Публикации на доц. д-р Людмил Мартинов Малев


Малев, Людмил (2018) Белчо Петров - опит за биография на един забравен поборник. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна В.Търново

Малев, Людмил (2016) Социално-благотворителна дейност в търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Социалното служение в българското общество. Сборник доклади, В.Т., 2016. В. Търново

Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54, 978-619-90388-2-6. В. Търново

Малев, Людмил (2015) . Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на ХХ век ( организация и форми) , В: Известия на Регионален исторически музей Габрово, т. III, В. Търново, Фабер, 2015, с. 248-257, 2367-783Х В. Търново

Малев, Людмил (2015) Православните християнски дружества и братства в Трявна през 30-те и 40-те години на ХХ в., Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, Т.4., Варна, Славена, 2015, с. 148-157, 1313-63-56. Варна

Малев, Людмил (2013) По въпроса за оставката на Екзарх Стефан – В: Сборник СБУ Ние в науката и науката в нас, в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, Фабер, 2013, с. 452-463, ІSBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Малев, Людмил (2013) История на Православния богословски факултет, съавторство, В.Търново, Университетско издателство, 2013, 224 с., ІSBN 978-619-00-0022-8 В. Търново

Малев, Людмил (2010) Християнството и Църквата - фактори в историческото развитие на българския народ и държава

Малев, Людмил (2008) Вдигане на схизмата над българската православна църква ( Документи)

Малев, Людмил (2007) Вдигане на схизмата над българската православна църква

Малев, Людмил (2005) Митрополит Софроний Търновски (живот и църковно-обществена дейност)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/