Публикации на доц. д-р Мартина Маринова Караиванова


Караиванова, Мартина (2019) "Преход" - хабилитационен труд

Караиванова, Мартина (2019) Караиванова, Мартина "След полунощ, преди изгрева" (изложба живопис) Национален дворец на културата

Караиванова, Мартина (2019) Великотърновски художници творят на пленер в Оряхово https://www.dnesbg.com/kultura/velikotarnovski-hudozhnitsi-tvoryat-na-plener-v-oryahovo.html Публикувано на вт, 23 Юли 2019.

Караиванова, Мартина (2018) 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8 70 години великотърновски художници (каталог), Печат: Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0796-8.

Караиванова, Мартина (2018) Второ биенале за съвременно изкуство „Временен баланс – непрестанни трусове” Инфо СБХ – ISSN 1313–9622, бр. 04/2018, с.61.

Караиванова, Мартина (2018) Национално биенале „Тенец“, Монтана 2018 Инфо СБХ – ISSN 1313–9622, бр. 04/2018, с. 6, 61.

Караиванова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в Шесто Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" ХГ Русе

Караиванова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в 15 Годишна изложба формат 30/30 галерия Астри 2016 – 2017 15 Годишна изложба формат 30/30 галерия Астри 2016 – 2017 (каталог)

Караиванова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в “Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика” “Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика” (каталог)

Караиванова, Мартина (2017) Национално триенале „Мостове“ 2017 Национално триенале „Мостове“ 2017 (каталог), първо издание, печат : Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Караиванова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в AMATERAS Annuel Paper Art Exhebition 2017 AMATERAS Annuel Paper Art Exhebition 2017 (каталог)

Караиванова, Мартина (2017) Караиванова, Мартина. Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния 2017. Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин Бюлетин на СБХ брой 04/2017, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622

Караиванова, Мартина (2016) Караиванова, Мартина. Участие в Четвърто Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2016 Четвърто Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2016 (каталог) , ISBN 978-619-7251-07-4

Караиванова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина. Участие в 22 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015, България. 22 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015, България (каталог), ISBN 978-954-8714-43-3

Караиванова, Мартина (2015) Караиванова, Мартина. Участие в Национална изложба „Лудогорие“ 2015 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 3/2015 ISSN 1313-9622, с.4.

Караиванова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново ISBN: 9786192080396

Караиванова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Караиванова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства 2015, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома No/дата: ВТ-15 4-0017 / 28.01.2015

Караиванова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”(Международна научна конференция, Велико Търново, 28 ноември 2014), Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”– Велико Търново , 2015 ISBN: 9786192080396

Караиванова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП, стр. 50.

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067, год. IІ, 2014, брой 4.

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” в сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Караиванова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” В сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” Електронносписание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067 год. IІ, 2014, брой 4

Караиванова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) ISBN 978-954-2988-19-9

Караиванова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, НХА, 12 – 13 декември 2014 г., в електронно издание /ISBN 978-954-2988-19-9/.

Караиванова, Мартина (2014) Караиванова, Мартина. Участие в изложба "Тогава и сега" Инфо СБХ (бюлетин) ISSN 1313-9622

Караиванова, Мартина (2014) Караиванова Мартина. Участие в изложба на секция "Живопис", СБХ "Какво се случи?" http://www.jivotatdnes.bg/nachalo/news/kultura/kakvo-se-sluchi-pitat-39-bylgarski-jivopisci

Караиванова, Мартина (2014) Караиванова Мартина. Участие в Седмо биенале на малките форми в изкуството Плевен 2014 Инфо СБХ (бюлетин) бр. 5/2014 ISSN 1313-9622, с.3.

Караиванова, Мартина (2013) Караиванова Мартина. Национална традиционна изложба на художниците педагози Велико Търново 2013

Караиванова, Мартина (2013) Караиванова, Мартина. Участие в 21 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово - 2013

Караиванова, Мартина (2013) Представяне в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013) Велико Търново

Караиванова, Мартина (2013) "Аз, Мартина" - саамостоятелна изложба в ИЗ "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново

Караиванова, Мартина (2013) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/.

Караиванова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Трето Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ стара Загора 2012

Караиванова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в международен симпозиум за съвременно изкуство „Ломея” 2012, куратор Пенка Минчева

Караиванова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в Декелска му работа... (Дакелът в съвременното българско изобразително изкуство) - кураторски проект на Елена Панайотова

Караиванова, Мартина (2012) Караиванова, Мартина. Участие в проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив с куратор Красимир Русев

Караиванова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в Изложба за съвременното изкуство “Идентичности” - кураторски проект на Ивайло Попов

Караиванова, Мартина (2011) Караиванова, Мартина. Участие в „Кутии за сънища“ - кураторски проект на Николай Маринов ул. „Шипка“ 6, етаж 1

Караиванова, Мартина (2010) Караиванова, Мартина. Участие в изложба конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж

Караиванова, Мартина (2009) Караиванова, Мартина. Участие в Деветнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2009

Караиванова, Мартина (2005) Караиванова, Мартина. Участие в Седемнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2005

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/