Публикации на ас. Христина Георгиева Монева


Монева, Христина (2006) Moneva, H., M. Todorova, “Model of a heuristic knowledge organizing system for searching and classifying structured data”, E-Learning Conference-2006, Coimbra, Portugal Coimbra, Portugal

Монева, Христина (2005) Moneva, H., D. Valcheva, M. Todorova, “Digital folklore archive analysis”, Bankya, 2005 Bankya, Bulgaria

Монева, Христина (2005) Монева, Хр., М.Тодорова, “Модел на интелектуална система за търсене и класифициране на учебни материали в разпределена среда”, САИ-2005, София, България София, България

Монева, Христина (2005) Moneva, H., M.Todorova, “A System for Searching and Classifying Documents Based on Knowledge”, SAER-2005, Varna, Bulgaria Varna, Bulgaria

Монева, Христина (2005) Moneva, H., M.Todorova, “Model of Hybrid System for Searching and Classifying a Structured Data”, E-Learning Conference-2005, Berlin, Germany Berlin, Germany

Монева, Христина (2005) Монева, Хр., Г.Тодоров, “Анализ на необходимостта за обучение по проблемите на равенството на половете”, trans&motauto’05+, В.Търново, България В.Търново, България

Монева, Христина (2005) Valcheva, D., H. Moneva, G. Todorov, “Modern technologies for digitalizing folklore archive objects”, Bankya, 2005 Bankya, Bulgaria

Монева, Христина (2004) H.Moneva “Model of an intellectual search engine represented by the fuzzy sets theory”, CompSysTech-2004, Rousse, Bulgaria Rousse, Bulgaria

Монева, Христина (2004) H.Moneva, M.Todorova “Model Of Intellectual System For Data Classifying And Searching Presented By The Systematic Approach”, E-Learning Conference-2004, Brussel, Belgium Brussel, Belgium

Монева, Христина (2003) H.Tujarov, M.Stefanova, H.Moneva “Presentation of a Web-site using the Systematic approach”, CompSysTech-2003, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Монева, Христина (2002) M.Todorova, Ch.Marchev, Ch.Moneva “Content Management Systems in e-Learning”, SAER-2002, Varna, Bulgaria Varna, Bulgaria

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/