Публикации на гл.ас. д-р Емилия Георгиева Авгинова-Николова


Авгинова-Николова, Емилия (2018) КОНЦЕПТЪТ „БИТ“ И „ХЛЯБЪТ“ КАТО ЯДРО НА ТОЗИ КОНЦЕПТ У БЪЛГАРИТЕ, РУСНАЦИТЕ И ГЪРЦИТЕ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Авгинова-Николова, Емилия (2018) ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК

Авгинова-Николова, Емилия (2018) Концептът БИТ и ХЛЯБЪТ като ядро на този концепт у българите, руснаците и гърците“ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Авгинова-Николова, Емилия (2017) “Мястото на хляба в културата на българите и гърците.” Арнаудов сборник, T.9, 416–422.Русе: Лени Ан, 2017

Авгинова-Николова, Емилия (2017) "Семантичен модел „богатство-бедност“ на концепта хляб в български, руски и гръцки език" „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX“, В. Търново, Societas Classica ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-128-7

Авгинова-Николова, Емилия (2017) "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)" Велико Търново, 2017г, Университетско издателство

Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика". В. Търново, 2016

Авгинова-Николова, Емилия (2015) "Към въпроса за хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език" Балканите – език, история, култура”- т. IV, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η γοητεία της εξουσίας” (Очарованието на властта) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" - УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η Untra” (Untra) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" – УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми и перспективи, София

Авгинова-Николова, Емилия (2010) Превод от гръцки език на стихове на Одисеас Елитис: Из „Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” Литературен вестник, бр. 7 /24.02.2010

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Някои метафорични модели на „душата“ в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета „мъка“ и „радост“ STUDIA CLASSICA SERDICENSIAР том 1 MUSARUM SEMPER AMATOR

Авгинова-Николова, Емилия (2009) "Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от областта на българската и гръцката фразеология)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Електронно списание Public Republic- http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21573.php

Авгинова-Николова, Емилия (2008) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2008) "Για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και για την αντίληψή της από τους ξένους φοιτητές (εν βάσει μερικών ποιημάτων του Ο. Ελύτη)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2007) "Символика на животните по данни на езика (върху материал от гръцки фразеологизми)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "Използване на интерактивни и мултимедийни средства в обучението по новогръцки език" Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "За превода на разказа на Йоргос Йоану „До къщата на Кемал" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Словосъчетанията с глагола „κάνω“ в гръцкия език и техните еквиваленти в българския" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 69, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Лексико-семантична симетрия и асиметрия между фразеологизми в турска, гръцка и българска езикова среда" Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение” т. 3 – Морски научен форум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "За това как някои гръцки думи се връщат в Гърция" Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1999) "Названия дней недели в греческом языке и их параллели в русском и болгарском языках" Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ, Доклады и сообщения, В. Тырново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Играта и властта в езика" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (0) ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК.

Авгинова-Николова, Емилия (0) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова

Авгинова-Николова, Емилия (0) ЗА ДУМАТА „ХАВРА“ В БЪЛГАРСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК Societas Classica Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/