Публикации на гл.ас. д-р Катя Кирилова Маринова


Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма глава в българския и в японския език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – IX. Сборник с доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” Велико Търново,13-14.11.2015/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Владимир Владов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 268-276. ISBN: 978-619-208-128-7

Маринова, Катя (2017) Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 36/2. (Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 3-4.06.2016). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 145-160. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print)

Маринова, Катя (2016) Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване - В: Проблеми на устната комуникация 10, Част II. (Десета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация” 7-8. 11. 2014)/ Ред. Анелия Петкова, Владислав Маринов, Русин Коцев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 165-174. ISSN: 2367-8712

Маринова, Катя (2016) Особености на японския език, които трябва да се имат предвид при превод на японски фразеологизми - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VIII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 25-26.04.2014)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Полина Цончева, Виктория Кънева, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 377-389. ISBN: 978-619-208-060-0

Маринова, Катя (2016) Соматични фразеологични единици в българския и в японския език В. Търново

Маринова, Катя (2015) Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 16-17.11.2012)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова,Искра Мандова, Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 277-288. ISBN: 978-954-524-996-9

Маринова, Катя (2013) Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VI. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 29-30.04.2011)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 538-553. ISBN: 978-954-524-903-7

Маринова, Катя (2011) Дзен-будизмът и неговото влияние върху традиционните японски изкуства - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - V. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 27-28.11.2009)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 451-470. ISBN: 978-954-524-780-4

Маринова, Катя (2009) История и култура на Япония: учебно помагало В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 116 с. ISBN: 978-954-524-698-2

Маринова, Катя (2009) Религията в съвременна Япония - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - IV.(Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 21.11.2008)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 228-239. ISBN: 978-954-524-718-7

Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 20-21.04.2007) / Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 107-119. ISBN: 978-954-524-666-1

Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - II. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 4-5.11.2005) / Ред. Иванка Дончева, Стефан Йорданов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 326-337. ISBN: 978-954-524-602-9

Маринова, Катя (2007) Kanji wo kantan ni oboeru houhou to ha? - In: Proceedings of the second international symposium on Japanese linguistics and methodology. (The Second International Symposium on Japanese Linguistics and Methodology, Bucharest 8-9 September 2007)/ Ed. Roman Paşka, Alexandra Mustăţea, Anca Focşeneanu. Букурещ: Arvin press, 2007, с. 71-77. ISSN: 1844-4016

Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София: АС ООД, 2007. 167 c. ISBN: 978-954-90762-3-3

Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai - В: Доклади от I национален симпозиум с международно участие - Японско езикознание и методика на преподаване на японски език. / Ред. Братислав Иванов, Кирил Радев, Нако Стефанов. София: Софттрейд, 2004, с. 57. ISBN: 954-9725-93-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/