Публикации на проф. д-р Евгения Николова Коцева


Коцева, Евгения (2013) Научна редакция на „Противодействие на организираната престъпност" С.: Прокуратура на Република България, 2013

Коцева, Евгения (2012) Съдебни експертизи, Второ преработено и допълнено издание ВСУ Варна, 2012 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/