Публикации на ас. Христина Атанасова Доврамаджиева


Доврамаджиева, Христина (2011) Типове заглавия в художествената литература и тяхното предаване в превода Велико Търново

Доврамаджиева, Христина (2011) Интерпретативната теория на превода Варна

Доврамаджиева, Христина (2010) La traduction littéraire et les titres гр. Велико Търново

Доврамаджиева, Христина (2009) Превод и междукултурен диалог гр. Велико Търново

Доврамаджиева, Христина (2007) La motivation dans l’enseignement des langues étrangères гр.Пловдив

Доврамаджиева, Христина (2007) La place de la littérature dans l’enseignement du français langue étrangère гр. Велико Търново

Доврамаджиева, Христина (2006) Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение гр. Варна

Доврамаджиева, Христина (2005) Чуждоезиковото обучение – врата към културата на европейските народи гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/