Публикации на доц. д-р Петя Димитрова Събева


Събева, Петя (2018) География и икономика за 9. клас (печатен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3652-3

Събева, Петя (2018) Книга за учителя по география и икономика за 9. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3699-8, COBISS.BG-ID: 1286287844

Събева, Петя (2018) География и икономика за 9. клас (електронен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3738-4

Събева, Петя (2018) Книга за учителя по география и икономика за 7. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3698-1, COBISS.BG-ID: 1286276068

Събева, Петя (2018) Тетрадка по география и икономика за 7. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3678-3

Събева, Петя (2018) География и икономика за 7. клас (електронен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3737-7

Събева, Петя (2018) Тематични листове по география и икономика за 9. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3677-6

Събева, Петя (2018) География и икономика за 7. клас (печатен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3650-9

Събева, Петя (2018) Анализ на новите учебни комплекти по география и икономика за прогимназиален етап на българското училище (на примера на пети клас) В: Сборник от Дванадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ХІІ, гл. ред. Иван Тютюнджиев, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с.272-290, ISBN: 978-619-208-165-2

Събева, Петя (2017) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ХІ, съст. Николай Кънев, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с.339-356, ISBN: 978-619-208-125-6 (CD)

Събева, Петя (2017) Книга за учителя по география и икономика за 8. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3514-4

Събева, Петя (2017) Личностни и социално-ориентирани послания на образователната (училищната) география В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ХІ, съст. Николай Кънев, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с.363-378, ISBN: 978-619-208-125-6 (CD)

Събева, Петя (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, т. V, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 452-461, ISSN: 1314-4065

Събева, Петя (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, т. V, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 489-496, ISSN: 1314-4065

Събева, Петя (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ХІ, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 317-322, ISBN: 978-619-208-125-6 (CD)

Събева, Петя (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности В: Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, т. Х, съст. Николай Кънев, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 326-342, ISBN: 978-619-208-104-1 (CD)

Събева, Петя (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас В: Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, т. Х, съст. Николай Кънев, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 343-356, ISBN: 978-619-208-104-1 (CD)

Събева, Петя (2017) География и икономика за 6. клас (печатен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3350-8

Събева, Петя (2017) География и икономика за 6. клас (електронен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3351-5

Събева, Петя (2017) Тематични листове по география и икономика за 8. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3469-7

Събева, Петя (2017) Книга за учителя по география и икономика за 6. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3513-7, COBISS.BG-ID: 1284852196

Събева, Петя (2017) Тетрадка по география и икономика за 6. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3436-9

Събева, Петя (2017) География и икономика за 8. клас (печатен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3352-2

Събева, Петя (2017) География и икономика за 8. клас (електронен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3353-9

Събева, Петя (2016) Работни материали по география и икономика за 7. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3473-4

Събева, Петя (2016) География и икономика за 5. клас (електронен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3217-4

Събева, Петя (2016) AN OPTION FOR CREATIVE DIDACTICAL MODELING IN TEACHING GEOGRAPHY – CASE-STUDY An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN: 978-954-723-179-5

Събева, Петя (2016) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика чрез декомпозиция на процеса на теоретичната и приложната подготовка на студентите по „Методика на обучението по география“ В: Сборник доклади от Пета междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“, 4-5.11.2016 г., отг. ред. Димитър Владев, Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 326-336, ISBN: 978-619-201-172-7

Събева, Петя (2016) Методически ракурси за обучението по география и икономика в 5. клас при новите условия В: Сборник от Пета междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование“, 4-5.11.2016 г., отг. ред. Димитър Владев, Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 337-345, ISBN: 978-619-201-172-7

Събева, Петя (2016) Учебник по география и икономика за 5. клас (печатен вариант) София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3235-8

Събева, Петя (2016) Тетрадка по география и икономика за 5. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3197-9

Събева, Петя (2016) С любов за географията. Национална олимпиада по география и икономика. Тестови варианти (съставител) Варна, МАЛЕО 63, ISBN: 978-954-9331-25-7

Събева, Петя (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5. клас София, Просвета, ISBN: 978-954-01-3258-7

Събева, Петя (2015) Географската информация и дигиталната компетентност в пети клас Сборник от Международна конференция „Географски науки и образование“, 30-31.10.2015 г., отг. ред. Димитър Владев, Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 296-300, ISBN: 978-619-201-105-5

Събева, Петя (2015) GEOGRAPHICAL EDUCATION IN BULGARIA – METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL CONTENT BULGARIA 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation“ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić, Kopaonik mountain, р.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Събева, Петя (2015) SCIENTIFIC METHODOLOGICAL BASIS OF THE GEOGRAPHICAL STUDIES OF LOCAL LORE IN BULGARIA 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, р. 184 –185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Събева, Петя (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство Сборник от Четвърта международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, т. ІV, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, ИВИС, с. 416-424, ISSN: 1314-4065, COBISS.BG-ID: 1276661476

Събева, Петя (2015) Електронното обучение или за новите възможности пред училищната география Сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, отг. ред. Борис Борисов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 259-267, ISBN: 978-619-208-002-0 (CD)

Събева, Петя (2015) Тематично-съдържателни и образователни конструкти на проектите и презентациите (електронна книга) Велико Търново, Exlibris, ISBN: 978-0-7334-2609-4

Събева, Петя (2015) География и интерактивна образователна среда Сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, отг. ред. Борис Борисов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 239-250, ISBN: 978-619-208-002-0 (CD)

Събева, Петя (2015) Концептуализиране на процеса на обучението по география и икономика чрез система от оперативни цели в електронно организирана учебна среда Сборник от Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, 12.09.2014 г., отг. ред. Стела Дерменджиева, Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 225-229, ISBN: 978-619-201-012-6, COBISS.BG-ID: 1280681188

Събева, Петя (2015) Предизвикателствата пред учителя по география в контекста на електронното обучение Сборник от Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, 12.09.2014 г., отг. ред. Стела Дерменджиева, Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 230-238, ISBN: 978-619-201-012-6, COBISS.BG-ID: 1280682212

Събева, Петя (2014) Разработване на проект: „Традицията оброци – съхраняване на живото наследство на Чипровци” Известия на историческия музей – Шумен, книга 16 „Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи“, Шумен, с. 244-454, ISSN: 0861-9581

Събева, Петя (2014) Изучаване географията на Африка чрез електронен образователен ресурс – отворен интердисциплинарен проблем Алманах „30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, Абагар, ISBN: 978-619-168-104-4, COBISS.BG-ID: 1272335844 (CD)

Събева, Петя (2014) Краеведското изследване – вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство Известия на историческия музей – Шумен, книга 16 „Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи“, Шумен, с. 84-94, ISSN: 0861-9581

Събева, Петя (2014) Комуникативността при изграждането на представа за географско пространство (дидактическа интерпретация) Сборник от Международна конференция по повод 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 324-331, ISBN: 978-954-2968-96-2

Събева, Петя (2014) Ситуационен анализ на картографските умения в обучението по география и икономика Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1-2.11.2013 г., ред. кол. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 240-245, ISBN: 978-954-577-856-8

Събева, Петя (2014) Картографската култура като конструкт на географското образование в българското училище Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1-2.11.2013 г., ред. кол., Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 223-230, ISBN: 978-954-577-856-8

Събева, Петя (2014) За четирите посоки в училищната регионална география в прогимназиален етап и ... Петата Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1-2.11.2013 г., ред. кол., Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 231-239, ISBN: 978-954-577-856-8

Събева, Петя (2014) Електронен модел за обучение по география и икономика в прогимназиален етап Велико Търново, ИВИС, ISBN: 978-954-2968-84-9, COBISS.BG-ID: 1267779044

Събева, Петя (2014) География на Африка – интерактивна мултимедийна обучителна система (електронна книга) Велико Търново, ИВИС, ISBN: 978-954-2968-85-6, COBISS.BG-ID: 1284591588

Събева, Петя (2013) Урокът по география като стратегически конструкт Сборник „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, т.VІ, отг. ред. Борис Борисов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 391-407, ISBN: 978-954-524-930-3 (CD)

Събева, Петя (2013) Балканите: география, култура, ценности Сборник от Трета международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, т. ІІІ, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, ИВИС, с. 475-483, ISSN: 1314-4065, COBISS.BG-ID: 1264708836

Събева, Петя (2013) Географията на Африка – интерпретация за учебни цели в образователното пространство Сборник от Трета научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 80-95, ISBN: 978-954-2968-55-9, COBISS.BG-ID:1262839780

Събева, Петя (2013) Картографските представи и Балканите в учебното съдържание Сборник от Трета международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, т. ІІІ, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, ИВИС, с. 578-586, ISSN: 1314-4065, COBISS.BG-ID: 1264816612

Събева, Петя (2012) Социокултурни роли на образователната география „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Сборник от Втора научна конференция с международно участие, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 138-151, ISBN: 978-954-2968-13-9, COBISS.BG-ID: 1249106660

Събева, Петя (2012) Географските образи в училищното образование (при курса география на континентите и океаните, раздел „Африка”) Сборник от научна конференция с международно участие “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. V, отг. ред. Борис Борисов, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 462-474, ISBN: 978-954-524-3

Събева, Петя (2012) Междукултурният диалог на Балканите в географското образование (интерпретация) „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Сборник от Втора научна конференция с международно участие, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 61-75, ISBN: 978-954-2968-13-9, COBISS.BG-ID: 1249106660

Събева, Петя (2012) Картографската грамотност като компонент на географската култура на учениците (при изучаване на темата „Релеф” в курса „География на континентите и океаните” 6 клас) Сборник от научна конференция с международно участие “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. V, отг. ред. Борис Борис, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий",с. 475-484, ISBN: 978-954-524-3

Събева, Петя (2012) Учителят по география като модератор на учебни географски умения Сборник от Международна конференция „Географски науки и образование“, ред. кол., Шумен, УИ „Еп. Конст. Преславски“, с. 259-264, ISBN: 978-954-577-653-3

Събева, Петя (2012) Урокът по география Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, ISBN: 978-954-524-870-2, COBISS.BG-ID: 1248827108

Събева, Петя (2011) География – учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика София, Сиела, ISBN: 978-954-28-782-7

Събева, Петя (2011) Балканите в учебното географско познание Сборник от Втора Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, т. ІІ, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 302-313, ISSN: 1314-4065, COBISS.BG-ID: 1245011940

Събева, Петя (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище ”България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ІV, отг. ред. Иван Лазаров, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7

Събева, Петя (2011) Geographical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity, Bucharest, 4-6 November 2011, ISBN: 9781627485371

Събева, Петя (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity, Bucharest, 4-6 November 2011, ISBN: 9781627485371

Събева, Петя (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, pр. 569-576, ISBN: 978-954-92738-3-0

Събева, Петя (2010) „GEOGRAPHICAL READING” OF GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS Global changes and regional development, 6-th International Scientific Conference, Dedicated to the International Earth Day 16-17 April 2010, Sofia, University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, рр. 122-127, ISBN: 978-954-07-3200-8

Събева, Петя (2010) Междукултурният диалог и географското образование “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Сборник от научна конференция (27.11.2010), отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 62-71, ISBN: 978-954-8387-84-2, COBISS.BG-ID: 1239721444

Събева, Петя (2010) Дидактико-географска проекция на етнокултурното многообразие на Балканите “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Сборник от Научна конференция (27.11.2010), отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, ИВИС, с. 94-109, ISBN: 978-954-8387-84-2, COBISS.BG-ID: 1239721444

Събева, Петя (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, ISBN: 978-954-524-744-6, COBISS.BG-ID: 1235298276

Събева, Петя (2009) Хоспитирането като конструкт от модела за обучение на студентите - бъдещи учители по география „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ІІІ, Сборник от научна конференция (31.10.2008), отг. ред. Димитър Димитров, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 537-553, ISBN: 978-954-524-713-2

Събева, Петя (2008) Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции) Науковий вiсник Бердянского державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, Украйна, с. 49-53, ISBN: 978-966-7828-49-3

Събева, Петя (2008) Балканите – географски ценности на учебното познание Сборник с доклади от Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, отг. ред. Красимира Мутафова, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 340-351, ISBN: 978-954-524-636-4

Събева, Петя (2008) Традиционни и иновационни методи в обучението по география Сборник с доклади от научна конференция с международно участие “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” т. ІІ, отг. ред. Димитър Димитров, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 389-409, ISBN: 978-954-524-660-9

Събева, Петя (2008) Формиране на интелектуални и практически умения чрез използването на контурна карта в обучението по география “Съвременни образователни технологии в основното училище”, Сборник от научно-практическа конференция, ред. кол., Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 372-386, ISBN: 978-954-524-628-9

Събева, Петя (2008) Визуализацията в обучението по география - опит и възможности „Съвременни образователни технологии в основното училище”, Сборник от научно-практическа конференция, ред. кол., Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 358-371, ISBN: 978-954-524-628-9

Събева, Петя (2007) Акценти върху контрола при обучението по география и икономика България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 228-242, ISBN: 978-954-524-586-2

Събева, Петя (2007) За осъщественото и планираното в обучението по география “България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 258-265, ISBN: 978-954-524-586-2

Събева, Петя (2006) Контролът в обучението при курса “География на България” – аспектни възможности и технология на приложение ”География 21”, №3, с. 36-41, ISSN: 1312-6628

Събева, Петя (2006) Дизайн на преподаването на тема “Дейност на ледниците” в курса по природна география в VІІІ клас “География 21”, №2, с. 36-41, ISSN: 1312-6628

Събева, Петя (2005) Някои идеи и подходи за оценяване на постиженията на учениците в 7 клас при раздел “България” Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука“, Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, отг. ред. Стела Дерменджиева, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Мтодий", с. 362-378, ISBN: 954-524-453-4

Събева, Петя (2005) От човека до гражданина: универсализмът и всеобщността на правото Гражданското образование в училище (добри практики), София, НИО, с. 39-43, ISBN: 954-9783-65-0

Събева, Петя (2005) Използване на учебната документация при проектиране на образователния процес по география и икономика в шести клас, конкретизиран чрез тема “Население” Език и стратегии в обучението, ред. колегия, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.331-340, ISBN: 954-524-475-5

Събева, Петя (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. София, Сиела, ISBN: 954-649-825-4, COBISS.BG-ID: 1044821476

Събева, Петя (2002) Разкази от класната стая “В търсене на Колумб…” В: Педагогически алманах, (в памет на проф. дпн Марин Люлюшев), № 3-4, с.143-147, ISSN: 1310-358

Събева, Петя (2002) Методически вариант на тема “Австралия. Общ географски преглед” В: Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология”; Велико Търново, с.165-174, ISBN: 954-524-332-5, COBISS.BG-ID: 1039095524

Събева, Петя (2000) Забавно състезание “Знаете ли…география?“ В: Обучението по география, № 1, с. 20-25, ISSN: 0201-6849

Събева, Петя (2000) Урок на тема “Географско положение, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка” (в шести клас) В: Обучението по география, № 3-4, с. 25-30, ISSN: 0204-6849

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/