Публикации на доц. д-р Полина Валентинова Цончева


Цончева, Полина (2019) Проникване на китайската литература и култура в България през Възраждането В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2019, 124-144 с. В. Търново: Фабер. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Цончева, Полина (2018) „Магията на Поднебесната“. Седмица на китайската култура, 2018. В: Проглас, 2018, т. 27, кн. 1. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN (Print): 0861-7902

Цончева, Полина (2018) Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата В. Търново: ПИК, 2018, 120 с. ISBN: 978-954-736-257-4

Цончева, Полина (2018) Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2018, 80-90 с. В. Търново: Фабер. ISBN: 978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868

Цончева, Полина (2015) Сугестопедията на китайска почва В: Проглас, 2015, кн. 2. Print ISSN: 0861-7902; COBISS.BG-ID: 1119668196

Цончева, Полина (2015) Първи стъпки в чуждоезиковото обучение в Китай В: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2015, 75-81 с. ISBN: 978-619-00-0406-6, COBISS.BG-ID: 1286339300

Цончева, Полина (2014) Brief remarks оn Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China В: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, 2014, 175-181 с. ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188

Цончева, Полина (2013) Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията Велико Търново: Фабер, 2013, 220 с. ISBN: 978-954-400-992-2; COBISS.BG-ID: 1261578980

Цончева, Полина (2013) 18世纪中叶至20世纪初中国小说在保加利亚的接受 In:Chinese Journal of European Languages and Cultures. Beijing: 时事出版社, 2013, vol. VII, pp. 303–317, ISBN: 978-7-80232-566-1

Цончева, Полина (2011) XXIX Олимпийски игри в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока". В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 403-414 с. ISBN: 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID: 1230313956

Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 80-те години на ХХ век до наши дни – автори, преводачи, развитие, тенденции В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, част IV, 174-188 с. ISBN: 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956

Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 50-те и 60-те години на ХХ век у нас В: Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009 г., 311-321 с., ISBN: 9789545246739; COBISS.BG-ID 1230260196

Цончева, Полина (2008) Изтокът в българския периодичен печат от края на ХІХ и началото на ХХ век, възпитаващ в духа на източната философия, етика, романтизъм и социални концепции В: „Отговорно родителство”. В. Търново: ИК „Знак ‘94”, 2008 г., 75-89 с. ISBN: 978-954-8709-90-3; COBISS.BG-ID: 1230063588

Цончева, Полина (2008) Навлизане на китайския роман в българската литература 30-те години на ХХ век В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, III-2, 173-182 с. ISBN: 978-954-524-666-1; COBISS.BG-ID 1230313956

Цончева, Полина (2007) Състояние на религиите в Китай В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007 г., т. II, с. 320-325 ISBN: 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID 1227064036

Цончева, Полина (2006) Маските в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2006 г., 267-273 с. ISBN-10: 954-524-508-5 ISBN-13: 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID: 1046186980

Цончева, Полина (2006) Моят път към Китай В: Китай през погледа на българските приятели. София: ИК "Христо Ботев", 2006, с. 79-85. ISBN-10: 954-445-918-9 ISBN-13: 978-954-4450918-5: COBISS.BG-ID: 1242350052

Цончева, Полина (2005) Мястото на Никола Джеров в преводната поетична литература (края на XVIII – началото на ХIХ век) В: Проглас. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, 346-356. ISSN: 0861-7902; НРС №1709

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/