Публикации в научна област/раздел Архитектура, строителство и геодезия / Architecture, Construction and Geodesy


Аврамов, Владимир (2017) Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура сп. Градът,Издател БАЛПЕКС ООД, Градът Медиа Груп, Печат Алианс Медиапринт ЕАД, бр.6/2017, с. 76-87, ISSN 2367-8054

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/