Публикации в научна област/раздел История и археология / History and Archeology


Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2013) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk-Torun, 2013, pp. 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 418–430. ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs (Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.–7. September 2008). Kaiserslautern: Parthenon Verlag, 2012, pp. 219–234. ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26–28 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, pp. 139-148. ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia: National Archaeological Institute with museum, 2012, pp. 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5; COBISS.BG-ID – 1248233956

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? In: Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History. British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), pp. 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Eds. by L. Vagalinski & N. Sharankov. Sofia: Active Commerce EOOD, 2015, pp. 651-654. ISSN 0323-9535; COBISS.BG-ID – 1270266596

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионален Исторически музей – Русе, том ХV). Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012, с. 385-397. ISSN 1313-7336; COBISS.BG-ID – 1121202916

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново: Фабер, 2012, с. 165-180. ISBN 978-954-400-689-1; COBISS.BG-ID - 1279496676

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 444-448. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2019) Археологически проучвания на балнеум в късноримския кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 2. Велико Търново: Фабер, 2019, 7-71. ISBN 978-619-00-1029-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-93. ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID – 1267151076

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София: Тангра ТанНакРа, 2013, с. 324-338. ISSN 978-954-378-107-2; COBISS.BG-ID – 1261838564

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия/Ethnic and Social Composition of the Roman Army. В. Търново: Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4; COBISS.BG-ID - 1261603556

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 278-293. ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID – 1274859236

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 55-63. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID – 1244383460

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 281-292. ISBN 978-954-524-743-9; COBISS.BG-ID – 1235324900

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. В: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 393-400. ISBN 978-954-07-30-33-2; COBISS.BG-ID – 1288189924

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 226-236. ISBN 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID – 1227064036

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 141-149. ISBN 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID – 1046186980

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, с. 31-37. ISSN 1313-7352; COBISS.BG-ID – 1278717668

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 44-56. ISBN 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 327-345. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID – 1267155172

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 144-156. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, с. 611-614. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 61-73. ISBN 978-07-2145-8; COBISS.BG-ID – 1045965028

Александров, Олег (2019) Колективна находка от римската епоха от с. Богатово, Севлиевско. В: Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания. Севлиево: М-Прес ООД, 2019, с. 211-214. ISBN 978-619-7524-09-3

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област. В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна: Славена, 2015, с. 126-134. ISBN 978-619-190-040-4; COBISS.BG-ID – 1282534372

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 284-296. ISBN 978-954-524-663-0; COBISS.BG-ID – 1230313956

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2. Поморие: Фабер, 2017, с. 122-135. ISBN 978-619-00-0597-1; COBISS.BG-ID – 1282971364

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 16-21. ISBN 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID - 1265734372

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-73. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID – 1267158500

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. В: Попово в миналото (V). Разград: ИК Полиграф, 2008, с. 67-76. ISBN 978-954-773-124-0; COBISS.BG-ID – 1228039652

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 13-14. ISBN 978-954-400-895-6; COBISS.BG-ID - 1257427428

Александров, Олег (2017) Предговор. В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 493-497. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2019) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София: Булгед ООД, 2019, с. 347-349. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в./Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2; COBISS.BG-ID - 1232675812

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос. In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). Варна: Издателство Онгъл, 2011, с. 199-212. ISBN 978-954-8279-64-2; COBISS.BG-ID – 1263728612

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София: Булгед ООД, 2017, с. 390-393. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 324-327. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 330-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 327-330. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 372-373. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 497-500. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, с. 483-485. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-351, ISBN 978-954-524-586-2, COBISS.BG-ID 1228475620

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан The Afghan Trap 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013: Юбилейна международна научна конференция: Секция Исторически факултет. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-002-0 (CD), COBISS-BG.ID 1274198756

Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 стр., COBISS.BG-ID 1025123044

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. China and the First World War. 100 години от началото на Първата световна война: Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014. Велико Търново:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-053-2 (CD), COBISS-BG.ID 1279832804

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-, COBISS.BG-ID 1228475620.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922

Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. България, Балканите и Европа: Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов”, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 100-112, COBISS.BG-ID 1026468068 - В. Търново

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524-675-3, COBISS-BG.ID 1230316004

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-066-2 (CD)

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4, COBISS.BG-ID 1040111588.

Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID 1121006564

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0, , COBISS.BG-ID 1228200420

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0, COBISS.BG-ID 1234264548

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII. Научна конференция 30 октомври 2013 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-988-4 (CD).

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Съст. Мария Иванова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 137 – 159. ISBN 954-524-510-7, ISBN 978-954-524-510-7; COBISS.BG-ID: 1046063076. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. София: Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2008, с.308 – 312. ISSN 1311 –1337; COBISS.BG-ID:1247285220

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с.101 – 120. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2015, кн.1, с. 107-139. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ,2015, кн.4, с. 111-142. ISSN: 1310-7410.

Благоев, Благовест (2012) Васил Левский – Апостол болгарской свободы // Васил Левский – Апостол болгарской свободы. Перевод с болг. Б. Благоева. - София: „Златен змей”, 2012, 144 с., ISBN: 978-954-776-022-6.

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7; COBISS.BG-ID - 1258134244

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. Сб. от международна научна конференция "Проблеми на националната сигурност". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. В. Бузов. Велико Търново: ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0 COBISS.BG-ID - 1234607076

Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. Архив за поселищни проучвания. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В. Търново: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. Сб. от научна конференция "Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България".София, ноември 1990. Ред. Б. Колев. София: Географски институт на БАН, 1990, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002, с. 10-14. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177890532

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 182-191. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие". Изследвания и материали, т. 3. Велико Търново, 10-11 декември 1993 Ред. П. Тодоров, В. Тъпкова-Заимова, Р. Русинов.. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1 ISSN 978-954-400-183-4 (Print)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8.

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 2019г. ISBN 978-619-7251-20-3

Дончев, Антон (2011) Европейските измерения за Васил Левски. София, Издателство "Златен змей", 2011, 135 с. ISBN 978-954-776-013-4.

Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340.

Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия. В: Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2011) К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии. В: Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока. УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, 2011, с. 45 - 54. ISBN 978-5-7477-2651-2.

Дончев, Антон (2013) Командный состав восточнорумелийской милиции. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с. 47-58. ISBN 978-954-524-919-8.

Дончев, Антон (2016) Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. В: Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”. В: Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2015) Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets, 2015, 6(1), рр. 49–62. Print ISSN 1314–0256; 1314–0426

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Жеков, Живко (2016) Александър I Филелин и Ахеменидите ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. П. Делев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 189–203. ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, т. 99 (18), 129–143. ISSN – 1311-784Х

Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564

Жеков, Живко (2015) Културни традиции и иновации през вековете Сборник с доклади от летния семинар „Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи)“, Китен, 25–30 юни 2015 г. Ред. Т. Мишев, Ю. Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168. ISBN: 978–619–194–012–7

Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2012) Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 111–120. Print ISBN 978-954-524-844-3

Жеков, Живко (2016) Октавиан Август – модератор на Республика Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. IX, с. 11–15. ISBN 978-619-208-006-2

Жеков, Живко (2013) Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 217–225. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2012) Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2012, № 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2015) Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority. In: Remembrance in Time. Volume I. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 243–254. ISBN 978-606-19=0131-9 – eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response. In: Remebrance in Time. Volume II. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 383–394. ISBN 978-606-19-0130-2 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime. In: Calvary –Deportation and Destinies. International Symposium Proceeding. Еditors: Elena Helerea , Gabriela Mailat, Florentin Olteanu . Transilvania University Press оf Brasov, 2010, pр. 241–250. ISBN 978-973-598-754-7.

Игнатова, Анка (2012) Widening the public access to archive documents in Bulgaria in the time of European integration . In: Remebrance in Time. Volume II. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 471-476. ISBN 978-606-19-0130-2

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2009) Документи за горянското движение, съхранявани в Централен военен архив – гр. Велико Търново. В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му. Състав.: Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 435–445. ISBN 978-954-524-675-3, COBISS.BG-ID 1230316004

Игнатова, Анка (2008) Достъпът до документите от състава на Националния архивен фонд (история и съвременно състояние на проблема). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. научна конференция, 31 октомври 2007 г. Т. ІІ. Ред. колегия: Димитър Димитров, Красимира Мутафова и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 219–236. ISSN: 2603-3860 (Online); ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Игнатова, Анка (2008) Доц. Невена Попова – дарителката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Епохи – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 16, бр. 1–2, с. 155–163. ISSN: 2534-8418 (Online), ISSN: 1310-2141 (Print)

Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив). Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив). – В: Съпротива срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.) [Електронен ресурс] : сборник материали от национална научна конференция, НБУ 23–24 март 2011 г. Ред. кол.: Лъчезар Стоянов, Живко Лефтеров. [София]: НБУ, 2012. ISBN 978-954-535-732-9, COBISS.BG-ID 1281896932 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) В: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. Състав. Андриана Нейкова, Ивайло Аврамов. София : [Инвестпрес], 2013, с. 214–219. ISBN 978-954-400-124-7 COBISS.BG-ID 1277494500 Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед - София: ГУА при МС, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2, 2011, pp. 25-32. ISSN 2066-7701

Йовевска, Мариана (2015) Републиката на Седемте острова – териториален обхват и конституционализиране (1798-1807). Балканите - Език, История, Култура, т. IV. Издателство "ИВИС", Велико Търново, 2015 г., с.121-130 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2013) Jovevska, M. Die Friedensverlag zwischen Вulgarien und Griehenland von 1919 und die bulgarische Presse. – In: Die Pariser Vororte-Vertrage im Spiegel der OEffentlichkait. Harold Groeller, Harold Heppner (Hg), Band 7, LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien 2013, p. 91- 100.

Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951

Йовевска, Мариана (1995) Босна и Херцеговина през XIX-XX. Нации и национални взаимоотношения, Велико Търново 1995, 221 с. ISBN 954-799-517-0

Йовевска, Мариана (2013) Връзката между полската конституция от 1791 г. и конституирането на сръбската държава (1804-1813). В: Балканите – език, история, култура, т. III, Трета международна научна конференция Велико Търново 14-15 октомври 2011, Издателство „ИВИС“ Велико Търново, 2013, с. 123-152 ISSN 1314-4065

Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9

Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йовевска, Мариана (2017) Конституционализмът като обществена мисъл и практика на Балканите България, българите и Европа - Мит, История, Съвремие, т. X, научна конференция на Историческия факултет, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2017, с. 135 - 151

Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4

Йовевска, Мариана (2016) Политическата култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX век. – Международна конференция Societas classica. Култури и религии на Балканите и изтока VIII. Велико Търново, 6 ноември 2015 г., Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2016 г, с. 584-600 ISBN 978-619-208-060-0

Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123

Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158. ISSN: 0861-7945; COBISS. BG - ID: 1124242148.

Йовевска, Мариана (2015) Първите стъпки на руската дипломация за въвеждане на конституционално управление на Балканите. в сборника Юбилейна международна конференция за 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 1963-2013, 19 май 2013 г., секция Исторически факултет, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 457-481 ( диск с ISBN 978-619-208-002-0), с. 83-102.

Йовевска, Мариана (2011) Първото сръбско въстание 1804-1813.Обзор на изворите. В: България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. IV. Научна конференция, Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, "България, земя на блажени..." Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 519—546. ISBN 978-954-524-776-7

Йовевска, Мариана (2011) С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис) В: Европейски измерения на Васил Левски. С. 2011, с. 45- 54.ISBN 978-954-776-013-4; COBISS.BG-ID 1237776356

Йовевска, Мариана (2012) Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началото на XIX век. В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов 27 октомври 2010 г. , Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, с. 331- 357. ISBN 978-954-524-844-3

Йовевска, Мариана (2013) Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780-18.06.1813)” - В: Епохи XX, 2012, №1,с. 169-187. ISSN 1310-2141

Йовевска, Мариана (2016) Същност и съдържание на специализирания термин "конституционна дипломация" в руската политика на Балканите. "България, българите и Европа" т. IX, , научна конференция 31 октомври 2014, Университетско издателство :Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 51-59. ISBN 978-619-208-066-2

Йовевска, Мариана (1991) Тракия в политиката на България и Гърция (1878-1919) Исторически преглед, 1991, кн. 3, с. 30-50. ISSN: 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364

Йорданов, Стефан (1993) Doulopolis. Sur l’origine d’une image mythologique. In: Hommage à Lucien Lerat. Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 19, No 1, 1993, 173–190.

Йорданов, Стефан (2002) Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555–561.

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (1993) Бележки върху социалната организация на прабългарите. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 71–81.

Йорданов, Стефан (1994) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, 27–44.

Йорданов, Стефан (1994) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 195–207.

Йорданов, Стефан (1995) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, 31–52.

Йорданов, Стефан (1996) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, 133–139.

Йорданов, Стефан (1995) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, 211–226.

Йорданов, Стефан (1996) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, 49–69.

Йорданов, Стефан (1997) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата „българи – котраги” в „Старата Велика България”. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том шести. Велико Търново, 1997, 89–108.

Йорданов, Стефан (2000) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213–231.

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (1997) Исследования о мифо-эпических народах Балкан и Северного Причерноморья: социокультурная характеристика гомеровских Abioi. Античный мир. Византия. К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 1997, 84–103.

Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.

Йорданов, Стефан (1996) Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, 24–40.

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданов, Стефан (1992) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV–XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20–22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, 555–566.

Йорданов, Стефан (2013) Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382.

Калчев, Калчо (2015) Qui pro Quo, или за турските думи в българската разговорна реч на южнодобруджанци в началото на XX в. В. Търново : ИВИС - 128 с.

Калчев, Калчо (2013) Антиарменските изстъпления в Османска Турция през Първата световна война според един български дипломатически документ. Ние в науката и науката в нас : В чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, с. 384-395.

Калчев, Калчо (1995) Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877 – 1878 г.). В. Търново

Калчев, Калчо (2009) Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на руско-турската война (1877 – 1878 г.). [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877 – 1878) и освобождението на България. - В. Търново, с. 102-114.

Калчев, Калчо (2009) Българската етническа общност в Бесарабия (XIX – XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - 262 с.

Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен

Калчев, Калчо (1996) Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. В. Търново : Витал, 1996. - 256 с.

Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.

Калчев, Калчо (2013) История на Историческия факултет : Обзор върху миналото му. В. Търново : Фабер - 164 с.: цв.ил., факс., фотогр.

Калчев, Калчо (2012) Към въпроса за българо-турските военнополитически отношения в първите месеци след коалирането в Централния съюз (есента на 1915 г.). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 5. Науч. конф., 27 окт. 2010 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 234-246.

Калчев, Калчо (2013) Начало на българо-турското военнополитическо съюзничество (краят на 1915 – лятото на 1916 г.). Bulgaria and Hungary at War (1912 – 1916). - Sofia - Budapest, 1913, p. 133-149. http://real.mtak.hu/15519/1/Kerekasztal_teljes.pdf

Калчев, Калчо (2015) Начало на организационно-технологичните основи на българо-турското „братство по оръжие“ (до края на 1916 г.). България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. - Шумен, с. 115-127.

Калчев, Калчо (2014) Началото на присъединяването на Бесарабия към Румъния (1918 г.) през погледа на един български дипломат. Бесарабските българи: история, култура и език. - Кишинев : "S.Ş.B.", с. 212-221. ISBN 978-9975-4476-9-0

Калчев, Калчо (2012) Нови моменти в турско-българските отношения след Софийското споразумение от 24 август / 6 септември 1915 г. (1915 – 1916 г.). Епохи, № 2, с. 77-95.

Калчев, Калчо (2013) Някои външнополитически аспекти в нормализацията на българо-турските отношения непосредствено след Втората балканска война (лятото на 1913 г.) Politica Marilor puteri în Balcani şi Europa centralǎ : Materialele Simpozionului internaţionului Internaţional 10-13 Octombrie 2013. - Cişinǎu, 2013, p. 390-403.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Панорама на българо-турските военнополитически отношения в навечерието на франтовото „Братство по оръжие“ (1916 г). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 6. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 179-195. [Електронно изд. - на диск] ISBN 978-954-524-930-3

Калчев, Калчо (2013) Пейковска, П. Българските общности в Унгария през XIX – XX век. Миграции и историко-демографска характеристика. С., 2011. Епохи, 2013, № 1, с. 225-228.

Калчев, Калчо (2012) Професор доктор Петър Станчев Горанов (19 март 1926 г. – 17 октомври 2011 г.) : In memoriam. Епохи, № 2, с. 9-11.

Калчев, Калчо (2016) Фактори, обусловили румънските аспирации към Южна Добруджа. Форум (Балчик), № 1, с. 35-37.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (1987) Апокрифна молитва от X век върху оловна пластина. В: Die slawischen Sprachen, Vol.13, 1987, с. 45-54.

Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2

Константинов, Казимир (2014) Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги Синкел Български“ в Преслав. В: REALIA Byzantino-Balcanica : studia in honorem annorum LХ annorum professoris Christi Matanov : Сб. в чест на 60-год. на проф. Христо Матанов. Ред. Йоанна Бенчева, Теодор Димитров. София : Тангра ТанНакРа ИК, с. 240-258. ISBN 978-954-378-118-8 COBISS.BG-ID 1267540452

Константинов, Казимир (1987) Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 1987, 1, с. 123-135. Print ISSN 1311-784X COBISS.BG-ID: 1239598564

Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав: Проучвания и материали, т. 5. Шумен: Хермес и Хермес, 1992, с. 268-274. ISBN 954-534-002-9 COBISS.BG-ID 1025113316

Константинов, Казимир (1984) Глава I. Архитектурна история Круглой церкви; Глава II. Надписи-граффити из Круглой церкви; Глава III. Надписи, открытые возле Круглой церкви; Датировка надписей; Заключение В: Надписи из Круглой церкви в Преславе. София: БАН, 1984, с.11-28; с. 28-69; с. 69-77; с. 84-98; с. 98-101. COBISS.BG-ID: 1240778980

Константинов, Казимир (1980) Граждански комплекси в Плиска и Преслав. В: Средновековният български град. - София, 1980, с. 117-129.

Константинов, Казимир (1980) Два старобългарски надписа от Преслав. В: Векове, 1980, Год. 9 (№ 4), с. 25-30. ISSN 0324-0967 COBISS.BG-ID 1121472996

Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID: 1119614436

Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Известия на Народния музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 65-80. ISSN 0324-0533 COBISS.BG-ID 1120960996

Константинов, Казимир (1985) Епиграфика старобългарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. Ред. Л. Грашева. София : БАН, 1985, с. 662-667. ISBN 954-430-943-8 COBISS.BG-ID 1040540132

Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. Т. 3. Сб. от Трета научна конференция, Велико Търново, 10-11 декември, 1993. Ред. В. Тъпкова-Заимова. В. Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 71-78. ISBN 978-954-400-183-4 COBISS.BG-ID 1031408100

Константинов, Казимир (2005) Жените и монашеството в България през ІХ-Х в. По археологически данни. В: Год. СУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“, Т. 93 (12), 2005 [за 2003], с. 271.

Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.

Константинов, Казимир (2008) За два оловни амулета от X век от Варненския музей. В: Acta musei Varnensis, VII–2. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси в историята на Черноморското крайбрежие. Материали от Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септeмври, 2005. Варна : Зограф, 2008, с. 301-313. ISBN 954-15-0128-1 COBISS.BG-ID 1041656292

Константинов, Казимир (1992) За два паметника от ІХ-Х в. с псалтирни текстове. В: Приноси към българската археология. Т. 1. - София : Аргес, 1992, с. 113-120.

Константинов, Казимир (1983) За почитането на Климент папа Римски в Средновековна България (по епиграфски данни). В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 2), с. 39-54. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института/ Српске Академиjе наука и уметности. Византолошки Институт, 2009, 46, с. 341–350. ISSN 0584-9888 COBISS.BG-ID1118119652

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София: UNICART, 2009, 9-89. ISBN 978-954-92530-1-6 COBISS.BG-ID 1231891684

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2004, Год. 28 (кн. 4), с. 69-75. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1983) Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 4), с. 39-55. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (1999) Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. Сб. от Трета конференция, 17-19 октомври 1996 г., София. София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1999, с. 84-88. ISBN 954-9943-04-6 COBISS.BG-ID 1034530788

Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, 15, с. 116-130. ISSN 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Константинов, Казимир (2005) Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България (ІХ – Х в.). В: AMV, ІІІ-2. Българските земи през средновековието (VІІ – ХІV в.). - Варна, 2005, с. 107–119.

Константинов, Казимир (2015) Манастирът „Св. Йоан Продром“ на остров „Св. Иван“ в светлината на новите археологически проучвания (2008-2013). В: Известия на Народния музей - Бургас, Т. 5 : В памет на Цоня Дражева, с. 209-218. ISSN 0407-9477

Константинов, Казимир (2013) Манастирът на Георги Синкел Български в Преслав : Историята на една аристократична фамилия от Х в. В: Преслав, Т. 7. - В. Търново : Фабер, с. 44-63.

Константинов, Казимир (2012) Манастирът на чъргубиля Мостич, местността Селище, Велики Преслав. В: Археологически открития и разкопки, 2012 [за 2011], с. 407-409.

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит вьрху амулет от Пькуюл луй Соаре. В: Българите в Северното Причерноморие. Т. 6. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1997, с. 123-130. ISBN 954-524-171-3 COBISS.BG-ID 1032840164

Константинов, Казимир (2016) Надпис върху тухла с евангелски текст от средновековния манастир в м. „Френкхисар“ - В. Търново. В: Великите Асеневци : Сб. с докл. от конференция, посветена на 830 г. от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 г. от легитимното възобновяване на Българската патриархия. - В. Търново : Абагар, с. 412-417. ISBN 978-619-168-175-4 COBISS.BG-ID 1285201636

Константинов, Казимир (2012) Нежит и antaura по данни от текстове вълху оловни амулети и требници. В: Кирило-методиевски студии, Кн. 21. София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", с. 101-112. ISSN 0205-2253 COBISS.BG-ID 1121016036

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика. Сб. научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-гоишния му юбилей. Ред. Ангел Давидов. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, c. 99-108. ISBN 954-524-546-8 COBISS.BG-ID 1242745828

Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42

Константинов, Казимир (1984) Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. - София, 1984, с. 231-235.

Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.

Константинов, Казимир (2015) Новооткрито аязмо в княжеския манастир край Варна - свидетелство за култа към св. Богородица в България през ІХ – Х век : Археология и епиграфика. В: BULGARIA Mediaevalis. - Sofia : Bulgarian Historical Heritage Found., с. 59-73. ISSN 1314-2941

Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. В чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006, с. 311-330. ISBN 978-954-07-2435-5 COBISS.BG-ID 1230538980

Константинов, Казимир (2002) Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. В: Търновска книжовна школа. Седми междунарfoek симпозиум В. Търново, 8-10 октомври 1999 г. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Ред. Георги Данчев. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 283-286. ISBN 954-524-339-2. НРС

Константинов, Казимир (2009) Оловен амулет с глаголически текст. В: Кирило-Методиевски студии : Средновековието в огледалото на един филолог : Сб. в чест на Светлина Николова, 2009, № 18, с. 385-397.

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. Москва: Инст. славяноведения РАН, 2003, с. 52-53. iSBN 5-7576-0138-8 COBISS.BG-ID 1114693348

Константинов, Казимир (2014) Оловен амулет с текст от Х в. против нежит от с. Градец, Видинско. В: Филология и текстология : Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен : Науч. център "Преславска книжовна школа", с. 288-303. ISBN 978-619-00-0096-9 COBISS.BG-ID 1266302692

Константинов, Казимир (1993) Оловна пластинка с надпис от X век. В: Плиска-Преслав, Т. 6. - София : БАН, 1993, с. 149-151.

Константинов, Казимир (1995) Оловни пластини с надписи. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И - О. София : Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 850-853. ISBN 954-07-0463-4 COBISS.BG-ID 1029756900

Константинов, Казимир (2014) Отпечатъци в българска писмена традиция (по епиграфски данни); Глаголическата писмена традиция в средновековна България (по епиграфски данни); Кирилската писмена традиция (по епиграфски данни); Как са се появили два "новооткрити Самуилови надписа". В: Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост. София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 7-16; с. 17-23; с. 24-44 ISBN 978-954-322-810-2 COBISS.BG-ID 1271188964

Константинов, Казимир (1986) Още веднъж за надписа с дата от старобългарския манастир до с. Равна, Варненски окръг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436

Константинов, Казимир (2005) Още веднъж за т.нар. мартириум в Плиска. В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 24-32. ISBN 954-524-444-5 COBISS.BG-ID 1044314084

Константинов, Казимир (2015) Погребални практики на българския елит пруз Х-ХІ в.: археология и епиграфика. В: Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ в. : История и култура. – София, 2015, с. 404, обр. 4-5.

Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25). София: Институт по балканистика, 2006, с. 413-422. ISBN 978-954-91085-5-2 COBISS.BG-ID 1229309668

Константинов, Казимир (2013) Псалтирни и евангелски текстове в епиграфски паметници от средновековна България. В: Българското средновековие: общество, власт, история : Сб. в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", с. 501-511. ISBN 978-954-07-3464-4 COBISS.BG-ID 1252378852

Константинов, Казимир (2004) Равненският храм „Св. Богородица“: осветен или обновен в 889 г.? В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004, с. 369-380. ISBN 954-07-1998-4 COBISS.BG-ID 1042546148

Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобългарска литература, 1985, 17, с. 39-69. Print ISSN: 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612

Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.

Константинов, Казимир (2002) Светителски култове в България ІХ – ХІV в. По епиграфски данни. В: Год. СУ – ЦСВП “Ив. Дуйчев”, Т. 92 (11), 2002, с. 158, бел. 23 и 166, № 12.

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. - София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. (Съавт. с Р. Костова)

Константинов, Казимир (2014) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2013. - София, с. 550-553.

Константинов, Казимир (2012) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011. - София, с. 481-483.

Константинов, Казимир (2013) Средновековен манастир „Св. Йоан Продром” на остров „Св. Иван”, Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012. - София, с. 463-466.

Константинов, Казимир (1994) Старобългарски надписи = Altbulgarische Inschriften. 1. В: Die slawischen Sprachen 36, 1994. - VIII, 270 p.

Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Константинов, Казимир (1994) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 1, Wien, 1994 (= Die Slawischen Sprachen, 36).

Константинов, Казимир (2012) Янка Николова (1922-2012). - По-важни публикации. В: Археология, № 1, с.158-159. ISSN 0324-1203.

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2012) Kostova, Rossina. Monasticism in Bulgarian valleys: three case studies : Le valli dei monaci // De Re Monastica - III / Letizia E. Pani. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2012, p. 149-181, ISBN 978-88-7988-578-2

Костова, Росина (2016) Kostova, Rossina. The Western Black Sea coast in the 8th-10th centuries : How and how much was it defended? // Fortified Settlements in Early Medieval Europe : Defended communities of the 8th -10th centuries / Neil Christie, Hajnalka Herold. Oxford and Philadelphia : Oxbow, 2016, p. 221-235. ISBN 978-1-78570-235-8; Digital Edition: ISBN 978-1-78570-236-5 (epub)