Публикации на гл.ас. д-р Росен Георгиев Русанов


Русанов, Росен (2018) "Екзархийско служение 1872 - 1877 г. - личен принос на Екзарх Антим за полагане основите и утвърждаването на Българската Екзархия".

Русанов, Росен (2018) Теократичното царство на евреите

Русанов, Росен (2018) Основаването на Църквата

Русанов, Росен (2017) Сборник с текстове по история на Църквата т.2 Издателство Веста, (380 стр.), Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Основни щрихи от проявлението на идеята за теокрация в историческия процес. Международна конференция "25 години специалност теология в Шуменския университет", 9-10 декември 2016, гр. Шумен.

Русанов, Росен (2016) Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията. Научни четения “Християнството: предание, история и богослужение“ (12 май 2016 г., Велико Търново) Катедра“ Историческо и практическо богословие“ (10 стр.) ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Църквата на територията на днешните български земи I - ср. ІХ век. Издателство Веста (150 стр.) Велико Търново

Русанов, Росен (2016) Христоматия по Обща история на Църквата; От основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, (стр.307), ISBN 978-619-208-046-4

Русанов, Росен (2013) История на Православния богословски факултет Издателство Фабер, 2013, (224 стр. ), ISBN 978-619-00-0022-8

Русанов, Росен (2013) Концепция Теократии в Священном Писаннии и преображение теокретической идеи в цезаропапизм и папоцезаризм к середине пятаго века. Тверской Государственный университет, Редакционно-издательское управление, (стр. 8-18), Актуальные проблемы православной теологии, выпоск 2, Русия, Тверь, ISBN 978-5-7609-0887-2.

Русанов, Росен (2013) Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век. Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3.

Русанов, Росен (2012) Сборник с текстове по история на Църквата Издателство Веста, 2013, (5-228), ISBN 978-954-543-043-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/