Публикации на гл.ас. д-р Теодор Ангелов Калушков


Калушков, Теодор (2018) A Model for Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module for Collaborative Learning 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies - ISMSIT2018, Kızılcahamam/Ankara, Turkey

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/