Публикации на ст.преп. Ваня Николова Стоянова


Стоянова, Ваня (2016) An Intercultural Communicative Approach to Exploring Gender Roles in the English as a Second Language (ESL) Setting. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.116-123). Велико Търново: IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Стоянова, Ваня (2014) Stoyanova,V. Communicative Competence, English as an International Language (EIL) and the Intercultural Speaker. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014

Стоянова, Ваня (2011) Reflective Activities for Developing Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. / Силвия Грудкова. - Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151-161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Стоянова, Ваня (2010) Models for Developing Intercultural Competence in Foreign Language Teaching. Сб.Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. Велико Търново: Ивис.ISBN 978-954-8387-87-3

Стоянова, Ваня (2009) An Aspect of Discriminative Language-Sexist Humour.Сб.Съвременно образование и чужд език. В.Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-084-0

Стоянова, Ваня (2009) Инклузивният език в бизнес кореспонденцията на английски език. Сб. Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Варна: Наука и икономика. ISBN 978-954-21-0425-4,

Стоянова, Ваня (2007) Some Aspects of Discriminative Language for Portraying People with Disabilities. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN:978-954-350-36-9

Стоянова, Ваня (2006) Avoiding Discriminative Language. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN –10: 954-8324-98-4

Стоянова, Ваня (2004) Specific Content and Some Job-Related Activities in English for Tourism. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 954-8324-52-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/