Публикации на гл.ас. д-р Стефка Петрова Кънчева


Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132.

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198

Кънчева, Стефка (2018) A Model of Content Structure for a Serious Educational Game Related to the Military and Historical Heritage Presented through the “Mission Opalchenets” Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Volume 8, 2018, pp. 151-158, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, 2018 ISSN: 1314-4006 (Print), eISSN: 2535-0366 (Online), pp. 151-158.

Кънчева, Стефка (2017) Virtual Museum of Russian Bells in Bulgaria Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, Burgas, 7–9 September 2017). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 215–222. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”. Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016, с.171-185.

Кънчева, Стефка (2016) Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово. Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016, с. 111-127. ISBN 978-954-92168-8-2.

Кънчева, Стефка (2015) От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба „Разрушение и съзидание“ – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето). Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. В.Търново, 2015, с. 100–113, ISSN 2367-8038

Кънчева, Стефка (2015) Междидисциплинарные иследования и паспортизация болгарских колоколов. Сборник трудов 3-й Meждународной научно-практической конференции "Православный звон: прошлое, настоящее, будущее", Московский колокольный центр. М., 2015,с. 173-188,ISBN 978-5-903600-19-9.

Кънчева, Стефка (2014) Хиазмът и хиастичните структури в Свещеното Писание на Стария Завет и екзегезата на текста. Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В.Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.29-37, ISBN 978-954-524-982-2.

Кънчева, Стефка (2013) Майсторът и времето: една нетрадиционна мобилна изложба, посветена на 150 години от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 години от разрушителното земетресение във Велико Търново - като част от проекта за цифровизация на творчеството на Майстор Колю Фичето. Иновации и култура - регионални решения и перспективи, В.Търново 2013, с.9-36, ISBN: 978-954-8986-36-6.

Кънчева, Стефка (2012) Библеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0. (състав.)

Кънчева, Стефка (2012) За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6.

Кънчева, Стефка (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, V.Tarnovo, 18–21 September 2012). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 155–161. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2011) В слово и образ за храма „Успение Богородично” във Велико Търново (Рецензия на Велкова-Гайдаржиева, А., Е. Попова. Храмът „Успение Богородично” Велико Търново. В. Търново, 2010). Слово и образ, 3/2011, с. 81–82. ISSN 1313-8022.

Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173

Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909.

Кънчева, Стефка (2009) Остров Елефантина. Елефантинските папируси. Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/