Публикации на гл.ас. д-р Иван Ангелов Димитров


Димитров, Иван (2019) The Emergence of The Trickster Figure in Ralph Ellison's Invisible Man

Димитров, Иван (2018) Letters, Truth and Fiction-Writing in The Things They Carried

Димитров, Иван (2018) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Димитров, Иван (2018) Letting Go: the Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity Ivan Dimitrov. Letting Go (And Letting Thou): The Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity. Научно списание "Филология" бр. 34/2018. София 2018. Ред. Мадлен Данова. Университетско издателство. "Св. Климент Охридски", с. 22-43; ISSN 0204-8779

Димитров, Иван (2018) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност

Димитров, Иван (2017) Forging Subjectivity in Philip Roth’s Oeuvre под печат ВТУ

Димитров, Иван (2014) Identity and Marginality in The Human Stain Identity and Marginality in The Human Stain. Сборник от научна конференция Foreign Language Teaching in the Context of Intercultural Communication/Чуждоезиковото Обучение в контекста на Интеркултурната Комуникация, Велико Търново, ноември 2012. Ред. Свилен Станчев. Велико Търново:ИВИС, 2014, с. 293-299. ISBN 978-954-2968-77-1

Димитров, Иван (2014) Self-Determination and Letting Go in Philip Roth Self-Determination and Letting Go in Philip Roth. Сборник от научна конференция Bulgarian English Teachers' Association, Благоевград, април 2014 г. Ред. Силвия Великова. с.29-40. Online ISSN 1314-6874 http://www.beta-iatefl.org/5454/blog-news/e-newsletter-issue-12-july-august-2014/

Димитров, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts. Сборник от научна конференция Language, Culture, Identity/ Език, Култура, Идентичност/ Language, Culture, Identity, Шумен, 12 октомври 2008 г. Ред. Румяна Тодорова. Шумен: "Фабер", 2010. с. 196-201.ISBN: 978-954-400-281-7

Димитров, Иван (2010) Teaching Their Eyes Were Watching God- A Woman’s Quest for Self-Knowledge and Happiness Велико Търново

Димитров, Иван (2008) Jewish Identities Within the American selves:Ethnocentric Anxieties in Three Jewish –American Authors. University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies. Volume 10, no.1, 2008. Paper presented at the conference Writing the Self: Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, Bucharest, May 2008. Ed. Prof. Radu Surdulescu, Prof. Irina Pana, Dr. Roxana Oltean.Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti, 2009,pp. 121-128. ISSN 1454-9328

Димитров, Иван (2007) “Irony and Scepticism in The Red Badge of Courage” Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/