Публикации на доц. д-р Росен Димитров Рачев


Рачев, Росен (2018) Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм Философия, 2018, кн. 3, с. 231 - 251. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2016) Николай Бердяев - еврейството като конструкт на историчното Философия, 2016, кн. 4, с. 351 - 356. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2015) Принос към основнонаучната традиция в България. Белогашев, Г. Философията като основна наука. София, Издателство "Пропелер". 2015, ISBN 978-954-392-295-6 Философия, 2015, кн. 3, с. 336 - 338. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2014) Руското славянофилство и западничество Философия, 2014, кн. 1, с. 33 - 40. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2014) Николай Бердяев и руската историософия В.Търново: Ивис, 2014, 199 с. ISBN 978-954-2968-74-0

Рачев, Росен (2013) Нихилизмът- негативната диалектика на Фридрих Ницше Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 89 - 110. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2011) Философска антропология и неотомизъм Философска антропология - избрани гледни точки. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 210 - 216. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2010) Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия Философия, 2010, кн. 2, с. 68 - 73. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2010) Спецификата на "руския" подход към историята Глобализацията: философски и социологически аспекти. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 101 - 118. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2007) Проектът за "патрофикацията" на Николай Фьодоров Философия, 2007, кн. 1, с. 47 - 51. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2006) Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия Философия, 2006, кн. 1, с. 45 - 49. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2006) Идеята на Бердяев за края на историята Философия и праксиология. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 105 - 122. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2005) Петър Чаадаев Философия, 2005, кн. 5, с. 59 - 64. ISSN 0861 - 6302

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/