Публикации на гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков


Петков, Павел (2019) “The Cyclical Nature of the Images of China in Western Travel Writing” Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 145-154, издателство „Фабер”, 2019 г. ISSN: 2603-5030

Петков, Павел (2018) “Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century” „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 290-304, издателство „Фабер”, 2018 г. ISBN: 978-619-00-0745-6

Петков, Павел (2018) “Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед ” „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2018, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 16-23, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Павел (2018) “‘The Miserable People of These Countries’: Eighteenth-Century Perceptions of China and Daniel Defoe’s The Farther Adventures дf Robinson Crusoe” VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, гл. ред. Людмила Костова, стр. 37-46, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 2, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2018 г, ISSN 2603-3283.

Петков, Павел (2017) Objective Reality, the Reproduction of China, and the Imagological Prism Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 58-66, издателство „Фабер”, 2017 г. ISBN: 978-619-00-0592-6

Петков, Павел (2017) “The portrayal of totalitarian unfreedom throuth identity confusion in Tom Stoppard’s play Professional Foul” “Freedom Yesterday, Freedom Today, Freedom Tomorrow – Is It at the Tip of the Spear?”, ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Пламен Калинов, Симона Петрова, стр. 369-381. Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, Русе, 2017 г. ISBN: 978-619-7404-01-2

Петков, Павел (2017) „Между пресъздаването и създаването: Дилемата на пишещия пътешественик” Fowler, Forsdick, Kostova /eds/. Travel and Ethics: Theory and Practice. New York: Routlege, 2014. В „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2017, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 163-165, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Павел (2017) “Alexandra Glavanakova. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism. Critique and Humanism Publishing House, 2016. 262. ISBN-978 954 587 201 3” VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, ред. Людмила Костова, Ивелин Иванов, стр. 83-84, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 1, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2017 г, ISSN 2603-3070.

Петков, Павел (2016) Postcolonialism ‘with Chinese Characteristics’ Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 139-150, издателство „Фабер”, 2016 г. ISBN: 978-619-00-0406-6

Петков, Павел (2016) Umberto Eco’s ‘background books’ and the problem of (un)conscious misrepresentation of China Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Пепа Лунгарова, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, гл. ас. Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016 г. ISBN: 978-619-208-060-0

Петков, Павел (2015) "Foreignness and othering in Somerset Maugham's On a Chinese Screen" Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Пепа Лунгарова, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, гл. ас. Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов, стр. 330-341, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015 г. ISBN: 978-954-524-996-9

Петков, Павел (2014) „Travel Writing About China: Some Imagological Considerations” в сборник с доклади „Foreign Language Teaching In the Context of Intercultural Communication”, ред. Доц. д-р Свилен Станчев, доц. д-р Весела Белчева, д-р Себастиан Киримбу, д-р Адина Михаела Барбу-Киримбу, гл. ас. Ваня Стоянова, ас. Пламена Вълчева, гл. ас. Галина Върлинкова, стр. 300-306, издателство „Ивис”, Велико Търново, 2014 г. ISBN: 978-954-2968-77-1

Петков, Павел (2013) „Images of China in Fictitious Travelogues: John Mandeville and Mendes Pinto” в сборник Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, eds Evgenia Pancheva, Christo Stamenov, Maria Pipeva, Georgi Niagolov, стр. 225-232, Sofia University Press, Sofia, 2013. ISBN 978-954-07-3500-9

Петков, Павел (2013) „Negative Image Projection in Colin Thubron’s Behind the Wall: A Journey through China” Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Проф. д-р Иванка Дончева, гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова, ас. Лилия Радославова, стр. 498-509, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013 г. ISBN: 978-954-524-903-7

Петков, Павел (2012) „China and the Other Orient in ‘View from the Bridge: North Korea through a Chinese Looking Glass’ by Peter Hessler” в сборник с доклади Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, ред. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva, Mihaela Irimia, стр. 233-245, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012 г. ISBN: 978-954-524-858-0

Петков, Павел (2012) “Contacts Between China and the West after the Dawn of the Sixteenth Century” в сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, стр. 242-252, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-753-095-9

Петков, Павел (2012) „‘Strange wares of the fabulous East’: Somerset Maugham’s Travels in China” в сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, стр. 233-242, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-753-095-9

Петков, Павел (2010) Travel writing about China in the context of the Postcolonial critique Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Доц. д-р Иванка Дончева, ст. ас. Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова, стр. 415-425, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010 г. ISBN: 978-954-524-780-4

Петков, Павел (2010) (Mis)reading the System: the Travel Writings of the Teaching Foreigner in China Сборник на Юбилейната конференция на катедра Английска филология към ШУ „Еп. К. Преславски” - „Език, личност, идентичност”, ред. Доц. д-р Румяна Тодорова, Доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, стр. 221-228, 7-8.11.2009 г., ДИПКУ – гр. Варна. Варна, Издателство „Фабер”, 2010. ISBN: 978-954-400-281-7

Петков, Павел (2009) The Idea of the Other and China as its Ultimate Illustration Сборник с доклади “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ред. Доц. д-р Иванка Дончева, ст. ас. Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова, стр. 189-199, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г. ISBN: 978-954-524-718-7.

Петков, Павел (0) "Образи на Китай в англоезичните пътеписи на XX и XXI в." В сборника на Ежегодната конференция на Филологическия факултет на Великотърновския университет "Езици, култури, комуникации", 2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/