Публикации на преп. Диана Иванчева Питева


Питева, Диана (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питева, Диана (2010) Project-based Learning with Multimedia В: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: „Ивис”, с. 189-195.

Питева, Диана (2009) Problem Cases in Adjective and Adverb Classes in English В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 99-106.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/