Публикации на проф. д-р Бора Димитрова Беливанова


Беливанова, Бора (2017) Древнокитайска литература. Христоматия изд. Фабер, ИК при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, ISBN: 978-619-00-0580-3

Беливанова, Бора (2016) "Великата културна революция" в Китай и литературата Сборник с доклади от международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", изд. Фабер, В. Търново, 2016 г., ISBN: 978-619-00-0406-6

Беливанова, Бора (2014) Дъх...но и дух! Сборник с доклади от международна научна конференция "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", изд. Фабер, В. Търново, 2014 г. ISBN: 978-619-00-0185-0

Беливанова, Бора (2014) Пу Сунлин, Истории за чародейства от кабинета на приказливия изд. Фама, 2014 ISBN: 978-954-597-504-2

Беливанова, Бора (2012) Средновековна китайска литература, христоматия, I част Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, ISBN: 978-954-524-813-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/