Публикации на доц. д-р Йордан Стефанов Баланов


Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие Сб. Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Велико Търново, Сборник: „В ПАМЕТ НА ТЕОДОР ПИПЕРКОВ“. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание. DE JURE,Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", 2014, кн.2/2014 (9), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", кн.1/2014 (8), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, кн. 1/2013 (6), Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", ISSN 1314-2593

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/