Публикации на проф. д-р Симеон Димитров Захариев


Захариев, Симеон (2019) Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Известия на Специализиран музеи за зографско и резбарско изкуство – Трявна, Т. 5, ISBN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 23–36, 303–305

Захариев, Симеон (2018) Резбарски творби в свищовските храмове „Св. Димитър” и „Св. ап. Петър и Павел. Визуални изследвания, Бр. 2, ВТУ, ISSN: 2603-381X (On line), ISSN: 2535-101X (Print), 2018, 88–94

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Захариев, Симеон (2018) Пластика от дърво „Тотеми”. Изложба „70 г. великотърновски художници 1948–2018”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 2018.

Захариев, Симеон (2017) Проект „Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда”, Велико Търново, 2017 Велико Търново, 2017 г.

Захариев, Симеон (2017) Храмът „Св. пророк Илия” в Свищов. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, Година I (XXXIII), ISSN 2603-3534 (Print), ISSN 2603-5065 (Online), В. Търново, 2017, 557–569

Захариев, Симеон (2014) Участие при възстановяването на иконостаса в църквата „Св. Ирина”, с. Хотница, Великотърновско. Църква "Св. Ирина", с. Самоводене, Великотърновско, 2014 г.

Захариев, Симеон (2011) Международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2011. Велико Търново

Захариев, Симеон (2009) Пластика от дърво "Катаклизъм". Участие в Участие в XV-та Национална изложба на художниците-педагози, Велико Търново, 2009. Велико Търново

Захариев, Симеон (2009) Пластични решения в иконостаса за храм „Св. Димитър” в с. Строево, Пловдивско. Храм "Св. Димитър", с. Стоево, Пловдивско, 2008–2009 г.

Захариев, Симеон (2005) Проект за иконостас за църквата „Рождество Богородично”, с. Конево. Църква "Рождество Богородично", с. Конево, Исперихско

Захариев, Симеон (2004) Проект за иконостас за параклис на о. Миконос, Гърция, 2004 Параклис на о. Миконс, Гърция.

Захариев, Симеон (2004) Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004. Севлиево

Захариев, Симеон (2004) Пластика от дърво "Единство", Първи международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004. Велико Търново

Захариев, Симеон (2002) Проект за иконостас в манастира "Св. Троица" край В. Търново. Манастир “Св. Троица”, гр. В. Търново, 2002. Проектът е финансиран от издателство „Габеров”, Велико Търново, и е реализиран в периода 1 януари – 2 юни 2002 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/