Публикации на проф. дн Апостол Живков Делипапазов


Делипапазов, Апостол (2017) Произход на евхаристийната епиклеза – Трудове на Катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. 1, с. 15-21. Print ISВN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572 Издателство "Авангаpд пpинт" - Pусе. 2017

Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори (литургико-исторически анализ). 212 с. ISBN - 978-954-317-183-5 COBISS.BG-ID - 1289894116 Издателство ИМН - Пловдив, 2016

Делипапазов, Апостол (2016) Еортология, 464 с. ISBN 978-954-9549-166-8 COBISS.BG-ID Издателство ИМН - Пловдив. 2012

Делипапазов, Апостол (2016) Предепиклеза, епиклеза, следепиклеза. Сборник "Мисъл, слово, текст". ISBN - 2534-9694 COBISS.BG-ID - 1289745380 Издателство ИМН - Пловдив, 2016

Делипапазов, Апостол (2016) Обект и субект на евхаристийната епиклеза. // Х Международный форум. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения. Липецк. Руска федерация

Делипапазов, Апостол (2014) Етиопската литургия на нашия Господ Иисус Христос. Господ Иисус Христос и църквата (богословски изследвания). Пловдив, 2014. ISBN 978-954-317-177-4 Издателство ИМН - Пловдив, 2014

Делипапазов, Апостол (2014) Гръко-александрийската литургия на свети Григорий и проблемът с авторството ѝ.Писменото наследство и информационните технологии - El'Manuscript - 2014 : материали от V международна научна конференция, Варна, 15-20 септември 2014 г. с. 311-314. ISBN 978–954–9787–25–2 Кирило-Методиевски науч. център БАН - София, 2014

Делипапазов, Апостол (2013) Вяра и знание : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет. ISBN - 978-954-400-865-9 COBISS.BG-ID - 1257535716 Издателство "Фабеp" - Велико Тъpново, 2013

Делипапазов, Апостол (2013) Земетресението (Богословски и богослужебни аспекти), 200 с. ISBN 978-954-317-169-9 COBISS.BG-ID - 1289920228 Издателство ИМН-Пловдив

Делипапазов, Апостол (2013) Богослужебното наследство на християнския Изток, ISBN - 978-954-317-170-5, COBISS.BG-ID - 1289979108 Издателство ИМН-Пловдив

Делипапазов, Апостол (2011) История на Литургиката в България. Трудове на катедра "Теология".. - Т. 1 (2011), с. 151-156. ISSN 1314-6890 COBISS.BG-ID - 1258252260 Унивеpситетско издатеqство на ВТУ "Св св Киpил и Методий" - Веqико Тъзново, 2011

Делипапазов, Апостол (2010) Богослужебвото наследство на християнския Изток, Втора част (Кесария Кападокийска и нейната богослужебна традиция; Маронитски литургичен тип), … с. Пловдив, Издателство ИМН - 2010

Делипапазов, Апостол (2006) Литургика : Ч. 1. ISBN - 978-954-317-119-4 COBISS.BG-ID - 1227241188 Издателство ИМН - Пловдив, 2006

Делипапазов, Апостол (2005) Литургика, 760 с. ISBN - 954-493-004-3 COBISS.BG-ID - 1044148452 Издателство "Пpаксис", Пловдив, 2005

Делипапазов, Апостол (2000) Литургия на свети апостол и евангелист Марк. ISBN - 954-90713-1-6 COBISS.BG-ID - 1035904228 Издателство "Праксис" - Велико Търново, 2000

Делипапазов, Апостол (2000) Литургията на свети апостол Яков, брат Господен. ISBN - 954-90713-2-4 COBISS.BG-ID - 1035904484 Издателство "Пpаксис" - Велико Тъpново, 2000

Делипапазов, Апостол (1996) Литургията на св. апостол и евангелист Марк, сп. Духовна култура. Издание на Св.Синод на БПЦ. Бр. 5. София, 1995. с.1-12,ISSN 0324-1173 .COBISS.BG-ID - 1136185060 София, Синода.но издателство, 1996

Делипапазов, Апостол (1996) Литургията на сирояковитит. Сп. Духовна кутура. Бр. 6, 1996 г. с. 1-10. ISSN - 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1119633124 София, 1996. Синодално издателство

Делипапазов, Апостол (1993) Византийска и Александpийска pедакция на литуpгията на св Василий Велики. COBISS.BG-ID - 1261661668 Кайро, 1993

Делипапазов, Апостол (0) Обект и субект на евхаристийната епиклеза. Х Международный форум. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения. - Липецк. Руска федерация Липецк (Руска федерация)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/