Публикации на доц. д-р Иво Ангелов Дочков


Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/