Публикации на доц. д-р Людмил Мартинов Малев


Малев, Людмил (2018) Белчо Петров - опит за биография на един забравен поборник. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна В.Търново

Малев, Людмил (2016) Православните християнски дружества и братства в Търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Трудове на катедра Историческо и практическо богословие, ПБФ, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Т 1, Велико Търново, Авангард принт, 2016, стр. 29-36 ISBN 978-954-337-338-3 COBISS.BG-ID 1285561572 В. Търново

Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54,ISBN 978-619-90388-2-6. COBISS.BG-ID 1272308708 В. Търново

Малев, Людмил (2015) Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на ХХ век ( организация и форми) ,– В: Известия на Регионален исторически музей Габрово, т. III, Габрово 8-9.10.2015 г., редактори: проф.д-р Петко Петков, Красимира Чолакова, Росен Йосифов, Иван Христов, Иван Постомпиров, В. Търново, Фабер, 2015, с. 248-257, ISSN 2367-783Х В. Търново

Малев, Людмил (2015) Православните християнски дружества и братства в Трявна през 30-те и 40-те години на ХХ в., – В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, Т.4., Трявна 24-25.09.1915 г. редактори: Юлия Нинова, Даниела Дабкова, Лидия Горанова, Любка Цанева, Варна, Славена, 2015, с. 148-157, 1313-63-56. Варна

Малев, Людмил (2013) По въпроса за оставката на Екзарх Стефан – В: Ние в науката и науката в нас, в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, Фабер, 2013, с. 452-463, ІSBN 978-954-400-982-3 COBISS.BG-ID 1262622436 В. Търново

Малев, Людмил (2013) История на Православния богословски факултет, В.Търново, Фабер, 2013, 224 с., ІSBN 978-619-00-0022-8 COBISS.BG-ID 1266233572 В. Търново

Малев, Людмил (2012) "Ѝерусалимските условия" от 1934 г. пред Българската православна църква предпоставки и същност – В: България, българите и европа - мит, история и съвремие, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012,стр. 315-319, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново

Малев, Людмил (2011) Прекратяване на социално-благотворителната дейност на Търновската митрополия след 9 IX.1944 г. – В: Дни на науката 2011, Сборник на Великотърновския клон на съюза на учените в България, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 89-97, ISBN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248669156 Велика Търново

Малев, Людмил (2010) Християнството и Църквата - фактори в историческото развитие на българския народ и държава (Избрани моменти от историята на БПЦ), Велико Търново, Фабер, 2010, с. 200, ISBN 978-954-400-392-0 COBISS.BG-ID 1233741284 Велико Търново

Малев, Людмил (2008) Началната кондика на църквата "Св. прор. Илия" в гр. Плачковци, Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, Т I, Трявна и тревненци в националната ни история и култура, Варна, Славена, 2008, стр. 140-153 ISSN 1313-6356 Варна

Малев, Людмил (2008) Условия и преговори за отмяна на схизмата над Българската църква ( Документи), Казанлък, изд. Възродена Искра, 2008, с. 60 ISBN 978-954-9727-05-0 Казанлък

Малев, Людмил (2007) Вдигане на схизмата над Българската православна църква, Казанлък, изд.Възродена Искра, 2007, с. 152 ISBN 978-954-91972-6-6 COBISS.BG-ID 1260633316 Казанлък

Малев, Людмил (2006) Сблъсъкът Държава-Църква при избора на Търновски митрополит през 1935 г. – Известия на държавните архиви, 2006, кн.92, стр. 3-17, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1173554404 София

Малев, Людмил (2006) Търновската митрополия и опазването на културно-историческото наследство в епархията през 50-те години на XX в. – В: Любен Прашков - реставратор и изкуствовед, София, М&К Дизайн, 2006, стр. 367-370, ISBN 978-954-524-514-5 ISBN 954-524-514-х COBISS.BG-ID 1242737892 София

Малев, Людмил (2005) Социалната политика на Търновска митрополия 30-те - ср. на 40-те години на XX в. – В: Богословски размисли, Сборник в памет на проф.д-р Хр. Стоянов, София, Издателство на съюза на учените в България,2005, стр. 169-178, ISBN 954-8329-67-0 COBISS.BG-ID 1242496228 София

Малев, Людмил (2005) Схизмата над Българската църква (1872-1945 г.) – Духовна култура, 2005, кн.2, стр. 17-24, Синодално издателство, ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1173251812 София

Малев, Людмил (2005) Изборът на каноничен митрополит във Велико Търново през 1935 г. – В: сборник Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2005, стр. 204-208, ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Малев, Людмил (2005) Митрополит Софроний Търновски (живот и църковно-обществена дейност), София, Болид, 2006, с. 224 ISBN 954-612-032-1 ISBN 978-954-612-039-7 COBISS.BG-ID 1243144676 София

Малев, Людмил (2002) Духовенството на Великотърновска епархия в условията на ОФ власт – Известия на държавните архиви, 2002, кн. 81, стр. 28-41, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1158050020 София

Малев, Людмил (2001) Връзки между Великотърновската и Скопско-Велешката митрополии (1941-1944 г.), Македонски преглед, 2001, XXIV, кн. 2, стр. 141-144.Македонски научен институт, ISSN 0661-2277 COBISS.BG-ID 1155227108 София

Малев, Людмил (2000) Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта – Духовна култура, 2000, кн.6, стр. 19-23. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1156916196 София

Малев, Людмил (1998) 110 години от рождението на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) – Духовна култура, 1998, кн.4, стр.19-21. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1119633124 София

Малев, Людмил (1997) По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий (Васил Левски) от монашеството и напускането му на духовния сан – Духовна култура, 1997, кн.5, стр 20-25. ISSN 0324-1173 COBISS,BG-ID 1137191652 София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/