Публикации на гл.ас. д-р Гергана Виолетова Маркова


Маркова, Гергана (2018) A Model For Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module For Collaborative Learning. ISMSIT 2018. Ankara Turkey, DOI: 10.1109/ISMSIT.2018.8567263, Publisher: IEEE.

Маркова, Гергана (2018) A SURVEY OF THE LEVEL OF APPLICABILITY OF E-EDUCATIONAL RESOURCES IN SECONDARY EDUCATION Международна научна конференция UNITECH 2018, Gabrovo

Маркова, Гергана (2017) The computer simulation - technological and educational aspects Международна научна конференция UNITECH 2017

Маркова, Гергана (2014) Обработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване Международная научная конференция "Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы", Белово, 2014г.

Маркова, Гергана (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images сп. „Компютърни науки и технологии”, год. XI, ISSN 1312-3335, бр. 1/2013

Маркова, Гергана (2013) An analysis of the approaches for segmentation in character recognition Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1963-2013г.", 05.2013г.

Маркова, Гергана (2012) Applied Aspects In Static Images Processing XLVII International Scientific Conference ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 28-30, 2012.

Маркова, Гергана (2011) One approach for increasing the efficiency of algorithms for metadata extraction from static images XLVI International Scientific Conference ICEST 2011 Serbia, Niš, June 29 - July 1, 2011.

Маркова, Гергана (2010) АСПЕКТИ ПРИ ИЗБОР НА БИОМЕТРИКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ТЕХНОГИЯТА С ПОЛЗВАНЕ НА ПРЪСТОВА ВЕНА. Майски четения, В. Търново, Съюз на учените в България, 21.05.2010г.

Маркова, Гергана (2009) Problems concerning the visualization of images and the formation of three-dimensional frame with 3d-displays Conference ICL`2009, September 23-25, 2009 Villach, Austria

Маркова, Гергана (2009) A Reject-Option Model for Lung Cancer Classification BALCOR 2009 September 02-06, Constanta, Romania

Маркова, Гергана (2009) Application of the software of matworks for the processing of medical images and data UNITECH - International scientific conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo

Маркова, Гергана (2008) Classification and Technologies for 3D Video Displays UNITECH - International scientific conference, 21 – 22 November 2008, Gabrovo

Маркова, Гергана (2007) PROBLEM APPROACH IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES EDUCATION Алманах на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/