Публикации на ст.ас. Гергана Петрова Ковачева


Ковачева, Гергана (2008) Problemen die Bulgaarse studenten bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben Nedrlandica IV - De beste vriend van de zomercursus

Ковачева, Гергана (2007) Кучето в немски и нидерландски фразеологизми Филологически сборник II * Велико Търново - Твер*

Ковачева, Гергана (2006) Трудности при усвояването на немски и нидерландски фразеологизми от български студенти Сборник доклади от Международна научна конференция "Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство"

Ковачева, Гергана (2006) Нидерландски език - самоучител в диалози Двумесечно научно-методическо списание "Чуждоезиково обучение", стр. 76-77

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/