Публикации на доц. д-р Георги Иванов Велев


Велев, Георги (2009) Детепричастност (и все пак деца) изд. "Колбис"

Велев, Георги (2007) Наслоявания /сборник с педагогически статии/ изд. FABER

Велев, Георги (2007) За образа на насилието у учениците от горен курс сп. Педагогика, кн. 1

Велев, Георги (2007) Още една възможност В. Търново, изд. FABER

Велев, Георги (2006) От проблем към проблем В. Търново, изд. FABER

Велев, Георги (2001) Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/