Публикации в научна област/раздел Науки за земята / Earth Sciences


Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. Пътеводител. (съавтор - А. Дерменджиев). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7.

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2012) Construtos de natureza geográfico‐cultural na fronteira norte da Bulgária – o rio Danúbio. MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 177-203, ISBN: 978-973-7873-42-2.

Дерменджиева, Стела (2013) Cultural and historical sites in the North-Eastern socio-economic region of Bulgaria. (M. Doykov). THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE/GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change/Estratégias de (Re)ordenamento Territorial num Quadro de Inovação, Sustentabilidade e Mudança, http://ler.letras.up.pt E.Book, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 206 - 224, ISBN: 978-989-8648-13-6.

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). (S. Dermendzhieva, H. Pina, S. Dimitrov). vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2013) Балканските мостове на познание. (съавтори - К. Мутафова, Ц. Иванова). – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 17 - 33 ISBN: 1314-4065.

Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.

Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria - „Espaço e Economia [Online]”, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil, 2005, №7, Online ISSN 978-90-481-9919-8

Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Велико Търново: Фабер, 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1

Дойков, Мартин (2013) Cultural and Historical Sites in the North-Eastern Socio-economic Region of Bulgaria. The Overarching Issues of the European Space – Strategies for Spatial (Re)planning Based on Innovation, Sustainability and Change. (CD), Bucarest, 2013 pg. 205-223, ISBN 978-973-7873-47-7.

Дойков, Мартин (2010) Paneuropean Transport Corridor 7 Rhine-Main-Danube – Main Axis of the European Internal Waterways and the Bulgarian River Shipping. Proceedings of the 27-th Danube Rectors’ Conference Annual Meeting, 2010, University of Ruse, Bulgaria, University of Ruse Publishing Center, Ruse, 2010, pg. 38-43.

Дойков, Мартин (2013) Regional Tourist Sites in the Bulgarian “Rose Valley”. The Overarching Issues of the European Space – Strategies for Spatial (Re)planning Based on Innovation, Sustainability and Change. (CD), Bucarest, 2013 pg. 224-235, ISBN 978-973-7873-47-7.

Дойков, Мартин (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, pg. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дойков, Мартин (2011) Белгия. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2011.

Дойков, Мартин (2014) Българските морски пристанища и развитието им в съвременните условия на пазарна икономика. Сборник с доклади от конференция „30 години катедра География във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2014, стр. 212-219, ISBN 978-954-2968-96-2.

Дойков, Мартин (2013) Дунавмост Видин-Калафат – самостоятелен елемент, или интегрирана част от транспортната система на България. Сборник от Трета научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2013, стр. 218-228, ISBN 978-954-2968-55-9.

Дойков, Мартин (2015) Дунавските мостове между България и Румъния като символ на тяхното сътрудничество. Сборник от юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, (CD), Велико Търново, 2015, с. 232-239, ISBN 978-619-208-002-0.

Дойков, Мартин (2009) Еврорегион Русе-Гюргево като предпоставка за развитието на икономическа ос от Карпатите до Стара планина. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 48, серия 5.2, Европеистика, Русе, 2009 г., стр. 63-69, ISSN 1311-3321.

Дойков, Мартин (2010) Евротранспортен коридор номер 10 - главна част от магистралната мрежа на България. Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 27 ноември 2010 г., издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2010, стр. 298-302, ISBN 978-954-8387-84-2.

Дойков, Мартин (2014) Загърбването на река Дунав и западането на българските дунавски градове. Сборник с доклади от конференция „30 години катедра География във Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2014, с. 199-204, ISBN 978-954-2968-96-2.

Дойков, Мартин (2013) Италия. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2013, 134 с., ISBN 978-954-8198-52-3.

Дойков, Мартин (2012) Нарастването на София и увеличаващите се проблеми, свързани с него. Сборник от Втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2012, стр. 201-205, ISBN 978-954-2968-13-9.

Дойков, Мартин (2009) По стъпките на Елиас Канети в Манчестър. “Алманах за историята на Русе”, Том ІХ, Русе, 2009 г., стр. 166-170, ISSN 1312-0980.

Дойков, Мартин (2011) Предимствата на Русе като пресечен пункт на евротранспортни коридори № 7 и 9. “Известия. Пространства на дунавската цивилизация”, Регионален исторически музей-Русе, том 14, Русе, 2011 г., стр. 414-418, ISSN 1313-7336.

Дойков, Мартин (2010) Румъния. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2010.

Дойков, Мартин (2012) Русия. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2012.

Дойков, Мартин (2016) Тенденции в развитието на българското дунавско корабоплаване. Сборник с доклади от факултетна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ на Исторически факултет, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, т. 9,(CD), В. Търново, 2016, стр. 203-209, ISBN 978-619-208-066-2.

Дойков, Мартин (2011) Транспортен коридор № 8 – фикция или действителност, проблемен или с алтернативни варианти. Сборник от международна конференция “България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, т. 4, , В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 736-741, ISBN 978-954-524-776-7.

Дойков, Мартин (2016) Южноафриканска република. Издателство „Еуниката“, София, 2016, 128 стр., ISBN 978-619-7080-12-4.

Дойков, Мартин (2014) Япония. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2014, 162 с., ISBN 978-954-8198-67-7.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) DIDACTIC SUPPORTS FOR SITUATING THE GEOGRAPHIC TRAINING OF BULGARIA. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322, Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula XV Национална конференция с международно участие “ПРИРОДНИ НАУКИ '2017”, Варна, 29 септември - 1 октомври 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, Варна, Х. 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, 2018. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) The school geographic education in Greece and Bulgaria – comparative foreshortening – compulsory training. – Solun : GRAFOPROM - Bitola, 2017, International journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Vol. 19.1, Education and Social Sciences, UDK 37, p. 279 - 284. ISSN 2545 – 4439 (printed), ISSN 1857 – 923X (e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY SCHOOL IN BULGARIA. XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 г., гр. Порто, Португалия

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. - В: ЛАТИНСКА АМЕРИКА Пространство, общество, икономика, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 174 - 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 503 – 516, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово : Технически университет – Габрово, 2017, том IV, с. 241 – 246. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище - В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 253 – 261, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. – В: Перспективи, Международен научен журнал, бр. 2 (10), 2017. София, Издателство „Пропелер”, 2017, с. 77 - 99, ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 64–66. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово, Технически университет – Габрово, том IV, 2017, с. 247 – 252. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). – В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 291 - 307, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия // Сборник от Пета международна научна конференция Велико Търново 23 - 24 октомври 2015 : „Балканите – език, история, култура” - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. V, с. 476 - 488. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. Международен проект "Форум слънчеви училища". - София : ЕКОСВЯТ, година ІV, бр. 4, 2005.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. В: Годишник на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 2005-2006 // Годишник. - Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6.

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Издателство "Фабер", 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1

Некова, Мариела (2017) A new stage in the development of the tourist localization Tryavna-Dryanovo. Contemporary tourism – traditions and innovations, International Scientific Conference 19-21 October, Sofia: St. Kliment Ohridski University

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2011) Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Втора научна конференция

Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция

Некова, Мариела (2013) Релефът като природен рекреационно-туристически ресурс (по примера на Северна Централна България) Сборник Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Некова, Мариела (2012) Ролята на демографския фактор за развитието на туризма в Северна Централна България Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Трета научна конференция

Некова, Мариела (2016) Структура и пространствена организация на туризма в Централна Северна България: ситуационен анализ

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Некова, Мариела (2017) Туристическо търсене в Централна Северна България – динамика и съвременно състояние Туризъм, иновации, стратегии. Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50 - годишнината от създаването на Колеж по туризъм – Бургас

Парашкевов, Пламен (2013) „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада издателство “Фабер”, Велико Търново, 220 стр., ISBN 978 – 954 – 400 – 902 – 1

Парашкевов, Пламен (2011) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 76 - 82, ISBN 978 – 954 – 2968 – 13 - 9

Парашкевов, Пламен (2007) България и Балканите – възможни вектори на икономическото сътрудничество В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 191-198, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2008) География пересечений – ЕС, Болгария, BSEC В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 120-124.

Парашкевов, Пламен (2014) Географски измерения на китайската енергийна политика В: Сб. Международна конференция: “30 години катедра “География” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 188 – 193, ISSN 978 – 954 – 2968 – 96 - 2

Парашкевов, Пламен (2017) Географският фактор в балканската история В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история и съвремие", т. XI, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017 г., Велико Търново, стр. 357-362, ISBN 978-619-208-125-6

Парашкевов, Пламен (2015) Геополитически измерения на гръцко-турския конфликт в Кипър В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 165-170, ISBN 978-619-208-002-0

Парашкевов, Пламен (2017) Геополитически параметри на турската външна политика В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история и съвремие", т. X, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017 г., Велико Търново, стр. 253-261, ISBN 978-619-208-104-1

Парашкевов, Пламен (2010) Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен В: Сб. Научна конференция: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 159 - 166, ISBN 978 – 954 – 8387 – 84 - 2

Парашкевов, Пламен (2011) Границите на Балканите – география, история, иконография В: Сб. Втора международна научна конференция "Балканите - език, история, култура", т. II, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 296 – 301, ISSN 1314 - 4065

Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите В Сб: Международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 316 – 320, ISBN 978 – 954 – 524 - 636 - 4

Парашкевов, Пламен (2007) Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2013) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции В: Сб. Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура", т. III, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 527 – 532, ISSN 1314 – 4065

Парашкевов, Пламен (2016) Империята като наследство (Турция – тогава, днес и ...) В: Сборник с абстракти от IV Международна конференция Румъния - България - Унгария - Сърбия, Видин, с. 96, ISBN 978-954-723-179-5

Парашкевов, Пламен (2006) Инфраструктурните проекти в Черноморския регион и националните интереси на България В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVI B 6, Природни науки, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, стр. 112-128, ISSN: 1311-834X

Парашкевов, Пламен (2012) Молдова – геополитически предизвикателства В: Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Парашкевов, Пламен (2009) Основни направления на трансграничното сътрудничество на България В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", т. III, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 456 – 464, ISBN 978 – 954 – 524 – 713 - 2

Парашкевов, Пламен (2004) От Твер до Адлер – позната и не съвсем Русия Велико Търново

Парашкевов, Пламен (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 199-202, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2004) Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, т. 41, Серия 5.2, Европеистика, печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, стр. 21-25, ISSN 1311-3321

Парашкевов, Пламен (2015) Северен Кавказ - земя на конфликти? В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 208-213, ISBN 978-619-208-002-0

Парашкевов, Пламен (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 271-276

Парашкевов, Пламен (2009) Социокултурен облик на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Географски аспекти В: Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Стопански факултет и Икономически институт на БАН, Велико Търново

Парашкевов, Пламен (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки В: Сб. "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. IX, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 163-172, ISBN 978-619-208-066-2

Парашкевов, Пламен (2015) Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност В: Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, т. IV, издателство „Ивис”, Велико Търново”, стр. 346-351, ISSN 1314-4065

Парашкевов, Пламен (2013) Украйна и Русия – междукултурен диалог или противостояние? В: Сб. Трета научна конференция: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, издателство „Ивис”, Велико Търново, стр. 207 - 217, ISBN 978 – 954 – 2968 – 55 - 9

Парашкевов, Пламен (2012) Централна Азия в геополитическата трансформация на постсъветското пространство В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, т. V, Велико Търново, стр. 556 – 561, ISBN 978 – 954 – 524 – 844 - 3

Парашкевов, Пламен (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност В: Сб. "България, българите и Европа– мит, история, съвремие", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, т. ІV, Велико Търново, стр. 650 – 656, ISBN 978 – 954 – 524 – 776 - 7

Парашкевов, Пламен (2007) Черноморското икономическо сътрудничество и България. Географски анализ Велико Търново, 202 стр.

Парашкевов, Пламен (2013) Южен Кавказ на евразийската геополитическа карта В: Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", т. VI, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 408 – 413, ISBN 978 – 954 – 524 – 930 - 3

Симеонов, Димитър (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo (съавтор) Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016, p. 127-129, ISBN 978-954-723-179-5

Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2009) Аспекти на демографските процеси в България след 1989 година В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2008., с. 512-52. ISBN: 978-954-524-713-2

Симеонов, Димитър (2005) Аспекти на информационното осигуряване на икономгеографските изследвания (съавтор) В: Сб. “Природни науки 2005”, Шумен, 2005., с. 66-75. ISSN: 1311-834X

Симеонов, Димитър (2009) Възможности за интегриране на българското земеделие в европейския съюз и опитът на Португалия (съавтор) В: Сб. “Международна научна-практическа конференция /Отрасловото многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони/”, Висше училище “Земеделски колеж” – клон В. Търново, 2009., с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8

Симеонов, Димитър (2011) География – учебно помагало за ДЗИ по География и икономика (съавтор) София., Изд., “Сиела”, 2011, 268 с. ISBN 978-954-28-782-7

Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) Изд., “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6

Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, Варна, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9

Симеонов, Димитър (2012) Географски аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново) В: Сб. Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2012., с. 187-193. ISBN 978-954-557-653-3

Симеонов, Димитър (2013) Географски поглед върху административно-териториалните промени на областно ниво (по примера на област Велико Търново) В: Сб. Трета международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, 2011., с. 559-570. ISSN: 1314-4065

Симеонов, Димитър (2011) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2011., с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9

Симеонов, Димитър (2010) Геодемографски особености на естественото движение на населението във Великотърновска област В: Сб. Научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2010., с. 167-158. ISBN 978-954-8387-84-2

Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор) Изд., “Ковачев”, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2014) Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве В: Сб. "30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2014., с. 170-181. ISBN 978-954-2968-96-2

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2013) Информационно осигуряване на социално-географските изследвания за общественото здраве в България В: Сб. Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2013., с. 143-147. ISBN 978-954-557-856-8

Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9

Симеонов, Димитър (2005) Към комплексно-климатичния анализ на Централна Северна България В: Сб. “Природни науки 2005”, Шумен, 2005., с. 66-75. ISSN: 1311-834X

Симеонов, Димитър (2007) Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Симеонов, Димитър (2016) Образователният потенциал на бакалъврската специалност "Културен туризъм" в Историческия факултет на ВТУ В: ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2016

Симеонов, Димитър (2017) Опит за обяснение на социологизацията в българската география Юбилеен сборник 60 години проф. д.и.н. И. Тютюнджиев, В. Търново, 2017.

Симеонов, Димитър (2013) Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново В: Международна научна конференция: “Географски науки и образование”, Шумен, 2013., с. 160-164. ISBN 978-954-557-856-8

Симеонов, Димитър (2009) Проблемы общественой географии в Болгарии (съавтор) XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Изд. “Универсум”, Смоленск, 2009., с. 34-40

Симеонов, Димитър (2011) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011., с. 414-422. ISBN 978-954-524-930-3

Симеонов, Димитър (2015) Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България В: Сб. Четвърта международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, В. Търново, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, с. 456 - 466, ISSN: 1314-4065

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област В: Сб. Трудове на НВУ “В. Левски” – Юбилейна научна конференция, В. Търново, 2003., с. 302-306. ISSN 0861-0312

Симеонов, Димитър (2006) Регионални различия в селските райони с планински селища (съавтор) В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2006., с. 215-228. ISBN 978-954-524-586-2

Симеонов, Димитър (2014) Селищната мрежа в област Велико Търново – особености, йерархия, обвързаност В: АЛМАНАХ – 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изд. „АБАГАР“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014., с. 316-333. ISBN 978-619-168-104-4

Симеонов, Димитър (2003) Селските райони в Габровска област В: Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”, В. Търново, 2003., с. 347-355. ISBN 954-524-453-4

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Димитър (2012) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2012., с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9

Симеонов, Димитър (2010) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2010., с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3

Симеонов, Димитър (2015) Съвременни измерения на медицинската география във Великотърновския университет В: ІХ юбилеен конгрес по медицинска география с международно участие, посветен на 100 години от рождението на основателя на медицинската география в България, София, 2015

Симеонов, Димитър (2015) Съвременни социално-икономически измерения на търговските отношения между България и Румъния В: ДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“, Секция "География", Велико Търново, 2015

Симеонов, Димитър (2003) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003., с. 22-28. ISBN 978-775-331-2

Симеонов, Димитър (2015) Теоретико-методологични въпроси на географията на общественото здраве в България В: Пета Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново, 2015

Симеонов, Димитър (2009) Фактори, особености и проблеми на териториалното устройството на населените места в България В: Сб. “България, земя на блажени ...” – международна конференция в памет на проф. д.и.н Йордан Андреев, В. Търново, 2009., с. 708-716. ISBN 978-954-524-776-7

Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти В: Сб. “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, секция: Исторически факултет, Велико Търново, 10 май 2013, с. 199-2018. ISBN 978-619-208-002-0

Хрисимов, Николай (2015) За времето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство. Известия на Регионален исторически музей – Габрово. Т. 2, 2015, с. 55-69.

Хрисимов, Николай (2011) Мадара. Большая российская энциклопедия. т. 18, Москва, 2011, с. 422-423

Янков, Румен (2009) Аспекти на географското изследване на социалното неблагополучие "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", т. III

Янков, Румен (2017) Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” - т. XI (2016 г.)

Янков, Румен (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2003, 148 с., ISBN 954 – 524 – 351 – 1

Янков, Румен (2009) География на населението (общ курс) УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 143 с., ISBN 978 – 954 – 524 – 702 – 6

Янков, Румен (2013) География на населението /общ курс/ Изд., “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6

Янков, Румен (1996) Германия. В центъра на Европа ИК. “ПАРНАС”, Русе, 1996, 127 с.

Янков, Румен (2004) ГИС - нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма "Технологичните иновации и туризмът на България", Варна, 2004. (в съавторство)

Янков, Румен (2015) Главни черти на преразпределението на населението на България в контекста на отношенията център-периферия "Балканите - език, история, култура", т. IV, Изд. "Ивис", ВТ, 2015. ISSN 1314-4065

Янков, Румен (1996) Депопулацията на Приморска Добруджа Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", т. 2, книга - География, 1994.

Янков, Румен (2016) Депопулацията на Северна България Научен сборник „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, БГД - Научна конференция с международно участие, Вършец 2016 ISBN: 978-619-90446-1-2

Янков, Румен (2012) Диверсификация на туризма – възможности и перспективи на примера на община Созопол България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2012., с. 580 - 588, ISBN 978-954-524-844-3

Янков, Румен (2013) Динамика на селското население в България (1985-2011 г.) и проблемите на обезлюдяването В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VI, В.Т., 2013., с. 423 – 432, ISBN 978-954-524-930-3

Янков, Румен (2007) Единен приемен изпит за кандидат- студенти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България С., УИ “Стопанство”, 2007, 211 с. ISBN 978 – 954 – 494 – 777 – 4

Янков, Румен (2016) Една географска интерпретация на избирателното тяло и твърдите електорални ядра в България В: Юбилеен сборник – 60 г. проф. В. Бояджиев, С., 2016. ISBN: 978-954-326-273-1

Янков, Румен (2006) Електорална география на България - малък учебен атлас Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" стр. 43, ISBN-10:954-524-502-6 ISBN-13:978-954-524-502-2

Янков, Румен (2009) Електорална география на България. Емпиричен увод Велико Търново, Изд. "ИВИС" 184 стр.; ISBN 978-954-8387-59-0

Янков, Румен (2016) За съвременната електорална география на община Елена В: “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” (т. X)

Янков, Румен (2014) Засилване на диспропорциите „север-юг“ в геодемографското развитие на България 30 години Катедра „География“ във ВТУ: Доклади, Изд. „ИВИС“, В.Т. с. 158-163, ISBN 978-954-2968-96-2

Янков, Румен (2005) Застрояването на Черноморското крайбрежие – тенденции и заплахи В: Научни съобщения на СУБ – клон Добрич (електронна версия), 2005.

Янков, Румен (2017) Икономгеографски бележки към някои археологически понятия за селищната мрежа в древното минало Сборник по повод 60-та годишнина на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

Янков, Румен (2000) Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата В. Търново, Изд. “Фабер”, 2000, ISBN 954 – 9541 – 71 – Х

Янков, Румен (2013) Македония в електоралногеографски образи – поглед отвън В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, III н.к., Изд. “ИВИС”, В.Т., 2013., с. 169 – 182, ISBN 978-954-2968-55-9

Янков, Румен (2013) Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство Балканите – език, история, култура, т. III, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2013., с. 519 – 526, ISSN 1314-4065

Янков, Румен (2014) Организация, провеждане и резултати от национален референдум – 2013 г. (географски аспекти) Сборник от Юбилейна конференция “50 г. Великотърновски университет”, В.Т. 2015. (електронен вариант) ISBN 978-619-208-002-0

Янков, Румен (2007) Помагало за самоподготовка с при-мерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част С., УИ “Стопанство”, 2007, 135 с. ISBN978 – 954 – 494 – 844 – 3

Янков, Румен (2014) Популационна динамика и проблеми в развитието на Северна България Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 183 стр., ISBN 978-954-524-961-7

Янков, Румен (2017) Примерен географски подход при разработването на прогнозен археологически модел сп. Епохи, Том XXV (2017), Книжка 1

Янков, Румен (2005) Примерни подходи и средства при създаване на геоинформационна система на селищната мрежа "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Янков, Румен (2017) Пространствени различия в електоралната нестабилност на избирателните райони в страната Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р И. Марков, Изд. "Фабер", В.Т., 2017 ISBN 978-619-00-0583-4

Янков, Румен (2008) Резултати от местните избори през 2007 г. – опит за географски анализ В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Т. II, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2008.

Янков, Румен (2012) Ролята на големите български градове в съвременната концентрация на населението (на примера на Пловдив и Варна) Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, II Научна конференция, Изд. „ИВИС“, В.Т., 2012., с. 181 - 189, ISBN 978-954-2968-13-9

Янков, Румен (2014) Съвременната динамика на населените места - от локални към регионални проблеми Сборник „Демографската ситуация и развитието на България“, БАН, 2014, с. 477-484, ISBN 978-954-322-793-8

Янков, Румен (2010) Териториално-структурни компоненти на електоралното противопоставяне на локално ниво (от изборната география на община Созопол) В: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, Изд. “ИВИС”, В.Т.

Янков, Румен (2012) Тестове по география на България Изд. „Сиела”, С., 2012., 380 с. ISBN 978-954-28-1094-0

Янков, Румен (2006) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти С., Сиела, [16 варианта] второ допълнено издание, 2006, 268 с. ISBN 978 – 954 – 649 – 897 – 7

Янков, Румен (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България В: Историко-археологически туризъм. Наследство с перспектива, Изд. „Славена“, Варна, 2014, с. 75-82, ISBN 978-619-190-006-0

Янков, Румен (1996) Урбанизацията в България - промени в структурата на разселването и демографската ситуация ВВОВУ "В. Левски" - Научни трудове, кн. 44 Обществени науки, ч. втора, ВТ., 1996

Янков, Румен (2017) Щрихи от електоралната география на САЩ - демократи срещу републиканци на президентските избори Сб. "Балканите - език, история, култура", т. V

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/