Публикации на проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева


Пешева, Маргарита (2015) Враждебна реч и език на омразата.Телевизионни практики. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.12.2015.

Пешева, Маргарита (2015) Да приемеш професионалното предизвикателство Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.09.2015.

Пешева, Маргарита (2013) Дигитални новини на деня. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.02.2013.

Пешева, Маргарита (2013) СЕМ: 2001 – 2010 г. Регулаторни практики. Велико Търново, Фабер, 2013. 553 с. ISBN 978-954-400-908-3

Пешева, Маргарита (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавторство: Милко Петров, Мария Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. 314 с. ISBN 978-954-400-813-0

Пешева, Маргарита (2012) Ценно изследване за интернет и дигиталната политика Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.02.2012.

Пешева, Маргарита (2012) Новата журналистика – във времето на „облачните” технологии Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794. Публикувано на 2 октомври 2012 г.

Пешева, Маргарита (2012) Науката се нуждае от публичност и държавно финансиране, в: сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1. сп. Научни изследвания, онлайн списание на ФНИ, 2012 г., бр.1.

Пешева, Маргарита (2012) Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Раздел „Критика” ISSN 1314-3794

Пешева, Маргарита (2011) Радио и телевизионната среда: 2001 - 2010 г. Демография, програми, аудитория, поведение Велико Търново, Фабер, 2011.

Пешева, Маргарита (2010) Думите на медийния преход Велико Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-325-8

Пешева, Маргарита (2003) Обърнатото огледало. Медийни анализи и критика: 2003 – 1990

Пешева, Маргарита (2000) Брод. Визуалната култура: 2000 - 1983 г.

Пешева, Маргарита (1995) Телевизия в преход

Пешева, Маргарита (1994) Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт. Опит за история на Българската телевизия

Пешева, Маргарита (1993) Телевизионното махало

Пешева, Маргарита (1992) Телевизията - политическата машина

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/