Публикации в научна област/раздел История и археология / History and Archeology


Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2013) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk-Torun, 2013, pp. 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 418–430. ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs (Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.–7. September 2008). Kaiserslautern: Parthenon Verlag, 2012, pp. 219–234. ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26–28 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, pp. 139-148. ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia: National Archaeological Institute with museum, 2012, pp. 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5; COBISS.BG-ID – 1248233956

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? In: Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History. British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), pp. 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Eds. by L. Vagalinski & N. Sharankov. Sofia: Active Commerce EOOD, 2015, pp. 651-654. ISSN 0323-9535; COBISS.BG-ID – 1270266596

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионален Исторически музей – Русе, том ХV). Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012, с. 385-397. ISSN 1313-7336; COBISS.BG-ID – 1121202916

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново: Фабер, 2012, с. 165-180. ISBN 978-954-400-689-1; COBISS.BG-ID - 1279496676

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 444-448. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2019) Археологически проучвания на балнеум в късноримския кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 2. Велико Търново: Фабер, 2019, 7-71. ISBN 978-619-00-1029-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-93. ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID – 1267151076

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София: Тангра ТанНакРа, 2013, с. 324-338. ISSN 978-954-378-107-2; COBISS.BG-ID – 1261838564

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия/Ethnic and Social Composition of the Roman Army. В. Търново: Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4; COBISS.BG-ID - 1261603556

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 278-293. ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID – 1274859236

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 55-63. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID – 1244383460

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 281-292. ISBN 978-954-524-743-9; COBISS.BG-ID – 1235324900

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. В: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 393-400. ISBN 978-954-07-30-33-2; COBISS.BG-ID – 1288189924

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 226-236. ISBN 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID – 1227064036

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 141-149. ISBN 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID – 1046186980

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, с. 31-37. ISSN 1313-7352; COBISS.BG-ID – 1278717668

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 44-56. ISBN 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 327-345. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID – 1267155172

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 144-156. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, с. 611-614. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 61-73. ISBN 978-07-2145-8; COBISS.BG-ID – 1045965028

Александров, Олег (2019) Колективна находка от римската епоха от с. Богатово, Севлиевско. В: Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания. Севлиево: М-Прес ООД, 2019, с. 211-214. ISBN 978-619-7524-09-3

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област. В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна: Славена, 2015, с. 126-134. ISBN 978-619-190-040-4; COBISS.BG-ID – 1282534372

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 284-296. ISBN 978-954-524-663-0; COBISS.BG-ID – 1230313956

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2. Поморие: Фабер, 2017, с. 122-135. ISBN 978-619-00-0597-1; COBISS.BG-ID – 1282971364

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 16-21. ISBN 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID - 1265734372

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-73. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID – 1267158500

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. В: Попово в миналото (V). Разград: ИК Полиграф, 2008, с. 67-76. ISBN 978-954-773-124-0; COBISS.BG-ID – 1228039652

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 13-14. ISBN 978-954-400-895-6; COBISS.BG-ID - 1257427428

Александров, Олег (2017) Предговор. В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 493-497. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2019) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София: Булгед ООД, 2019, с. 347-349. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в./Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2; COBISS.BG-ID - 1232675812

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос. In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). Варна: Издателство Онгъл, 2011, с. 199-212. ISBN 978-954-8279-64-2; COBISS.BG-ID – 1263728612

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София: Булгед ООД, 2017, с. 390-393. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 324-327. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 330-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 327-330. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София: Актив Комерс ЕООД, 2015, с. 372-373. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 497-500. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, с. 483-485. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-351, ISBN 978-954-524-586-2, COBISS.BG-ID 1228475620

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан The Afghan Trap 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013: Юбилейна международна научна конференция: Секция Исторически факултет. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-002-0 (CD), COBISS-BG.ID 1274198756

Александрова, Силвия (1991) Версайско-Вашингтонска система на следвоенно устройство на света. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 60 стр., COBISS.BG-ID 1025123044

Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. China and the First World War. 100 години от началото на Първата световна война: Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014. Велико Търново:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-053-2 (CD), COBISS-BG.ID 1279832804

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-, COBISS.BG-ID 1228475620.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922

Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. България, Балканите и Европа: Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов”, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 100-112, COBISS.BG-ID 1026468068 - В. Търново

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524-675-3, COBISS-BG.ID 1230316004

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-066-2 (CD)

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4, COBISS.BG-ID 1040111588.

Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID 1121006564

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0, , COBISS.BG-ID 1228200420

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0, COBISS.BG-ID 1234264548

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII. Научна конференция 30 октомври 2013 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-988-4 (CD).

Ангелова, Маргарита (2011) Николай Иванов, Титаник- книга за българите, загинали на Титаник, превод на английски език Маргарита Ангелова, ISBN 978-954-91692-2-5 (под печат) Велико Търново, България

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Съст. Мария Иванова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 137 – 159. ISBN 954-524-510-7, ISBN 978-954-524-510-7; COBISS.BG-ID: 1046063076. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. София: Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2008, с.308 – 312. ISSN 1311 –1337; COBISS.BG-ID:1247285220

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с.101 – 120. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204

Аркадиев, Димитър (1992) Естествен прираст на българското население в Южна Русия около средата на ХIХ век Сп. Население, София, БАН - Институт по демография,1992, кн.4, с. 25-30. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1988) Изменения в броя на населението и на домакинствата (семействата) по българските земи Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1988, кн.4, с. 41-57. ISSN: 0205-3845.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (1992) Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България Сп. Население, София, БАН - Институт по демография, 1992, кн.6, с. 47-57. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ,2015, кн.4, с. 111-142. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2015, кн.1, с. 107-139. ISSN: 2367-5497.

Благоев, Благовест (2012) Васил Левский – Апостол болгарской свободы // Васил Левский – Апостол болгарской свободы. Перевод с болг. Б. Благоева. - София: „Златен змей”, 2012, 144 с., ISBN: 978-954-776-022-6.

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7; COBISS.BG-ID - 1258134244

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Георгиева, Виолета (2008) „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste. Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 12-14 iulie 2007. /eds. Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu/, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453–460 (472 p.). ISBN – 10: 973-4610880, ISBN – 13: 978-973-461088-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2012) „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Сборник от научна конференция (27 октомври 2010 г.) в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. /Ред. кол. доц. д-р Борис Борисов и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273–284. ISBN 978-954-524-844-3, Велико Търново

Георгиева, Виолета (2018) „Червеният терор“ срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия“ д-р Стефан Караиванов. Гласове на миналото, Проект „Преживяно минало“, Сборник доклади от научна конференция, 10–11 октомври 2014 г., Т. 2, /ред. кол. Анка Игнатова, Лора Дончева, Виолета Стойчева/, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8. COBISS.BG-ID – 1287438052. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: Издателство „Регалия 6“, 152 с. ISBN 978-954-745-123-0. COBISS.BG-ID – 1227220196. София

Георгиева, Виолета (2009) 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: Издателство „Регалия 6“, 272 с. ISBN 978-954-745-189-6, COBISS.BG-ID – 1232823524. София

Георгиева, Виолета (2010) Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, pp. 9–26. ISBN 978-3-942755-00-9. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2011) Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/ M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, рр. 53–66. ISBN 978-3-942755-03-0. Bonn

Георгиева, Виолета (2004) Education for European Citizenship. Teacher’s Guide / Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center (Author: subject 8, 9, 12) ISBN 954-90888-7-1. & Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad: Slovenskà republika

Георгиева, Виолета (2012) Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012: Maximizing comparative advantages of the border regions Craiova: Alma Publishing House, România. /Ed. Ionuţ Șerban, Cristina Ilie/. ISBN 978-606-567-148-5 (author рр. 78–80, 82, 84–127, 137–171); Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House (author pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian). 171 pp. ISBN 978-954-524-866-5. COBISS.BG-ID - 1268338148. Craiova, România

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа /Съст. Andrea Ciantar/ Università Popolare Editrice, Roma. 126 p. /author pp. 29–32, 75–78/ ISBN 978-88-88521-12-1. Roma, Italy /на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език/.

Георгиева, Виолета (2002) Family Life in the Balkans 1945–2000. Skopje, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, 108 pp. /Co-author: pp. 9–17, 105–106; Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104/. ISBN 978-954-326-203-8. COBISS.BG-ID – 1274268132. Sofia.

Георгиева, Виолета (2006) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. Първо коригирано издание на бълг. език. София: Издателство „Парадигма“, 106 с. (съавтор: с. 9–17, 104–105: автор: 22–32, 47–50, 63–68, 87–103) ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274269668. София

Георгиева, Виолета (2009) History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 83 p. /Аuthor pp. 9–12, 16–21/. COBISS.BH-ID 17255174. Sarajevo, BH [On-line publication - http://www.historyproject.dvv-international.org/]

Георгиева, Виолета (2005) L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, (266 p.) pp. 197–199. ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X9782748160246, Numéro OCLC 837159654. Paris, France/ http://www.manuscrit.com/Book.aspx?id=6615

Георгиева, Виолета (2012) Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507–516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2015) Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914–2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education (IPE) 72, editors: T. Kelbert and E. Avdagic, DVV International, Bonn, Germany, pp. 67–77. ISBN 978-3-942755-25-2. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Făgăraş, România, ISBN 978-973-598-755-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2006) The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ. Cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Julia Pop (eds.) Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241 (345 p.). ISBN 978-973-109-039-9. Cluj-Napoca, România

Георгиева, Виолета (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944. /Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г./ Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings /Еds: Elena Helerea , Gabriela Mailat, Florentin Olteanu/. Transilvania University Press of Braşov, pp. 231–240. ISBN 978-973-598-754-7. Braşov, România

Георгиева, Виолета (2015) Touching the future or about Rumyana Kusheva's school. The history that makes us smile: in memoriam of prof. Rumiana Kusheva. /ed. Violeta Stoycheva, sci. ed. Krasimira Tabakova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, pp. 34–45. ISBN 978-954-326-254-0. COBISS.BG-ID – 1281957092, Sofia.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2015) Veliko Tarnovo – an open air museum: pedagogical guide /2 ed., transl. Vanya Ivanova/ Sofia: Paradigma, рр. 101. /author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100/. ISBN 978-954-326-250-2. COBISS.BG-ID – 1274239204. Sofia

Георгиева, Виолета (2009) Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Сб. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Петър Тодоров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359–368. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID – 1234330340. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2015) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид. София: Издателство „Парадигма“ (второ преработено и допълнено издание), 2015, 103 с. ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274236900. София (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2016) Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“. Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. Сборник. /състав. Виолета Стойчева, ред. колегия: Анка Игнатова и др./ София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, с. 7 – 20. ISBN 978-619-90758-0-7. София

Георгиева, Виолета (1998) Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 283–290. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2006) Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи, кн. 1–2 (2006), XIV, с. 105–114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1174836708. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2: юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Андрей Пантев: изследвания по случай 70 години от рождението му. /ред., състав. Радослав Мишев и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 378–383. ISBN 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID – 1237958884. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 170–176. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, София:ЦИУУ, № 5, г. VI, с. 39–47. Print ISSN 0861-976X. COBISS.BG-ID - 1119893988. София

Георгиева, Виолета (2001) Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогът в историята, №1, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 58–73. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас. София: ИК „Рива“ АД, 2018, 162 с. ISBN 978-619-225-071-3 COBISS.BG-ID – 1288071908. София

Георгиева, Виолета (2019) История и цивилизации за 10. клас. София: Издателство „Рива", Ред. Светла Петрова, 284 с., ISBN 978-619-225-112-3. София

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация – XI клас: Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, 104 с. ISBN 954 439 710-8, COBISS.BG-ID – 1037863908. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Задължителна подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 360 с. ISBN 954 439 701-9. COBISS.BG-ID - 1037863396. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Профилирана подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 168 с. ISBN 954 439 702-7. COBISS.BG-ID - 1037863652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Издателство „Регалия 6“, 208 с. ISBN 978-954-745-136-0. COBISS.BG-ID - 1229173476. София

Георгиева, Виолета (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, 160 с. /автор: съавтор: с. 16–56, 131–159) ISBN 954-439-762-0. COBISS.BG-ID – 1040873444. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2015) Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Научен форум „Пловдивски приноси 2013“: Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Научен ред. доц. д-р Василка Танкова. Състав. Ст. Шивачев, доц. д-р В. Танкова. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с. 33–46. ISSN 1311-9133. Пловдив.

Георгиева, Виолета (2013) Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сб. доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, /т.6/, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, eBook CD, с. 273–284. ISBN 978-954-524-930-3. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева) Европейски информационен център. Велико Търново, 146 с. ISBN 954-90888-2-0. COBISS.BG-ID – 1039653604. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1999) Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, VIII. № 5, с. 53–57. Print ISSN 0861-475Х. COBISS.BG-ID – 1143031268. София

Георгиева, Виолета (1996) Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 184–190. В. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. [Инд./Реф. в CEEOL] Епохи, год. XIX (2011), кн. 1, MMXI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 169–190. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1251977700. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52 - 65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи по история – опит за система. – Диалогът в историята Диалогът в историята, № 8, с. 45–56. ISSN 1311-7904 (print). COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2005) Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. /Ред. кол. доц. д-р Стела Дерменджиева и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266–275, ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник материали Под общ. ред. на Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център. с. 7–15. (130 с.) ISBN 954-90888-9-8. COBISS.BG-ID – 1043394532. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 155–162. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти. В. Търново: Издателство „Слово“, 239 с. ISBN 954 439 513-Х. COBISS.BG-ID – 1032848100 (1998 г.), COBISS.BG-ID – 1034172900 (1999 г.). Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 197–203. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75. ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2016) Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 153 с. ISBN 978-954-18-0964-8. COBISS.BG-ID – 1278416356. София

Георгиева, Виолета (1998) Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 274–282. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. Сб. от международна научна конференция "Проблеми на националната сигурност". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. В. Бузов. Велико Търново: ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0 COBISS.BG-ID - 1234607076

Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. Архив за поселищни проучвания. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В. Търново: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. Сб. от научна конференция "Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България".София, ноември 1990. Ред. Б. Колев. София: Географски институт на БАН, 1990, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002, с. 10-14. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177890532

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 182-191. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие". Изследвания и материали, т. 3. Велико Търново, 10-11 декември 1993 Ред. П. Тодоров, В. Тъпкова-Заимова, Р. Русинов.. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1 ISSN 978-954-400-183-4 (Print)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8.

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Димитрова, Десислава (2015) „Ага от тебе не се стеснявам и много ще те наглеждам” – проституцията в Централните балкани през ХVІ–ХVІІІ век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 206-227, ISBN 978-954-524-998-3. COBISS.BG-ID - 1274482916

Димитрова, Десислава (2018) „Дом не се гради за един ден“ – жилищните модели в град София през ХVІІ век България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том 12, 2018, 72 – 87. ISSN 2603-3860. ISBN - 978-619-208-165-2. COBISS.BG-ID - 1287457508

Димитрова, Десислава (2019) „Еснафът без мисия не е еснаф” – генезис на цеховата структура. Балканите – език, история, култура. Том VI, 2019. 116–130. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276560612.

Димитрова, Десислава (2019) „Имотите и децата са украсата на земния живот...“ – бележки върху наследствените права на децата в Османската империя Градиво за изследване на детето, децата, детството. Том I, 2019, 38–54. ISBN: 978-619-208-202-4

Димитрова, Десислава (2019) „По махалата ще ги познаете“ (по примера на Филибе през ХVІ–ХVІІ век) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново, 2019, 147–162. ISSN 2603-3534. COBISS.BG-ID - 1285467876

Димитрова, Десислава (2015) Алкохолът - табу или ритуал в Османската империя през ХV–ХVІ век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Първата, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 177-190, ISBN 978-954-524-998-3. COBISS.BG-ID - 1274482916

Димитрова, Десислава (2018) Концепцията на възрожденските интелектуалци за градското пространство в Османската империя Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Седма научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. том 4, 2018, с. 233–247. ISBN 978-619-208-03. COBISS.BG-ID - 1284935908

Димитрова, Десислава (2017) Личното и общественото пространство на османските търговци през ХVI–XVII век (по примера на Филибе и София) Балканите- език, история, култура. Том V, 2017, 243– 56. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276560612.

Димитрова, Десислава (2014) Обществената нагласа към „турското робство“ отразена във Варненския периодичен печат (1880-1930 г.) Списание Епохи, № 1, 2014, 147–161. ISBN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 1

Димитрова, Десислава (2016) Панаирите по българските земи през ХVII (по данни на пътеписната литература) Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета научна конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том 2. Велико Търново, 2016, 175–192, ISBN 978–208–050–1

Димитрова, Десислава (2017) Покупателната способност на населението през ХVІ–ХVІІ век (по примера на Скопие и София) Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Шеста студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том. 3, 2017, 204 – 224, ISBN 978-619-208-095-2. COBISS.BG-ID - 1285703652

Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Издание на "Дъга плюс", Стара Загора, 2019г. ISBN 978-619-7251-20-3

Дончев, Антон (2011) Европейските измерения за Васил Левски. София, Издателство "Златен змей", 2011, 135 с. ISBN 978-954-776-013-4.

Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340.

Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия. В: Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2011) К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии. В: Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока. УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, 2011, с. 45 - 54. ISBN 978-5-7477-2651-2.

Дончев, Антон (2013) Командный состав восточнорумелийской милиции. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с. 47-58. ISBN 978-954-524-919-8.

Дончев, Антон (2016) Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. В: Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”. В: Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277.

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581

Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура // Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. - Велико Търново: Фабер, 2014, с. 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9.

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.

Енчев, Тодор (2005) За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев: 10– 11 ХІ, 2000 / Димитър Попмаринов. - Велико Търново: Университетско издателство „Св.. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0.

Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.

Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.

Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2015) Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets, 2015, 6(1), рр. 49–62. Print ISSN 1314–0256; 1314–0426

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Жеков, Живко (2016) Александър I Филелин и Ахеменидите ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. П. Делев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 189–203. ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, т. 99 (18), 129–143. ISSN – 1311-784Х

Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564

Жеков, Живко (2015) Културни традиции и иновации през вековете Сборник с доклади от летния семинар „Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи)“, Китен, 25–30 юни 2015 г. Ред. Т. Мишев, Ю. Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168. ISBN: 978–619–194–012–7

Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2012) Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 111–120. Print ISBN 978-954-524-844-3

Жеков, Живко (2016) Октавиан Август – модератор на Республика Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. IX, с. 11–15. ISBN 978-619-208-006-2

Жеков, Живко (2013) Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 217–225. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2012) Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2012, № 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2015) Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority. In: Remembrance in Time. Volume I. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 243–254. ISBN 978-606-19=0131-9 – eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response. In: Remebrance in Time. Volume II. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 383–394. ISBN 978-606-19-0130-2 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf