Публикации на проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов


Иванов, Ивелин (2019) Списание "Епохи" и изследванията по средновековна обща история – Епохи, 2019, том 27, брой 1, с. 187–192. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 1

Иванов, Ивелин (2019) The Crusade of Varna (1443-1445) and the Bulgarians. - In: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, February, 18th 2019. Editorial Board Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp. 12-18. ISBN 978-88-85813-37-3 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2018) ВОЙНИТЕ И ВЪОРЪЖЕНИЕТО В МИНИАТЮРИ ОТ ЛОНДОНСКОТО ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ (BL Add MS 39627 ). В: Търновска книжовна школа, т. 11. Прастранства на паметта. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 489-504. ISBN 978-619-208-181-2. COBISS.BG-ID 1289739492 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Book Review: Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. Iztok-Zapad Publishers, 2015. ISBN 978-619-152-691-8 – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. Print ISSN: 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452

Иванов, Ивелин (2018) Emperor Friedrich in the Balkans (1189-1190). War de Jure and (or) War de Facto. – In: Proceedings of an International Conference. Ed. by D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Hristova, V. Bouzov. Bologna: FILODIRITTO Editore – Proceedings, 2018, pp. 21-28. Print ISBN 978-88-85813-05-2

Иванов, Ивелин (2018) Тевтонският орден, куманите и България през второто десетилетие на XIII в. (1211–1225) – Епохи, 2018, том 26, брой 2, с. 383–393. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2017) Отзив за: Leszka Małgorzata, Leszka Mirosław. Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych IV – XV wiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2017. – Епохи, Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 2, с. 483-486. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print). COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2017) САГА ЗА ФАРЬОРЦИТЕ. Færeyínga saga Велико Търново: УИ " Св. св. Кирил и Методий", 2017, 97 с. ISBN 9786192081164. COBISS.BG-ID - 1283414756

Иванов, Ивелин (2017) Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен. Институт за балканистика с Център по тракология при БАН. „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8. COBISS.BG-ID - 1225838308

Иванов, Ивелин (2017) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2017, Volume 1, Issue 1, pp. 9–18. Print ISSN 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452

Иванов, Ивелин (2016) Рец. на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015, ss. 3858704075055 – Епохи, 2016, т. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2016) Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244

Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците. Кратка история. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 256 с. ISBN 9786192080129. COBISS.BG-ID - 1273330660

Иванов, Ивелин (2015) Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468

Иванов, Ивелин (2015) ВЪОРЪЖЕНОТО НАСИЛИЕ, ВОЙНАТА И МИРЪТ В „САГА ЗА ФАРЬОРЦИТЕ”: ОПИТ ЗА АНАЛИЗ. – Епохи, 2015, том XXIII, кн. 2, с. 435-447. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2015) Ромеоубиец или латиноубиец? Образът на цар Калоян в историческите съчинения на Никита Хониат и Жофроа дьо Вилардуен. Сб. от Четвърта международна конференция „Балканите – език, история и култура”, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, т. ІV, с. 95-105. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172

Иванов, Ивелин (2014) Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. – В: Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2014, т. IX, с. 122 – 143. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124

Иванов, Ивелин (2014) Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, т. VII, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Иванов, Ивелин (2014) Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, 290 с. ISBN 9789545249679. COBISS.BG-ID 1266334180

Иванов, Ивелин (2014) Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, 279 с. ISBN 9789545249761. COBISS.BG-ID 1266334692

Иванов, Ивелин (2014) Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието: Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Велико Търново: "Фабер", 2014, т. ІІ., с. 78–90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516

Иванов, Ивелин (2014) Between Imagination and Reality: the Apocalyptic Warfare in Illustrated Medieval Manuscripts. Сб. с материали от интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Ред К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева. Велико Търново: „Фабер”, 2014, т. III, с. 294-308. ISBN 978-619-00-0176-8. COBISS.BG-ID 1272060644

Иванов, Ивелин (2013) Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа: опит за кратък обзор. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Иванов, Ивелин (2013) Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева.Велико Търново: ИВИС, 2013, т. III, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172

Иванов, Ивелин (2013) Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – В: Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124

Иванов, Ивелин (2013) Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172

Иванов, Ивелин (2012) Мит, легенда или реалност: историческото минало в готически ръкописи от XIII–XV в. Сб. от научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие. 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов, т. V, бр. 1., с. 141-153. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID - 1267158500

Иванов, Ивелин (2012) Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276

Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Нравствената деградация. Mатериали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372

Иванов, Ивелин (2011) Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги. Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие." Доклади от международна конференция в памет а проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров, Н. Христова, М. Младенов. Вeлико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7. COBISS.BG-ID - 1267155172

Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708

Иванов, Ивелин (2011) Tsar Samuel Against Emperor Basil II: Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century. – Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2011, №1, pp. 205-215. Print ISSN 2084–140X

Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412

Иванов, Ивелин (2010) Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. – В: Бартелеми, Д. Рицарството: От антична Германия до Франция през XII в. София : „Рива”, 2010. ISBN 9789543203079. COBISS.BG-ID - 1235861220

Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764

Иванов, Ивелин (2009) Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 237 с. ISBN 789545246944. COBISS.BG-ID - 1230206948

Иванов, Ивелин (2009) Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков : научна конференция 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 205-221. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076

Иванов, Ивелин (2009) Война de jure и (или) война de facto. Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190). – Военноисторически сборник, 2009, кн. 4, с.14-20. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468

Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – В: Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124

Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. II, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620

Иванов, Ивелин (2008) Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4. COBISS.BG-ID - 1228215780

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. I, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG_ID 1228475620

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.) Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: 800 години от битката при Одрин. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID - 1243271908

Иванов, Ивелин (2006) Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. Велико Търново: УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 324 с. ISBN 9545245131. COBISS.BG-ID - 1046187748

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060

Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652

Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.). – В: Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения, Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: [Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. Сб. "Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове", посветен на проф. Йордан Андреев. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2002) Вълчите глутници на адмирал Дьониц. Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2002, 82 с. ISBN 954-07-1671-3. COBISS.BG-ID - 1039774180

Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за появата на рицарството. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (1999) Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. – Военноисторически сборник, 1999, кн. 5, с. 7-15. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468

Иванов, Ивелин (1998) Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812

Иванов, Ивелин (1998) Приморски срещи "Клио '99". – Епохи, 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (1997) Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. – Военноисторически сборник, 1997, кн.1, с. 7-18. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468

Иванов, Ивелин (1996) За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (1995) Градският въздух прави човека свободен. Сборник с документи за средновековния европейски град. Варна: "Славена", 1995, 212 стр. ISBN - 954-579-015-6. COBISS.BG-ID - 1029047012

Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.). – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/