Публикации на проф. дфн Анчо Йорданов Анчев-Калоянов


Анчев-Калоянов, Анчо (2017) Славянската православна цивилизация: 4.Великата църква на Царевград Търнов (1185-1626) Велико Търново, издателство „Фабер“

Анчев-Калоянов, Анчо (2016) Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори. In honorem 3. Quadrivium Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, с.305-318

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Григорий Цамблак, „Архиепископ Росийски“ – автор на Сказание за Българската и Сръбската Патриаршии в руските преписи на Кръмчаята от XV-XVI в. В: Търновска книжовна школа, т.10, Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново 17-19 октомври 2013 г. с.163-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов : „Нови щрихи…“). В: Проглас. кн.1, с.169-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) „Историческите корени“ на названието „шарапташи“ за археологически паметници, описвани от Шкарел Шкорпил. В: Наследство и културен пейзаж. Известия на Регионален исторически музей - Русе. т. XVII, В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по поречието на река Русенски Лом“, с.10-14, Русе: ТС Груп

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Събития и книжовни паметници от първите десетилетия след покръстването през погледа на Юрдан Трифонов. В: Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 26 септември, 2014 г. Сборник доклади. Съюз на учените в България – клон Плевен. Регионален исторически музей, с.29-39, Плевен, печатница Кентавър

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) Молитвата за ръкополагане на митрополит от Григорий Цамблак в архиерейски служебник, преписан през 1664 г. за русенския владика Герасим Хилендарец. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.8, с.9-15, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) За добавените слова в старозаветните чети-минеи Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2014, с.188-199

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. Велико Търново, издателство „Фабер“, 274 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В: Простори. Списание за литература и изкуство, кн.2, с.46-57, Варна: изд. "Славена"

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“ В: Проглас. кн.1, с.99-112, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) „Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф.д-р Петко Ст.Петков, с.101-114, Велико Търново, издателство Фабер. Също Електронно списание LiterNet, 08.04.2012, № 4 (149)

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Архивският номоканон – номоканонът на йеромонах Симеон. В: Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Девети Международен симпозиум за Търновска книжовна школа, 15-17 октомври 2009 г., с.218-227, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Закон за Църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160) В: Преславска книжовна школа, т.12, доклади от Международен симпозиум „Свети Наум – дело, съратници и последователи“, 29-30 октомври 2010 г., посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум. с.248-262, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Славянската православна цивилизация, 2. Преславският номоканон. Велико Търново, издателство „Фабер", 295 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) За Болен Дойчин – отново, но и за последно… В: Проглас. кн.1, с.168-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“; Електронно списание LiterNet, 27.05.2011, № 5 (138)

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Патриарх Йоаким – автор на т.нар. първо проложно житие на св.Йоан Рилски. В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, книга IV, с.67-83, Силистра, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев"

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Разигра се Черно море. 101 Български народни песни за морето. (съст. и предговор) Варна, Издателство МС ООД

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. В: Търновска книжовна школа, т.9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г, с.524-539, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Търновските патриарси след Евтимий. В: Дни на науката' 2011, т.1, Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф.Александър Бурмов, с.15-26, Велико Търново, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За десет поместни събора на Българската църква през Средновековието. В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т.IV, Доклади от Международна конференция в памет на проф.дин Йордан Андреев "България, земя на блажени...", В.Търново, 29-31 октомври 2009г., с.17-38, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Св.Йоаким Патриарх Търновски – първият игумен на „Големия манастир на името на Великия архистратиг Михаил“ край Иваново. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.6, с.9-16, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Право в десетката. В: И ние в литературата. с.7-12, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2010

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) Посланието на цар Симеон до български патриарх в историята на Преславския номоканон. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. Д-р Лила Мончева, с.19-28, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) "Последното време" в служба за цар Петър (по преписа на Драгановия миней от XIII в.) В: Oratio Vitae Simulacrum (Словото е отражение на живота) Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева, с.270-278, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) За т.нар „руска компилация“ от беседата на Презвитер Козма. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф.Тодор Ив.Живков, с.113-123, Бургас, издателство Бряг

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Посланието на архиепископ Георги до знатен духовен син. В: Християнската култура в средновековна България. Студии по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис Първи, с.120-124, Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Сборникът на българския патриарх Герман. В: Проглас, кн.1, с.47-63, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) Славянската православна цивилизация, 1. Славянската православна цивилизация. Дата и място на раждане: 894 г. в Плиска. В.Търново: изд. „Фабер“, 336 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) "Сказание за железния кръст" и епохата на цар Симеон Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) От същия автор... Русе, RuseNews.eu, 12.04.2007; Електронно списание LiterNet, 10.07.2011, № 7 (140)

Анчев-Калоянов, Анчо (2005) "Индексът на забранените книги" по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. Съавтор: Тодор Моллов. В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003, с. 196-206 (със съкращения), София, Също: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12 (85)

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Моите предци - на мене, аз - на вас, а вие - на вашите деца!... Електронно издателство LiterNet, 20.12.2004.

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на цар Самуил от Воден? Електронно списание LiterNet, 04.06.2004, № 6 (55)

Анчев-Калоянов, Анчо (2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) София: изд. РОД, 408 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. В: Българска етнология, год. ХХVІІІ, № 4, с.25-41, София, Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) И Благолаж е вкусил от "меда на поезията". Във: Филологически сборник: В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). с.58-67, Велико Търново: ВТУ

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. Велико Търново, ВТУ; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002, 240 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. Слово

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Български народни песни / Предг., състав. и прилож. Велико Търново, изд. „Слово“, 220 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. В: сп.Проглас, год. VII, 1999, №. 2, с.3-18, Велико Търново: ВТУ

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Български народни приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. „Слово“, 222 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1995) Българското шаманство. София, изд.РОД, 214 с

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел. Велико Търново: изд. "Слово", 134 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Български словесен фолклор: Народни песни и приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. "Слово", 144 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1986) Добър юнак с добра коня: 152 обредни песни от село Аспарухово, Варненско /Предговор и съст. Варна, изд. „Г. Бакалов“, 292 с.; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002

Анчев-Калоянов, Анчо (1979) Български митове. (С предговор от Л.Парапулова) София, изд. „Народна младеж“, 244 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/