Публикации на доц. д-р Владимир Николаев Владов


Владов, Владимир (2017) Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на ХІХ в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІХ, 1 / Проф. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 119-126. ISSN 978-619-208-128-7

Владов, Владимир (2015) Orthodox Clergy and School of Hellenic Sciences in Tarnovo in the First Half of the XIX Century // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society. Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. / G. Zaridze. – Voronezh : Istoki, 2015, p. 156-161. ISBN 978-5-4473-0084-5.

Владов, Владимир (2013) Иерархия и титулатура священнослужителей в Православной церкви: Греция, Болгария, Россия. Исторические параллели. // Православный ученый в современном мире. Материалы второй международной научно-практической конференции / Г. Заридзе. – Воронеж : Истоки, 2013, с. 116-118. ISBN 978-5-88242-980-4

Владов, Владимир (2013) Андонис Самаракис. Балкански калейдоскоп 2. Варна: Славена, 2013. - с. 120-122. ISBN 978-954-579-984-6

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2011) Европейското просвещение и Балканите // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 114-120. ISSN 1314-4065

Владов, Владимир (2011) Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХIX в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. V / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291-297. ISBN 978-954-524-780-4

Владов, Владимир (2009) Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІV / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 323-332. ISBN 978-954-524-718-7

Владов, Владимир (2009) Το Ισλάμ στη Βουλγαρία μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ // 12o Διεθνές Συνέδριο. Πάτρα, 19–21 Ιουνίου 2009. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Τ. 1 / Παντελής Γεωργογιάννης – Πάτρα, 2009, σ. 169-172. ISBN 978-960-82477-0-3

Владов, Владимир (2008) Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ-2 / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231. ISBN 978-954-524-666-1

Владов, Владимир (2008) Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век) // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 115-142. ISBN 978-954-524-636-4

Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9

Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7

Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4

Владов, Владимир (2006) Новогръцкият език в контекста на езиковата политика на ЕС // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Т. І / Доц. д-р Багрелия Борисова. – В. Търново : ПИК, 2006, с. 51-63. ISBN: 978-954-736-142-3

Владов, Владимир (2003) Някои проблеми при работата с гръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 5-10. ISBN 954-524-348-1

Владов, Владимир (2003) Το πολυτονικό τα WINDOWS και το MS WORD // Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: „Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи“. / проф. д-р Стойна Пороманска. – В. Търново : Ровита, 2003, с. 217-221

Владов, Владимир (1999) Τα κείμενα των τραγουδιών στην ελληνική διάλεκτο της πόλης Πομόριε // Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνιστών. Βερολίνο, 1998. Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453–1981. Τ. Α΄ / Asterios Argyriou. – Athens : Ellinika Grammata, 1999, p. 639-645. ISBN 978-960-344-859-1

Владов, Владимир (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 49-52

Владов, Владимир (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία» της Φιλολογικής σχολής του Πανεπιστημίου „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Βουλγαρίας // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 262-266

Владов, Владимир (1996) Гръцкият езиков проблем // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 103-111. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1996) Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 112-121. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1996) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1996, с. 179-183. ISSN 0861-0312

Владов, Владимир (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1993, с. 79-86. ISSN 0861-0312

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/