Публикации на гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева


Ганчева, Илияна (2019) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Slavkova, M., M. Maeva, R. Popov, Y. Erolova (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFEM - BAS

Ганчева, Илияна (2018) Обредно лекуване с вода при бездетство у българите. Балканите – език, история, култура. Т. VI., ВТ, 2018., ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2015) Ritual purity associated with birth and raising a child The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 6, Number 3, 2015, pp. 354-371, ISSN: 1314-0256 (Online)

Ганчева, Илияна (2015) Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, № 2, с. 9 – 33, Print ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Nutritional hygiene in the traditional bulgarian society (XIX– first half of XX century). Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014,Vol. III, pp. 106-113, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий''. ВТ, 2014, с. 348 – 353. ISBN:978-954-400-957-1

Ганчева, Илияна (2014) Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", № 2, 2014, с. 210 – 220, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) The wholesome Nutrition of the Bulgarians in the period of the National Revival. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.102-105, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Prohibitions and obligations relating to the hygiene of sexual intercourse according to Islam. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.758-767, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Traditional Popular Cosmetic Practices-health, higiene or striving for beauty. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.143-148, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2013) Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 34-38, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий Етнологията в България – история, методи, проблеми.С., 2012, с. 173 – 177, ISBN 978-954-322-466-1.

Ганчева, Илияна (2012) Всекидневната хигиена в традиционния български дом Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. ВТ, 2012, с.193-198, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Обредната чистота в семейните обичаи на българите – хигиена или митология. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, ВТ, 2012, с. 439 – 449, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) State intervention in the personal and cultural life of the bulgarian turks during the years of communist regime Remebrance in Time. Transilvania University Press of Brаsov, 2012, Vol. I, pp. 217-222, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9.

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Ганчева, Илияна (0) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/