Публикации на Милена Йорданова Игнатова


Игнатова, Милена (2016) Библиотеките в дигиталната ера – митове и реалност //Динамични библиотеки - достъп, развитие, промяна : Доклади от XXVI Национална конференция на ББИА София, 9 - 10 юни 2016 г. . - София : ББИА, 2016. - с. 49-51 ISBN 978-954-9837-30-8

Игнатова, Милена (2005) Библиографски данни в българските книги // Библиотеки, четене, комуникации: Съдбата на българската книга: Трета нац. науч. конф., В. Търново, 25-26 ноем. 2004 г. /Състав. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Десислава Андреева . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005 . - с. 176-184 ISBN 954-524-478-Х

Игнатова, Милена (0) Игнатова, Милена. Ретроконверсията - споделен опит от началото // Тенденции за развитие на библиотеките. Перспективи за коопериране : АБ - Днес и утре : Традиционен есенен семинар, Русе, 28.09 - 30.09.2005

Игнатова, Милена (0) Игнатова, Милена. За библиотеката и историята// Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии: Юбилейна научна конференция, посветена на 130-год. на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, София, 26-27 септември 2018 г.

Игнатова, Милена (0) Игнатова, Милена. Нашата библиотека и нейните 55 години// Дарителството - традиция и съвременни практики : Юбилейна научна конференция, посветена на 55 г. Университетска библиотека и 26 г. Университетско издателство, В. Търново 29-30 ноември 2018 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/