Публикации на проф. д-р Пламен Христов Павлов


Павлов, Пламен (2020) Да съпреживяваш съдбата на предците /предговор/.– Оживелият подвиг, кн. 2. Съст. В. Васевски. Пловдив, изд. "Еделвайс", 2020.ISBN 978-619-718-621-5 Пловдив

Павлов, Пламен (2020) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2020 София

Павлов, Пламен (2020) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2020 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за съдебния процес срещу Апостола на Свободата.– Маргарита Златарева. Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски. София, "Сиела", 2020 ISBN 978-954-283-11-12 София

Павлов, Пламен (2020) Васил Левски и комитетите на Вътрешната организация като военни структури.– Сб. Вътрешната революционна организация. Плевен. 2020. Плевен

Павлов, Пламен (2020) "Първите дами" на средновековна България. София, "Българска история", 2020. София

Павлов, Пламен (2020) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2020. Монтана

Павлов, Пламен (2020) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2020 /в колектив с Делян Момчилов и Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2020) Необикновена книга с необикновена съдба. – Илия Бояджиев. Героична Стрелча в Априлското въстание. В. Търново, "Знак '94", 2020 /Послеслов/ Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2020 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2020) Пътят на Ивайло към Царевец.– National Geographic – България, 2020, кн. 3, 28-37 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2020. София - Радомир

Павлов, Пламен (2020) Magna silva Bulgarica / Великата Българска гора.– National Geographic – България, 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Анти-Бай Ганьо (Книга за българите). София, "Тангра ТанНакРа", 2020 (в колектив) София

Павлов, Пламен (2020) Власт и страст... Царица Анна-Неда и нейните скандални родители.– Годишник на ИФ на ВТУ, 2020 /В чест на проф. Мария Иванова/. В. Търново, 2020 В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Хаджи Станьо Врабевски и "арсеналът" на Тетевенския революционен комитет /1872 г./.– Сб. в памет на проф. Иван Стоянов. В. Търново, 2020. В. Търново

Павлов, Пламен (2020) За официалния език на Република Северна Македония. София, Изд.на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, 68 стр. /в колектив/ ISBN 978-619-245-042-7 В интернет: http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf София

Павлов, Пламен (2020) Христо Ботйов, руският професор Николай Костомаров и римският историк Кремуций Корд.– Ботйов лист, 2020, с. 6. Враца

Павлов, Пламен (2020) Към личностната характеристика на Хаджи Димитър и Стефан Караджата.– Сб. 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, 2020 Сливен

Павлов, Пламен (2020) Момчил – "родопският цар". Варна, "Славена", 2020 (в колектив с Н. Овчаров) Варна

Павлов, Пламен (2020) Римският "дисидент" Авъл Кремуций Корд в полезрението на Христо Ботев.– Сб. в чест на доц. Стефан Йорданов, 2020. Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2020. София

Павлов, Пламен (2019) "Невидимите" българи в Егейска Македония /Предговор/.– Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. В. Търново, "Фабер", 2019, 3-7 ISBN 978-619-00-1076-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Проф. Людмил Спасов като популяризатор на историята.– Импреии и имперско наследство на Балканите, т. I (Сб. в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Людмил Спасов). Пловдив, 2019, 5-11 ISBN 978-954-8536-32-5 Пловдив

Павлов, Пламен (2019) Династията на Крум. София, "Българска история", 2019, 416 стр. ISBN:978-619-7496-40-6 София

Павлов, Пламен (2019) Някои бележки за култа към св. Филотея Търновска.– Сб. доклади от научна конференция /05.12.2019 г., Велико Търново/. В. Търново, "Абагар", 2019, 118-127 ISBN 978-619-168-245-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2019) Лабиринт от заплетени връзки (Цар Георги Тертер и неговата династия).– National Geographic – България, 2019, кн. 11, 66-71 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2019) Книга, написана с обич, талант и отговорност пред поколенията.– Атанаска Петрова. Село Пейчиново. София, изд. "Сиби", 2019, 11-16. ISBN 978-619-226-132-0 София

Павлов, Пламен (2019) Волжка България през погледа на един доказан изследовател.– Георги Владимиров. Етюди по история и култура на волжките българи. София, изд. "Изток–Запад", 2019, 7-12. ISBN 978-619-010-473-3 София

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за Васил Левски като революционен водач и политик с държавническо мислене.– Буджак: от прошлого к настоящему /Сб. статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека/. Кишинев, 2019, 204-212 ISBN 978-9975-3344-2-6. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Помъчените. – Българите мохамедани /Лъжи и спекулации/, част II. София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 15-31 ISBN 978-954-378-164-5 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София, "Просвета", 2019, 180 стр. ISBN 978-954-013-944-9 София

Павлов, Пламен (2019) Сто и петдесет години от подвига на Хаджи Димитър, Стефан Караджата и техните четници.– Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). Под ред. на Пламен Павлов и Пламен Митев. София, "Фондация Българска Памет", 2019, 7-16 ISBN 978-619-7447-02-6 София

Павлов, Пламен (2019) "Над-дръзновенният от революционерните началници..." – Апостолът /Юбилеен вестник по случай 182 години от рождението на Васил Левски - 2019/. Карлово-София, 2019, 3-5 Карлово - София

Павлов, Пламен (2019) Предговор.– Краят увенчава делото (Сб. материали от Международната научна конференция "Спасяването на българските евреи – събития и личности"). Съставители Пламен Павлов, Елко Хазан, Самуил Ардити. В. Търново, изд. "Фабер", 2019,7-8 ISBN 978-619-000-881-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за Х клас /в колектив/. София, "Просвета", 2019, 279 стр. ISBN 978-954-3910-4 София

Павлов, Пламен (2019) Човекът и обществото /за четвърти клас/. София, "Просвета", 2019 ISBN 978-954-01-XXXX-X София

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за познанството и контактите между Ботев и Левски.– Национална конференция за 170-годишнината от рождението на Христо Ботев /Калофер, 2018/. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Забравеното Средновековие. София, "Българска история", 2019, 303 стр. ISBN 978-619-7496-14-7 София

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 9-16 ISBN 978-954-378-171-3 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, Изд. къща "Горекс Прес", 2019, 7-14. ISBN 978-954-616-294-6 София

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.–Antiharismatos Episfragisis (В чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Иван Йорданов). Шумен, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" – Научен център по византинистика, 2019, 403-409. ISBN 978-619-201-348-6 Шумен

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Книга за съхранената памет.– Димо Тодоров. 50 години Плачковци - град. Плачковци, 2019, 3-5. В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Алманах. История на българщината. София, "A&T Publishing", 2019, 341 стр. (в колектив с Милко Палангурски) ISBN 978-619-188-321-9 Авторски текст на Пл. Павлов – с. 7-175. София

Павлов, Пламен (2019) Град Елена и родът Кършовски. – Будител, 2019, кн. 3-4 София

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– Stratum plus, 2019, 361-366. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Познатата "непозната" война.– Форум, бр. 4, 2019, 10-12 ISSN 2367-9271 Балчик

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018, 107 стр. ISBN 978-954-01-3767-4 COBISS.BG-ID 1287185380 София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018,9-57. ISBN 978-954-378-156-0 София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). Пловдив, изд. "Еделвайс", 2018, 7-10 ISBN 978-619-7186-08-6 София

Павлов, Пламен (2018) Afterwoord - A Miletich. The Bulgarian Genocide in Thrace in 1913. Sofia, "Dr. Shterev Hospital", 2018, 347-362. ISBN 978-619-188-156-7 Sofia

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – стратег на националната революция в "Отечеството Българско" / Мизия, Тракия, Македония.– Сборник "Тракия", т. 8, 2018, 7-29. Публикация в интернет като pdf: http://macedonia.kroraina.com/tr/trakija_8_2018.pdf ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, XXIII (2015), кн.1, 2018, 477-480. Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. ISBN 978-954-01-3591-5 София

Павлов, Пламен (2018) Книга за драматичната съдба и делата на един достоен владетел и държавник (Предговор). Николай Овчаров. Константин Тих Асен (Злочестият цар). В. Търново, изд. "Фабер", 2018, 5-12 ISBN: 978-619-00-0763-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 COBISS.BG-ID 1285698532 София

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1, 7–11. Също: Дебати, 3.03.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-140-godini-svobodna-balgaria/ София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – творецът на нашата Свобода.– Дебати, 18.02.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debat-bg-vasil-levski-tvoretsat-na-nashata-svoboda/ София

Павлов, Пламен (2018) Историческо въведение.– Масонството в България. Freemasonry in Bulgaria. София, "Тангра ТанНакРа", 2018, 96-106 /в съавт. с Иво Жейнов/ ISBN 978-954-378-1553 София

Павлов, Пламен (2018) Четирима архиепископи и патриарси от епохата на Първото българско царство.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/chetirima-arhiepiskopi-i-patriarsi-ot-epohata-na-parvoto-balgarsko-tsarstvo.94676 София

Павлов, Пламен (2018) Бележити охридски архиепископи от XV - XVIII в.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/belezhiti-ohridski-arhiepiskopi.94670 София

Павлов, Пламен (2018) Необходимото завръщане на един български учен и интелектуалец от европейска величина. – Рафаил Попов. Още нещо за нашите далечни прадеди. София, 2018, 6-10. ISBN 978-619-188-176-5 София

Павлов, Пламен (2018) Ново изследване за българското държавно-политическо наследство във Влахия и Молдова през късното Средновековие. – Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, изд. "Пропелер", 2018, 7-10. ISBN 978-954-392-520-9 София

Павлов, Пламен (2018) Послеслов.– Искрен Веселинов. Защо съм патриот? Русе, изд. "Ахат", 2018, 123-124. ISBN 978-954-966-487-4 Русе

Павлов, Пламен (2018) Един град, един храм, една гимназия и тяхната българска същност.– 160 години Болградска гимназия "Георги Раковски". София, Министерство на образованието и науката, 2018, 3-6. София

Павлов, Пламен (2018) За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики /893-927/.– Симеонова България в историята на европейския Югоизток, т. II. В. Търново, "Фабер", 2018, 96-106. ISBN 978-619-00-0832-3 COBISS.BG-ID 1287568868 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2018, 2-3 ISBN 978-619-176-135-7 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски и зографите от Галичник.– Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", год. II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на проф.д-р Красимира Мутафова.В. Търново, В. Търново, 2018, 667-673. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2018) Прочути хайдушки войводи или за "вродената любов към свободата..." – Везни, 2018, кн. 7, 26-30 ISSN 0861-606X София

Павлов, Пламен (2018) Кан Тервел и неговите съвременници.– Ави-Тохол, кн. 42, 2018, 29-32. ISSN 1312-2185 София

Павлов, Пламен (2018) По въпроса за евентуалното пътуване на Васил Левски в Бесарабия.- Българите в Северното Причерноморие, т. XIII. Одеса – В. Търново, 2018, 41-47. ISBN 978-966-2601-86-2 Одеса

Павлов, Пламен (2018) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий,година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2018, 615-620. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Османските завоевания и "Държавата на Духа". В. Търново, „Абагар“, 2017, 232 стр. ISBN 978-619-168-179-2 ; COBISS.BG-ID 1284492260 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) За "църквата-майка" и нейната законна "дъщеря". – Дебати, 29.11.2017: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-za-tsarkvata-mayka-i-neynata-zakonna-dashterya/ София

Павлов, Пламен (2017) Тюркофонията в средновековна България и произходът на гагаузите.– Българска история, 6.10.2017: https://bulgarianhistory.org/proizhod-na-gagauzite/ София

Павлов, Пламен (2017) За името "Левски".– Будител, 2017, кн. 1 /януари - март/, 7–10. ISSN 1312-7829. София

Павлов, Пламен (2017) Татаринът Чака не е български цар.– Българска история, 6.03.2017: https://bulgarianhistory.org/tatarinat-chaka-ne-e-bulgarski-tzar/ София

Павлов, Пламен (2017) Иван Владислав срещу Гаврил Радомир.– Българска история, 9.10.2017: https://bulgarianhistory.org/ivan-vladislav-gavril-radomir/ София

Павлов, Пламен (2017) Ивайло - "Смелото сърце" на средновековна България.– Българска история, 6.03.2017: https://bulgarianhistory.org/ivaylo-smeloto-syrtze-na-bulgaria/ София

Павлов, Пламен (2017) Кога е роден Апостола?– Факел, 2017, 02.03. 2017: https://www.fakel.bg/index.php?t=5782 София

Павлов, Пламен (2017) Някои бележки за дейността на Васил Левски в Добруджа и Бесарабия.– Сб. Добруджа, т. 32, 2017 (В чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Георги Атанасов), 424-434 ISSN 0205–2210 Силистра - Добрич

Павлов, Пламен (2017) Българите торлаци. С., "Тангра ТанНакРа", 2017, 241 стр. ISBN 978-954-378-148-5 София

Павлов, Пламен (2017) За т.нар. революционни "кръжоци" в някои български градове, комитетите на Левски и Априлското въстание.- Град и памет, т. 3. Пазарджик, 2017, 312-323 ISBN 978-619-90021-7-9 Пазарджик

Павлов, Пламен (2017) За българските характеристики на Печката патриаршия.– История, култура, медии (Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев). С., 2017, 51-62. ISBN 978-619-7067-72-9 София

Павлов, Пламен (2017) Васил Левски – творец и водач на българската национална революция.– сп. Летописи /издание на Бълтарската Академия на науките и изкуствата/, 2017, кн. 2, 16-25. Също: http://www.basa.bg/images/files/Letopisi_02_2017.pdf София

Павлов, Пламен (2017) Още веднъж за Ботев и Левски.– Ботев лист, 26 май - 4 юни 2017, с. 4 Враца

Павлов, Пламен (2017) История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 140 стр. (в колектив с А. Николов, Р. Гаврилова, М. Босева). ISBN 978–954–01–3394–2 София

Павлов, Пламен (2017) "Армията" на Левски.– Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение (Национална научна конференция, посветена на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата /Карлово, 22-23 юни 2017 г./). Ред. кол. Пл. Митев и др. София, Изд. "Златен змей", 2017, 37-52. ISBN 978-954-776-038-7 София

Павлов, Пламен (2017) Левски – другото име на Свободата. София, "A&T Publishing", 2017 (второ изд. 2018),416 стр. ISBN: 978-619-7106-48-0 - COBISS.BG-ID 1287366116 София

Павлов, Пламен (2017) Куманите – съюзниците на първите Асеневци.– сп. Българска история, 2017, кн. 2.Специален брой: Десетилетието на цар Калоян, с. 80-87 ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.– Епохи, 2017, кн. 2: http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/vol25/iss1/12 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Нов и оригинален поглед към личността на цар Иван Александър и неговата епоха /Предговор/.– Николай Овчаров. Цар Иван Александър Асен: Миротворецът. В. Търново, "Фабер", 2017. ISBN 978-619-000-627-5 Велико Търново

Павлов, Пламен (2017) Сага за Учителя на българското войнство (Предговор) – Красимир Узунов. Азъ служихъ при Дранговъ. С., "Витамин арт", 2017, 3-4. ISBN 978-619-902-428-7 В интернет: https://liternet.bg/publish13/p_pavlov/saga-drangov.htm София

Павлов, Пламен (2017) Сто места на българската памет в "близката чужбина".– Костадин Костадинов. Пътеводител на старите български земи. Варна, 2017, с. 9. Варна

Павлов, Пламен (2017) Вълнуваща панорама на българското минало (Предговор).– Боян Драганов. Ангели и демони (Разкази за лица и събития от българската история). Русе, ИК "Ахат", 2017, 5-9. ISBN 978-954-9664-84-3 София

Павлов, Пламен (2017) Двете български държави на Балканите през VII - IX в. и връзките между тях.– Аристократи и воини /Сребърните колани на българите, VII - VIII в./. София, 2017, 5–23 /на бълг. и англ. ез./ София

Павлов, Пламен (2017) Книга за учителя. История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 123 стр. (в колектив с М. Босева, А. Николов, Р. Гаврилова) ISBN 978-954-01-3490-1 София

Павлов, Пламен (2017) Нова книга за миналото на Стара Загора и средновековна България (Предговор).– Иван Танев Иванов. Град Берое в средновековната история на България. Стара Загора, Издателство "Алфа визия", 2017, 7-12. ISBN 978-954-948-349-9 Стара Загора

Павлов, Пламен (2017) Травъл и въстанието на павликяните в България – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/pavlikiani-vustanie-travyl/ София

Павлов, Пламен (2017) Интриги и преврати в "ханския стан" Плиска. – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/intrigi-prevrati-pliska/ София

Павлов, Пламен (2017) "Слаб" владетел ли е цар Борил? – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/slab-vladetel-li-e-boril/ Също: http://bultimes.eu/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB/ София

Павлов, Пламен (2017) Хаджи Станьо Врабевски и Тетевенският революционен комитет. София, "Фондация Българска Памет", 2017, 52 стр. (в колектив с Пл. Митев) ISBN 978-619-7447-00-2 COBISS.BG-ID 1285247972 София

Павлов, Пламен (2017) 180 години по-късно: какво още не знаем за Апостола?– сп. Българска история, 2017, кн. 1, 42-44. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) Предговор или панорама на успеха.– Момчилов, Делян. Българите! Забравените постижения. София, "Сиела", 2017, 5-7. ISBN 978-954-282-467-1 София

Павлов, Пламен (2017) "Граничаря" Нестор.– Българска история, 2017: http://monarh1991.blog.bg/history/2017/11/05/buntyt-na-granicharia-nestor-prof-plamen-pavlov-bylgarska-is.1575823 София

Павлов, Пламен (2017) Пламен Павлов, историк /интервю/.– сп. Българска наука, 2017, бр. 100 (100 лица на българската наука), 426–428: http://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-100-LICA.pdf София

Павлов, Пламен (2016) Послеслов.– Григор Велев. История на българите от Македония, т. II. Българското националнореволюционно движение в Македония. София, изд. "Изток–Запад", 2016, 617-623. 2016

Павлов, Пламен (2016) Текстове за музейната експозиция на хълма Трапезица във Велико Търново - 8 тематични табла, 2016 г. В. Търново

Павлов, Пламен (2016) "Първостепенний знаменосец" Васил Левски.– Известия на Исторически музей – Чипровци,том II (2016), 43-60. Също: Везни, 2017, кн. 9, 58-68 ISSN 0861-606X Също: Научно дружество на българистите в Република Молдова, бр. 18, февруари 2017 г.: http://ndb.md/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Чипровци - София

Павлов, Пламен (2016) Българите от Беломорска Тракия и турската експанзия в Мала Азия (краят на ХIII – първата половина на XIV в.).- Сборник „Тракия”, т. 7. Хасково, 2016, 43-62. ISSN 1312-1979 Хасково

Павлов, Пламен (2016) Добруджанската епопея и нейните уроци.- Красимир Узунов. Епопеята на Добруджа, т. I. С., „Витамин Арт”, 2016, 141-148. ISBN 978-619-90242-3-2 В интернет: „Десант”, 5.09.2016 - http://www.desant.net/show-news/36750/; също: „ПАН.Бг”, 25.09.2016 - https://pan.bg/view_article-5-352478-Dobrudzhanskata-epopeya-i-nejnite-uroci.html София

Павлов, Пламен (2016) Българският Северозапад през IX-XI в. – Ищван Ердейи. Съкровището от Над Сент Миклош (Съставител Цв. Степанов). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 113-122. ISBN 978-954-378-135-5 София

Павлов, Пламен (2016) Ираноезични етнически общности в средновековна България. – Булгарика – Ираника (Сборник доклади). С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 84-104. ISBN 978-954-378-139-3 София

Павлов, Пламен (2016) Българите и Печката патриаршия (XIV – XVIII в.).- Сребърният Век: нови открития (Съставител А. Милтенова). С., ИК „Гутенберг”, 2016, 245-255. ISBN 978-619-176-063-3 София

Павлов, Пламен (2016) Спартак – идеята за един по-добър свят.- In honorem professoris Stanislav Stanilov / Известия на Националния археологически институт, XLIII, 2016, 65-73. ISSN 0323-9535 София

Павлов, Пламен (2016) Класически труд за езика и етнокултурната идентичност на кримските татари (Встъпителна студия).- Емил Боев. Татарските говори в България. Добрич, 2016, 11-20. ISBN 978-619-90566--0-8 Добрич

Павлов, Пламен (2016) Послеслов и ред. към: Черга пъстроцветна (Антология на автори българи от чужбина и от България). София, 2016. ISBN: 978-619-726-506-4 София

Павлов, Пламен (2016) Петър и Асен – Освободителите на средновековна България.– Великите Асеневци (Сб. доклади от конференция, посветена на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен). Под ред. на Пл. Павлов, Н. Хрисимов, Н. Кънев. В. Търново, „Абагар“, 2016, 15-22 (в съавторство с Ив. Лазаров).ISBN 978-619-168-175-4 В. Търново

Павлов, Пламен (2016) Историята като калейдоскоп от ... истории (Предговор).- Боян Драганов. Зад завесата на големите скандали, т. I. Русе, 2016. ISBN 978-954-966-440-9 Русе

Павлов, Пламен (2016) Книга за един свободен българин в несвободна България.- Станчо Мънков (съставител). Русан Христов Мирчев. Бунтовният син на Сухиндол. В. Търново, „Абагар”, 2016, с. 101-102. ISBN 978-619-168-167-9 В. Търново

Павлов, Пламен (2016) Работни материали по история и цивилизация за 7 клас. Европейско Средновековие. С., „Просвета”, 2016, 36 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). София

Павлов, Пламен (2016) Геноцидът над арменския народ в контекста на политиката на масови изтребления в Османска Турция през XIX – XX в.- Престъпленията против човечеството и тяхното отражение през XXI век (Научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от Геноцида над арменците, София, 5-6 юни 2015 г.). С., 2016, 121-130. ISBN 978-619-90184-3-9 София

Павлов, Пламен (2016) Българи и турци. С., „Тангра ТанНакРа”, 2016, 383 стр. (в колектив). ISBN 978-954-378-141-6 София

Павлов, Пламен (2016) Обективност, енциклопедизъм и аналитичен прочит на миналото (Послеслов). – Григор Велев. История на българите от - Македония, т. II. С., „Изток – Запад”, 2016, 617–623. ISBN 9786191527694 Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=5122 София

Павлов, Пламен (2016) Няколко „стоп-кадри” с Дьорд Сонди.- Мостът на езика (В чест на 70-год. на Д. Сонди). С., „Литературен вестник”, 2016, 92-96. ISBN 978-954-9602-48-7 София

Павлов, Пламен (2015) Голи оток – пъкълът на Титовия „рай” (Предговор).- Венко Марковски. Голи оток – островът на смъртта. С., „Сиела”, 2015, 5-18. ISBN 978-954-28-1897-7 София

Павлов, Пламен (2015) Щрихи към историческия портрет на св. Ромил Видински.- Търновска книжовна школа, т. 10. В. Търново, 2015, 680-696. ISBN 978-954-339-2 В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Каймак-Чалан и битката за паметта (Послеслов).- Красимир Узунов. Каймакъ-Чаланъ, т. I. С., 2015, 711-717. ISBN 978-619-90242-3-2 Също: http://www.fakel.bg/index.php?t=4832 София

Павлов, Пламен (2015) Св. Киприан, митрополит Московски, и някои видни негови съвременници.- Россия – Болгария (Образы духовного единства). Изд. Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии (Болгария). София, 2015, 124-139. София

Павлов, Пламен (2015) България, Римската църква и идеята за християнско единство.- Conservative Quarterly, 2015, кн. 2, 29-39. ISSN 2367-6981 Публикувана в интернет: https://conservativeq.wordpress.com/2015-2/2-2015/pavlov/ София

Павлов, Пламен (2015) История на Ямбол. Ямбол, Община Ямбол, 2015, 127 стр. (научен консултант и отг. редактор). ISBN 978-619-90492-0-4 Ямбол

Павлов, Пламен (2015) Петър и Асен – братята освободители (830 години от възобновяването на средновековната българска държава).– Света гора (Алманах за литература, наука и изкуство), кн. 13, 2014-2015, 66-76 (в съавторство с Ив. Лазаров). В. Търново

Павлов, Пламен (2015) За България – с горчивина и болка, с обич и вяра (Предговор).- Кристиян Бегажев. Децата на България. Варна, 2015, 5-7. ISBN 978-954-9418-81-1 Варна

Павлов, Пламен (2015) Българска национална доктрина (Проект). С., 2015, 275 стр. (в колектив с Гр. Велев и др.) ISBN 978-954-621-248-1 София

Павлов, Пламен (2015) Освободителите Петър и Асен.- в. „Велико Търново”, 2015, 1-2. Също: Факел, 7.11.2015 http://www.fakel.bg/index.php?t=4838 В. Търново - София

Павлов, Пламен (2015) Бележки за управлението на кан Маламир (831-836) и кавхан Исбул.- Добруджа, т. 30 (2015) (В чест на 60-годишнината на Валери Йотов), 179 – 192. ISSN 0205-2210 Добрич

Павлов, Пламен (2015) Още веднъж за браковете, дъщерите и „сватбите на Йоан Асен…” – Bulgaria mediaevalis, (в чест на проф. Илия Илиев), т. 6, С., 2015, 285-298. ISSN 1314-2941 София

Павлов, Пламен (2015) Цар Самуил – от битката при Ключ до смъртта му в Преспа (29 юли – 6 октомври 1014 г.).- Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014 - 2014). С., Изд.къща „Гутенберг”, 2015, 92 – 100. ISBN 978-619-176-049-7 София

Павлов, Пламен (2015) Бележки за държавно-политическата идеология на Първото българско царство при цар Самуил и неговите наследници.- Eвропейският Югоизток през втората половина на Х – началото на XI в. История и култура (Международна научна конференция. София, 6-8 октомври 2104 г.). С., Военно издателство, 2015, 199 – 207. ISBN 978-954-509-540-5 София

Павлов, Пламен (2015) Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат. С., „Борина”, 2015, 159 стр. (на бълг. и англ. ез.). ISBN 978-954-500-303-5 София

Павлов, Пламен (2015) Българска национална история, т. III. Първото българско царство (680 - 1018). В. Търново, „Абагар”, 2015, 811 стр. (отговорен редактор, предговор, автор). ISBN 978-619-168-142-6 В. Търново

Павлов, Пламен (2015) Един от авторитетите на съвременна България. – Сб. На многая лета! (Акад. Гр. Велев на 80 години). С., 2015, 69-71 София

Павлов, Пламен (2014) Истината за цар Самуил.– http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/istinata-za-tsar-samuil.58573 София

Павлов, Пламен (2014) Цар Самуил, българската държавност и историческа памет /Тематична изложба/. София

Павлов, Пламен (2014) Св.св. Кирил и Методий и държавата на Духа /Тематична изложба/ София

Павлов, Пламен (2014) Борис–Михаил Покръстител – духът и волята на България /Тематична изложба/ София

Павлов, Пламен (2014) Последните месеци и дни на цар Самуил.– Будител,2014, кн. 2,65-68 София

Павлов, Пламен (2014) 1000 години от битката при Беласица.– Факел, 2014: https://www.fakel.bg/index.php?t=3816 София

Павлов, Пламен (2014) Към пантеона на българските светци. Ефрем Печки и Теодосий Трапезундски (Втората половина на XIV в.). – Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, 453-465. ISBN 978-954-07-3863-5 София

Павлов, Пламен (2014) Агресията на киевския княз Светослав в България.–Факел, 8. 11. 2014: https://www.fakel.bg/index.php?t=3998 София

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. Предговор.– Българска история – летописец, 2014: http://bghistory-letopisec.blogspot.bg/2014/09/blog-post.html София

Павлов, Пламен (2014) Симеон Симев – гласът на изкуството, на истината.– Културна палитра, кн. 6-7, Перник, 2014, 143-144 ISSN 1314-7307 Перник

Павлов, Пламен (2014) Векът на цар Самуил. София, изд. "Изток - Запад", 2014, 232 стр. ISBN 978-619-152-502-7 София

Павлов, Пламен (2014) София (Пътеводител). С., „Тангра ТанНакРа”, 2014, 307 стр. (предговор, автор на историческата част). София

Павлов, Пламен (2014) От Парория и Търново до Печ и Раваница. – Власт и моћ - властела Моравске Србије од 1365 до 1402 године. Крушевац, 2014, 149-162. ISBN 978-86-82803-38-6 Крушевац

Павлов, Пламен (2014) Свети Методий или „първенството на втория” (Предговор).- Зденек Кланица. Тайната на гроба на Методий, моравски архиепископ (превод от чешки Н. Жечева-Увирова, научен ред. Пл. Павлов). С., изд. „Изток – Запад”, 2014, 7-16. ISBN 978-619-152-427-3 София

Павлов, Пламен (2014) Павликени – огледало на българската история и национална съдба.- Юбилеен сборник Павликени (под ред. на Пл. Павлов). В. Търново, „Фабер”, 2014, 8-12. ISBN 978-619-00-0050-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2014) Съперничества и кървави борби за престола на Асеневци.- Slavii in regiuna Carpato-Dunare: influente reciproce entice si culturale. Chisinau, 2014, 59-66. Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2014) Две християнски реликви от Дукля (дн. Черна гора), свързани с видни българи.- Средновековният човек и неговият свят (Сб. в чест на 70-та год.на проф. К. Попконстантинов). В. Търново, „Фабер”, 2014, 183 – 195. ISBN 978-619-00-0108-9 В. Търново

Павлов, Пламен (2014) Всичко българско и родно (Христоматия за деца). Русе, изд. „Парнас”, 2014, 239 стр. (в колектив с Н. Петрова и Пл. Абаджиев) (авторски текст на Пл. Павлов – с. 9 – 54). ISBN 978-954-8483-30-8 Русе

Павлов, Пламен (2014) „Дунав грабна короната на Рим…” – „За буквите”, бр. 43, октомври 2014, с. 7; също: http://zabukvite.org/issues#top София

Павлов, Пламен (2014) Комитопулите в борба за българската независимост (Предговор).- Василка Тъпкова – Заимова. „Българи родом” (Второ допълнено и преработено изд.). С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2014, 13-17. ISBN 978-954-322-783-9 София

Павлов, Пламен (2014) Цар Самуил и идеята за независимото Българско царство.– Будител, 2014, кн. 1, 7-12. София

Павлов, Пламен (2014) България и българите (Предговор).- Иван Градешлиев. Българите гагаузи / Болгары гагаузы. София, „Тангра ТанНакРа”, 2014, 9-27 (бълг.), 149-168 (рус.). ISBN 978-954-378-119-5 София

Павлов, Пламен (2014) За историята на едно селище и за общата ни българска съдба (Предговор).- Филип Хитов. Село Припек. Ямбол, 2014, 5 – 6. ISBN 978-619-7020-04-5 Ямбол

Павлов, Пламен (2013) За философско-историческите възгледи на един български учен от европейска величина (Предговор).- В: К. Пампов. Философия на историята (Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев). Пазарджик, 2013, 3-7. Също: http://literaturensviat.com/?p=91682 Пазарджик

Павлов, Пламен (2013) Куманы (половцы) во внутреполитической жизни поздней Византийской империи ХІІІ-ХV вв. – Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, 67 – 77. ISBN 978-9965-31-560-2 Астана

Павлов, Пламен (2013) Бележки за личността и времето на цар Роман Симеон (978-991).- Триандафилло (Юбилеен сб. в чест на проф. Христо Трендафилов), т. 1. Шумен, 2013, 392-405. ISBN 978-954-400-933-5 Шумен

Павлов, Пламен (2013) Познатите и непознати български светини в Скопие.- Ние в науката и науката в нас (Сб.в чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков). В. Търново, 2013, 147-156. Също: http://frognews.bg/news_53664/Znakovi_balgarski_svetini_v_Skopie/; Също: http://www.zona-news.com/displaynews/57788 също (в две части): http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5088; http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5120 В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Книга, написана с ерудиция и обективност.- К. Бадваганян. Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци. Пловдив, 2013, 4-13. Вариант в интернет: http://avtorski.pogled.info/article/54275/Oshte-vednazh-za-opitite-da-se-otricha-genotsida-nad-armenskiya-narod Пловдив

Павлов, Пламен (2013) За съдбата на една фамилия и за историческата памет (Предговор).- В. Антонова. Потомците на Баба Тонка и Народният съд. С., „Изток-Запад“, 2013, 7-10. Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Baba-Tonka.pdf София

Павлов, Пламен (2013) Вселенският патриарх Йосиф ІІ – духовен водач от европейска величина.- Българското начало (Сб. за 15-год. от основаването на Общобълг. фондация „Тангра ТанНакРа“ ). С., „Тангра ТанНакРа“, 2013, 242-259. ISBN 978-954-378-096-9 София

Павлов, Пламен (2013) Няколко бележки за Индже войвода.- В: България: метрополия и диаспора (Сб. по случай 65-год. на проф. д.и.н. Николай Червенков). Кишинев, 2013, 139-146. Кишинев

Павлов, Пламен (2013) Когато фактите говорят ... (Предговор).- Р. Иванов. Българската народност (ХІХ-ХХІ в.). В. Търново, изд. „Знак '94”, 2013, 7-10. В. Търново

Павлов, Пламен (2013) Хаджи Станьо Врабевски - един полузабравен съратник на Васил Левски.- „Будител”, 2013, кн. 3, 91-95. Разширен вариант в: http://frognews.bg/news_53269/EDIN_POLUZABRAVEN_SARATNIK_NA_VASIL_LEVSKI/, София

Павлов, Пламен (2013) Владимировият кръст.- Будител, 2013, кн. 1, 25-31; Също: http://fakel.bg/index.php?t=2495; също: http://dveri.bg/aqqu4; София

Павлов, Пламен (2013) Няколко думи за учения и човека проф. Василка Тъпкова-Заимова.- Homo Sciens, 2013, бр.7, с. 19 София

Павлов, Пламен (2013) Предговор.- Архимандрит Григорий (Лозев). Васил Левски Дякона. С., „Марс 09“, 2013 (предговор и редакция) София

Павлов, Пламен (2013) За „великия небесен човек“ св. Григорий Синаит и духовното средище в Странджа през ХІV в. (Предговор).- М. Николов. Исихазмът, св. Григорий Синаит и манастирите в Парория. Бургас, „Делфин прес”, 2013, 9-14. ISBN 978-954-721-014-1 Бургас

Павлов, Пламен (2013) Арбанаси и църквата „Рождество Христово”. С., „Борина”, 2013, 32 стр. (на бълг., англ., рус., фр., нем., итал., исп.ез.) (в съавторство с Хитко Вачев) София

Павлов, Пламен (2013) Българска национална история, том ІІ (Древните българи, Старата Велика България и нейните наследници в Източна Европа през Средновековието). В. Търново, „Абагар“, 2013, 448 стр. ISBN 978-619-168-060-3 Велико Търново

Павлов, Пламен (2013) Великая болгарская ересь в средневековом мире.– Проза.Ру, 2013: https://www.proza.ru/2013/02/06/2054 Москва

Павлов, Пламен (2013) Св. патриарх Евтимий - "добрият пастир" на българите в едно жестоко време.–http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/sv-patriarh-evtimii-dobriyat-pastir-na-balgarskiya-narod-v-edno-trudno-i-zhestoko-vreme.42279 София

Павлов, Пламен (2012) Кой кой е в средновековна България (Трето основно преработено и допълнено издание). С., “Изток – Запад”, 2012, 720 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 798-619-152-012-1 COBISS.BG-ID 1246206948 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. І. Световни имена от нашите земи. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съставител, отг. редактор, автор, предговор). ISBN 978-954-574-081-7 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІ. От Освобождението до Независимостта. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор). ISBN 978-954-574-087-9 София

Павлов, Пламен (2012) Цар Константин Асен във фокуса на предубедеността.- В: Провалите в историята. С., 2012, 106-112. Също: http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf София

Павлов, Пламен (2012) Българи – духовни водачи на сърбите (ХІV-ХVІІІ в.).- Българско средновековие: общество, власт, история (Сб. в чест на проф.д-р М. Каймакамова). С., 2012, 455-467. София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІ. Първото българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. редактор, предговор, автор) ISBN 978-954-574-082-4 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІІІ. Византийското владичество и Второто българско царство. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг. ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-083-1 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. V. Българското възраждане – от Паисиевата история до Кримската война. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр.(съст., отг.ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-085-5 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІ. Пътят към Свободата. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (cъст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-086-2 София

Павлов, Пламен (2012) Георги Пеячевич – един недооценен национален герой.- Литературен свят, 2012: http://literaturensviat.com/?p=60967 София

Павлов, Пламен (2012) “Този, който пръв ни повика в народен живот...“ (Иларион Макариополски – 200 години от рождението му).- http://www.fakel.bg/index.php?t=2169; Също: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5165111 София

Павлов, Пламен (2012) (Послеслов) За „повторния живот” на Георги Бенковски - В: Галина Златарева. Медальонът (роман). С., 2012. Също: http://fakel.bg/index.php?t=2480 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217 София

Павлов, Пламен (2012) Българи - участници в освобождение на Гърция и Сърбия.– Литературен свят, бр. 40, май 2012: http://literaturensviat.com/?p=57319 София

Павлов, Пламен (2012) Кракра Пернишки.- Културна палитра (алманах), кн. 1-2. Перник, 2012, 255-256. Перник

Павлов, Пламен (2012) K bulharskemu narodnimu dni.- Hlas Pravoslavi, 2012, cislo 4, 6-10. http://www.hlaspravoslavi.cz/ (архив – pdf) Praha

Павлов, Пламен (2012) „Този народ чака да се бие, както се чака голям празник...“ (100 години от Балканската война).- Будител, 2012, кн. 3, 7-16. София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІV. В сянката на азиатската деспотия. С., “Световна библиотека”, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-084-8 София

Павлов, Пламен (2012) “Дадох ли нещо на България...“ (Предговор).- Симеон Радев. Моите спомени от Балканската война. Букурещката конференция. София, „Изток-Запад“, 2012, 6-13 (в съавторство с Пл. Крайски). Също: Будител, 2012, кн. 3, 12-15; Също: http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Tova_Loeto_vidqh_ot_Balkanskata_vojna.pdf София

Павлов, Пламен (2012) (Предговор). Григор Велев. Българската национална кауза (1762-2012). С., „Знание“, 2012, с. 1-2; Също в: сп. България – Македония, 2012, кн. 6, 38-39; Също: http://jivotatdnes.bg/index.php?page=article&id=12920 и http://www.basa.bg/index.php/izdania/knigi/112-2012-09-28-06-46-53 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. Х. От Втората световна война до днес. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-090-9 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. VІІІ. За обединение на разпокъсаното Отечество, С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор). ISBN 978-954-574-088-6 София

Павлов, Пламен (2012) Бележити българи, т. ІХ. Между двете световни войни. С., „Световна библиотека“, 2012, 160 стр. (съст., отг.ред., предговор, автор) ISBN 978-954-574-089-3 София

Павлов, Пламен (2012) Пловдив – хилядолетният град. С., “Борина”, 2012, 32 стр. (на бълг., англ., фр., нем., исп., итал.ез.) София

Павлов, Пламен (2011) Религиозният живот по българските земи и неговото духовно излъчване. – К. Рижов. Кой кой е в световната религия. В. Търново, “Абагар”, 2011, 678 – 694. ISBN 978-954-427-914-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Предговор.- Н. Илиев. Османската империя, Видин и Осман Пазвантоглу. Видин, 2011, 5-6. Видин

Павлов, Пламен (2011) История на България (Енциклопедия за малки и пораснали деца). С., “Световна библиотека”, 2011, 160 стр. (в съавт. с Р. Манджукова). ISBN 978-954-574-055-8 София

Павлов, Пламен (2011) (Предговор) Младен Сърбиновски. За македонистките работи. С., 2011, 7-10. ISBN 978-954-9336-63-4 София

Павлов, Пламен (2011) И висока академична наука, и отлично четиво.- Поморие. Древност и съвремие, т. І. Пловдив, „Геопан“, 2011: http://nessebar-news.com/2011/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82/ Бургас

Павлов, Пламен (2011) (Предговор)Ж. Войников. Алано-древнобългарско писмо. В. Търново, изд. "Фабер", 2011, 7-8. В. Търново

Павлов, Пламен (2011) Българо-татарските отношения и тяхното отражение в Тракия през ХІІІ-ХІV в. – Стефан Захариев (Живот, дело, род). Научна сесия, посветена на 200-год. от рождението му. Пазарджик, 2011, 51-68. Пазарджик

Павлов, Пламен (2011) Енциклопедична книга, утвърждава националната идея и демократичните ценности.- Гр. Велев. Диктатура, терор, геноцид, шовинизъм. В. Търново, “Абагар”, 2011, 273 – 278. Също: http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=951 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) “Слаб владетел” ли е цар Борил (1207-1218)? – Традиции и приемственост (50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи), т. І (История). Кърджали – В. Търново, изд. “Фабер”, 2011, 249 – 258. Също: http://literaturensviat.com/?p=69254 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) За “латинските” влияния в средновековна България и идеята за християнско единство.- Будител, 2011, кн. 3, 17-26. Също: Литературен свят, 2012: http://literaturensviat.com/?p=48477 София

Павлов, Пламен (2011) Tataro-Bulgarica – три этюда о болгарско-татарских контактах на Нижнем Дунае в XIII-XIV вв.- Археология Евразийских степей, вып. 13. Казань, 2011, 3-32 (в съавт.с Г. Атанасов). Казань

Павлов, Пламен (2011) Византия и византийският свят. С., “Просвета”, 2011, 474 стр. (в колектив: В. Тъпкова – Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов). ISBN 978-954-01-2427-8 София

Павлов, Пламен (2011) Стопанска история на България. В. Търново,"Ровита", 2011. ISBN 978-954-8914-25-3 В. Търново

Павлов, Пламен (2011) България и Византия между татарската хегемония и османското завоевание (XIII- XIV в.).– Procceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22 - 27 August 2011, vol. III, Sofia, 2011, 78-79. София

Павлов, Пламен (2010) Историята – далечна и близка. В. Търново, “Абагар”, 2010, 344 стр. ISBN 978-954-427-913-4 COBISS.BG-ID 1235621348 В. Търново

Павлов, Пламен (2010) Забравени и неразбрани (Събития и личности от българското Средновековие). С., “Сиела”, 2010, 397 стр. ISBN 978-954-28-0787-2 COBISS.BG-ID 1236175076 София

Павлов, Пламен (2010) Българите и французите. С. , “Тангра ТанНакРа”, 2010, 272 стр. (в колектив с Р. Заимова, В. Вачкова и Д. Вачков) (на бълг.и фр.ез.) София

Павлов, Пламен (2010) Българите в чужбина – дезинтеграция, асимилация или консолидация? – Демографската катастрофа. Русе, “Ахат”, 2010, 219-230. ISBN 978-954-9664-35-5 Русе

Павлов, Пламен (2010) Тюркофония в средневековой Болгарии и происхождение гагаузов.- Болгары и гагаузы в многонациональной Молдове: история и современность. Кишинев - Варна, 2010, 43-48. Вариант на бълг.ез.- http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/gagauzi.htm Кишинев

Павлов, Пламен (2010) Помъчените (Размисли за историята. И не само...). – Литературен свят, 16.01.2010 - http://literaturensviat.com/?p=22185. София

Павлов, Пламен (2010) Симеон Симев - гласът на изкуството, на истината - Ек, 2010, кн. 1, 36-38 София

Павлов, Пламен (2010) Патриарх Ефрем, българинът от “Търновската страна”. – Будител, 2010, кн. 2, 53-57. София

Павлов, Пламен (2010) Св. Иван Рилски – славата на София и цяла България.- Будител, 2010, кн. 3, 7-14. София

Павлов, Пламен (2010) Българи светци. С., “Тангра ТанНакРа”, 2010, 271 стр. (в колектив с Хр. Темелски). ISBN 978-954-378-064-8 COBISS.BG-ID 1234361316 София

Павлов, Пламен (2009) Предговор – В. Тъпкова-Заимова. “Българи родом...” (Комитопулите в изворите и историографската традиция). В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2009, 5-10. Също в: “За буквите”, бр. 32, 2010, с. 10; http://www.zabukvite.org/newspapers/Zabukvite32.pdf В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Половцы во внутриполитической жизни Византии и Болгарии (ХІІІ-ХІV вв.).- Stratum plus, 6. (2005-2009). Причерноморские етюды. Санкт Петербург, 2009, 388-409. Санкт Петербург

Павлов, Пламен (2009) За българо-гръцкия антагонизъм през 1906 г. и непрочетените страници от историята (Предговор).- В: К. Костадинов. Антигръцкото движение във Варна. Варна, 2009, 5-7. Варна

Павлов, Пламен (2009) Съвременна българска енциклопедия (пето допълнено и преработено издание), т. І – ІІ. В. Търново, “Габеров”, 2009, 1440 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров и др.). В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Предговор – К. Митова-Ганева. Споменъ за Търново. В. Търново, 2009, 5-6. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Нова книга за Ботевградския край. И не само. (Предговор) – Ив. Стаменов. Из древната история на Ботеградско. София, 2009, 1-3. София

Павлов, Пламен (2009) Предговор – Р. Манджукова. Кръстопътища български. С., 2009, 7-9. Също: сп. “Ек”, 2009, кн. 6, 45-47 София

Павлов, Пламен (2009) Книга за учителя по История и цивилизация за осми клас. С., "Просвета", 2009 (в колектив с Ал. Николов и М. Босева) София

Павлов, Пламен (2009) Предговор.- Опознай България. С., изд. “Арти” и ДАБЧ, 2009, 2-3. София

Павлов, Пламен (2009) Бележки по въпроса за северната българска граница през ХІІІ-ХІV в.– Приятели за науката (Сб. в чест на проф. Тодор Балкански). В. Търново, 2009, 257-263. Публикация в интернет: http://www.liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Средец (София) в историята на Първото българско царство.- В: 1200 години Сердика – Средец – София в България. Пловдив – София, "Летера", 2009, 4-38. ISBN 978-954-516-895-6 София

Павлов, Пламен (2009) За брака на цар Иван Асен ІІ и Анна-Мария Арпад.- Историк със съдба на творец и преподавател (Сб. в чест на 60-та годишнина на проф. Л. Спасов), т. І. В. Търново, 2009, 27-34. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Моско Москов – изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот.- Москов, М. Избрани страници за Великотърновския край. В. Търново, “Абагар”, 2009, 19-24. ISBN 978-954-427-856-4 В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Връх Кадрафил и гробът на Хаджи Димитър.- Кадрафил – върхът на безсмъртието. Пловдив, 2009, 5 – 12. ISBN 978-954-9498-22-6 Пловдив

Павлов, Пламен (2009) История и цивилизация за VІІІ клас. С., “Просвета”, 2009, 184 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). ISBN 978-954-360-004-5 София

Павлов, Пламен (2009) Златната Орда и българите. С., “Военно издателство”, 2009, 176 стр. (в колектив с Г. Владимиров). Авторски текстове на Пл. Павлов – с. 12-15, 79-134. ISBN 978-954-509-418-7 София

Павлов, Пламен (2009) Македония – земя българска. С., “Световна библиотека”, 2009, 82 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 5-41. ISBN 978-954-574-005-3 София

Павлов, Пламен (2009) Българските царици, владетелки и принцеси. София, “Световна библиотека”, 2009, 80 стр. ISBN 978-954-574-009-1 София

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) ISBN 978-954-500-214-4 COBISS.BG-ID 1236308708 София

Павлов, Пламен (2009) Спартак – синът на Древна Тракия. С., “Тангра ТанНакРа”, 2009, 174 стр. (на бълг.и англ.ез., в колектив със Ст. Димитров). ISBN 978-954-378-024-2 COBISS.BG-ID 1234375140 София

Павлов, Пламен (2009) Ивайло – “Смелото сърце” на средновековна България.- “България – земя на блажени...” (In memoriam professoris Iordani Andreevi). В. Търново, 2009, 375-383. ISBN 978-954-8387-55-2 В. Търново

Павлов, Пламен (2009) Една нова книга на Иван Стаменов (Предговор).– Иван Стаменов. Последният кефалия на цар Иван Шишман – севаст Огнян от Боженишки Урвич. София, 2009, с. 3. София

Павлов, Пламен (2009) Военачалници и съюзници кумани, татари и алани във Второто българско царство.– "Нумизма", 2009: https://numizma.com/magazine/%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ София

Павлов, Пламен (2008) За изграждането на паметник - параклис на св. Иван Рилски в София.– Православие. Бг, 10.12.2008: http://www.pravoslavie.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%81/ София

Павлов, Пламен (2008) За българското духовно влияние в средновековна Молдова.- Tara Moldovei in contextual civilizatiei europene (In honorem Gheorghe Gonta). Chisinau, ed. “Cartdidact”, 2008, 132-139. . ISBN 978-9975-940-73-3 Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 2 (Вековете на османското робство) С., “Световна библиотека”, 2008, 80 стр. ISBN 954-8615-81-9 София

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 1 (Праистория, античност, средновековие). С., “Световна библиотека”, 2008, 79 стр. ISBN 954-8615-80-0 София

Павлов, Пламен (2008) Българското Средновековие: познато и непознато. В. Търново, “Абагар”, 2008, 256 стр. ISBN 978-954-427-796-3 COBISS.BG-ID 1229175012 В дигитален вид на сайта на Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски": http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/621daca3-167c-4fef-b1bf-477c6fd831c8?tk=Yh2soxZ8T--xv0d8b9gxyAAAAABe_tC2.ZXHjkib8CrTLpA2fkrGaHQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/33240 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Ставропигиалният Рилски манастир. С., “Арх&Арт”, 2008, 66 стр. (в колектив с Н. Тулешков) ISBN 978-954-8931-42-7 София

Павлов, Пламен (2008) Пресиан ІІ – последният владетел на Първото българско царство (1018 г.). Славистични проучвания (Сб. в чест на ХІV Междунар. славистичен конгрес). В. Търново, 2008, 253-265. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/presian_II.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2008) България до Бяло море в средата на ХІV в.?- Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 169-176. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българи – духовни водачи в православна Европа по времето на св. Киприан, митрополит Московски – Киприанови четения. В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 325-342. ISBN 978-954-524-641-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Сърбия в политиката на княз Борис-Михаил и цар Симеон Велики. – Християнската култура в средновековна България (Материали от национална научна конференция, 2-4 май, Шумен). В. Търново, 2008, 136-145. ISBN 978-954-775-978-7 В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Памяти профессора Рашо Рашева. – Fino-Ugrica, 11, Казань, 2008, 101-103 (в съавт.с Г. Владимиров и Ф. Хузин). Казань

Павлов, Пламен (2008) Българи и руси през Средните векове.- България, Варна – Русия (от Средновековието до ново време). Варна, 2008, 21-40. ISBN 978-954-92161-1-0 Варна

Павлов, Пламен (2008) История на България и българите (Предговор).- Ст. Бояджиев. Българската архитектура през VІІ – ХІV в., т. І (Дохристиянска архитектура). София, “Тангра ТанНакРа”, 2008, 9-11 София

Павлов, Пламен (2008) Св. Теодосий Трапезундски – един малко известен българин от ХІV в.- България, Балканите, Европа, т. ІІ. В. Търново, 2008, 53-60. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Из дебрите на паметта на един град (Предговор). – К. Митова-Ганева. Велико Търново – непознато, любопитно и обичано. В. Търново, 2008, 1-4. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българската писменост – европейски феномен. С., “Борина”, 2008, 80 стр.(в колектив с Ат. Орачев и Ант. Ханджийски). Издания и на англ., рус., нем., фр.ез. ISBN 978-954-500-192-5 София

Павлов, Пламен (2008) Средновековното минало на Варна и българския Североизток под лупата на археолога (Предговор). – В. Плетньов. Варна Средновековието, т. І (От VІІ до края на Х век). Варна, “Зограф”, 2008, 3-6. Варна

Павлов, Пламен (2008) Българи извън българското етнокултурно пространство през ХV-ХІХ в.- В: Подбрани извори за българската история, т. ІІІ. С., “Тангра ТанНакРа”, 2008, 538-558; Български светци във времето на османското владичество (ХV-ХІХ в.).- пак там, 443-452 (в съавторство с Хр. Темелски). София

Павлов, Пламен (2007) България и нейната история; Цар Иван Александър.- в: Четвероевангелието на цар Иван Александър. Съст. Е. Димитрова (CD). С., 2007 (на бълг. и англ.ез.). София

Павлов, Пламен (2007) Книга, която лекува помрачаването на историческата памет (Предговор). – Русков, В. Българи и сърби. Цариброд, Западните покрайнини и още по на запад. С., 2007, 9-48 (на бълг. и англ.ез.) Отзиви: сп. България – Македония, 2007(З. Тодорова): http://bulgariamakedonia.net/index.php?br=57&stat=377 София

Павлов, Пламен (2007) Научното и академично дело на проф. Василка Тъпкова-Заимова.- Търновска книжовна школа, т. 8. В. Търново, 2007, 15-20. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Цар Константин ІІ Асен (1397-1422) – последният владетел на средновековна България.– Дунав-Днестър / Dunarea-Nistru (Тараклийски държавен университет – Годишник, т. І). Кишинев, 2007, 22-33. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/konstantin_II_asen.htm http://nobilitybg.blog.com/1363049/ Кишинев

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат (ХІІ-ХХІ в.). В. Търново, 2007, 5-12. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Владимиров, Г. Волжка България и Казанското ханство в географските карти. С., 2007, 4-5. София

Павлов, Пламен (2007) (Предговор) Веселин Игнатов. Цар Калоян. С., Военно изд., 2007. София

Павлов, Пламен (2007) България - люлка на европейската цивилизация. София, "Борина", 2007, 255 стр. /отделни издания на бълг., англ., фр., нем., рус.ез./ ISBN 954-500-175-5 COBISS.BG-ID 1242957284 София

Павлов, Пламен (2006) Sedentaires et nomades fase a l’idee de la mer.- Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V(2). C., 2006, 263-270 (в съавт. В. Тъпкова-Заимова). София

Павлов, Пламен (2006) Търновските царици. В. Търново, “Дар-РХ”, 2006, 88 стр. ISBN 954-9489-04-3 COBISS.BG-ID 1242475748 В. Търново

Павлов, Пламен (2006) България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60. Одеса

Павлов, Пламен (2006) “Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. ISBN -10: 954-07-2435-Х и ISBN-13: 978-954-07-2435-5 София

Павлов, Пламен (2006) Оn the Bulgarians – the nation that gave birth to John Atanasoff’s father.- In: Burton, T. World chahger (Atanasoff and the computer). Sofia, 2006, 13-29. София

Павлов, Пламен (2006) История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева).ISBN 954-01-1868-9 София

Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59 Варна

Павлов, Пламен (2006) За д-р Дьорд Сонди.- Haemus/Хемус, 2006, кн. 1, 48-50 (на бълг. и унг. eз.).В интернет: http://www.bolgarok.hu/index.php?id=111&L=1 Budapest

Павлов, Пламен (2006) За старобългарския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий.– LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), 2006, бр. 9. ISSN 1312-2282 (в съавторство с Мария Спасова). Публикувано в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/prevod.htm Варна

Павлов, Пламен (2006) Кратка история на българския народ /CD/. София, 2006 (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски) София

Павлов, Пламен (2006) За името българи и неговото послание (Послеслов).– К. Николова, Б. Пашкова. Юнакът и небесната сърна. София, "Тангра ТанНакРа", 2006, 50-59 (на бълг. и англ.) ISBN-10: 954-9942-93-7 и ISBN-13: 978-954-9942-93-4 София

Павлов, Пламен (2005) Отдавна необходима, но и навременна книга. – В: Владимиров, Г. Казанското ханство. С., 2005, 9-14 (също: http://www.theosoph.org/lib/Kazanskoto_hanstvo.htm София

Павлов, Пламен (2005) Политиката на българските владетели към степните народи в защита на европейското пространство (VІІ-ХІV в.).- Български векове, кн. 5, 2005, 42 – 53 (на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2005) A bolgarok rovid tortenete. Budapest, “Napkut”, 2005, 152 стр. (в колектив с Й. Янев). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 11 – 96. ISBN 963-8478-00-4 Budapest

Павлов, Пламен (2005) Кратка история на България. Кърджали, “Родина”, 2005, 272 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл.Павлов - с. 7 – 96).ISBN 954-8969-69-6 Кърджали

Павлов, Пламен (2005) Православни български манастири (албум). В. Търново, “Габеров”, 2004 (на бълг., англ., рус., немски ез.). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. Също: Български манастири (CD). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. В. Търново, “Габеров”, 2005 (на бълг., англ., фр., нем. и рус. ез.) (текстове – 90 стр.) В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към портрета на Вселенския патриарх Йосиф ІІ.- Аcta Musei Varnaensis, III – 1. Българските земи през Средновековието (VІІ-ХVІІІ в.) Междунар. конференция в чест на 70-год. на проф. Ал. Кузев (2002). Варна, 2005, 93-104. Варна

Павлов, Пламен (2005) Св. Патриарх Ефрем Сръбски – “добрият пастир от Търновската страна”.- Известия на Исторически музей – Кюстендил, т. Х. Кюстендил, 2005, 287-296. Кюстендил

Павлов, Пламен (2005) Българите по света; Българите по света (днешно състояние).- В: Колев, Й. Българите извън България. С., «Тангра / ТанНакРа», 2005, 15-20, 411 – 431. София

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към “идеологическия потрет” на цар Калоян.- Епохи, 2003, кн. 1-2 (в памет на Б. Примов и Г. Първев). В. Търново, 2005, 159 – 168. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) “The Other Bulgaria” on the Volga River – from the ancestors Kubrat and Kotrag to the Futur.- In: Pavlov, N. The Bulgarian Issue in the Volga-Ural region. Sofia, “Tanga/TanNakRa”, 2005, 15-35. София

Павлов, Пламен (2005) “Българската хората ни е по-сладка...” – В: Културните текстове на миналото (в чест на К. Попконстантинов), кн. І. С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2005, 235-246 (в съавт. с К. Чакъров). София

Павлов, Пламен (2005) Непознати светини. – В: Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. В. Търново, Изд. ВТУ, 2005, 239-250. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Най-старите обитатели на българските земи.- Haemus / Хемус (Будапеща), 2005, кн. 3-4, 59-64 (на бълг. и унг. ез.). Budapest

Павлов, Пламен (2004) Проф. Василка Тъпкова-Заимова на осемдесет години. - Наука, 2004, кн. 5, с. 70. София

Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София

Павлов, Пламен (2004) Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf Торонто - София

Павлов, Пламен (2004) Кратка история на българския народ. В. Търново, "Ровита", 2004, 384 стр. ISBN 954-8914-17-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2003) Историческата памет за св. Методий и духовното единство на българите.– сп. Роден глас /изд. на Българската културно-просветна организация в Чешката република/, 2003, кн. 1, 19-22 Прага

Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев

Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). ISBN 954-9942-51-1 София

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X София

Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Българите и американците / The Bulgarians and the Americans. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 207 стр. (в съавторство с Тр. Митев, П. Шопов, М. Карамихова, Д. Майкълс-Кристофър) (на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София

Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X В. Търново

Павлов, Пламен (2003) България, Римската църква и идеята за християнско единство.– Хемус/Haemus /Будапеща/, 2003, кн. 1, 17-21 (на бълг. и унг. ез.) Budapest

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5 София

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4 София

Павлов, Пламен (2002) Кумани и алани във Второто българско царство (Някои паралели в историческото развитие на България и Унгария през ХІІ-ХІV в.).- В: Българи и унгарци – 1000 години заедно. Будапеща, 2002, 9-18. Budapest

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2002) Istoria Bulgariei. Bucuresti, Ed. “Korint”, 2002, 189 стр. (в колектив с Й. Янев и Д. Каин). , части на Пламен Павлов - с. 9-104. ISBN 973-653-233-X Bucuresti

Павлов, Пламен (2002) Българите по света днес.- Български векове, кн. 4, 2002, 3-5. София

Павлов, Пламен (2002) Велико Търново – "от Бога пазената" историческа столица на България.– https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php (2002) Београд

Павлов, Пламен (2002) Българи, италианци, Ватикана / Bulgari, Italiani, Vaticano (под ред. на Г. Бакалов и Ал. Фол). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 146 стр. (в съавт. с Б. Димитров и Ас. Марчевски) (на бълг. и итал. ез.).ISBN 954-9942-36-6 София

Павлов, Пламен (2002) Архиепископ Сава Неманич, цар Иван Асен ІІ и българо-сръбските църковни връзки през ХІІІ-ХІV в.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 131-138. Публикувана и в портала www.rastko.org.rs (Белград, 2002) - https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-svsava.php, както и на страницата www.st40martyrs.org (София, 2003). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/01.12_sv_Sava_Srubski.htm#1 В. Търново - Белград

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2002) Българска история, ч. ІІ. Кратък справочник (Българско Възраждане: ХVІІІ в. – 1878 г.). С., “Светлоструй”, 2002, 63 стр. (в съавт. с Л. Спасов).ISBN 954-9866-32-7 София

Павлов, Пламен (2002) История (За осми клас). София, изд. “Просвета”, 2002 (2006), 187 стр. (в колектив с Ал. Николов, Д. Делев и М. Босева).ISBN 954-01-1299-0 София

Павлов, Пламен (2002) Фракийское наследие. - Сенатор, 2002.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/Frakiya.html (в съатв. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). ISBN 954-90922-1-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. ISBN 954-924-284-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Павлов, Пламен (2001) Походите на Балканите на киевския княз Светослав и византийската окупация на североизточна България (968-971); България при цар Самуил и наследниците му (971/976-1018); Българи – духовни водачи на християнските народи; Българите на Балканите и в съседните земи в края на ХХ в.; Българите в съвременния свят.- В: Българите (Атлас) / The Bulgarians (Atlas). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 96-99, 166-167, 222-223, 234-235 (на бълг. и англ. език). София

Павлов, Пламен (2001) За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28). София

Павлов, Пламен (2001) “Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73 Budapest

Павлов, Пламен (2001) Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр. София

Павлов, Пламен (2001) Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков). София

Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София

Павлов, Пламен (2001) За влиянието на българската християнска култура в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Християнската идея в историята и културата на Европа (Материали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). С., 2001, 182-193. София

Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. ISBN 954-9866-23-8 София

Павлов, Пламен (2000) История на България (Учебник за зрелостници и кандидат-студенти). В. Търново – София, изд. на БАН “М. Дринов” и изд. “Габеров”, 2000, 328 стр. (в колектив с В. Гюзелев, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Д. Саздов). София

Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София

Павлов, Пламен (2000) Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html COBISS.BG-ID 1036170212 Велико Търново

Павлов, Пламен (2000) Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20. София

Павлов, Пламен (2000) Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139. София

Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Павлов, Пламен (1999) Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-402-047-0 София

Павлов, Пламен (1999) Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. - Духовна култура, LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31 София

Павлов, Пламен (1999) Само “грък” ли е бил Максим Грек? – Средновековните Балкани (Политика, религия, култура). София, 1999, 173-179. София

Павлов, Пламен (1999) България и “външните” българи.-. Демократически преглед, кн. 39/40 (Пролет-лято 1999), т. І, 85-89. София

Павлов, Пламен (1999) България и българите по света.- сп. Всичко за България, 1999, кн. 1, 8-9. София

Павлов, Пламен (1999) Константин ІІ Асен – последният владетел? (За началото на турското робство – 1396, 1397 или 1422 г.).- Български месечник, 1999, кн. 10, 185-197. София

Павлов, Пламен (1999) Християнското и имперското минало на българските земи в ойкуменичната доктрина на цар Симеон Велики (893-927).- Източното православие в европейската култура (Международна конференция, Варна’93). София, 1999, 111-115. София

Павлов, Пламен (1999) Бележки към Житието на св. Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник.- Търновска книжовна школа, т. VІ. В. Търново, 1999, 439-450 (в съавторство с В. Грудков). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm София

Павлов, Пламен (1999) Светът след Иисус (От І в. Пр. Христа до Първата световна война). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1376 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова, А. Пантев, К. Тодоров, Б. Гаврилов, Д. Димитров, С. Марков, А. Садулов, Ив. Габеров). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. ISBN 954-9607-09-7 В интернет: http://electronic-library.org/books/Book_0083.html и http://electronic-library.org/books/Book_0083.html София

Павлов, Пламен (1999) Призвани да просияят... (Жития на св.патриарх Йоаким І Търновски, св. Исай Серски и св. Патриарх Ефрем Печки). В. Търново, изд. “Faber”, 1999, 110 стр. (в колектив с В. Грудков). ISBN 954-9541-34-7 В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6. София

Павлов, Пламен (1999) Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24. София

Павлов, Пламен (1999) Только “греком” ли был Максим Грек? – Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’ 98. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1999, 260-263. В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1999, кн. 3, 57-61. Също: http://velika-bulgaria.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=530656&df=46&dflid=3&GDirId=0898facd2aba5f19aa8a0a6acca36dbb Шумен

Павлов, Пламен (1999) Български енциклопедичен речник (1999-2000). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1328 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров, Ал. Грозев, Т. Спространов, Е. Розов). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) Забравен шедьовър на българския “Златен Век” (Старобългарският превод на “История на Юдейската война” от Йосиф Флавий).- Литературен форум, 1998, бр. 32 (374), с. 1, 10 (в съавторство с М. Спасова). София

Павлов, Пламен (1998) Забравеният култ към св.княз Борис–Михаил.– Демокрация, бр. 138 / 25.05.1998 г. Също: http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Plamen%20Pavlov-danni%20za%20Boris%20-%20Mihail.htm София

Павлов, Пламен (1998) България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50. Chisinаu / Кишинев

Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун

Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново

Павлов, Пламен (1998) Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124 Шумен

Павлов, Пламен (1998) България, българите и средновековния свят.- сп. Ек, 1998, кн. 3, 10-12. София

Павлов, Пламен (1997) Епископ-Константинови четения, т. 1–2 (Шумен, 1994-1995).- Исторически преглед, 1997, кн. 4, 158-160. София

Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен

Павлов, Пламен (1997) Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) За ролята на православната църква в отношенията на Византия и България със “Златната Орда” (ХІІІ-ХІV в.).- Общото и специфичното в балканските култура до края на ХІХ в. (Сб. в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова). София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1997, 177-185. София

Павлов, Пламен (1997) Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1996, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Към интерпретацията на някои археологически и нумизматични находки от Северното Черноморие (ХІІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. V. В. Търново, 1996, 189-198. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Кратка стопанска история на България. В. Търново, 1996, 223 стр. (в колектив с Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, Л. Дончева). В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Средновековна България между татарската хегемония и османската експанзия.- Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (=Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 32, кн. 3, история, 1994). Под редакцията на Й. Андреев и Пл. Павлов. В. Търново, 1996, 79-88. В. Търново

Павлов, Пламен (1996) Северните “варвари” и Черноморието; Българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. В. Търново, изд. “ПИК”, 1996, 17-23, 68-78. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Sur l’itineraire de l’armee tatare a travers la Bulgarie du Nord (Mesie et Dobroudja) en 1242.- Добруджа/Dobroudza, т. 12 (1995), 233-241 (avec G. Atanassov). Добрич

Павлов, Пламен (1995) “Шарко добра коня...” (Върху етимологията на един фолклорен образ).- Палеобалканистика и старобългаристика (Първи есенни национални четения “Проф. Иван Гълъбов”, 1991). В. Търново, 1995, 421-426. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Les lois agraires de la dynastie Macedonienne et la politique sociale du tsar bulgare Pierre (927-969).- CTEФANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quantum dedicata (= Byzantinoslavica, LVI). Praha, 1995, 103-105. Praha / Прага

Павлов, Пламен (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.). В. Търново, изд. “Слово”, 1995, 151 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).ISBN 954-439-355-2 В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Татарите на Ногай, България и Византия (60-те години на ХІІІ в.- 1302 г.).- Българите в Северното Причерноморие, т. ІV. В. Търново, 1995, 121-130. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Хронологична енциклопедия на света, т. VІ (Византия и “византийският свят”). В. Търново, изд. “Елпис”, 1995, 752 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова и Д. Димитров). ISBN 954-557-003-X Публикувана в интернет: http://www.electronic-library.org/books/Book_0023.html В. Търново

Павлов, Пламен (1995) Une interpretation macedoniste de l’histoire de l’Archeveche bulgare d’Ohrid et des luttes nationals religieuses des Bulgares de Macedoinne.- Ouvertures (Revue de linguistique, de literature et d’histoire). V. Tirnovo, 1995, № 1, 175-181 (в съавт. с М. Михов).. В. Търново

Павлов, Пламен (1995) От Пресиан I до Пресиан II.– 1100 години Велики Преслав, т. I. Шумен, 1995, 240-249. Шумен

Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Кой кой е в средновековна България (Исторически справочник). София, изд. “Просвета”, 1994, 400 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). ISBN 954-01-0476-9 София

Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.- Историко-археологически изследвания (В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов). В. Търново, 1994, 177-186. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново

Павлов, Пламен (1994) Преминаването на татарската армия през България (1241-1242 г.).- Военноисторически сборник, 1994, кн. 1, 5-20 (в съавторство с Г. Атанасов). София

Павлов, Пламен (1994) Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София

Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София

Павлов, Пламен (1993) Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора

Павлов, Пламен (1993) Кратка история на българския народ. София, изд. “Просвета”, 1993, 280 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). ISBN 954-01-0281-2 София

Павлов, Пламен (1993) Борис ІІ (Опит за ново тълкуване на династичните проблеми в Преславския двор при цар Петър).- Преслав, т. 5. София, 1993, 46-51. София

Павлов, Пламен (1993) Международна конференция в старата столица. – Епохи, 1993, кн. 1, 92-94. В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1993) Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Психологическият фактор във въстанието на Петър и Асен.– в. Велико Търново, 1992, бр. 1, с. 9 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековните български владетели и каирските султани.- в-к ”Велико Търново”, ХІХ, 1990, № 1, с. 13 В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Българската държава и османската експанзия (1369 – 1422). В. Търново, 1992, 90 стр. ( в колектив с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Средновековна България и куманите. Военнополитически отношения (1186-1241).- Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, т. 27 (1989), кн., 3, история, В. Търново, 1992, 7-61. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370-1397).- Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ в. София - В. Търново, 1992, 1992, 57-67 (с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Бележки за някои личности от българското средновековие с оглед историята на Добруджа през ХІ-ХІІІ в.- Добруджа, т. 9, 1992, 169-177. Добрич - Силистра

Павлов, Пламен (1992) Бележки за българското етническо и политическо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през ХІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. І. В. Търново, 1992, 57-69. В. Търново

Павлов, Пламен (1992) Власть и авторитет в средневековой Болгарии ХІІ-ХІV вв. (В контексте влияния Византии).- Byzantinoslavica (Praha), 1992, LIII, fasc. 2, 228-232 (в съавторство с Ив. Лазаров). Praha

Павлов, Пламен (1992) Патриарх Йоаким ІІІ, хан Чака и цар Теодор Светослав.- Духовна култура, 1992, кн. 6, 27-33. София

Павлов, Пламен (1992) Просопографски бележки за български военачалници от ХІІ-ХІІІ в.- Военноисторически сборник, 1992, кн. 5, 3-16. София

Павлов, Пламен (1991) България, Византия и куманите (седемдесетте години на ХІ – първите десетилетия на ХІV в.). Кандидатска дисертация. В. Търново, 1991, 302 стр. (машинопис); Автореферат – 22 стр. ( Защитена на 4 юли 1991 г.). Публикуван е само автореферат на дисертацията. COBISS.BG-ID 1255415780 В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част І (680 г. – ХVІІ в.), В. Търново, 1991, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Лекции по българска история, част ІІ (ХVІІІ в.- 1944 г.). В. Търново, 1991, 202 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1991) Теодор Светослав, Ногай и търговецът Пандолеон.– Историко-археологически изследвания (В памет на проф. Станчо Ваклинов). В. Търново, 1991, 121-130 В. Търново

Павлов, Пламен (1990) Отзив за сб. Дуросторум-Дръстър- Силистра. Силистра, 1988.- Векове, 1990, кн. 1, 89-92. София

Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София

Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364 София

Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София

Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София

Павлов, Пламен (1989) Документи за политическата история на средновековна Бългаpия (ХІІ – ХІV в.). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1989, 170 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1989) Отзив за кн. на Ив. Йорданов. Страници от историята. София, 1988.- Векове, 1989, кн. 6, 85-89. София

Павлов, Пламен (1988) Куманите във военната история на България (1186 г.- краят на ХІІІ в.).- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, 1988, кн. 2, 179-185. В. Търново

Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София

Павлов, Пламен (1987) Българо-куманските отношения през ХІІ-ХІІІ век в светлината на някои слабо известни извори.- В: Сборник материали от юбилейната научна сесия по случай 75-годишнината на чл.кор. Ал. Бурмов. В. Търново, 1987, 24-33. В. Търново

Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София

Павлов, Пламен (1987) Монголо-татари на българска военна служба в началото на XIV в.– Военноисторически сборник, 1987, кн. 2, 112-120. София

Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич

Павлов, Пламен (1986) Второто Търновско въстание (1686 г.).- Янтра (Алманах за литература и култура), кн. 7, 1986, 179-184. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Борбата на българите против византийското владичество и въстанието на Петър и Асен (Научна брошура). В. Търново, ВТУ “Кирил и Методий”, 1985, 25 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (1985) Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново

Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София

Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/