Публикации на доц. д-р Анета Методиева Антонова


Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. В: Сборник Съдебна практика. Принудително изпълнение., бр.1/2016 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/