Публикации на доц. д-р Емилия Кирилова Стерикова


Стерикова, Емилия (2013) Българското възрожденско училище, Извори за историята на учебното дело в България – книга 3 Велико Търново, Университетско издателство

Стерикова, Емилия (2012) „Педагогическото училище във Враца и началото на педагогическото образование в България‘‘ Велико Търново, Университетско издателство

Стерикова, Емилия (2012) Избрани страници от историята на педагогиката и българското образование Велико Търново, Университетско издателство

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/