Публикации на проф. дн Апостол Живков Делипапазов


Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Еортология ISBN 978-954-9549-166-8 Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Предепиклеза, епиклеза, следепиклеза. // Сборник "Мисъл, слово, текст". Пловдив

Делипапазов, Апостол (2016) Обект и субект на евхаристийната епиклеза. // Х Международный форум. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения. Липецк. Руска федерация

Делипапазов, Апостол (2016) Евхаристийната епиклеза в източните анафори (литургико-исторически анализ) Велико Търново ISBN 978-954-317-183-5

Делипапазов, Апостол (2014) Етиопската литургия на нашия Господ Иисус Христос Господ Иисус Христос и църквата (богословски изследвания). Пловдив, 2014. ISBN 978-954-317-177-4

Делипапазов, Апостол (2014) Гръко-александрийската литургия на свети Григорий и проблемът с авторството ѝ. с. 311-314. ISBN 978–954–9787–25–2 Материали от V международна научна конференция "Писменото наследство и информационните технологии El’Manuscript–2014" Варна, 15–20 септември 2014 г.., София - Ижевск 2014 г.

Делипапазов, Апостол (2013) Земетресението (Богословски и богослужебни аспекти) ISBN 978-954-317-169-9 Пловдив

Делипапазов, Апостол (2013) Богослужебното наследство на християнския Изток Пловдив

Делипапазов, Апостол (0) Произход на евхаристийната епиклеза – Трудове на Катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. 1, с. 15-21. Print ISВN 978-954-337-338-3.

Делипапазов, Апостол (0) Богослужебвото наследство на християнския Изток, втора част (Кесария Кападокийска и нейната богослужебна традиция; Маронитски литургичен тип), Пловдив, 2010. Пловдив, 2010

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/