Публикации на ас. Мария Тинкова Маринова


Маринова, Мария (2010) Китайски предписмени знаци – опит за систематизация. под печат

Маринова, Мария (2009) Свещеният триножник на Балканите и в Древен Китай: Обозрение на семантичните паралели. Китай – традиция и съвременост, Институт Конфуций - София

Маринова, Мария (2009) Древната линеарна писменост като аргумент против финикийския произход на азбуката. Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий

Маринова, Мария (2003) Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта. Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Маринова, Мария (2003) Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/