 2007, с. (прибл. 400) ISBN: 84-9819-601-9.

Димитрова, Елена (2007) Ирис Хипфл: За хибридността на мигрантската литература. Романът на Димитре Динев "Ангелски езици“. // Iris HIpfl: Zur Hybridität von Migrantenliteratur anhand Dimitré Dinevs Roman "Engelszungen". В: Проглас, кн.1. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. (57-70).

Димитрова, Илияна (2007) Типология и топос на лова в романа „Хайка за вълци” на Ивайло Петров. В: Национални филологически четения: Велико Търново, 2005-2006, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 310-320. ISBN 1313-2431

Димитрова, Любка (2007) Разговор с псевдоадресат (лингвистични бележки за квазиобщуването) Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет. Езикознание. Том 34, книга 2. Доклади от седмата национална конференция на тема Проблеми на българската разговорна реч (11-12 юни 2004 г.). Велико Търново, 2007, Университетско издателство „ Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0204 – 6369, 203 – 211.

Димкова, Росица (2007) Изследване ефективността на показателя “Дрибъл с топка между стойки” при обучението по минихандбал. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски. Сп.“Спорт и наука”- издание на НСА ”Васил Левски”, ДАМС и БОК., извънреден брой 3, 2007, с.150-154, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Класификация на основните понятия в хандбалната игра. Велико Търново: I& B, 2007, ISBN 978-954-9689-46-4, COBISS.BG-ID 1232632036.

Димкова, Росица (2007) Констатиране на проявените психически качества на 9-10 годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, 2007, бр. 6, с. 73-79, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. В.Търново: Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 152-155, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2007) Отчитане ефективността на някои показатели информиращи за динамичната гъвкавост и издръжливост при 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. София: “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, 2007 - извънреден бр. 5, с. 211-216, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2007) Развитие на новаторските техники в биг уеол катеренето. В.Търново: Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 210-212, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Димкова, Росица (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол. В.Търново: Научна конференция ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология - 2007, с. 213-218, ISSN: 1313-244X, COBISS.BG-ID 1125170916.

Добрев, Марин (2007) ХУДОЖНИЦИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА Издателство “Дъга плюс” ,Стара Загора, 2007г. 176 страници, ISBN 978-954-9387-23-0

Доврамаджиева, Христина (2007) La motivation dans l’enseignement des langues étrangères гр.Пловдив

Доврамаджиева, Христина (2007) La place de la littérature dans l’enseignement du français langue étrangère гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2007) Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност София, ИК "КОТА"

Дойков, Йордан (2007) Развитие на военното дело и борбата с тероризма Сборник /CD формат/ на научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, Департамент „Масови комуникации”, НБУ

Донева, Дафина (2007) Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз, В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА - 2007, Горекс прес София

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 2007, стр. 98-119, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1181161444

Дончев, Ивайло (2007) Увод в програмирането на C++ Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, ISBN 978-954-524-593-0

Дончева, Иванка (2007) L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. – Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236; ISBN 978-84-7283-921-2. Barcelona

Дончева, Иванка (2007) Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154; ISBN 978-960-7905-38-3. Athens

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215; ISBN 978-954-524-602-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283; ISBN 978-954-305-223-3. Стара Загора

Дочев, Пепо (2007) Добруджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2007) Зажени се младо момче УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочков, Иво (2007) Иво Ангелов, Върху понятието за платонизъм, сп. Философия бр. 2, 2007, с. 26-33;

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Друмева, Красимира (2007) По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с три творби: "Не пожелавай", "Чревоугодничество", "Лъжи". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация ISBN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID 1243847140

Емилиянова, Боряна (2007) Ghid de conversație român-bulgar ГРАММА, 2007, 384 страници. ISBN 978-954-8805-86-5.

Емилиянова, Боряна (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер, 2007. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2007) Българско-румънски разговорник ГРАММА, 2007, 383 страници. ISBN 978-954-8805-30-8.

Емилиянова, Боряна (2007) За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент ‘върба’ в някои балкански и славянски езици) Електронно списание за хуманитаристика Littera et Lingua. Series "Dissertationes". Vol. 1, 2007, 37-50. София, 2007. http://slav.uni-sofia.bg/naum/sites/default/files/emilijanovab.pdf, 20.02.2016. ISSN 1312-6172.

Емилиянова, Боряна (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Съвременно образование и чужд език. В. Търново, 2007, с. 134-141. ISBN 978-954-350-36-9.

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Замфиров, Милен (2007) Innovation in teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria Journal of Physics Education,

Захариева, Юлия (2007) Европейската комисия (ЕК) Списание "Собственост и право", 2007, № 4, 84-86.

Захариева, Юлия (2007) Европейския съвет Списание "Собственост и право", 2007, № 5, 85.

Захариева, Юлия (2007) Европейският парламент Списание "Собственост и право", 2007, № 3, 80-82.

Захариева, Юлия (2007) За комитологията накратко Списание "Собственост и право", 2007, № 12, 73-74.

Захариева, Юлия (2007) Консултативни органи на ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 8, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Сметната палата на ЕО/ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 7, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите) Списание "Собственост и право", 2007, № 6, 86.

Захариева, Юлия (2007) Съд на Европейските общности Списание "Собственост и право", 2007, № 9, 77-78.

Звалена, Елеонора (2007) Biblický text ako východisko náboženskej komunikácie. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 13. – 15. 9. 2006 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja. Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Звалена, Елеонора (2007) Štylistické dimenzie prívlastku v opisnom slohovom postupe biblického textu. In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková – B. Hlebová. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Здравкова, Боряна (2007) Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда (в съавторство) Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. Съст. Б. Ангелов, Здр. Лалчев. Ред.: М. Атанасова, Т. Дяков. София: Веда Словена-ЖГ, 2006, с.759-766, ISBN 954-8510-97-9, COBISS.BG-ID 1228087524

Златева, Добринка (2007) Economics and the Мoralizing Function of the Market The 12 international conference Economics conference proceedings IV, 11 – 14 june 2007. Sibiu: The knowledge based organization, Land Forces Academy Publishing Hous., 2007, с. 25 – 32. ISBN 978-973-7809-71-1.

Иванов, Георги (2007) Основи на гражданското право -Велико Търново: Абагар, 2007, 416 с., ISBN 978-954-427-751-2

Иванов, Здравко (2007) Историята като Res Gestas (Философско-исторически етюди) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: Сб. от научна конференция "800 години от битката при Одрин", Шумен, април 2005. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID - 1243271908 Шумен

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). – В: Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Т. I. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий”, 2007, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG_ID 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876 Велико Търново

Иванова, Анна (2007) Телеология и живот. Концепцията на Нагел за смисъла на телеологичните термини в биологията. Философски алтернативи 6/2007: 35-41. //ISSN 0861-7899; COBISS.BG-ID - 1140506084

Иванова, Анна (2007) Телос и смисъл в естествения език и езика на философията. Философски алтернативи 1/2007, 123-125. //ISSN 0861-7899; COBISS.BG-ID - 1140506084

Иванова, Людмила (2007) Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17. ISBN 978-954-350-36-9. А. Иванова и др. (ред.), Съвременно образование и чужд език. Научна конференция май 2006 г. В.Търново: Астарта 2007. ISBN 978-954-350-36-9 (стр. 5-17).

Иванова, Людмила (2007) Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135. ISBN 978-954-о7-2467-6. COBISS.BG-ID 1244120548 София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” 2007. ISBN 978-954-о7-2467-6 (стр. 124-135).

Иванова, Людмила (2007) Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с. ISBN 978-954-8805-76-6 COBISS 1226834148 Плевен: Грамма

Иванова, Ралица (2007) Die gesteigerte Erlösung oder die verheißungsvolle Unwegsamkeit. Maskerade und Soteriologie des Bösen in Stefan Heyms Roman Ahasver. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill-und-Method”, 2007, 240 с. ISBN 978- 954-524-590-9. COBISS.BG-ID 1227013604 УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Иванова, Ралица (2007) Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken. In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen. (Konferenz der Gesellschaft „Goethe in Bulgarien”, Sofia, Dezember 2005). Hrsg. von Nikolina Burneva. Veliko Tarnovo: PIK Verlag, 2007, S. 165-176. ISBN 978-954-736-173-7. COBISS.BG-ID 1229253604 Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198

Иванова, Ценка (2007) Езици и езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ) // Language and language policy of the Balkans (thesises for socio-linguistic analysis) Балканите – език, история, култура. Сборник от Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 378-390. ISBN 978-954-524-636-4

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика – бугарског и српског Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд 2007, стр. 273-282, ISBN 978-86-86419-17-8.

Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич

Иванова, Ценка (2007) Съвременният български език, българската държава и светът, в който живеем (По повод национална кръгла маса или конференция, посветена на съвременния български език – 29 март 2007 г., Национален дворец на културата) сп. “Проглас”, кн.1/2007, В. Търново, ISSN 0861 7902

Игнатова, Анка (2007) Габровските институции на паметта. В: Национална научна конференция „Модернизацията на България и Габрово” 1878–2006, 18–19 септември 2006 г. Състав. Илиана Марчева и др. В. Търново: Фабер, 2007, с. 279–286. ISBN 978-954-775-665-6.

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика. В: 80 години списание „Военноисторически сборник”. Юбилейна научна конференция 26 април 2007 г. [София]: Военно издателство, 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9. COBISS.BG-ID 1227574756.

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България.. Съвременно право – София: Сиби, 2007, бр. 6, с.73-80. ISSN 0861-1815. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Игнатова, Анка (2007) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980 г.). – Епохи, 2007, т. 15, бр. 2, с. 174–180. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print)

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1124241892

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Bucarest, 11.-12. Oktober 2007 (10 S.), http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.).

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.

Йонкова, Красимира (2007) Дебатът между моделите на човешко поведение (2007). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2 изд., 2007, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1 COBISS.BG-ID 1226756580

Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9

Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. България в ЕС: първи стъпки: Юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г. /Ред. съвет Байко Байков и др., София:ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140 и в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб.Социални изследвания: сборник с доклади от научно-практическа конференция, 09.09.-12.09.2007, Лозенец. Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80, ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644 и в национален референтен списък)

Йорданов, Стефан (2007) Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93–104

Йорданова, Даниела (2007) Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 223 ISBN 978-954-611-1 COBISS.BG-ID 1228221156 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново.

Йотов, Йордан (2007) Обучението по физическо възпитание и спорт и връзкаота с чуждоезиковото обучениеи Кинезиология 2007 В.Търново

Калейнска, Теодора (2007) Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. Сборник от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10годишнината от създаването на Философски факултет, Съст. Бузов, В. Т.Калейнска, Велико Търново: Издателство на ЕИЦ, 2007, стр. 229-244, ISBN-10: 954-9469-03-4; ISBN-13: 978-954-9469-03-5; COBISS.BG-ID: 1243729636

Караиванова, Петя (2007) Конакчиева, П. Сравнителен анализ на методическите системи за ориентиране в света в подготвителна предучилищна група. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1.

Караиванова, Петя (2007) Формиране на култура на превенция у децата от подготвителна предучилищна група В сб. „Образованието в глобализиращия се свят” – Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет, част 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2007) Les Bulgares Musulmans dans la vie politique après 1989: un groupe politique anonyme. In: Revue d’ etudes comparatives Est – Ouest, Decembre 2007. Vol. 38, n 4, Armand Colin ed. pp. 29-48; ISSN‎: ‎0338-0599; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-39049087609&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fa51618da7038ff7a788e4d2828d927e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2823492417700%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= Paris

Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308 ЕИМ, БАН

Карамфилова, Петя (2007) Към лексикалната характеристика на Житие на Ромил Видински от Григорий - Сб. Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян, 18-19 май 2006 г. Смолян - Люблин: Изд. ПУ "Паисий Хилендарски, Филиал - Смолян, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7; COBISS.BG-ID 1226842340 Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Смолян - Люблин, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7 ; COBISS.BG-ID 1226842340

Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876 Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876

Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444 Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444

Кацарски, Александър (2007) Актуални промени в търговското право: Търговски закон; Закон за кооперациите; Приложен коментар ИК "Труд и право", 400 с. , ISBN 978-954-608-151-3

Кацарски, Александър (2007) Европейски обединения и дружества : Наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз София, Сиби, 282 с. ISBN 978-954-730-430-7

Кильовска, Ваня (2007) “За мястото и ролята на родния език в чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят” , УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007 ISBN - 978 - 954 - 524 - 608 - 1

Кильовска, Ваня (2007) “Продължаващо обучение на учителите по чужд език в началното училище” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) Научен превод от български на френски език на статия на тема: „Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция”, автор - Пенка Костова. „Посока: Училищна интеграция – Българо-белгийски педагогически възгледи”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кирилова, Веска (2007) Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език Сб. от конф. ""Съвременно образование и чужд език, май 2006. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: Изд. Астарта, 2007, с. 113–121, ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9. COBISS.BG-ID 1244115684

Киров, Димитър (2007) The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. Paper presented at the Fourth Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality convened at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, January 8-13, 2006. – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, 2007, St. Vladimir’s Seminary Press, pp. 105-117. ISBN 978-0-88141-268-0. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2007) Библейският превод в светлината на Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 1 ноември 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 29-41 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Неканоничните библейски книги и Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 18 декември 2007 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 103-110 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Ковачев, Александър (2007) ДИМИТЪР ФИЛИПОВ : Био-библиогр. / Състав... ; Встъп. статия Димитър Панайотов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 116 с. : с сн., 1л. портр. Велико Търново

Ковачева, Гергана (2007) Кучето в немски и нидерландски фразеологизми Филологически сборник II * Велико Търново - Твер*

Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. Veliko Tarnovo: Abagar, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5

Коева, Янка (2007) Kleines Schlüsselwörterbuch Mitteleuropa. In: Ernst, Peter (Hrsg). Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0 Австрия, Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0

Коева, Янка (2007) Kulturproblematik bei der Übersetzung von Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen für das Sprachenpaar Deutsch - Bulgarisch). В: Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Астарта, 2007, с. 50-60. ISBN 978-954-350-36-9 COBISS.BG-ID 1244115684.

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Die Kunst ein Gespräch zu führen. Zur Geschichte der Gesprächsanalyse seit der Antike Пенев, Пеньо / Русков, Иван / Георгиева, Стефка / Чобанов, Иван / Грънчаров, Михаил: Научни трудове. Филология. Том 42, кн. 1, 2004 г. Университетско издателство Паисий Хилендарски Пловдив 2007, с. 26

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Emotionen im Gespräch. Über zwei Tabus in der Wissenschaft. (Емоциите в разговора. За две табута в науката) под печат

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Голяма енциклопедия на страните, приложение на в. "Труд" и "24 часа", преводи Голяма енциклопедия на страните, т. 1-16, издателство Mediasat Group, Madrid 2007

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Съпоставка на немската система за транскрибиране HIAT-DOS 2.2 и системата за разшифроване на магнетофонен запис на ВТУ Христов, Паисий / Димитрова, Марийка / Гецов, Антон / Гочева, Сийка / Станчев, Свилен: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Проблеми на българската разговорна реч. Универ

Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд. – A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest: ELTE BTK, 2007, pp. 97–105. ISSN 1789-3976. ISBN 978-963-463-934-3.

Костов, Станислав (2007) Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища В: Шикова, И. (ред.) Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113.

Костов, Станислав (2007) Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика 1 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор и превод на съдебната практика, указатели. С: Сиби, 2007, 607 с., ISBN 978-954-730-461-1

Костов, Станислав (2007) Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51

Костов, Станислав (2007) Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52

Костов, Станислав (2007) Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43

Костова, Людмила (2007) Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek. - Comparative Critical Studies, 2007, 4(2), pp. 177-192. Print ISSN 1744-1854. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do? product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=29&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=5. Accession Number: WOS:000208969800003 Edinburgh: University of Edinburgh Press

Костова, Людмила (2007) 'Racial' Politics and Personal Ethics in Thomas Hope's Anastasius, or Memoirs of a Greek. In:Thomas Hope’s Anastasius in the 21st Century. Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press, 2007, pp. 492-512. ISBN I-59048-282-4. Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press

Костова, Людмила (2007) Straining the Limits of Interpretation: Bram Stoker's Dracula and Its Eastern European Contexts. In: Post/modern Dracula. From Victorian Themes to Postmodern Praxis. Ed. by John Bak. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 13-30. ISBN: I-84718-200-3. Преиздадена с разрешение на редактора в The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951. Reprinted with the Editor’s permission in The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; University of Belgrade, Serbia

Костова, Людмила (2007) Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14. Vienna: Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK)

Костова, Росина (2007) Костова, Росина. Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine Empire. Edited by Kem Dark. Oxford : Oxbow Books, 2004, 132 p. ISBN 1 84217 105 4 // Mediaevalia Christiana . 2: Средновековен урбанизъм : Памет, сакралност, традиции / Георги Казаков, Цветелин Степанов. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 173-181. ISBN 978-954-07-2608-3

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Аназиз на трудността на съчетанията на девойки старша възраст, от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика сп."Спорт и наука" извънреден бр.1

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Гъвкавостта важно качество в заниманията със спортна аеробика сб."Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Крумова-Цончева, Калояна (2007) Модифицирана методика за разучаване на акробатичните упражнения на греда в спортната гимнастика сб."Кинезиология 2007" В.Търново

Кръстева, Антония (2007) Идеята “развиване на критическо мислене” в съвременното училище. – Педагогика, 2007, № 10, с. 40-53, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1180020452 сп. Педагогика, № 10, с. 40.

Кръстева, Антония (2007) Кратки записки по педагогика. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 Cobiss.BG-ID1243743204 УИ "Св. св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID1243743204

Кръстева, Антония (2007) Познавательная самостоятельност учащихся в условиях учебной деятельности в экипе. В: Научны труды Белорусского государственного технологического университета. Минск,2007, с. 117-119, ISSN 1683-0377 В: Научны труды Белорусского государственного технологического университета.Минск, с. 117.

Кръстева, Антония (2007) Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане”– съвременна педагогическа необходимост. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, № 1-2, с. 16-36, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1181120740 сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 16.

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Глобализация и социално-педагогическа дейност Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2007, ч.1, с. 250 – 253. ISBN 978-954-524-608-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 2005, 13(1-2), с. 97 – 107. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство Сб. от Майски четения "Дни на науката’2006", Велико Търново, май 2006. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2007, с. 14 – 26. ISBN 978-954-775-727-1

Кутева-Цветкова, Венка (2007) Социалното възпитание в контекста на социализацията ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 37-46, В. Търново, 2009. ISSSN 1310-358X

Кушева, Гергана (2007) Basic Approaches to Teaching Writing, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISBN: 978 –954 – 350 –36 –9, стр. 235-241

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005). ISBN: 978-954-577-387-7 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1231121892

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75. ISBN: 978-954-577-495-9. COBISS.BG-ID: 1277209060

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., София, 2007. COBISS.BG-ID: 1242320612 COBISS.BG-ID: 1242320612

Кънева, Виктория (2007) О факторе времени и лексических лакунах Язык и межкультурные коммуникации. Минск, 2007, с. 228 - 230. ISBN 978-985-501-379-3.

Кънева, Виктория (2007) Сложные слова в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности при языковом сопоставлении /на материале греческого, русского и болгарского языков/ Мир русского слова и русское слово в мире, т. 5 – Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Варна, 17-23 сентября 2007 г. София, 2007, с. 146 - 150. ISBN 978-954-580-217-1. COBISS.BG-ID - 1229535204.

Кънева, Пенка (2007) Възможностите на балансирания подход за ефективно формиране на детското четене в англоговорящите страни. Начално образование, 2007, кн. 6, с. 20-31. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1119655396

Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. В: Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID1174650852

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Социално влияние върхуразвитието на спортната кариера в РБългария след 1989 година., сб.тр. МНК "Кинезиология 2007", Велико Търново, 2007, I&B, ISSN, 13-244HX, с. 155-159 В. Търново, I&B, ISSN, 13-244HX

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Ангажираност в часовете по физическо възпитание на освободените от час учиници. сб.тр. МНК "Европейски стандарти в спортното образование", В. Търново, 2007, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8, с. 147-152. В. Търново, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8

Кънчева, Елена (2007) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Лазаров, Иван (2007) История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка. 2 изд., 2007 година; / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2007) История на България . Тестове и конспекти за кандидат-студенти. 3 изд., 2007 , 159 стр. / съавтор Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др. Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2007, с. 312-316. ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1)

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, декември, 2007 Суботица, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, февруари, 2007 Апатин, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140 сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2007) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика – „Традиции и технологии в изобразителното изкуство”, м. април – 2007 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2007) Ще проверя основно всички сметки на ВТУ : Интервю с Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Иван Първанов, в-к Монитор : Българският национален всекидневник Х1. ISSN 1311-9699. - IX, 2924 (25 май 2007), с. 14, COBISS.BG-ID 1220165348 в-к Монитор : Българският национален всекидневник, София : Монитор ООД

Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203 ISSN 0204-8906 (print) Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=1 COBISS.BG-ID 1119695844; COBISS.BG-ID (на статията) 1180868836

Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2. COBISS.BG-ID 1243117284

Лунгарова, Пепа (2007) Colonne à inscription du village de Butovo (Moesia Inferior). In: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona, 847-850.

Лютаков, Стефан (2007) Лютаков, Стефан. Димитър Сотиров /Албум/, София, издателство "Захари Стоянов", 2007. ISBN 9547398628 Димитър Сотиров, Издателство Захари Стоянов, 2007. ISBN: 9547398628

Маджаров, Георги (2007) Индивидуално развитие на човешката психика. Велико Търново: Фабер, 2007, 346 с. ISBN 978-954-775-694-6 COBISS.BG-ID 1243140836 Велико Търново

Маджаров, Георги (2007) Развитие на психиката след края на юношеската възраст. Неизвестното в психиката. – В: Психологични перспективи. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 153–196. ISBN 954-775-693-1 ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1243594468 пълен текст https://yadi.sk/i/GR1sCFVTbE2kQw Велико Търново

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Малев, Людмил (2007) Вдигане на схизмата над Българската православна църква, Казанлък, изд.Възродена Искра, 2007, с. 152 ISBN 978-954-91972-6-6 COBISS.BG-ID 1260633316 Казанлък

Мандева, Марианна (2007) За оценяването по български език в 1-4 клас Велико Търново, Областна научно-практическа конференция Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование

Мандева, Марианна (2007) Методика на обучението по български език и литература в началните класове. Проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново, Университетско издателство

Мандева, Марианна (2007) Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение на 7-11-годишните ученици ( методически аспекти на проблема) Велико Търново, Педагогически алманах

Мандова, Искра (2007) Символът на дракона в Китай [The Symbol of Dragon in China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. II, с.311-319. ISBN 978-954-524-602-9 COBISS.BG-ID 1227064036

Манолакев, Христо (2007) За автобиографичната проза на Г. Р. Державин. Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 232-240. ISBN 978-954-07-2376-1. COBISS.BG-ID 1228637924

Манолакев, Христо (2007) Из европейските изкушения на българската възрожденска литература („Стоян и Рада”, „Изворът на белоногата”, „Маминото детенце”). Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 102-132. ISSN (print) 0324-0495.COBISS.BG-ID 1285023972

Манолакев, Христо (2007) Мотивът за „руините” в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише. Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2007, с. 227-242. ISBN 978-954-07-2545-1. COBISS.BG-ID 1228626916

Манолакев, Христо (2007) Сюжет Свидригайлова: текст и контекст. Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. Москва, 2007, с. 156-186. ISBN 978-5-89073-047-3

Манчева-Али, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Маринов, Венцислав (2007) Участие в колективна изложба "Поколения и приятели",организирана от ОУ "Бачо Киро". гр.В.Търново

Маринов, Едуард (2007) Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Сп. Бизнес контакты, 3/2007, София, с. 30-31. ISSN 1312-109X.

Маринов, Милен (2007) Космологията на ведите сп. Философия, 5/2007, с. 31-43

Маринова, Виолетка (2007) Направления в развитието на математиката, сп. „Педагогически алманах”, ВТУ, стр. 235-244, 2007. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1181140964

Маринова, Катя (2007) Kanji wo kantan ni oboeru houhou to ha? - In: Proceedings of the second international symposium on Japanese linguistics and methodology. (The Second International Symposium on Japanese Linguistics and Methodology, Bucharest 8-9 September 2007)/ Ed. Roman Paşka, Alexandra Mustăţea, Anca Focşeneanu. Букурещ: Arvin press, 2007, с. 71-77. ISSN: 1844-4016

Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София: АС ООД, 2007. 167 c. ISBN: 978-954-90762-3-3

Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - II. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 4-5.11.2005) / Ред. Иванка Дончева, Стефан Йорданов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 326-337. ISBN: 978-954-524-602-9.COBISS.BG-ID - 1227064036

Маринова, Марина (2007) Media text like a part of discourse cognitive models in mass communications Сб. от Научна конференция "Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. Велико Търново: "Астарта", 2007, с. 247-259. ISBN 978-954-350-36-9

Маринова, Марина (2007) Текстът като "огледало" - невербалният "образ" на автора Сб. от Пета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 235-249. ISBN 978-954-524-610-4

Марков, Иван (2007) Regional differences in the development of the wine industry: possibilities for building a wine cluster in Bulgaria Први конгрес српских географа,19-22 октобар 2006,СОКОБАНЬА, Зборник радова, Београд, 2007, с. 607-614. СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО, Студентски трг3/III, Београд

Марков, Иван (2007) Wine tourism and regional development TOURSM IN THE NEW MILENIUM. Collected Papers International scientific conference „15-th anniversary of the establishment of the major of tourism Faculty of Economics South-West University of Neofit Rilski” june 18-20 2007,editor Ribov,M. University Press, Blagoevgrad, 2007, с. 61-66.ISBN 978-954-680-487-7

Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8 .COBISS.BG-ID 1227090660

Марков, Сашо (2007) Съвременни митове и философстване - статия в книга Издателство - София : Филос. фак. СУ Св. Климент Охридски, 2007 ISBN - COBISS.BG-ID - 1227733988

Маркова, Гергана (2007) PROBLEM APPROACH IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES EDUCATION Алманах на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Марковска, Ангелина (2007) Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта). сп. Ново време, 2007, бр. 3, с. 101-113. Print ISSN 0323-9055, COBISS.BG-ID1175469796

Марчева, Пенка (2007) Unconscious level activities in shapes of intellectual - musical processes concerning primary school-aged children Сб.от международна конференция " Современи тенденции во формиранетьего на наставниот кадар за предучилишното воспитание и одделенската настава" Струга, 12-14 октомври 2006 г., Ред. Проф. д-р Мито Спасевски, Скопиje, АУТОПРИНТ Т.А., 2007, с.193-198,Print ISBN 9989-823-24-3

Марчева, Пенка (2007) За някои прояви на безсъзнателно ниво в структурата на музикалната интелигентност Начално образование, 2007, XIV (1), с.47-57,ISSN: 1310-0572,COBISS.BG-ID 1173863652

Марчева, Пенка (2007) За приложението на някои интерактивни методи и техники в развитието на музикална интелигентност при деца в НУВ. Сб. от IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 22-24 юни 2007 г. Ред. доц. д-р Христо Макаков - ТрУ Стара Загора, проф. д-р Хилми Ибар, ТрУ Одрин, проф.д-р Мурат Мурати - Университет Св.Кирил и Методий" - Скопие, 2007, т.2, 416-425, ISBN 978-954-314-042-8, COBISS.BG-ID 1226793700

Марчева, Пенка (2007) Користенье на некои интерактивни техники за развоj на детската креативност на часовете по литература во I-IV одделение Педагошка практика, 2007, 6 (1-2), Скопие, с.52-67, Print ISSN18575161

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", 2007 г., бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1175474404)

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия Сборник: „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. съвет: доц.д.п.н. Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, проф.д.ик.н. И.Димов, доц.д-р Д.Златева, доц.д-р П.Петров, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-7

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", 2007 г., бр. 1, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1174373348)

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ

Милчева, Амелия (2007) „Autour de la Table Ronde et au-delà du royaume d’Arthur” „L’idée de frontière dans les littératures romanes”, Actes du Colloque international organisé par le Département d’Etudes romanes de l’Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 25 – 27 février 2005, Presses universitaires de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 2007, p. 78-85. ISBN 978-954-07-2514-7 [Инд./Реф. в: JSTOR]

Минчев, Недко (2007) Кластерите – характерни особености и структура. Икономически изследвания, 2007, 4, с. 96-125. Print ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700

Минчев, Недко (2007) Малките и средните предприятия в процеса на натрупване и разпространение на познание в кластера. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "България в Европейския съюз: първи стъпки", Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Иван Димов, доц. д-р Добринка Златева и др. София: ГорексПрес, 2007, с. 206-213. ISBN 978-954-616-185-7, COBISS.BG-ID:1227591140

Минчева, Иванка (2007) Връзките събиране - изваждане и умножение - деление и аналогията между тях в началното обучение по математика. Сборник доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България", Китен, 05 - 08 септември 2007 г. Ред. С. Здравкова. София: Веда Словена - ЖГ, 2007, с. 277 - 282. ISBN 978-954-8846-02-8 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2007) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция - 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", Велико Търново, 15 - 17 октомври 2004 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий", 2007, с. 342 - 345. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий"

Мирославска, Виргиния (2007) Dzieje narodu a rozwój kultury i języka Studia Polonica. Materiały naukowo-dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, 66 - 83

Митев, Йордан (2007) Салазар и раждането на "Новата държава". Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", гр. В.Търново

Митев, Йордан (2007) Салазаризмът. Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", В.Търново

Митов, Георги (2007) Допустимост на споразумението в дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2007, № 8, с. 9-14 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2007) Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни, Пазарджик, 2007, с. 39-48. ISBN 978-954-9492-10-1 COBISS.BG-ID 1244046052

Михайлеску, Силвия (2007) За функциите на някои предлози в румънския и българския език Cборник на международна научна конференция “Българските “острови” на лингвистичната карта на Балканите (4 - 6 ноември 2005 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ ), София:Littera et lingua, Електронно списание за хуманитаристика, Series “Dissertationes”, vol. I, София, 2007, с. 19-26. slav.uni.sofia.bg/naum/sites/default/files/mihailesku.pdf, ISSN 1312-6172.

Михайлеску, Силвия (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006, Ред.А. Иванова, Велико Търново : Астарта, 2007, с. 134-141, ISBN: 978-954-350-36-9.

Михайлов, Димитър (2007) Биография на Поезията. - В: Литература на отминалото половин столетие. 1. Слово. В. Търново, 2007, с. 55-68. ISBN 987-954-439-894-1. У нас

Михайлов, Димитър (2007) Система на обучение и брой на изучаващите предметите Български език и литература и История, култура и традиции на българския народ в Република Молдова през учебната 2005-2006 година. - В: Българи и гагаузи заедно през годините. Материали от Петата и Шестата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2007, с. 13-16. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Трансцеденталната любов в поезията на Яворов. - В: Тараклийски държавен университет. Дунав - Днестър: Човек и общество. Годишник. Т. І. S. S. B. Кишинев, 2007, с. 135-140. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Четиритомно издание на Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2007, с. 197-199. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1175963876. У нас

Михова, Маринела (2007) Radical measure about the Bulgarian education system improvement. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8. Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8.

Михова, Маринела (2007) Дифузия на инновациите в сферата на образованието (теорията на Е. Роджърс) Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004, В. Търново. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007, с. 242-281. ISBN 978-954-524-608-1

Михова, Маринела (2007) Идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 9-16. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2007) Политиката и науката за промените в българската образователна системa сп. Педагогика,2007, 6, с. 95-104. ISSN 0861-3982

Мишев, Радослав (2007) Австро-Унгария и искането на македонските българи за уния през 1913 г. Дриновски сборник - Дриновський збiрник. Т. 1. Академiчне видавництво iм Марина Дринова, Харкiв - Софiя, 2007, с. ред. М.Г. Станчев, П. Бахмайер... ISBN 978 - 954-322 - 186 - 8, с.172-179.

Мишев, Радослав (2007) Балканската политика на Австро-Унгария 1867–1914 В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2007. ISBN 978-954-524-599-2, ред. К. Илева, 176 с

Мишев, Радослав (2007) История на българите : В 8 тома. Т. 1 - София : Знание ; Книгоиздателска къща Труд, 2003 - Т. 5. Военна история на българите от древността до наши дни / Под ред. на Димитър Зафиров, Емил Александров. - София : Изд. “Знание” ЕООД; Книгоизд. къща “Труд”, 2007. - 740 с. Други авт.: Димитър Зафиров, Емил Александров, Борис Чолпанов, Калчо Калчев, Людмил Петров. Т. 1 - София : Знание ; Книгоиздателска къща Труд, 2003 - Т. 5. Военна история на българите от древността до наши дни / Под ред. на Димитър Зафиров, Емил Александров. - София : Изд. “Знание” ЕООД; Книгоизд. къща “Труд”, 2007, ISBN 978-954--621-235-1; ISBN 978-954-528-752-7, 740 с. Други авт.: Димитър Зафиров, Емил Александров, Борис Чолпанов, Калчо Калчев, Людмил Петров. Съавтор с означени в изданието теми и страници както следва: Изграждане на българската земска войска и милицията на Източна Румелия - с. 343 - 354; Княз Александър и изграждането на българската войска. Превъоръжаване и структурни промени … от Съединението до началото на ХХ век. Българската войска до края на XIX век. Разрешаване на Офицерско-емигрантският въпрос...с. 370- 381; Офицерството в борба за Освобождение - с. 393 - 400

Мишев, Радослав (2007) Международни последици от Руско-турската война 1877–1878 г. // Понятия, ценности, промени : Историята : Време и реалности. Варна, 2007 : Т. 4. – В. Търново : Изд. Ивис, 2007, , съст. и отг. ред. В. Великов, Научен ред. Ж. Стоянов316 с., с. 115-120. ISBN 978-954-8387-02-6

Мишев, Радослав (2007) Събитията в Европейска Турция през 1908 г. и отношението на австро-унгарската и българската дипломация. // Историкии : Науч. изсл. в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина : Т. 2. – Шумен : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2007, 943 с., ред. колегия:Цв.Павловска, В. Бонева, Д. Радойнова и др., с. 321-336. ISBN 978-954-577-495-9

Младенов, Момчил (2007) Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 133-140. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID-1228475620

Младенов, Момчил (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.) (Търново и Орлеан). Сб. от Осми международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. (Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа). Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, т. VІІІ, с. 593-606 ISBN 954-524-339-2 (T8)

Моллов, Тодор (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр.

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро”. Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен VITA SEXUALIS (Десети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 8-10 юни 2007 г.

Моллов, Тодор (2007) ⁂Впрегнал жена си да оре. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) ⁂Детенце да погледа лазарки; ⁂Майка изгубила сина си и го дири; ⁂Царица ниже шапчица за детенце. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) ⁂Хайдушка глава. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). Велико Търново, 2007, с. 535-536

Моллов, Тодор (2007) Блажена гора зелена. Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция. /Съст. Владимир Демирев и Николай Ников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007 ISBN 978-954-304-289-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/blazhena/index.htm, 31.01.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни от Македония. /Съст. Панчо Михайлов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание, 2007; ISBN 978-954-304-308-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/p_mihaylov/index.htm, 21.09.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. /Събрани от Димитър и Константин Миладинови. ЕИ „LiterNet”, Варна, Шесто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN-10: 954-304-267-5; ISBN-13: 978-954-304-267-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/index.htm, 21.07.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. ІІ. Епос. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-311-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/arnaudov_epos/index.htm, 21.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) Българските легендарни предания за Рим-папа Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63

Моллов, Тодор (2007) Българско народно творчество. Т. 13: Народни песни. /Съст. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-292-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/index.html, 21.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 9/94 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim_papa_2.htm, 13.09.2007).