Публикации в научна област/раздел История и археология / History and Archeology


Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. – Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk, 2012, 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. – Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucarest, 2012, 418–430 ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs – In: Akten der Tagung in Varna und Tulcea (1.–7. September 2008). Kaiserslautern, Parthenon Verlag, 2012, 219–234 ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. – In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia, 2012, 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. – In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Sofia, 2015, 651-654 ISSN 0323-9535

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397. ISSN 1313-7336

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. – В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180 ISBN 978-954-400-689-1

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93 ISBN 978-954-524-713-2

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. – В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София, 2013, 324-338 ISSN 978-954-378-107-2

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293. ISBN 978-954-524-903-7

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63 ISBN 978-954-577-588-8

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. – В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 281-292 ISBN 978-954-524-743-9

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. – In: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 393-400 ISBN 978-954-07-30-33-2

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 226-236 ISBN 978-954-524-602-9

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149 ISBN 978-954-524-508-4

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, 31-37 ISSN 1314-4510

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 44-56 ISBN 978-954-524-780-4

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345 ISBN 978-954-524-776-7

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 144-156 ISBN 978-954-524-718-7

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73 ISBN 978-07-2145-8

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област (в съавторство с И. Марков). – В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна, Издателство „Славена“, 2015, 126-134 ISBN 978-619-190-040-4

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296 ISBN 978-954-524-663-0

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие (в съавторство с Н.Кънев). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, 16-21 ISBN 978-619-208-066-2

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73 ISBN 978-954-524-844-3

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76 ISBN 978-954-773-124-0

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос (в съавторство с Хр. Кузов и В. Тенекеджиев). – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). 2011, 199-212 ISBN 978-954-8279-64-2

Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Сб. Модерният историк 2, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 - 242, ISBN 978-954-524-774-3

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-35, ISBN 978-954-524-586-2

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, ISBN 978-954-524-943-3 (e-издание)

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан Сб. "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013": Секция Исторически Факултет, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, ISBN 978-619-208-002-0

Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 с.

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. Сб. „100 години от началото на Първата световна война“, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, ISBN 978-619-208-053-2 (e-издание)

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, Том ІІ, В. Търново, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-9

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3

Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. Сб. България, Балканите и Европа, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 100-112

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524- 675-3

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, ISBN 978-619-208-066-2 (e-издание)

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история Сп. „Епохи”, кн.1, 2011, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4

Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 с., ISBN 978-954-524-618-0

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Сб.България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, ISBN 978-954-524-988-4 (e-издание)

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, ISBN 954–775–101-8, 128 с.

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 137 – 159. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96) Available from: http://liternet.bg/publish11/d_andreeva/dva.htm

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”. ISSN 1311 –1337. С., 2008, с.308 – 312.

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Университетско издателство Велико Търново, 2003, с.101 – 120.

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2015, кн.1, с. 107-139. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ,2015, кн.4, с. 111-142. ISSN: 1310-7410.

Благоев, Благовест (2012) Васил Левский – Апостол болгарской свободы // Васил Левский – Апостол болгарской свободы. Перевод с болг. Б. Благоева. - София: „Златен змей”, 2012, 144 с., ISBN: 978-954-776-022-6.

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография) Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (монография)

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Димитров, Димитър (1999) "Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa" Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava

Димитров, Димитър (1996) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Byzantium: Identity, Image, Influence (Materials from the XIX International Congress of Byzantine Studies, 18 - 24 August 1996) (ed. K. Fledelius, Coppenhagen 1996), Abstracts: 7.3.2.7.

Димитров, Димитър (2001) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2002) "Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат" Търновска книжовна школа, т. VII (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2005) "Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря" Епохи, кн. 1-2 година (Велико Търново, 2005)

Димитров, Димитър (2005) "Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност" Власт - Образ - Въобразяване (София: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов)

Димитров, Димитър (2001) "Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция" Византийското културно наследство и Балканите (сборник доклади от международната конференция) (Пловдив)

Димитров, Димитър (2005) "Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания" Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов) (София, 2005), II

Димитров, Димитър (2003) "Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция" : Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев) (София)

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова) (София)

Димитров, Димитър (2004) "Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение" Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов) (София)

Димитров, Димитър (2003) "Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век" Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Българската екзархия в Източна Румелия, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.4, с. 69-76. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии , сб. Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока 2011, УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, с. 45 - 54 УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия.

Дончев, Антон (2013) Дончев, А. Командный состав восточнорумелийской милиции, сб. Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия, 2013, с. 47-58.

Дончев, Антон (2007) Дончев, А. В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.), сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.3, с. 139 - 144. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. /съавт./ сб. Европейските измерения за Васил Левски. София, 2011, 135 с. Издателство "Златен змей", София.

Дончев, Антон (2009) Дончев, А. Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – сб. „130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование)”, ВТУ, 2009, с. 333 - 342. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Дончев, Антон (2016) Дончев, А. Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г., сп. Македонски преглед, 2016, кн. 2, с. 83-94. сп. Македонски преглед, София.

Жеков, Живко (2015) Zhekov, Zhivko. Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets.The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies.Volume 6, Number 1, р. 49–62 ISSN 1314–0256; 1314–0426.

Жеков, Живко (2003) Zhekov, Zhivko. On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, с. 84–98, ISSN 0324-1654.

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“ т. 99 (18). Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София, 2017, 129–143, ISSN – 1311-784Х.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков). Научна конференция 31 октомври 2008 г. Велико Търново, Велико Търново, 2009, 34–41, ISBN 978-954-524-713-2.

Жеков, Живко (2016) Жеков, Живко. Александър I Филелин и Ахеменидите Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. Петър Делев. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, 189–203 ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2007) Жеков, Живко. България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c., ISBN 978-954-07-2456-0.

Жеков, Живко (2006) Жеков, Живко. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Studia Balcanica, 25 (Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова). Ред. Васил Гюзелев. София: Симолини, 2006, с. 116–131, ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. сп. Минало, София: ЕООД "Юруков", 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Научна конференция 27 октомври 2010 (В чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов). Ред. Борис Борисов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 111–120, ISBN 978-954-524-844-3.

Жеков, Живко (2016) Жеков, Живко. Октавиан Август – модератор на Республика България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. Ред. Борис Борисов. Велико Търново, т. IX, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 11–15 ISBN 978-619-208-006-2.

Жеков, Живко (2013) Жеков, Живко. Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Балканите – език, история, култура. том ІІI. Трета международна научна конференция Велико Търново 14 – 15 октомври 2011 г. Ред. Красимира Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 217–225 ISSN 1314–4065.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012,№ 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2015) Жеков, Живко. Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2012) Жеков, Живко. Римската империя в дати. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416с. ISBN 978--954-524-877-1.

Жеков, Живко (2005) Жеков, Живко. Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник: Военно издателство, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080.

Жеков, Живко (2005) Жеков, Живко. Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. сп. Минало: ЕООД "Юруков", 2005, № 3, с. 21–34, ISSN – 1310 – 3415.

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Велико Търново 13–14 октомври 2017 г. Велико Търново: Фабер, 2018, 235–243, ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. Петко Ст. Петков. София: Просвета, 2018, 112 – 123, ISBN 978-954-01-3551-9

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. С., 2013, с. 214–219. Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 - 2011. ISSN 2066-7701 http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VII/BULETIN%20VII/02_3%20Ignatova-Gancheva.pdf

Йовевска, Мариана (2015) Републиката на Седемте острова – териториален обхват и конституционализиране (1798-1807). Балканите - Език, История, Култура, т. IV. Издателство "ИВИС", Велико Търново, 2015 г., с.121-130 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2013) Jovevska, M. Die Friedensverlag zwischen Вulgarien und Griehenland von 1919 und die bulgarische Presse. – In: Die Pariser Vororte-Vertrage im Spiegel der OEffentlichkait. Harold Groeller, Harold Heppner (Hg), Band 7, LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien 2013, p. 91- 100.

Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951

Йовевска, Мариана (1995) Босна и Херцеговина през XIX-XX. Нации и национални взаимоотношения, Велико Търново 1995, 221 с. ISBN 954-799-517-0

Йовевска, Мариана (2013) Връзката между полската конституция от 1791 г. и конституирането на сръбската държава (1804-1813). В: Балканите – език, история, култура, т. III, Трета международна научна конференция Велико Търново 14-15 октомври 2011, Издателство „ИВИС“ Велико Търново, 2013, с. 123-152 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9

Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йовевска, Мариана (2017) Конституционализмът като обществена мисъл и практика на Балканите България, българите и Европа - Мит, История, Съвремие, т. X, научна конференция на Историческия факултет, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2017, с. 135 - 151

Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4

Йовевска, Мариана (2016) Политическата култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX век. – Международна конференция Societas classica. Култури и религии на Балканите и изтока VIII. Велико Търново, 6 ноември 2015 г., Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2016 г, с. 584-600 ISBN 978-619-208-060-0

Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123

Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения. – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158.

Йовевска, Мариана (2015) Първите стъпки на руската дипломация за въвеждане на конституционално управление на Балканите. в сборника Юбилейна международна конференция за 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 1963-2013, 19 май 2013 г., секция Исторически факултет, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 457-481 ( диск с ISBN 978-619-208-002-0), с. 83-102.

Йовевска, Мариана (2011) Първото сръбско въстание 1804-1813.Обзор на изворите. В: България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. IV. Научна конференция, Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, "България, земя на блажени..." Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 519—546. ISBN 978-954-524-776-7

Йовевска, Мариана (2011) С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис)” В: Европейски измерения на Васил Левски. С. 2011, с. 45- 54.

Йовевска, Мариана (2012) Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началото на XIX век. В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов 27 октомври 2010 г. , Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, с. 331- 357. ISBN 978-954-524-844-3

Йовевска, Мариана (2013) Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780-18.06.1813)” - В: Епохи XX, 2012, №1,с. 169-187. ISSN 1310-2141

Йовевска, Мариана (2016) Същност и съдържание на специализирания термин "конституционна дипломация" в руската политика на Балканите. "България, българите и Европа" т. IX, , научна конференция 31 октомври 2014, Университетско издателство :Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 51-59. ISBN 978-619-208-066-2

Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (2013) Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382.

Калчев, Калчо (2015) Qui pro Quo, или за турските думи в българската разговорна реч на южнодобруджанци в началото на XX в. В. Търново : ИВИС - 128 с.

Калчев, Калчо (2013) Антиарменските изстъпления в Османска Турция през Първата световна война според един български дипломатически документ. Ние в науката и науката в нас : В чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, с. 384-395.

Калчев, Калчо (1995) Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877 – 1878 г.). В. Търново

Калчев, Калчо (2009) Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на руско-турската война (1877 – 1878 г.). [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877 – 1878) и освобождението на България. - В. Търново, с. 102-114.

Калчев, Калчо (2009) Българската етническа общност в Бесарабия (XIX – XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - 262 с.

Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен

Калчев, Калчо (1996) Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. В. Търново : Витал, 1996. - 256 с.

Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.

Калчев, Калчо (2013) История на Историческия факултет : Обзор върху миналото му. В. Търново : Фабер - 164 с.: цв.ил., факс., фотогр.

Калчев, Калчо (2012) Към въпроса за българо-турските военнополитически отношения в първите месеци след коалирането в Централния съюз (есента на 1915 г.). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 5. Науч. конф., 27 окт. 2010 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 234-246.

Калчев, Калчо (2013) Начало на българо-турското военнополитическо съюзничество (краят на 1915 – лятото на 1916 г.). Bulgaria and Hungary at War (1912 – 1916). - Sofia - Budapest, 1913, p. 133-149. http://real.mtak.hu/15519/1/Kerekasztal_teljes.pdf

Калчев, Калчо (2015) Начало на организационно-технологичните основи на българо-турското „братство по оръжие“ (до края на 1916 г.). България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. - Шумен, с. 115-127.

Калчев, Калчо (2014) Началото на присъединяването на Бесарабия към Румъния (1918 г.) през погледа на един български дипломат. Бесарабските българи: история, култура и език. - Кишинев : "S.Ş.B.", с. 212-221. ISBN 978-9975-4476-9-0

Калчев, Калчо (2012) Нови моменти в турско-българските отношения след Софийското споразумение от 24 август / 6 септември 1915 г. (1915 – 1916 г.). Епохи, № 2, с. 77-95.

Калчев, Калчо (2013) Някои външнополитически аспекти в нормализацията на българо-турските отношения непосредствено след Втората балканска война (лятото на 1913 г.) Politica Marilor puteri în Balcani şi Europa centralǎ : Materialele Simpozionului internaţionului Internaţional 10-13 Octombrie 2013. - Cişinǎu, 2013, p. 390-403.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Панорама на българо-турските военнополитически отношения в навечерието на франтовото „Братство по оръжие“ (1916 г). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 6. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 179-195. [Електронно изд. - на диск] ISBN 978-954-524-930-3

Калчев, Калчо (2013) Пейковска, П. Българските общности в Унгария през XIX – XX век. Миграции и историко-демографска характеристика. С., 2011. Епохи, 2013, № 1, с. 225-228.

Калчев, Калчо (2012) Професор доктор Петър Станчев Горанов (19 март 1926 г. – 17 октомври 2011 г.) : In memoriam. Епохи, № 2, с. 9-11.

Калчев, Калчо (2016) Фактори, обусловили румънските аспирации към Южна Добруджа. Форум (Балчик), № 1, с. 35-37.

Константинов, Казимир (1985) 1985. Епиграфика старобьлгарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. - София : БАН, 1985, с. 662-667.

Константинов, Казимир (1994) Altbulgarischen Inschriften, 1. В: Salzburg, 1994 (= Die Slavischen Sprachen 36), 1, S. 271.

Константинов, Казимир (1994) Altbulgarischen Inschriften, 1. В: Salzburg, 1994 (= Die Slavischen Sprachen 36), 1.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1987) Апокрифна молитва от X век върху оловна пластина. В: Die slawischen Sprachen, Vol.13, 1987, с. 45-54.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (2014) Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги Синкел Български“ в Преслав. В: REALIA Byzantino-Balcanica : studia in honorem annorum LХ annorum professoris Christi Matanov : Сб. в чест на 60-год. на проф. Христо Матанов / [Александър Николов ... и др.] ; [състав., науч. ред. Йоанна Бенчева, Теодор Димитров]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, с. 240-258. ISBN 978-954-378-118-8

Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав, 5, 1992, с. 268-274.

Константинов, Казимир (1980) Граждански комплекси в Плиска и Преслав. В: Средновековният български град. - София, 1980, с. 117-129.

Константинов, Казимир (1980) Два старобългарски надписа от Преслав. В: Векове, 1980, № 4, с. 25-30.

Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24.

Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Изв. Нар. музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 74-75.

Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Изв. Нар. музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 74-75.

Константинов, Казимир (1985) Епиграфика. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. - Т. 1. - София, 1985, с. 662-677.

Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Бьлгарите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 3. - В. Тьрново, 1994, с. 71-78.

Константинов, Казимир (2014) Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост. В: София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, - 178, [23] л. ил., факс. ISBN 978-954-322-810-2

Константинов, Казимир (2005) Жените и монашеството в България през ІХ-Х в. По археологически данни. В: Год. СУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“, Т. 93 (12), 2005 [за 2003], с. 271.

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37.

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37.

Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.

Константинов, Казимир (2008) За два оловни амулета от X век от Варненския музей. В: Acta musei Varnensis, VII–2. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси в историята на Черноморското крайбрежие. Материали от Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септ. 2005. - Варна : Зограф, 2008, с. 301-313.

Константинов, Казимир (1988) За два оловни амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : Сборник в памет на проф. Иван Гълъбов / Ред. Казимир Попконстантинов. - Велико Търново : ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1988, с. 28–31.

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. с псалтирни текстове. В: Приноси към българската археология. Т. 1. - София : Аргес, 1992, с. 113-120.

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. С пслтирни текстове от Равна. В: Приноси към българската археология, 1. – София, 1992, с. 115, обр. 2.

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 46-47.

Константинов, Казимир (1980) За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен. В: Археология, 1980, № 3-4, с. 44.

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети в средновековна България и паралелите им в требници от средновековна Сърбия. В: Зборник Радова Византолошког института, Т. 46. – Белград, 2009, с. 341-350.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института : Recueil des travaux de lꞌInstitut dꞌÉtudes Byzantines, № 46, 2009, с. 341–350.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института : Recueil des travaux de lꞌInstitut dꞌÉtudes Byzantines, 2009, № 46, с. 341-351.

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: София, 2009. - 128 с.

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: София, 2009. - 128 с.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Старобългаристика, 2004, № 4, с. 69-75.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Старобългаристика, 2004, № 4, с. 69-75.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica = Старобългаристика, 2004, № 4, 69-75.

Константинов, Казимир (1999) Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. – София, 1999, с. 84-88.

Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за Черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, № 15, с. 106-118.

Константинов, Казимир (2005) Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България (ІХ – Х в.). В: AMV, ІІІ-2. Българските земи през средновековието (VІІ – ХІV в.). - Варна, 2005, с. 107–119. (Съавт. с. Р. Костова, В. Плетньов) http://www.burgasmuseums.bg/uploads//pdfs/sbornik_20151103_prn.pdf

Константинов, Казимир (2015) Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013). В: Известия на Народния музей - Бургас, Т. 5 : В памет на Цоня Дражева, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Константинов, Казимир (2013) Манастирът на Георги Синкел Български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. В: Преслав, Т. 7. - В. Търново : Фабер, с. 44-63.

Константинов, Казимир (2013) Манастирът на Георги Синкел Български в Преслав: историята на една българска аристократична фамилия от Х век. В: Преслав, Т. 7. – В. Търново, 2013, с. 44-62.

Константинов, Казимир (2012) Манастирът на чъргубиля Мостич, местността Селище, Велики Преслав. В: Археологически открития и разкопки, 2012 [за 2011], с. 407-409.

Константинов, Казимир (2012) Манастирът на чъргубиля Мостич, местността Селище, Велики Преслав. В: Археологически открития и разкопки, 2012 [за 2011], с. 407-409.

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит върху амулет от X век от Пъкуйул луй Соаре. В: Българите в Северното Причерноморие. Изследв. и материали. Т. 6. - В. Търново, 1997, с. 123-129.

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит вьрху амулет от Пькуюл луй Соаре. В: // Българите в Северното Причерноморие. Т. 6, 1997, с. 123-130.

Константинов, Казимир (2016) Надпис върху тухла с евангелски текст от средновековния манастир в м. „Френкхисар“ - В. Търново. В: Великите Асеневци : Сб. с докл. от конференция, посветена на 830 г. от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 г. от легитимното възобновяване на Българската патриархия. - В. Търново : Абагар, с. 412-417. ISBN 978-619-168-175-4

Константинов, Казимир (1984) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1984. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : БАН, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во Болгарской академии наук, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1984) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1984. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во Болгарской академии наук, 1985. - 132 с

Константинов, Казимир (1984) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : Наука и изкуство, 1984, с. 11–27.

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : БАН, 1985. - 132 с..

Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во на БАН, 1985. - 132 с.

Константинов, Казимир (2012) Нежит и antaura по данни от текстове вълху оловни амулети и требници. В: Кирило-методиевски студии, Кн. 21, с. 101-112. ISSN 0205-2253.

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изследв. в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей / Отг. ред. Ангел Давидов. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, c. 99-108.

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѢше от Чръмнаго морѢ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изсл. в чест на проф. Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей. – В. Търново : Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2006, с. 99-108.

Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42

Константинов, Казимир (1984) Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. - София, 1984, с. 231-235.

Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.

Константинов, Казимир (2015) Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна - свидетелство за култа към св. Богородица в България през ІХ – Х век : Археология и епиграфика. В: BULGARIA Mediaevalis. - Sofia : Bulgarian Historical Heritage Found., с. 59-73. ISSN 1314-2941

Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. - София, 2006, с. 311-330.

Константинов, Казимир (2002) Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. В: Търновска книжовна школа : Седми междунар. симпозиум В. Търново, 8-10 окт. 1999 г. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. / Гл. ред. Георги Данчев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 283-286. ISBN 954-524-339-2.

Константинов, Казимир (2009) Оловен амулет с глаголически текст. В: Кирило-Методевски студии : Средновековието в огледалото на един филолог : Сб. в чест на Светлина Николова, 2009, № 18, с. 385-397.

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. - Москва, 2003, с. 52-53.

Константинов, Казимир (2014) Оловен амулет с текст от Х в. против нежит от с. Градец, Видинско. В: Филология и текстология : Юбил. сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. - Шумен : Науч. център "Преславска книжовна школа", 288-303. ISBN 978-619-00-0096-9

Константинов, Казимир (1993) Оловна пластинка с надпис от X век. В: Плиска-Преслав, Т. 6. - София : БАН, 1993, с. 149-151.

Константинов, Казимир (1985) Оловни пластини с надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия : В 3 тома. - Т. 2. И - О. / Под ред. на Петър Динеков. - София : БАН, 1985. - 1995, с. 850-853.

Константинов, Казимир (2005) Още веднъж за т.нар. мартириум в Плиска. В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. - В. Търново, 2005, с. 24-32.

Константинов, Казимир (1986) Още ведньж за надписа с дата от старобьлгарския манастир до с. Равна, Варненски окраг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19.

Константинов, Казимир (2015) Погребални практики на българския елит през Х – ХІ век: археология и епиграфика. В: Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI век / състав. Васил Гюзелев, Георги Н. Николов. - София : Воен. изд., с. 402-422. ISBN 978-954-509-539-9.

Константинов, Казимир (2015) Погребални практики на българския елит пруз Х-ХІ в.: археология и епиграфика. В: Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ в. : История и култура. – София, 2015, с. 404, обр. 4-5.

Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25), София, 2006, с. 413-422.

Константинов, Казимир (2013) Псалтирни и евангелски текстове и епиграфски паметници от средновековна България. В: Българското средновековие: общество, власт, история : Сб. в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 501-511. ISBN 978-954-07-3464-4

Константинов, Казимир (2004) Равненският храм „Св. Богородица“: осветен или обновен в 889 г.? В: Образ и слово : Юбил. сб. по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004, с. 369-380.

Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобьлгарска литература, 17, 1985, с. 39-69.

Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.

Константинов, Казимир (2002) Светителски култове в България ІХ – ХІV в. По епиграфски данни. В: Год. СУ – ЦСВП “Ив. Дуйчев”, Т. 92 (11), 2002, с. 158, бел. 23 и 166, № 12.

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. - София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. (Съавт. с Р. Костова)

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир: още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от IX-X в. В: Средневековна християнска Европа : Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване = Medieval Christian Europe : East and West. Tradition, Values, Communication. - София, 2002, с. 719-725.

Константинов, Казимир (2014) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2013. - София, с. 550-553.

Константинов, Казимир (2012) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011. - София, с. 481-483.

Константинов, Казимир (2013) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012. - София, с. 463-466.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. В: Die slawischen Sprachen, Vol. 36. Wien: Gelehrte Gesellschaft, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. В: Die slawischen Sprachen, Vol. 36. Wien: Gelehrte Gesellschaft, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. В: Die slawischen Sprachen 36, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи I. В: Die slawischen Sprachen, 1994, с. 36.

Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Константинов, Казимир (1994) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 1, Wien, 1994 (= Die Slawischen Sprachen, 36).

Константинов, Казимир (1997) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Константинов, Казимир (2012) Янка Николова (1922-2012). - По-важни публикации. В: Археология, № 1, с.158-159. ISSN 0324-1203.

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2012) Kostova, Rossina. Monasticism in Bulgarian valleys: three case studies : Le valli dei monaci // De Re Monastica - III / Letizia E. Pani. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2012, p. 149-181, ISBN 978-88-7988-578-2

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. The Western Black Sea coast in the 8th-10th centuries : How and how much was it defended? // Fortified Settlements in Early Medieval Europe : Defended communities of the 8th -10th centuries / Neil Christie, Hajnalka Herold. Oxford and Philadelphia : Oxbow, 2016, p. 221-235. ISBN 978-1-78570-235-8; Digital Edition: ISBN 978-1-78570-236-5 (epub)

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Манастирът на Георги синкел български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. : Преслав. 7 Велико Търново: Фабер, 2013, с. 44-63. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (1996) Костова, Росина. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна) // Бог и цар в българската история : Сборник с докалди и съобщения от националната научна конференция "Християнската традиция и царската институция в българската история", май 1992 г., Шумен / Кина Вачкова и др. Пловдив: Издателство "Христо Г. Данов", 1996, с. 63-69. ISBN 954-577-019-8

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на Х-ХІІ в. : Сфрагистични свидетелства за северната част ІІ // Realia Byzantino-Balcanica : Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София: Център за изследване на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2014, с. 274-318. ISBN 978-954-378-118-8

Костова, Росина (2014) Костова, Росина. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през ХІІІ-ХІV в.: Червен и Ловеч // Средновековният човек и неговият свят : Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 538-549, ISBN 978-619-00-0108-9

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Костова, Росина (2013) Костова, Росина. Средновековните манастири в южната част на Западното Черноморие : Археология на проблемите // Българското средновековие: Общество, власт, история / Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова / Георги Николов, Ангел Николов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 511-536. ISBN 978-954-07-3464-4

Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141

Кънев, Николай (2012) À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle. Сборник в памет на проф. Василка Герасимова-Томова. Под редакцията на Методи Манов, София, 2012, 461-466.

Кънев, Николай (2018) Kanev, Nikolay. Reflections of the Imperial Ideology on the Seals of the Latin Emperor Baldwin II of Courtenay. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA. Vol. 5: Contribution to Byzantine Sigillography. Edited by Ivan Jordanov and Ivo Topalilov. Shumen: Shumen University Press, 2018, pp. 53-67. ISSN 2367-5446.

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010.

Кънев, Николай (2011) The Contribution of Sigillography in Elucidating the Devaluation of the Byzantine honorific Titles in the Hierarchy of the so-called System of Precedence in the Mid-Byzantine Period (turn of the VIIIth/IXth – turn of the XI/XIIth centuries). Материали на XXII световен конгрес по византинистика, София, 22-27 август 2011 г., София, 2011.

Кънев, Николай (2015) The Lead Seal of Germanos, Protoproedros and Its Attribution. Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013. Kyiv, 2015, pp. 71-74.

Кънев, Николай (2016) Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав. Сборник „Великите Асеневци“, В. Търново, 2016 г., ISBN 978-619-168-175-4, с. 84-99.

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005).

Кънев, Николай (2013) Византийската титла магистър през IX – нач. на XII в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на носителите на титлата магистър. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 6, В. Търново, 2013, 53-107, ISBN 978-954-524-930-3.

Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198.

Кънев, Николай (2014) Византийски оловен печат от хълма Трапезица. (В съавторство с Д. Рабовянов). Известия на РИМ – Велико Търново, т. XXVIII-XXIX, Велико Търново, 2014, с. 145-155.

Кънев, Николай (2005) Византийский титул новелиссим во второй половине VIII – XII в. по данным сфрагистики. Античная древность и средние века, вып. 36, Екатеринбург, 2005.

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190.

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163.

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163.

Кънев, Николай (2013) Византинобългарски студии. Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013.

Кънев, Николай (2014) Григорий, магистър на българите или магистър Григорий Българин. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. 7, В. Търново, 2014, 55-64, ISBN 978-954-524-943-3.

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2013) Един ли е логотетът на геника на име Леон през периода края на IX – първата половина на X век. Сборник материалы V Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 31.05-04.06.2013 г., Севастопол, 2013, 37-39.

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005.

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75.

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Юбилеен сборник с материали, посветен на шестдесет години от рождението на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, 21-28.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355.

Кънев, Николай (2005) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93.

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261.

Кънев, Николай (2018) Кънев Н., Антонов С. Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. – О. Александров. Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IX, В. Търново, 2016, с. 16-21, ISBN 978-619-208-066-2 – електронно издание. Печатно издание на статията в Известия на Историческия музей – Поморие, т. 2, 2017, 158 – 162.

Кънев, Николай (2018) Кънев, Н. България и Византия на Балканите през периода 912/3 - 927 г. – В: Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3. Сб. "Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой". Т. 2. Велико Търново, 2018, с. 33–95. ISBN 978-619-00-0832-3.

Кънев, Николай (2018) Кънев, Н. Византийската рангова йерархия през X–XI в. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Год. I (XXXIII), 2017. Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 193–204. ISSN 2603-3534.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Наши юбиляри: Доц. д-р Стефан Йорданов. Библиографска справка в чест на 60-годишнината му. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 326-345, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Новооткрит оловен печат от района на Сливен. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 163-166.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Новооткрит печат от Плиска на византийски стратег на Преслав. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, София, 2017, с. 307-310.

Кънев, Николай (2016) Кънев, Н. Рец. на: Рабовянов, Д. Археологически проучвания в Южния сектор на Трапезица. Т. 1: Средновековният град. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2015, 734 с., ISBN 978-619-00-0292-5. сп. „Епохи“, год. XXIV, кн. 2, 2016, с. 305-308, ISSN 1310-2141.

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., С., 2007.

Кънев, Николай (2015) Кънев, Н. Удостояването на българи с византийски почетни титли от император Василий II в хода на завладяването на България (976-1018). Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации. Трудове на катедра „История и философия“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Т. 1. Бургас, 2015, с. 114-137. ISSN 2367-8062.

Кънев, Николай (0) Кънев, Н., М. Николов. Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащия ѝ район. – В: Плиска-Преслав, 13 (под печат). сб. Плиска-Преслав, 13 (под печат)

Кънев, Николай (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г. сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 1, с. 161 и кн. 2, с. 419.

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315.

Кънев, Николай (0) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Карнобат/Бургас (под печат)

Кънев, Николай (2013) Наследственост или изборност – две основни тенденции в развитието на кралската власт в католическа Европа през XIV-XVI век. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, Шумен, 2013 г., 36-86.

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696.

Кънев, Николай (2015) Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. (В съавторство с Константин Тотев). България в европейската култура, наука, образование, религия, т. 1, Шумен, 2015, с. 374-380.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161.

Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.

Кънев, Николай (2016) Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г. Сборник „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, т. II: „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“. Studia in honorem professoris Borisi Borisov. В. Търново, 2016, ISBN 978-619-205-041-2, с. 845-850.

Кънев, Николай (2013) Относно византийската комеркия τῆς Δύσεως и оловния печат на Панкратий, императорски кандидат и комеркиарий на Запада. „ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 01. Империя и полис. Сборник научных трудов“, Севастопол, СПД Арефьев, 2013 г., 317-329.

Кънев, Николай (2014) Отражението на българо-византийските отношения по време на Първото българско царство върху случаите на удостояване на владетели от Западните Балкани с византийски почетни титли. България в световното културно наследство. Сборник с материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17-19 май 2012 г., Шумен, 2014, 293-302.

Кънев, Николай (2013) Приносът на сфрагистиката за разкриване девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период – примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX – границата на XI/XII в.). Исторически преглед, год. 68, София, 2011 (2013), кн. 5-6, 265-272.

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347.

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN 978-954-524-774-3.

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67.

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59.

Кънев, Николай (2012) Хабсбургско-ягелонският династичен договор от 1515 година и неговото значение за геополитическите реалности в Централна Европа през XVI век. Култура и геополитика. Исторически и философски изследвания, Бургас, 2012, 45-71.

Кънев, Николай (2012) Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. Историкии, т. 5, Шумен – Велико Търново (издателство „Фабер“), 2012, 61-67.

Младенов, Момчил (2009) Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници. Епохи, 1-2, (2009), 101-112. ISSN 1310-2141.

Мутафова, Красимира (2007) The Cult of the Saints in the Alevi Villages of Yablanovo (Alvanlar), Malko Selo (Kucukler) and Mogilets (Veletler) in Bulgaria. – In: 2. Uluslararasi Turk Kultur Evreninde Alevlik ve Bektasilik. s. 249–259. Ankara

Мутафова, Красимира (2008) Възможности за изследване на българската история през ХV–ХVІІ в. в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”,141–155. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2012) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. София : ИК „Кръгозор”. Последно обновяване. Одобрен от МОН, 2012, с. 111–162, ISBN 978-954-771-281-2. София

Мутафова, Красимира (1994) История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1994. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Търновската митрополия в османски документи от ХVІІІ в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. ХХІІІ, 235–246. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Утраквистичните светилища, посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на конфесионално съжителство. // “Балканите – език, история, култура” (Материали от международната научна конференция (2007), В. Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 280-290. Велико Търново

Налбантова, Елена (2012) Бележити българи. Българското Възраждане – пътят към свободата. Отг. ред. П. Павлов. Т. VІ. ISBN 978-954-574-086-2 София ISBN 978-954-574-086-2

Налбантова, Елена (1996) Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-427-251-8

Налбантова, Елена (1997) История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-439-488-5

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. Абагар, В. Търново, ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1994) Паисианската традиция в Троянския манастир. Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

Налбантова, Елена (2012) Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи. Одеська болгаристика: [збірник наукових статей]. Вип. 7 – 8, 2009-2010. Одеса, Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2012, с. 4-20. УДК 80(05) Ф 545 ББК 80Я5 (print)

Налбантова, Елена (1988) Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). Дарители, 1988, № 5.

Налбантова, Елена (1993) Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин. Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1. ISBN: 08616507

Николова, Анета (2017) БОРИШЬ ДЕНЬ. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в църковния календар Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой 917 - 2017

Николова, Анета (2017) Древний Новгород и распространение одноеровых кириллических систем в Древней Руси сп. Епохи ХХІІІ (2015), Кн. 1, с. 117-121

Николова, Анета (2005) За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г) Епископ-Константинови четения. Т. 9 . Шумен, 2005, с. 229 – 238. ISBN 978-954-577-386-0

Николова, Анета (2014) К вопросу о модели создания первых текстов и агиотипа страстотерпцев на Руси (долетописная история текста) - доклад от конференция в МГУ РОССИЯ XXI. 2014, 6. С. 97 – 98.

Николова, Анета (2014) Одноеревая школа в Древнем Новгороде. Письменное наследие Письменное наследие и информационные технологии. El’Manuscript-2014. IСофия-Ижевск, 2014, с. 293-296.- ISBN 978-954-9787-25-2.

Николова, Анета (2016) Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети) Великите Асеневци. [Сб.]Велико Търново, 2016, с. 256-365

Павлов, Пламен (2005) A bolgarok rovid tortenete. Budapest, “Napkut”, 2005, 152 стр. (в колектив с Й. Янев). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 11 – 96. ISBN 963-8478-00-4 Budapest

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІ. Първото българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. редактор, предговор, автор) София

Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София

Павлов, Пламен (2005) Кратка история на България. Кърджали, “Родина”, 2005, 272 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл.Павлов - с. 7 – 96). Кърджали

Павлов, Пламен (2017) "Армията" на Левски.– Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение (Национална научна конференция, посветена на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата /Карлово, 22-23 юни 2017 г./). София, 2017, 37-52. София

Павлов, Пламен (2016) "Първостепенний знаменосец" Васил Левски.– Известия на Исторически музей – Чипровци,том II (2016), 43-60. Също: Везни, 2017, кн. 9, 58-68 ISSN 0861-606X Също: Научно дружество на българистите в Република Молдова, бр. 18, февруари 2017 г.: http://ndb.md/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Чипровци - София

Павлов, Пламен (2005) “The Other Bulgaria” on the Volga River – from the ancestors Kubrat and Kotrag to the Futur.- In: Pavlov, N. The Bulgarian Issue in the Volga-Ural region. Sofia, “Tanga/TanNakRa”, 2005, 15-35. София

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2006) “Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. В интернет: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/persika.htm София

Павлов, Пламен (2011) “Слаб владетел” ли е цар Борил (1207-1218)? – Традиции и приемственост (50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи), т. І (История). Кърджали – В. Търново, изд. “Фабер”, 2011, 249 – 258. Също: http://literaturensviat.com/?p=69254 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 1 (Праистория, античност, средновековие). С., “Световна библиотека”, 2008, 79 стр. София

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 2 (Вековете на османското робство) С., “Световна библиотека”, 2008, 80 стр. София

Павлов, Пламен (2017) 180 години по-късно: какво още не знаем за Апостола?– сп. Българска история, 2017, кн. 1, 42-44. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2019) 25 истории от българското Средновековие. София, "Българска история", 2019. София

Павлов, Пламен (2002) Istoria Bulgariei. Bucuresti, Ed. “Korint”, 2002, 189 стр. (в колектив с Й. Янев и Д. Каин). Части на Пл. Павлов – гл. І-ІІІ (Историята на българските земи в древността и историята на българите от VІІ в. до 1878 г.), с. 9-104. Bucuresti

Павлов, Пламен (2012) K bulharskemu narodnimu dni.- Hlas Pravoslavi, 2012, cislo 4, 6-10. http://www.hlaspravoslavi.cz/ (архив – pdf) Praha

Павлов, Пламен (2011) Tataro-Bulgarica – три этюда о болгарско-татарских контактах на Нижнем Дунае в XIII-XIV вв.- Археология Евразийских степей, вып. 13. Казань, 2011, 3-32 (в съавт.с Г. Атанасов). Казань

Павлов, Пламен (2013) Арбанаси и църквата „Рождество Христово”. С., „Борина”, 2013, 32 стр. (на бълг., англ., рус., фр., нем., итал., исп.ез.) (в съавторство с Хитко Вачев) София

Павлов, Пламен (2002) Архиепископ Сава Неманич, цар Иван Асен ІІ и българо-сръбските църковни връзки през ХІІІ-ХІV в.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 131-138. Публикувана и в портала www.rastko.org.rs (Белград, 2002) - https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-svsava.php, както и на страницата www.st40martyrs.org (София, 2003). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/01.12_sv_Sava_Srubski.htm#1 В. Търново - Белград

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІІ. За обединение на разпокъсаното Отечество, С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор) С София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. V. Българското възраждане – от Паисиевата история до Кримската война. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр.(съст., отг.ред., предговор, автор) София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІ. Пътят към Свободата. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (cъст., отг.ред., предговор, автор) София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІ. От Освобождението до Независимостта. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор). София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. І. Световни имена от нашите земи. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съставител, отг. редактор, автор, предговор). София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІV. В сянката на азиатската деспотия. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). Статии от тома в: http://literaturensviat.com/?p=62169 (Патриарх Йосиф II и неговите ученици); http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1358282 (Индже войвода). София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІІ. Византийското владичество и Второто българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. ред., предговор, автор) София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІХ. Между двете световни войни. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор) София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. Х. От Втората световна война до днес. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). София

Павлов, Пламен (2012) Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217 София

Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Бележки за държавно-политическата идеология на Първото българско царство при цар Самуил и неговите наследници.- Eвропейският Югоизток през втората половина на Х – началото на XI в. История и култура (Международна научна конференция. София, 6-8 октомври 2104 г.). С., Военно издателство, 2015, 199 – 207. ISBN 978-954-509-540-5 София

Павлов, Пламен (2013) Бележки за личността и времето на цар Роман Симеон (978-991).- Триандафилло (Юбилеен сб. в чест на проф. Христо Трендафилов), т. 1. Шумен, 2013, 392-405. Вариант в интернет: http://literaturensviat.com/?p=30457 Шумен

Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра

Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Бележки за управлението на кан Маламир (831-836) и кавхан Исбул.- Добруджа, т. 30 (2015) (В чест на 60-годишнината на Валери Йотов), 179 – 192. ISSN 0205-2210 Добрич

Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Бележки по въпроса за северната българска граница през ХІІІ-ХІV в.– Приятели за науката (Сб. в чест на проф. Тодор Балкански). В. Търново, 2009, 257-263. Публикация в интернет: http://www.liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm София

Павлов, Пламен (1985) Борбата на българите против византийското владичество и въстанието на Петър и Асен (Научна брошура). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1985, 25 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6. София

Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html Велико Търново

Павлов, Пламен (2008) Българи – духовни водачи в православна Европа по времето на св. Киприан, митрополит Московски – Киприанови четения. В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 325-342. В. Търново

Павлов, Пламен (2012) Българи – духовни водачи на сърбите (ХІV-ХVІІІ в.).- Българско средновековие: общество, власт, история (Сб. в чест на проф.д-р М. Каймакамова). С., 2012, 455-467. София

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). За книгата: http://tangra-bg.org/magazin/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8/ София

Павлов, Пламен (2016) Българи и турци. С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 383 стр. (в колектив). ISBN 978-954-378-141-6 Информация за книгата: https://www.helikon.bg/books/15/-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_200617.html#book_info Откъс от книгата. София

Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София

Павлов, Пламен (2008) Българи извън българското етнокултурно пространство през ХV-ХІХ в.- В: Подбрани извори за българската история, т. ІІІ. С., “Тангра ТанНакРа”, 2008, 538-558; Български светци във времето на османското владичество (ХV-ХІХ в.).- пак там, 443-452 (в съавторство с Хр. Темелски). София

Павлов, Пламен (2010) Българи светци. С., “Тангра ТанНакРа”, 2010, 271 стр. (в колектив с Хр. Темелски). София

Павлов, Пламен (2002) Българи, италианци, Ватикана / Bulgari, Italiani, Vaticano (под ред. на Г. Бакалов и Ал. Фол). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 146 стр. (в съавт. с Б. Димитров и Ас. Марчевски) (на бълг. и итал. ез.). София

Павлов, Пламен (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.). В. Търново, изд. “Слово”, 1995, 151 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (2016) Българите и Печката патриаршия (XIV – XVIII в.).- Сребърният Век: нови открития (Съставител А. Милтенова). С., ИК „Гутенберг”, 2016, 245-255. ISBN 978-619-176-063-3 София

Павлов, Пламен (2010) Българите и французите. С. , “Тангра ТанНакРа”, 2010, 272 стр. (в колектив с Р. Заимова, В. Вачкова и Д. Вачков) (на бълг.и фр.ез.) София

Павлов, Пламен (2016) Българите от Беломорска Тракия и турската експанзия в Мала Азия (краят на ХIII – първата половина на XIV в.).- Сборник „Тракия”, т. 7. Хасково, 2016, 43-62. ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2005) Българите по света; Българите по света (днешно състояние).- В: Колев, Й. Българите извън България. С., «Тангра / ТанНакРа», 2005, 15-20, 411 – 431. София

Павлов, Пламен (2007) България - люлка на европейската цивилизация. София, "Борина", 2007, 255 стр. /отделни издания на бълг., англ., фр., нем., рус.ез./ София

Павлов, Пламен (2008) България до Бяло море в средата на ХІV в.?- Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 169-176. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) София

Павлов, Пламен (2014) България и българите (Предговор).- Иван Градешлиев. Българите гагаузи / Болгары гагаузы. София, „Тангра ТанНакРа”, 2014, 9-27 (бълг.), 149-168 (рус.). ISBN 978-954-378-119-5 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018,9-57. ISBN 978-954-378-156-0 София

Павлов, Пламен (2007) България и нейната история; Цар Иван Александър.- в: Четвероевангелието на цар Иван Александър. Съст. Е. Димитрова (CD). С., 2007 (на бълг. и англ.ез.). София

Павлов, Пламен (2006) България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60. Одеса

Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново

Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София

Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. В. Търново

Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София

Павлов, Пламен (2015) България, Римската църква и идеята за християнско единство.- Conservative Quarterly, 2015, кн. 2, 29-39. ISSN 2367-6981 Публикувана в интернет: https://conservativeq.wordpress.com/2015-2/2-2015/pavlov/ София

Павлов, Пламен (1987) Българо-куманските отношения през ХІІ-ХІІІ век в светлината на някои слабо известни извори.- В: Сборник материали от юбилейната научна сесия по случай 75-годишнината на чл.кор. Ал. Бурмов. В. Търново, 1987, 24-33. В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Българо-татарските отношения и тяхното отражение в Тракия през ХІІІ-ХІV в. – Стефан Захариев (Живот, дело, род). Научна сесия, посветена на 200-год. от рождението му. Пазарджик, 2011, 51-68. Пазарджик

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. София

Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. София

Павлов, Пламен (2002) Българска история, ч. ІІ. Кратък справочник (Българско Възраждане: ХVІІІ в. – 1878 г.). С., “Светлоструй”, 2002, 63 стр. (в съавт. с Л. Спасов). София

Павлов, Пламен (2015) Българска национална история, т. III. Първото българско царство (680 - 1018). В. Търново, „Абагар”, 2015, 811 стр. (отговорен редактор, предговор, автор). ISBN 978-619-168-142-6 Авторски текстове на Пл. Павлов: с. 9-12, 111-139, 209-250, 388-401, 403-671, 794-811. В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Българска национална история, том ІІ (Древните българи, Старата Велика България и нейните наследници в Източна Европа през Средновековието). В. Търново, „Абагар“, 2013, 448 стр. (отговорен редактор, съставител, автор). Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=3339 (предоговор) Велико Търново

Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българската писменост – европейски феномен. С., “Борина”, 2008, 80 стр.с илюстрации (в колектив с Ат. Орачев и Ант. Ханджийски). Издания и на англ., рус., фр.ез. (авторски текст на Пл. Павлов – с. 7-31). София

Павлов, Пламен (2009) Българските царици. С., “Световна библиотека”, 2009, 80 стр. София

Павлов, Пламен (2016) Българският Северозапад през IX-XI в. – Ищван Ердейи. Съкровището от Над Сент Миклош (Съставител Цв. Степанов). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 113-122. ISBN 978-954-378-135-5 София

Павлов, Пламен (2008) Българското Средновековие: познато и непознато. В. Търново, “Абагар”, 2008, 256 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – стратег на националната революция в "Отечеството Българско" / Мизия, Тракия, Македония.– Сборник "Тракия", т. 8, 2018, 7-29. Публикация в интернет като pdf: http://macedonia.kroraina.com/tr/trakija_8_2018.pdf ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2017) Васил Левски – творец и водач на българската национална революция.– сп. Летописи /издание на Бълтарската Академия на науките и изкуствата/, 2017, кн. 2, 16-25. Също: http://www.basa.bg/images/files/Letopisi_02_2017.pdf София

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. Предговор.– Българска история – летописец, 2014: http://bghistory-letopisec.blogspot.bg/2014/09/blog-post.html София

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. София, изд. "Изток - Запад", 2014, 232 стр. ISBN 978-619-152-502-7 София

Павлов, Пламен (2002) Велико Търново – "от Бога пазената" историческа столица на България.– https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php (2002) Београд

Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Византия и византийският свят. С., “Просвета”, 2011, 474 стр. (в колектив: В. Тъпкова – Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов). София

Павлов, Пламен (2015) Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат. С., „Борина”, 2015 (на бълг. и англ. ез.)(в колектив с Д. Чешмеджиев, В. Канджева, А. Ханджийски). ISBN 978-954-500-303-5 София

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, XXIII (2015), кн.1, 2018, 477-480. Велико Търново

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София

Павлов, Пламен (2009) Връх Кадрафил и гробът на Хаджи Димитър.- Кадрафил – върхът на безсмъртието. Пловдив, 2009, 5 – 12. Публикация в интернет: http://literaturensviat.com/?p=23362 Пловдив

Павлов, Пламен (2013) Вселенският патриарх Йосиф ІІ – духовен водач от европейска величина.- Българското начало (Сб. за 15-год. от основаването на Общобълг. фондация „Тангра ТанНакРа“ ). С., „Тангра ТанНакРа“, 2013, 242-259. Също: http://avtorski.pogled.info/article/41461/Vselenskiyat-Patriarh-Iosif-II-duhoven-vodach-ot-evropeiska-velichina София

Павлов, Пламен (2014) Всичко българско и родно (Христоматия за деца). Русе, изд. „Парнас”, 2014, 239 стр. (в колектив с Н. Петрова и Пл. Абаджиев) (авторски текст на Пл. Павлов – с. 9 – 54). ISBN 978-954-8483-30-8 Русе

Павлов, Пламен (2017) Вълнуваща панорама на българското минало (Предговор).– Боян Драганов. Ангели и демони (Разкази за лица и събития от българската история). Русе, ИК "Ахат", 2017, 5-9. ISBN 978-954-9664-84-3 София

Павлов, Пламен (2016) Геноцидът над арменския народ в контекста на политиката на масови изтребления в Османска Турция през XIX – XX в.- Престъпленията против човечеството и тяхното отражение през XXI век (Научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от Геноцида над арменците, София, 5-6 юни 2015 г.). С., 2016, 121-130. ISBN 978-619-90184-3-9 София

Павлов, Пламен (2015) Голи оток – пъкълът на Титовия „рай” (Предговор).- Венко Марковски. Голи оток – островът на смъртта. С., „Сиела”, 2015, 5-18. ISBN 978-954-28-1897-7 В интернет: http://e-vestnik.bg/23961/goli-otok-poetat-venko-markovski-v-pakala-na-titoviya-ray/ София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София

Павлов, Пламен (2016) Добруджанската епопея и нейните уроци.- Красимир Узунов. Епопеята на Добруджа, т. I. С., „Витамин Арт”, 2016, 141-148. ISBN 978-619-90242-3-2 В интернет: „Десант”, 5.09.2016 - http://www.desant.net/show-news/36750/; също: „ПАН.Бг”, 25.09.2016 - https://pan.bg/view_article-5-352478-Dobrudzhanskata-epopeya-i-nejnite-uroci.html София

Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София

Павлов, Пламен (2011) Енциклопедична книга, утвърждава националната идея и демократичните ценности.- Гр. Велев. Диктатура, терор, геноцид, шовинизъм. В. Търново, “Абагар”, 2011, 273 – 278. Също: http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=951 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) За “латинските” влияния в средновековна България и идеята за християнско единство.- Будител, 2011, кн. 3, 17-26. Също: Литературен свят, 2012: http://literaturensviat.com/?p=48477 София

Павлов, Пламен (2013) За „великия небесен човек“ св. Григорий Синаит и духовното средище в Странджа през ХІV в. (Предговор).- М. Николов. Исихазмът, св. Григорий Синаит и манастирите в Парория. Бургас, „Делфин прес”, 2013, 9-14. Бургас

Павлов, Пламен (2009) За брака на цар Иван Асен ІІ и Анна-Мария Арпад.- Историк със съдба на творец и преподавател (Сб. в чест на 60-та годишнина на проф. Л. Спасов), т. І. В. Търново, 2009, 27-34. В. Търново

Павлов, Пламен (2017) За българските характеристики на Печката патриаршия.– История, култура, медии (Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев). С., 2017, 51-62. ISBN 978-619-7067-72-9 София

Павлов, Пламен (2008) За българското духовно влияние в средновековна Молдова.- Tara Moldovei in contextual civilizatiei europene (In honorem Gheorghe Gonta). Chisinau, ed. “Cartdidact”, 2008, 132-139. Също: Revista de stiinte socioumane, 2008, Nr. 3, 42-47. Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2001) За влиянието на българската християнска култура в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Християнската идея в историята и културата на Европа (Материали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). С., 2001, 182-193. София

Павлов, Пламен (2018) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий,година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2018, 615-620. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (2017) За името "Левски".– Будител, 2017, кн. 1 /януари - март/, 7–10. ISSN 1312-7829. Също: Факел, 24. 01.2017: https://www.fakel.bg/index.php?t=5730 Също: Васил Левски: 180 години безсмъртие. Юбилейно издание, Карлово, юли 2017, с. 6 : https://levskifoundation.files.wordpress.com/2014/01/vasillevski-180y.pdf; Също: "Родина" /портал на Държавната агенция за българите в чужбина/, 19.02.2018: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=4960 София

Павлов, Пламен (2014) За историята на едно селище и за общата ни българска съдба (Предговор).- Филип Хитов. Село Припек. Ямбол, 2014, 5 – 6. ISBN 978-619-7020-04-5 Ямбол

Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун

Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София

Павлов, Пламен (2018) За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики /893-927/.– Симеонова България в историята на европейския Югоизток, т. II. В. Търново, "Фабер", 2018, 96-106. ISBN 978-619-00-0832-3 Велико Търново

Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич

Павлов, Пламен (2013) За съдбата на една фамилия и за историческата памет (Предговор).- В. Антонова. Потомците на Баба Тонка и Народният съд. С., „Изток-Запад“, 2013, 7-10. Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Baba-Tonka.pdf София

Павлов, Пламен (2010) Забравени и неразбрани (Събития и личности от българското Средновековие). С., “Сиела”, 2010, 397 стр. http://ciela.bg/books/book/zabraveni-i-nerazbrani/758 София

Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София

Павлов, Пламен (1999) Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. Публикация в интернет: http://macedonia.kroraina.com/knizhki/pavlov_1999.htm София

Павлов, Пламен (2009) Златната Орда и българите. С., “Военно издателство”, 2009, 176 стр. (в колектив с Г. Владимиров). Авторски текстове на Пл. Павлов – с. 12-15, 79-134. София

Павлов, Пламен (2009) Ивайло – “Смелото сърце” на средновековна България.- “България – земя на блажени...” (In memoriam professoris Iordani Andreevi). В. Търново, 2009, 375-383. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/ivajlo.htm В. Търново

Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София

Павлов, Пламен (2016) Ираноезични етнически общности в средновековна България. – Булгарика – Ираника (Сборник доклади). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 84-104. ISBN 978-954-378-139-3 София

Павлов, Пламен (2002) История (За осми клас). София, изд. “Просвета”, 2002 (2006), 187 стр. (в колектив с Ал. Николов, Д. Делев и М. Босева). София

Павлов, Пламен (2017) История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 140 стр. (в колектив с А. Николов, Р. Гаврилова, М. Босева). ISBN 978–954–01–3394–2 София

Павлов, Пламен (2006) История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева). София

Павлов, Пламен (2009) История и цивилизация за VІІІ клас. С., “Просвета”, 2009, 184 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). София

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). Авторски текст на Пл. Павлов: “Борби за оцеляване. Упадък на българската държавност, 927-1018” (с. 268-322). София

Павлов, Пламен (2000) История на България (Учебник за зрелостници и кандидат-студенти). В. Търново – София, изд. на БАН “М. Дринов” и изд. “Габеров”, 2000, 328 стр. (в колектив с В. Гюзелев, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Д. Саздов). София

Павлов, Пламен (2010) Историята – далечна и близка. В. Търново, “Абагар”, 2010, 344 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). Пловдив, изд. "Еделвайс", 2018, 7-10 ISBN 978-619-7186-08-6 София

Павлов, Пламен (2015) Каймак-Чалан и битката за паметта (Послеслов).- Красимир Узунов. Каймакъ-Чаланъ, т. I. С., 2015, 711-717. ISBN 978-619-90242-3-2 Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=4832 София

Павлов, Пламен (2016) Класически труд за езика и етнокултурната идентичност на кримските татари (Встъпителна студия).- Емил Боев. Татарските говори в България. Добрич, 2016, 11-20. ISBN 978-619-90566--0-8 Добрич

Павлов, Пламен (2018) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, 2018. София

Павлов, Пламен (2007) Книга, която лекува помрачаването на историческата памет (Предговор). – Русков, В. Българи и сърби. Цариброд, Западните покрайнини и още по на запад. С., 2007, 9-48 (на бълг. и англ.ез.) Отзиви: сп. България – Македония, 2007(З. Тодорова): http://bulgariamakedonia.net/index.php?br=57&stat=377 София

Павлов, Пламен (2013) Книга, написана с ерудиция и обективност.- К. Бадваганян. Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци. Пловдив, 2013, 4-13. Вариант в интернет: http://avtorski.pogled.info/article/54275/Oshte-vednazh-za-opitite-da-se-otricha-genotsida-nad-armenskiya-narod Пловдив

Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора

Павлов, Пламен (1999) Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). София

Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). София

Павлов, Пламен (2012) Кой кой е в средновековна България (Трето основно преработено и допълнено издание). С., “Изток – Запад”, 2012, 720 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Koi_koi_e_v_srednovekovna_B.pdf (част от книгата, 1 – 32). София

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). София

Павлов, Пламен (1996) Кратка стопанска история на България. В. Търново, 1996, 223 стр. (в колектив с Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, Л. Дончева). В. Търново

Павлов, Пламен (2002) Кумани и алани във Второто българско царство (Някои паралели в историческото развитие на България и Унгария през ХІІ-ХІV в.).- В: Българи и унгарци – 1000 години заедно. Будапеща, 2002, 9-18. Budapest

Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. София

Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Куманы (половцы) во внутреполитической жизни поздней Византийской империи ХІІІ-ХV вв. – Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, 67 – 77. Астана

Павлов, Пламен (2014) Към пантеона на българските светци. Ефрем Печки и Теодосий Трапезундски (Втората половина на XIV в.). – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, 453-465. ISBN 978-954-07-3863-5 София

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Левски – другото име на Свободата. София, "A&T Publishing", 2017,416 стр. ISBN: 978-619-7106-48-0 София

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част І (680 г. – ХVІІ в.), В. Търново, 1991, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част ІІ (ХVІІІ в.- 1944 г.). В. Търново, 1991, 202 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Македония – земя българска. С., “Световна библиотека”, 2009, 82 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 5-41. София

Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София

Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София

Павлов, Пламен (2009) Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот.- Москов, М. Избрани страници за Великотърновския край. В. Търново, “Абагар”, 2009, 19-24. В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018, ISBN 978-954-01-3767-4 София

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Необходимото завръщане на един български учен и интелектуалец от европейска величина. – Рафаил Попов. Още нещо за нашите далечни прадеди. София, 2018, 6-10. ISBN 978-619-188-176-5 София

Павлов, Пламен (2017) Нов и оригинален поглед към личността на цар Иван Александър и неговата епоха /Предговор/.– Николай Овчаров. Цар Иван Александър Асен: Миротворецът. В. Търново, "Фабер", 2017. Велико Търново

Павлов, Пламен (2009) Нова книга за Ботевградския край. И не само. (Предговор) – Ив. Стаменов. Из древната история на Ботеградско. София, 2009, 1-3. София

Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2 София

Павлов, Пламен (2013) Няколко бележки за Индже войвода.- В: България: метрополия и диаспора (Сб. по случай 65-год. на проф. д.и.н. Николай Червенков). Кишинев, 2013, 139-146. Кишинев

Павлов, Пламен (2006) Оn the Bulgarians – the nation that gave birth to John Atanasoff’s father.- In: Burton, T. World chahger (Atanasoff and the computer). Sofia, 2006, 13-29. София

Павлов, Пламен (2017) Османските завоевания и "Държавата на Духа". В. Търново, „Абагар“, 2017, 232 стр. ISBN 978-619-168-179-2 В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (2014) От Парория и Търново до Печ и Раваница. – Власт и моћ - властела Моравске Србије од 1365 до 1402 године. Крушевац, 2014, 149-162. ISBN 978-86-82803-38-6 Крушевац

Павлов, Пламен (2015) Още веднъж за браковете, дъщерите и „сватбите на Йоан Асен…” – Bulgaria mediaevalis, (в чест на проф. Илия Илиев), т. 6, С., 2015, 285-298. ISSN 1314-2941 София

Павлов, Пламен (2014) Павликени – огледало на българската история и национална съдба.- Юбилеен сборник Павликени (под ред. на Пл. Павлов). В. Търново, „Фабер”, 2014, 8-12. ISBN 978-619-00-0050-1 В. Търново

Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София

Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София

Павлов, Пламен (2012) Пловдив – хилядолетният град. С., “Борина”, 2012, 32 стр. (на бълг., англ., фр., нем., исп., итал.ез.) София

Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София

Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2013) Познатите и непознати български светини в Скопие.- Ние в науката и науката в нас (Сб.в чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков). В. Търново, 2013, 147-156. Също: http://frognews.bg/news_53664/Znakovi_balgarski_svetini_v_Skopie/; Също: http://www.zona-news.com/displaynews/57788 също (в две части): http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5088; http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5120 В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23 В интернет: http://markovski.eu/?p=5 София

Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен

Павлов, Пламен (2009) Половцы во внутриполитической жизни Византии и Болгарии (ХІІІ-ХІV вв.).- Stratum plus, 6. (2005-2009). Причерноморские етюды. Санкт Петербург, 2009, 388-409. Санкт Петербург

Павлов, Пламен (2014) Последните месеци и дни на цар Самуил.– Будител,2014, кн. 2,65-68 София

Павлов, Пламен (2001) Походите на Балканите на киевския княз Светослав и византийската окупация на североизточна България (968-971); България при цар Самуил и наследниците му (971/976-1018); Българи – духовни водачи на християнските народи; Българите на Балканите и в съседните земи в края на ХХ в.; Българите в съвременния свят.- В: Българите (Атлас) / The Bulgarians (Atlas). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 96-99, 166-167, 222-223, 234-235 (на бълг. и англ. език). София

Павлов, Пламен (2005) Православни български манастири (албум). В. Търново, “Габеров”, 2004 (на бълг., англ., рус., немски ез.). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. Също: Български манастири (CD). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. В. Търново, “Габеров”, 2005 (на бълг., англ., фр., нем. и рус. ез.) (текстове – 90 стр.) В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24. София

Павлов, Пламен (2009) Предговор – В. Тъпкова-Заимова. “Българи родом...” (Комитопулите в изворите и историографската традиция). В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2009, 5-10. Също в: “За буквите”, бр. 32, 2010, с. 10; http://www.zabukvite.org/newspapers/Zabukvite32.pdf В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Предговор – К. Митова-Ганева. Споменъ за Търново. В. Търново, 2009, 5-6. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат (ХІІ-ХХІ в.). В. Търново, 2007, 5-12. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Преминаванет