Публикации на ас. Венцислава Ненчева Дикова


Дикова, Венцислава (2007) "Петте стълба на Исляма" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Дикова, Венцислава (2006) "Свещеният Коран: Глава "Откриване" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/