Публикации на доц. д-р Владимир Димитров Аврамов


Аврамов, Владимир (2018) ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 - 9622

Аврамов, Владимир (2017) Идеен проект за изписване на катедрален храм ,,Св. Кирил и Методий". гр. Ловеч. Градът, 2017, 6/2017, с. 76-87. ISSN 2367-8054 сп. Градът, Градът Медиа Груп, бр.6/2017, с. 76-87, ISSN 2367-8054

Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ

Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, p. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Аврамов, Владимир (2014) Адаптиране на нови стенописни схемии решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989-2010 г.

Аврамов, Владимир (2012) 1. „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/