Публикации на доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева


Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. Сб. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство: Трявна и тревненци в националната история и култура, Трявна, 24 септември, 2015 г. Варна: Славена, 2015, т. 4, с. 308-318, ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век. Сб. Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения 2015, София, 8-9 май, 2015 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4

Сапунджиева, Ваня (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων). Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans. - Series Byzantina. Warszawa: Polish Institute of World Art Studies and The Cardinal Stefan Wyszynski’s University, 2012, vol. X, p. 49-60. ISSN: 1733-5787

Сапунджиева, Ваня (2011) За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир. В: Търновска Книжовна Школа: Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV в. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. IX, с. 797-801. ISBN: 978-954-339-2

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в изложба „Славянското културно наследство и традиции“, Юнеско, Париж, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2011) Колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE“, Български културен институт в Париж, 11-27 май, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в Четвърти международен симпозиум за иконографско изкуство на групата „ИКОНА“, манастир Нови Валаам, 22-29 май, 2011, Финландия. Изпълнение на стенописен фрагмент „Рождество Христово“ Финландия

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE ІІ“, Експозиционна зала на храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 24. ІХ – 4. Х. 2011 г., Люксембург.

Сапунджиева, Ваня (2011) Проект и изпълнение на стенописи (купол и олтарно пространство) за храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 2011

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие във Второ биенале на църковните изкуства, Велико Търново, 18. Х - 18. ХІ, 2011

Сапунджиева, Ваня (2010) Проект и изпълнение на цокълен иконостасен ред със сцени от Сътворението и медальонен деисисен ред за иконостас в храм „Св. Патриарх Евтимий“, Париж, Франция, 2010

Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в колективна изложба „Диалог“, март – април, Букурещ, Румъния, юни-септември, В. Търново, България, 2010

Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в Трети международен симпозиум за иконографско изкуство, Православен Институт по религиознание и Църковни изкуства при Оптинско подворие, Санкт Петербург, 4-8 окт. 2010. Изпълнение на стенопис съвместно с Д. Иванова Санкт Петербург, Русия

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Първи международен симпозиум за иконографско изкуство, Богословски факултет на Солунски Университет „Аристотел”. Изпълнение на стенопис в зала Δ΄ αμφιθέατρο, 18-22 Май, 2009, Гърция

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Първото биенале на църковните изкуства, 22април – 24 юни, Велико Търново, 2009

Сапунджиева, Ваня (2009) Проект и изпълнение на четири икони за царски ред на иконостас – храм “Св. арх. Михаил”, с. Колена, Старозагорско, 2009

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Трето биенале на иконата „От Успенски до наши дни”, Православен институт „Св. Сергий”, 1–8 Март, 2009г., Париж, Франция

Сапунджиева, Ваня (2009) Проект и изпълнение на четири икони за царски ред на иконостас – храм “Св. арх. Михаил”, с. Колена, Старозагорско, 2009

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи". - Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна: Трявна и тревненци в националната ни история и култура. Варна: Славена, 2008, т. І, с. 70 - 79. ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. - Известия на РИМ – Велико Търново. Велико Търново: 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Успение Богородично”, с. Ръжево Конаре, Пловдивско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора, кв. Зора, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. св. Кирил и Методий”, с. Коларово, Старозагорско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Харалампий”, с. Долна Махала, Пловдивско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век - Паметници, реставрация, музеи – София: Арх и Арт, 3, 2006, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327

Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в. Българска филологическа медиевистика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей / Ангел Давидов. - В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон В: Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/