Публикации на гл.ас. Катя Франц Матеева


Матеева, Катя (2008) L’INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE – ORIGINE DU MÉTIER ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Матеева, Катя (2006) „Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Катедра „Чуждоезиково обучение”

Матеева, Катя (2006) „Преводът в контекста на Глобализацията. Европа – Вавилонска кула” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Матеева, Катя (2006) „Представяне на магистърската програма по Конферентен превод във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” Списание „Fréquences Francophones”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/