Публикации на доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос


Румпос, Димитриос (2020) Поетът Г. Сеферис и дипломатът Г. Сефериадис Електронно списание LiterNet, 04.04.2020, № 3 (244); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/seferis.htm ISSN 1312-2282

Румпос, Димитриос (2020) IV Международна конференция на неоелинистите Сп. "Проглас", кн. 1 / 2020 (XXIX), стр. 117, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Румпос, Димитриос (2019) Конструиране на национална идентичност и езиково самосъзнание на Балканите (XVIII - XIX в.). Сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, том 13, бр. 1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 143-153. ISSN 2603-3895 (Print) ISSN 2603-3860 (Onlain).

Румпос, Димитриос (2019) Интеркултурната компетентност в обучението по гръцки език. Сборник „Библиотеки-четене-комуникации“. Национална научна конференция с международно участие, 15-16 ноември 2018 г. Посветена на 190 г. от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2019, 238-246. ISSN: 1313-8138. COBISS.BG-ID - 1237524452

Румпос, Димитриос (2019) Гръкоезичното поетично творчество на възрожденските българи – Ив. Селимински, П. Протич и Гр. Пърличев. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019, с. 75-84. ISBN: 978-619-208-197-3

Румпос, Димитриос (2019) Преводът на исторически реалии от гръцки език. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019, с. 104-110. ISBN: 978-619-208-197-3

Румпос, Димитриос (2019) Тенденции в развитието на гръцката културна политика през втората половина на XX век. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/tendencii.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Румпос, Димитриос (2019) Политики в сферата на културата на две държави в Балканския регион. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/politiki.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Румпос, Димитриос (2019) Културната дипломация и съвременна Гърция. Издател Астарта, 2019, с. 226. ISBN 978-954-350-269-1. COBISS.BG-ID - 1293015012

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 (cd формат), с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2. COBISS.BG-ID 1289565412

Румпос, Димитриос (2017) Културните институции - посредник между аудиторията и културното богатство. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Пета международна научна конференция, В. Търново 23-24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. т. V, с. 121-129. ISSN 1314-4065. № 64 в НРС.

Румпос, Димитриос (2017) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας. / Ta sigkritika pleonektimata tou ellinikou politismou os meso diamorfosis politistikis politikis tis Elladas. Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία. Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015. Επιμέλεια Tudor Dinu. UER PRESS, Bucuresti 2017, 505-512, ISBN 978-606-94322-1-1

Румпос, Димитриос (2017) Особености на формиране и развитие на културните политики на България и Гърция. Гръцкият език – история, култура, политика. Велико Търново. Издателство „Фабер”, 2017, 153-190. ISBN: 978-619-00-0692-3. COBISS.BG-ID 1285975268

Румпос, Димитриос (2017) Гръцкият език - история, култура, политика. Велико Търново: Фабер, 2017, 311 c. ISBN 978-619-00-0692-3. COBISS.BG-ID 1285975268

Румпос, Димитриос (2016) Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού και ο ρόλος του στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας / To fenomeno tou glossikou danismou kai o rolos tou stin exelixi tis ellinikis glossas. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 25-26 април 2014 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, т. VIII, с. 189-202, ISBN 978-619-208-060-0. COBISS.BG-ID 1274859236

Румпос, Димитриос (2015) За превода на културните реалии от гръцки език. / On the translation of cultural specifics from the Greek language Балканите – език, история, култура, Четвърта международна научна конференция, В. Търново 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, 2015, т. IV, с. 587-593. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276727012

Румпос, Димитриос (2014) Η ελληνική διασπορά και η υγειονομική περίθαλψη στη Βάρνα, τέλη 19ου αρχές 20ου αι. / I elliniki diaspora kai i igeionomiki perithalpsi sti Varna, teli 19ou arhes 20ou ai. Studia Classica Serdicensia, СУ „Св. Климент Охридски”, Новогръцка филология, по повод 20 г. от откриването на специалността. Международна научна конференция, София, 30-31 ноември 2012 г. Ред. Борис Вунчев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, т. VI, с. 176-191. ISBN 978-954-07-3682-2. № 2875 в НРС.

Румпос, Димитриос (2014) Hellenic foundation for culture. Списание “One world” a publication of “international Global News” ltd., year 14/2014, p. 8. ISSN - 1311-6940. COBISS.BG-ID 1120273636

Румпос, Димитриос (2014) Личности – Константинос Кавафис, Георгиос Папаниколау. Двумесечно издание за култура и социална политика „Европа 2001”, 2014, бр. 2, с. 13, с. 49. ISSN 1310-3989. COBISS.BG-ID 1119970276

Румпос, Димитриос (2014) За някои практически проблеми при превода на реалии / Some practical problems encountered in the translation of cultural specifics Сборник от Юбилейна международна конференция на тема "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 10 май 2013 г. Ред. Хр. Бонджолов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 36-44. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID 1274191588

Румпос, Димитриос (2013) Гръцката фондация за култура и балканистичното сътрудничество. Научно периодично издание „Балкани”. Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН, 2013, кн. 2, с. 70-74. ISSN 1314-4103. COBISS.BG-ID 1245527268

Румпос, Димитриос (2013) Гръцкият език и европейската цивилизация. /Greek language and the European civilization Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет.Трета международна научна конференция, В. Търново 14-15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, т. III, 2013, с. 368-375. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1264494308

Румпос, Димитриос (2013) Танцът в култа към боговете в Древността. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 29-30 април 2011 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2013, s. 268-278. ISBN 978-954-524-903-7. COBISS.BG-ID 1274859236

Румпос, Димитриос (2013) Στήριξη των πολιτιστικών ανταλλαγών - Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Σόφια, τέσσερα χρόνια στην υπηρεσία των ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων. / В помощ на културния обмен. Балкански хоризонти: Издание на Сдружение „Гръцки Бизнес Съвет в България” Хоризонти, бр. 28, януари-март 2013, с. 46-48. ISSN 1314-5649. COBISS.BG-ID 1124350180

Румпос, Димитриос (2012) Мизерният живот на Турнакис Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търновο: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 9-15. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2012) Отец Димитриос Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 15-20. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2012) Наркоманът Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 26-39. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2011) Поглед към творчеството на един гръцки поет - Никос Кавадиас. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р. Върбан Вътов във връзка с неговата 70-годишнина. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 341-349. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788

Румпос, Димитриос (2011) Приносът на българите, следвали в Атинския университет в културата на балканските народи през XIX в. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Втора международна научна конференция проведена на 23-24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, 2011, т. II, с. 121-131. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244974564

Румпос, Димитриос (2011) Η ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας / I elliniki glossa kata tin periodo tis tourkokratias. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите в средиземноморието и изтока”, проведена на 27-28 ноември 2009 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 298-303. ISBN 978-954-524-780-4. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2011) Изложба на детски рисунки "Гърция през моите очи". Културни новини, 28-05-2011, https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12580&sid=2

Румпос, Димитриос (2010) Έχω ζήσει όλο το φάσμα των αλλαγών στη Βουλγαρία. http://www.grreporter.info/gr/O_Demetres_Roumpos_Ekho_zesei_olo_to_phasma_ton_allagon_ste_Boulgaria/1695?page=2

Румпос, Димитриос (2010) Тържествено честване на националния празник на Гърция. Електронно списание "Пътеводител Гърция", 08.04.2010, http://garcia.patevoditel.bg/hfc_nacionalen_praznik_na_garcia/index.html

Румпос, Димитриос (2010) Никос Кавадиас. Поетът на морето и неосъществената любов. Електронно списание "Welcome to Greece", ноември 2010, http://welcometogreece.net/bg/препоръчани/култура/личности/150-никос-кавадиас.html

Румпос, Димитриос (2009) Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια 18ος-20ος αι. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2007 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 333-338. ISBN 978-954-524-718-7. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2009) Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2009, с. 319. ISBN 978-954-400-120-9. COBISS.BG-ID 1231618020

Румпос, Димитриос (2008) Ролята на Атинския университет на Балканите през XIX век. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2006 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 183-192. ISBN 978-954-524-663-0. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2008) Българското присъствие в Атинския университет през XIX век. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Международна научна конференция проведена на 13-15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 143-152. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID 1229435620

Румпос, Димитриос (2007) Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000) Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, с. 210. ISBN 978-954-350-035-2. COBISS.BG-ID 1228049380

Румпос, Димитриос (2007) Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново. Издателство „Астарта”, 2007, с. 230. ISBN: 978-954-350-038-3. COBISS.BG-ID 1244015588

Румпос, Димитриос (2007) Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2005 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9. COBISS.BG-ID 1227064036

Румпос, Димитриос (2006) Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о-в Халки (1855-1862). Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" от Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. Ред. Аксиния Джурова. София: СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", 2006, т. 94 (13) 2004, с. 301-309. ISSN 1311-784X. № 272 в НРС.

Румпос, Димитриос (2006) Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 7-11. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980

Румпос, Димитриос (2006) Ένας φάρος Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια. Περιοδικό "Αντί". Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006, τευχ. 880, σ. 56-59. ISSN 1108-9822

Румпос, Димитриос (2006) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 236-247. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980

Румпос, Димитриос (2005) Особености на обучението в Богословското училище на о. Халки. Сборник от Национална научна сесия "Педагогически приноси", проведена в град Враца на 1-2 октомври 2004 г. в памет на проф. д-р. Михаил Герасков (1874-1957). Ред. Вера Бойчева. Велико Търново: Издателство „Бойка”, 2005, с. 77-82. ISBN 954-9689-25-5.COBISS.BG-ID 1044657124

Румпос, Димитриос (2003) Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας. Сборник от Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи", София, 8-10 ноември 2001 г. Ред. Стойна Пороманска. Велико търново: Издателство "Ровита", 2003, с. 211-217. ISBN 954-8914-16-6. COBISS.BG-ID 1042338276

Румпос, Димитриос (2003) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξεταστικές διαδικασίες και τα επίπεδα διδασκαλίας των Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου". Πρακτικά από το Α' Διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000. Επιμέλεια /редактор/ Αλίκη Τσοτσορού. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Γκέλμπεσης Γεώργιος, 2003, σ. 489-493. ISBN 960-8028-24-8

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о. Халки. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция "Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий", 2003, с. 222-228. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003. COBISS.BG-ID 1261843172

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903). /Автореферат - Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003.

Румпос, Димитриос (2003) Новогръцката литература през погледа на българските преводи. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 215-217. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Румпос, Димитриос (2002) Българи - преподаватели в Богословското училище на о. Халки. Сборник "Историците на прага на XXI век, предизвикателства и алтернативи". Ред. Мариана Йовевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 65-77. ISBN 954-524-341-4. COBISS.BG-ID 1040111588

Румпос, Димитриос (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα "Εφαρμοσμένη γλωσσολογία" της ΦΣ του Πανεπιστήμιου του Βελίκο Τύρνοβο “Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου” Βουλγαρίας. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές συνέδριο "Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση", Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998. Επιμέλεια /редактор/ Π. Γεωργογιάννης. Πάτρα 1999, τ. 1, 262-270. ISBN 960-7871-72-3

Румпос, Димитриос (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου" στη Βουλγαρία. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές συνέδριο "Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση", Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998. Επιμέλεια /редактор/ Π. Γεωργογιάννης. Πάτρα 1999, τ. 1, 49-52. ISBN 960-7871-72-3

Румпос, Димитриос (0) Филарет Варненски (ок. 1821 – 1875) – жизнен и творчески път

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/