Публикации на ас. Милица Ганчева Минева


Минева, Милица (2013) Айну – децата на мечката Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 128-148, ISBN: 978-954-524-666-1.

Минева, Милица (2013) Японски сложни глаголи образувани с глаголите fuseru/fusu. варианти за превод на английски и български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - VІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 567-577, ISBN: 978-954-524-903-7.

Минева, Милица (2009) Езикът Айну Юбилеен сборник. “45 години ВТУ”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2009, стр 172-181, ISBN: 978-954-524-673-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/