Публикации на гл.ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова


Симеонова, Юлия (2019) История и цивилизации за десети клас. С., Рива, 2019, ISBN 978-619-225-106-2. ИК "Рива" АД, София

Симеонова, Юлия (2018) Книга за учителя по история и цивилизации за 7 клас. С., Рива, 2018, ISBN:978-619-225-093-5. ИК "Рива" АД, София

Симеонова, Юлия (2018) Тетрадка по история и цивилизации за 7 клас. С., Рива, 2018, ISBN: 978-619-225-082-9. ИК "Рива", АД, София

Симеонова, Юлия (2018) История и цивилизации за 7 клас. С., Рива, 2018, ISBN 978-619-225-071-3. ИК "Рива" АД, София

Симеонова, Юлия (2018) Търновските гимназиални учители (1878-1912) – социален профил. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Том 4. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-28 юни 2018 г., с. 170-180. ISBN: 978-619-194-038-7. София

Симеонова, Юлия (2017) “Само този ми е взел майсторлъка!” - по следите на една фотография. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, година XXV, MMXVII, с. 154-157, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново

Симеонова, Юлия (2016) Дискурсът на новите учебници по История и цивилизации за 5 клас. В: сб. „Историческото образование и предизвикателствата през XXI век“. Фондация „Професор Румяна Кушева“, С., 2016, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Симеонова, Юлия (2016) Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново – един от символите на града (1878-1912) В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2016, с. 25-33. ISBN 978-619-208-066-2. В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0 В. Търново

Симеонова, Юлия (2015) Търновските учители – образователният елит на града (1878 – 1912). В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2015, с. 71-76. ISBN 978-619-201-050-8. Шумен

Симеонова, Юлия (2015) Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3 В. Търново

Симеонова, Юлия (2014) Търновската държавна мъжка гимназия “Св. Кирил” в края на ХIХ век – социален профил на учителския състав. В: сб. Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 948-956. ISBN 978-954-577-869-8. Шумен

Симеонова, Юлия (2014) Модернизацията на историческото образование чрез училищния учебник. В: сб. Историята, която усмихва, С., Парадигма, 2014, с. 51-57. ISBN 978-954-326-212-0. София

Симеонова, Юлия (2013) Сведения за учебното дело в Търново през ХIХ век според архиви на Йордан Кулелиев. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VI. В. Търново, 2013, с. 252-260, ISBN 978-954-930-3. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. В. Търново

Симеонова, Юлия (2013) Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Руско-турската война в съвременните учебници по история и цивилизация – сборник, посветен на 130 г. от Руско-турската война и Освобождението на България, ВТУ, 2009, с. 246-252. В. Търново

Симеонова, Юлия (2009) Ю. Симеонова и др. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес) – сборник, посветен на 130 години модерна българска държавност и 60-годишнината на проф. дин Иван Стоянов, ВТУ, 2009, с. 359-368. В. Търново

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София

Симеонова, Юлия (2007) Новите учебници за пети клас по история и цивилизация – сравнителен преглед – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 55-60. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/