Публикации на ас. Маргарита Петрова Ангелова


Ангелова, Маргарита (2011) Николай Иванов, Титаник- книга за българите, загинали на Титаник, превод на английски език Маргарита Ангелова, ISBN 978-954-91692-2-5 (под печат) Велико Търново, България

Ангелова, Маргарита (2009) Ass. Prof. PhD Darinka Galabova, Method of the Project for Interactive Training in Mathematical Didactics, Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, 22-26 April 2009, Пловдив, България

Ангелова, Маргарита (2009) Петезичен тематичен бизнес речник, колектив. издателство Колибри, С., 2009 г., 392 стр., ISBN: 978-954-529-465-5 София, България

Ангелова, Маргарита (2008) Монографичен албум на професор Стефан Лазаров, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’ 2008 г, 64 страници. Велико Търново, България

Ангелова, Маргарита (2008) Professor Stefan Lazarov, ‘The challenges facing the diamond edge in its contact with the precious stone when engraving gems and intaglios’, p.98, Proceedings of the International conference on Archa София, България

Ангелова, Маргарита (2007) Професор Иван Бочев на 60 години, Монографичен албум, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’, печатница ‘СИРА’ В. Търново, 2007, ISBN 978-954-524-55 Велико Търново, България

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/